Реферати українською » Международные отношения » Закон про зовнішньоекономічну діяьність України


Реферат Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Запорізька ТПП | Юридичний клуб | Новини | Про Палаті | Запорізький регіон

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Зовнішньоекономічну діяльність.

( Відомості Верховної Заради (ВВР) 1991, N 29, ст. 377 )
( Вводиться в дію Постановою ВР N 960-12 від 16.04.91, ВВР 1991, N 29, ст. 378 )
(З змінами, внесеними згідно з законами N 2139-12 від 19.02.92, ВВР 1992, N 20, ст.276 N 3898-12 від 01.02.94, ВВР 1994, N 20, ст.120 N 68/95-ВР від 15.02.95, ВВР 1995, N 11, ст. 66 N 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР 1995, N 13, ст. 85 N 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР 1995, N 14, ст. 90 N 90/95-ВР від 14.03.95, ВВР 1995, N 14, ст. 93 N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98, ВВР, 1999, N 7, ст.49
Постановами ВР N 2330-12 від 12.05.92, ВВР 1992, N 31, ст.442 N 2489-12 від 23.06.92, ВВР 1992, N 36, ст.534 Декретами N 6-92 від 09.12.92, ВВР 1993, N 5, ст. 33 - втратив чинність на підставі Закону N 3898-12 від 01.02.94, ВВР 1994, N 20, ст.120 N 6-93 від 12.01.93, ВВР 1993, N 12, ст.109 N 4-93 від 11.01.93, ВВР 1993, N 12, ст.107 N 15-93 від 19.02.93, ВВР 1993, N 17, ст.184 N 25-93 від 17.03.93, ВВР 1993, N 19, ст.209 )
( У назві та тексті Закону слова "Українська Радянська Соціалістична Республіка", "Українська РСР", "Уряд", "Рада міністрів Української РСР", "Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків Української РСР", "Державне управління митного контролю Української РСР" та "судновому чи арбітражному" в всіх відмінках замінено відповідно словами "Україна", "Кабінет міністрів України", "Міністерство зовнішніх економічних зв'язків й торгівлі України", "Державна митна служба України" та "судновому" у відповідних відмінках згідно з Законом N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 ) Верховна Рада України, виходячи із положень Конституції (Основного Закону) України ( 888-09 ) , Декларації про державний суверенітет України ( 55-12 ), Закону України "Про економічну самостійність Української РСР" ( 142-12 ) та загальновизнаних міжнародних норм й правил, враховуючи, що однією із засідок реалізації державного суверенітету України є її самостійність при здійсненні та регулюванні зовнішньоекономічних відносин, беручи до уваги зобов'язання, взяті Україною у межах міжнародних угод, договорів із республіками Союзу РСР та інших угод у межах Союзу РСР, бажаючи всебічного розвитку економічних відносин із іншими державами на взаємовигідній основі, маючи на меті запровадити правове регулювання всіх видів зовнішньоекономічної діяльності в Україні, включаючи зовнішню торгівлю, економічне, науково-технічне співробітництво, спеціалізацію та кооперацію в галузі виробництва, науки й техніки, економічні зв'язки в галузі будівництва, транспорту, експедиторських, страхових, разрахункових, кредитних та інших банківських операцій, надання різноманітних послуг, прийняла Закон про нижченаведене:

Р про із буд й л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значені:

Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання із метою визначення достовірності їхнього звітності, обліку, його повноти й відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

( Абзац другий з статтею 1 в редакції Закону N 90/95-ВР від 14.03.95 )

Валютні кошти - валютні ціності:

- іноземна валюта готівкою,

- платіжні документи (чеки, векселі, тратти, депозитні сертифікати, акредитиви та інші) в іноземній валюті,

- цінні папери (акції, облігації, купони перед тим, бони, векселі та інші) в іноземній валюті,

- золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин та монет, а також сертифікати, облігації, варанти та інші цінні папери, номінал які виражено у золоті, дорогоцінні камені;

Господарська діяльність - будь-яка діяльність, до того числі підприємницька, пов'язана із виробництвом й обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару;

