Реферат Світова економіка

Страница 1 из 2 | Следующая страница

38. Одні (західноєвропейська інтеграція (ЄС).

Європейський Союз є найбільш розвинену і досконалу інтеграційну угруповання у світі. Його створення зумовлювалося тим, що у Зап. Європі після Другої Світовий війни із найбільшою силою проявилося протиріччя між інтернаціональним характером сучасного виробництва та вузькими нац.-государственными межами його функціонування, З іншого боку, до 90-х рр. зап.-европ. інтеграція подталкивалась вперед безпосередньої конфронтацією на континенті дві протилежні громадських систем. Важлива причина полягало у прагненні зап.-европ. країн подолати негативний досвід двох світових війн, виключити можливість виникнення їх у континенті у майбутньому. У своїй еволюції ЄС пройшов всі форми інтеграції: зону вільної торгівлі; митний союз; экон. і Міжнародний валютний союз; политич. союз (становлення третьої та четвертої форм ще завершено), розвиваючись углиб та вшир. У цьому неодноразово змінювалися офіційні й неофіційні назви даної інтеграційної угруповання, що відбивало її еволюцію.

В.22. Сучасні транснаціональні і багатонаціональні компанії (ТНК, МНК).

Транснаціональні корпорації (ТНК) — корпорації, капітал яких належить підприємцям однієї країни, а сферою діяльності є світове співтовариство. ТНК — це корпорація, національна за власністю і міжнародний по у сфері діяльності. Многонациональные корпорації (МНК) — капітал даних корпорацій є багатонаціональним як за складом, і по сфері функціонування. Для віднесення корпорацій до ТНК або до МНК потрібно розглядати два критерію:• рівень прямих вкладень іноземного капіталу ТНК; • рівень товарообігу корпорації зовнішньому ринках. Перед ТНК доводиться: • 50% виробництва, виключаючи країни з перехідною економікою; • 60% зовнішньої торгівлі; • 90% прямих іноземних інвестицій; • 80% технологічних розробок. Обсяг виробництва компаній у рік у кілька разів вищим обсяги виробництва таких країн, як Данія, Норвегія, Фінляндія, разом узятих. ТНК — засіб, предохраняющее підприємства від розпаду, оскільки філії що неспроможні існувати осторонь. ТНК сприяють розвитку торгівлі, зростанню конкурентоспроможності товарів. Основний принцип ТНК — немає різних національностей, є лише «громадянство» корпорацій. Нині ТНК в просуванні на іноземні ринки воліють експорт капіталу, т. е. основні інвесторами на що різних країн.

В.5.Открытость економіки: поняття, чинники відкритості.

Збільшення відкритості, т. е. рівні втягнення країни у світові торговельні стосунки, наслідком збільшення рівня усуспільнення провадження у з розвитком виробничих сил. Існує дві крайніх типу господарства: 1.АВТАРКИЯ (повністю замкнутий господарство) — У економічне утворення, чинне за принципом самозабезпеченості. 2.ОТКРЫТАЯ НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА (повністю відкрите господарство) — економіка, яка перебуває у стані взаємодії з зовнішнім світом. Відкрита національна економіка — це економіка торгуюча, що здійснює платежі, ввезення і вивіз капіталу. Критерій відкритості економіки: наявність впливу довкілля на динаміку основних показників економічного розвитку, саме об'єм і темпи зростання виробництва, стан внутрішніх товарних ринків, зайнятість населення. Чинники, що впливають ступінь відкритості економіки:

• величина річного валовий продукт; • ємність внутрішнього ринку; • транснационализация економіки; • розвиток виробничу кооперацію; • забезпеченість національної економіки природними і земельними ресурсами; • державна політика. Коли національна економіка відкривається зовнішнього світу, настає залежність від зовнішнього ринку, що зумовлює її вразливість. Національна економіка входить у фінансові через відкликання зовнішнім ринком, і піддає небезпеки зайнятість, стан національної валюти, і т. буд. — виникає стан економічній безпеці.

34 Теорія конкурентних переваг Портера.