Демпінг - ввезення на митну територію країни імпорту товару за ціною, нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у стране експорту, яку заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару; ( Абзац дев'ятий з статтею 1 в редакції Закону N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 )

Експорт (експорт товарів) - продажів товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності (у тому числі із оплатою в негрошовій формі) із вивезенням чи без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів. При цьому термін реекспорт (реекспорт товарів) означає продажів іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані на територію України; ( Абзац десятий з статтею 1 в редакції Закону N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 )

Експорт (імпорт) капіталу - вивезення за межі України (ввезення з-за між України ) капіталу у будь-якій формі (валютних коштів, продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав) із метою одержання прибутків від виробничої та інших форм господарської діяльності;

Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на територї України, то й за її межами;

Зовнішньоекономічний договір (контракт) - матеріально оформлена угода двох чи понад суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їхні іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну чи припинення їхнього взаємних прав та обовязків у зовнішньоекономічній діяльності;

Імпорт (імпорт товарів) - купівля (у тому числі із оплатою в негрошовій формі) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів із ввезенням чи без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами;

( Абзац чотирнадцятий з статтею 1 в редакції Закону N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 )

Іноземна валюта:

- валюта готівкою, грошові знаки (банкноти, білети державної скарбниці, монети), що знаходяться в обігу й є законним платіжним засобом на територї відповідної іноземної держави, а також вилучені чи тих, що вилучаються із обігу, але й підлягають обміну на грошові знаки, котрі знаходяться в обігу,

- платіжні документи у грошових одиницях іноземних держав та міжнародних розрахункових одиницях,

- кошти у грошових одиницях іноземних держав, міжнародних розрахункових одиницях та у діючій на територї України валюті із вільною конверсією, котрі знаходяться на рахунках та вклади у банківсько-кредитних установах на територї України та за її межами;

Іноземні інвестиції - усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються іноземними суб'єктами господарської діяльності в Україні в результаті чого утворюється прибуток (дохід) чи досягається соціальний ефект;

Іноземні суб'єкти господарської діяльності - суб'єкти господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження чи постійне місце проживання за межами України та республік Союзу РСР;

Квоти (контингенти) глобальні - квоти, що встановлюються по товару (товарах) без зазначення конкретних країн (груп країн), куди товар (товари) експортується чи із які він (смердоті) імпортується;

Квоти (контингенти) групові - квоти, що встановлюються по товару (товарах) із визначенням групи країн, куди товар (товари) експортується чи із які він (смердоті) імпортується;

Квота експортна (імпортна) - граничний обсяг певної категорії товарів, який дозволено експортувати із територї України (імпортувати на територію України) протягом встановленого рядок та який визначається у натуральних чи вартісних одиницях;

Квоти (контингенти) індивідуальні - квоти, що встановлюються по товару (товарах) із визначенням конкретної країни, куди товар (товари) може експортуватись чи із якої він (смердоті) може імпортуватись;

Квоти антидемпінгові - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом антидемпінгового розслідування та/або антидемпінгових заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого рядок та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру;

( Статтю 1 доповнено абзацом двадцять п'ятим згідно з Законом N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 )

Квоти компенсаційні - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом антисубсидиційного розслідування та/або компенсаційних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого рядок та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру;

( Статтю 1 доповнено абзацом двадцять шостим згідно з Законом N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 )

Квоти спеціальні - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого рядок та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру; ( Статтю 1 доповнено абзацом двадцять сьомим згідно з Законом N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 )

Ліцензія антидемпінгова - належним чином оформлене декларація про імпорт в Україну протягом установленого рядок певного товару (товарів), який є об'єктом антидемпінгового розслідування та/або антидемпінгових заходів; ( Статтю 1 доповнено абзацом двадцять восьмим згідно з Законом N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 )

Ліцензія компенсаційна - належним чином оформлене декларація про імпорт в Україну протягом установленого рядок певного товару (товарів), який є об'єктом антисубсидиційного розслідування та/або компенсаційних заходів; ( Статтю 1 доповнено абзацом двадцять дев'ятим згідно з Законом N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 )