 

У основі теорії лежать чотири найістотніших чинника, які можна як ромбу — детермінанти конкурентних переваг. Країна має конкурентним перевагою тільки тоді ми, коли має не одним, а усіма елементами ромбу.

Основні детермінанти конкурентних переваг: I. Факторные умови — наделенность країни (фірми) такими чинниками виробництва: людських ресурсів — кількість, кваліфікація і вартість робочої сили в, норма робочого дня, трудова етика;

• фізичні ресурси — кількість і якість з корисними копалинами, води, земельних ділянок, тощо; •географічне розташування кліматичні умови країни; • інфраструктура — транспортна система, система зв'язку, система комунікацій, здоров'я та т. д.;•ресурс знань — ресурси, які концентруються в інституціях і університетах, соціальній та науково-дослідних інститутах, банках даних; •грошові ресурси — капітал, що може бути направлений у виробництво. II. Умови попиту представлені трьома складовими: 1) структура внутрішнього попиту; 2) величина і характеру зростання внутрішнього попиту; 3) інтернаціоналізація попиту. III. Родинні і підтримуючі галузі — високе розвиток суміжних галузей стимулює і є базою у розвиток цієї галузі. Конкурентні переваги, зрештою, складаються в кластерів суміжних галузей.

IV. Стратегія фірми, її структура і конкуренти — наявність мотивації й ефективної структури уможливлює створення умов та утримання конкурентної переваги, як змагання з конкурентами стимулює це.

В.40.Интеграционные процеси в Латинської Америки.

 

 У 1960 р. було підписано так званий «договір Монтевідео» з приводу створення зони вільної торгівлі, що включає страны—члены Латиноамериканской асоціації вільної торгівлі ЛАСТ, вступ до Союзу пізніше змінила Латиноамериканська асоціація інтеграції — ЛАЙ. За договором було створено жорстка тарифна система, часом не оправдывавшая, і з позиції сьогодні — невигідна. Країни мають були надати режим найбільшого сприяння всіх країн ЛАСТ, а чи не якимось своїх партнерів, що виливалося б надалі в обоюдовыгодный варіант. Насправді країни перестали пропонувати своїм пріоритетним партнерам товари за тарифами, оскільки це автоматично поширювалося та інших членів ЛАСТ. Це завдавало зрештою збитки національним економікам із боку конкуруючих виробників третіх країн. У що спостерігається активізації інтеграційних процесів і Південній Америці дедалі помітнішу роль грає МЕРКОСУР — Загальний ринок країн Південного конуса, створений 1991 р. Аргентиною, Бразилією, Парагваєм і Уругваєм й у стислі терміни перетворився на однієї з основних учасників реальної регіональної інтеграції. Нині МЕРКОСУР — це найбільший інтегрований ринок Латинська Америка, де зосереджено 45% населення (більш 200 млн чол.), 50% сукупного ВВП (понад 1 трлн дол.), 40% прямих іноземних інвестицій, більш 60% сукупного обсягу товарообігу і 33% обсягу зовнішньої торгівлі континенту.

В.27. Транснаціональні банки.

 

Винятково значної ролі у механізмі функціонування сучасних ТНК грають банківські і фінансові інститути. Процеси інтернаціоналізації і глобалізації міжнародної економіки, гостра конкурентна боротьба у фінансовому сфері, сприяли формуванню і розгортання діяльності транснаціональних банків (ТНБ). Характер ТНБ визначається, по-перше, тим, що це найбільших банків, які відіграють домінуючу роль у своїх національних ринках. По-друге, у тому діяльності висока частка міжнародних операцій, залежність від зовнішнього ринку, як щодо мобилизуемых, і використовуваних коштів; по-третє, здійснення ними міжнародних операцій відбувається після розвинену мережу тісно пов'язаних друг з одним закордонних відділень; по-четверте, ТНБ- це гігантські системи фінансового капіталу, здатні надавати різноманітні послуги клієнту; по-п'яте, між ТНБ існує тісний залежність, переплетення їх капіталів та інтересів. У 90-х роках хвиля зливань і поглинань у фінансовому сфері різко активізувалася. Однією з прикладів подібних об'єднань може бути появу у квітні 1996 р. найбільшою у світі фінансової корпорації «Токіо Міцубісі банк». Ця корпорація виникла результаті поєднання двох банківських інститутів «Банку Токіо» і «Банку Міцубісі». Загальні активи банку становлять близько 653 млрд. доларів. У «Токіо - Міцубісі» 366 відділень у Японії 83 відділення по закордонах.

В.21.Транснационализацией виробництва й капіталу: поняття, форми.

 

Під транснационализацией виробництва й капіталу маються на увазі: нові явища, якісних змін, які у світовій економіці, саме: зростання кількості і активності транснаціональних корпорацій (ТНК) і транснаціональних банків (ТНБ); новий етап процесу інтернаціоналізації світового господарства, відрізняється від попередніх: зміна характеру залучення країн і у міжнародний поділ праці, що знаходить прояв в інтернаціоналізації науково-технічного прогресу та процесу виробництва, коли світовий ринок фактично диктує стандарти якості і техніко-економічні показники продукції, випущеної як материнської компанією, і її філіями і дочірніми компаніями; форма інтернаціоналізації господарському житті, результатом якої є розвиток міжнародного виробництва, у рамках ТНК, що включає на підприємствах материнської компанії, її філій і дочірніх компаній виробництво тих видів продукції, які беруть участь у міжнародному внутрифирменном кооперуванні; новий вищого рівня інтернаціоналізації виробництва й капіталу, коли відбувається його перехід у нова якість; процес транснаціоналізації , нерозривно пов'язані з розширенням масштабів діяльності ТНК, з перетворенням компаній у реальних суб'єктів міжнародних ринкових відносин; нових форм організації господарському житті, що сприяють її інтернаціоналізації.

В.4. Індекси розвитку людського потенціалу.

 

Розвиток людини передбачає, що кожен суспільство мусить вкладати матеріальні кошти на освіту, охорону здоров'я, харчування і соціальний обслуговування своєчасно членів. економічний розвиток має спричинить задоволенню потреб кожного і забезпечення можливостей всім. З 1990 р. запроваджено індекс розвитку людини, включивший у собі показник національного доходу душу населення, грамотність дорослих і очікувана тривалість життя. Освітній рівень визначається поєднанням грамотності й років навчання у середньому. Індекс розвитку людини показує, що з промислово розвинутих країн лідируючу позицію займали Японія, Канада, Ісландія. Серед країн найвищі місця - Барбадос, Гонконг, Кіпр. Низшую групу становили Буркіна-Фасо, Нігер, Малі, Афганістан. Безробіття - серйозну перешкоду по дорозі розвитку людини. У промислово розвинених країн безробіття зріс, протягом останніх десятиріч сталися структурні зміни у безробіття (50% безробітних у країнах було неможливо знайти роботу понад рік). У країнах зі значним зростанні населення спостерігалося збільшення зайнятості. Офіційна безробіття в Нігері становить 50%. У Індії 1990 р. чисельність безробітних становила понад 34 млн. людина. Офіційні дані не включають приховану безробіття не повністю зайнятих. високих темпів економічного зростання необов'язково втілюються в рівні розвитку людини.

В.7.Современные тенденції розвитку м/э.

 

1.Постиндустриализация – осн тенденція (перех від индустр общ-ва до постинд). Найважливіші риси: 1) ізм структури произ-ва і потр (в осн рахунок возр ролі послуг) 2) зростання ур-на освіти 3) нове ставлення до праці 3)повыш увагу до окр середовищі 4) гуманізація (соціалізація )Економіки 5) информатицация общ-ва 6) підвищення ролі бізнесу 7) глобализация(процесс перетворення м/х до єдиного ринку тов, послуг , раб сили та кап-ла).

2.Попытка подолання розриву в рівнях розвитку

3.Перегруппировка країн світу і журналістам зміну співвідношення сил. 4.Интернационализация, глобалізація і транснационализация госп життя.

Інтернаціоналізація – участь країни у М/х Измеряется: 1) показники участі у світ торг 2)доля імпорту роздрібному товарообігу 3) вартісної обсяг експорту товарів та послуг душу населення 4) обсяг накопичених зарубіжних капіталовкладень країни стосовно її ВВП.5) частка іноземної раб сили та числ зайнятою там раб сили, частка иностр патентів і ліцензій. 5. Регіоналізація і інтеграція. Рег – орієнтація країни на і сусідні рег світу .вона явл базою на інтеграцію – це процес зрощення эк-к сусідніх країн з урахуванням глибоких і вуст эк перетинів поміж їх компаниями.6. Лібералізація – процес зменшення держ рег-ия госп діяльності

49. Роль межд орг в рег мирохоз процесів.

Роль м/н орг в рег

мирохоз процесів можна опр через ф-ии кіт вони вип: 1 рег ф-ия явл наиб важливою. Вона сост до прийняття реш опр-их мети , принципи, правил поведінки гос-в –членів. Резолюції орг непоср не созд м/н –правових норм, але оказ серьёзн вплив як у правотворческие , і на право-применит процес. Їм преинадл важн ф-ия актуалізація м/н пробл шляхом їх подтвержд і конкретизації стосовно реальностям життя: застосування норми до конкр сит-ям, орг раскр їх сод-е 2 контрольні ф-ии сост в осущ контролю над соотв поведінки гос-в нормам м/н права, а як і резолюціям. У мног случ гос-во обяз регулярно предст докл про вып-ии ними і актів орг в соотв області. 3 оперативні ф-ии м/н орг закл в дост цілей власними ср-ми . У больш случ орг возд щодо реальності через суверенні д-ви – члени. Разом про те посаду росте роль і непоср деят-ти . Орг оказ эк , н-т та інших допомогу предост консультац усл-ги.

47. Світовий ринку (МР) та її структура.

 

МР - система стійких товарно-грошових відносин між країнами, пов'язаними між собою через участь у міжнародний поділ праці. МР охоплює все основних напрямів міжнародного поділу праці. Масштаби розвитку МР відбивають ступінь розвитку процесу інтернаціоналізації громадського виробництва. МР є похідною внутрішніх ринків країн. Разом із тим він чинить активний зворотне впливом геть макроекономічне рівновагу відособлених господарських систем. Сегменти МР визначаються як традиційними чинниками виробництва — землею, і капіталом, і щодо новими — інформаційної технологією та підприємництвом, значимість яких, зростає під впливом сучасної науково-технічної революції. Ринки товарів та послуг, капіталів робочої сили, сформовані наднаціональному рівні, результат взаємодії світового попиту, світових цін, і світового пропозиції, відчувають у собі вплив циклічних коливанні, функціонують за умов монополії і рівень конкуренції.

40. Інтеграційні поцессы в Латинської

Америці. Лат Am – під назвою гос-в, які з'явились у Західній півкулі південніше США у першій половині 19 століття. Нині даний регіон, насамперед, його провідні г-ва – Бразилія, Мексикаи Аргентина, займає проміжне становище між країнами розвиненими г-вами Півночі і розвинувши країнами Півдня. Важливим чинником эк розвитку Лат Am за останні десятиліття стало зростання внутрирегионального співробітництва, передусім врамках інтеграційних об'єднань. Була висунуто концепцію створення загального латиноамериканського р-ка. Але замість нього засновані 2 угруповання – лат-но ам-кая асоціація вільної торгівлі ( ЛАСТ) і Центрально амер-й загальний р-к (ЦАОР). Пізніше сформувався блок на чолі з Аргентиною і Бразилією,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Світова економіка
  Світова економіка: поняття, структура, етапи формування. Суб'єкти економіки. Загальна
 • Реферат на тему: Світова економіка
  Світова економіка. Інтернаціоналізація і глобалізація. Нерівномірність і суперечливість розвитку
 • Реферат на тему: Світова економіка
  Поняття "відкрита економіка". Чинники і екологічні показники, що визначають ступінь
 • Реферат на тему: Світова економіка
  Теорії міжнародної торгівлі. Класифікація країн по соціально-економічному розвитку і регіональна
 • Реферат на тему: Світова економіка
  Розгляд міжнародного

Навігація