Ліцензія спеціальна - належним чином оформлене декларація про імпорт в Україну протягом установленого рядок певного товару (товарів), який є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів; ( Статтю 1 доповнено абзацом тридцятим згідно з Законом N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 )

Ліцензія відкрита (індивідуальна) - дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду години (але й одного місяця) із визначенням його загального обсягу;

Ліцензія генеральна - відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по певному товару (товарах) та/або із певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарах);

Ліцензія експортна (імпортна) - належним чином оформлене декларація про експорт (імпорт) протягом встановленого рядок певних товарів чи валютних коштів із метою інвестицій та кредитування;

Ліцензія разова (індивідуальна) - разовий дозвіл, що має іменний характер й видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на період не менший ніж тієї, що є необхідним для здійснення експортної (імпортної) операції.

Митне регулювання - регулювання питань, пов'язаних з встановленням мст та митних зборів, процедурами митного контролю, організацією діяльності органів митного контролю України;

Міжнародна кооперація - взаємодія двох чи понад суб'єктів господарської діяльності, серед які хоча б один є іноземним, при якій здійснюється спільна розробка чи спільне виробництво, спільна реалізація кінцевої продукції та інших товарів на основі спеціалізації у виробництві проміжної продукції (деталей, вузлів, матеріалів, а також устаткування, що використовується у комплексних поставках) чи спеціалізації на окремих технологічних стадіях (функціях) науково-дослідних робіт, виробництва та реалізації із координацією відповідних програм господарської діяльності;

Момент здійснення експортного (імпортного) контракту - момент, на який здійснено усі обов'язки за зазначеним контрактом, включаючи оформлення векселів (тратт) чи укладення кредитних угод;

Момент здійснення експорту (імпорту) - момент перетину товаром митного кордону України чи республік Союзу РСР чи переходу права власності на зазначений товар, що експортується чи імпортується, від продавця до покупця;

Моральна школа - школа, якої заподіяно особистим немайновим правам суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та котра призвела чи може призвести до збитків, що мають матеріальне вираження;

Обмежувальна ділова практика - здійснення індивідуальних чи колективних заходів, спрямованих на обмеження конкуренції та монополізацію виробництва, розподілу, обміну, споживання товарів й одержання надприбутків;

Переказ валютних коштів за межі України - переказ грошових (валютних) коштів на користь (на рахунок) іноземного суб'єкта господарської діяльності чи у банківсько-кредитну установу, що не є суб'єктом господарської діяльності України;

Попередні імпортні депозити - внесення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на безпроцентні рахунки у банках, котрі обслуговують їхнього на територї України, на період від моменту набрання договорами (контрактами), що ними укладаються, юридичної сили до моменту проходження товарами, що поставляються згідно з зазначеними договорами (контрактами), через митний кордон України та республік Союзу РСР чи передачі товарів іноземними суб'єктами господарської діяльності на територї України, грошових коштів у валюті договору (контракту) в сумі, визначеній у встановлених відсотках до вартості відповідного договору (контракту);

Постійне місцезнаходження - місцезнаходження офіційно зареєстрованого головного органу управління (контори) суб'єкта господарської (зовнішньоекономічної) діяльності;

Постійне місце проживання - місце проживання на територї якої-небудь держави одного року фізичної особини, Яка не має постійного місця проживання на територї інших держав й має намір проживати на територї цієї держави протягом необмеженого рядок, не обмежуючи таке проживання певною метою, й за умови, що таке проживання не є наслідком виконання цією особою службових обовязків чи зобов'язань за договором (контрактом);

Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності - установа чи особа, Яка представляє інтереси іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні й має на це належним чином оформлені відповідні повноваження;

Спеціальна економічна зона - територія, в межах якої відповідним законом України встановлюється й діє спеціальний правовий режим господарської діяльності та спеціальний порядок застосування й дії законодавства України;

Спільна підприємницька (господарська) діяльність - діяльність, що базується на співробітництві між суб'єктами господарської діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності й на спільному розподілі результатів

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація