Реферати українською » Международные отношения » Види зовнішньоторговельних контрактів. Структура і змістом типового зовнішньоторговельного контракту. Валютно-финансовые умови зовнішньоторговельних контрактів


Реферат Види зовнішньоторговельних контрактів. Структура і змістом типового зовнішньоторговельного контракту. Валютно-финансовые умови зовнішньоторговельних контрактів

 

 

РЕФЕРАТ

 

Тема:

Види зовнішньоторговельних контрактів. Структура і змістом типового зовнішньоторговельного контракту. Валютно-финансовые умови зовнішньоторговельних контрактів.

Студентки грн. ТВ-94-2

Ольховик О.М.

1998

Договір купівлі-продажу товарів у матеріально-речовинною формі України в міжнародній комерційної практиці називається контрактом.

            Контракт купівлі-продажу є комерційний документ, оформляющий зовнішньоторговельну угоду, де міститься письмова домовленість сторін щодо постачання товару: зобов'язання продавця передати певне майно у власність покупця зобов'язання покупця прийняти це і сплатити для неї певну гроші, чи зобов'язання сторін виконати умови товарообмінної угоди.

            Регулювання підписання договору купівлі-продажу й ті правничий та обов'язки продавця та покупця, які творяться з такого договору, унифицировано в Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів.

            Застосовувані у зовнішній торгівлі контракти містять різні умови, що характеризують товар, службовець предметом купівлі-продажу, що визначають комерційні особливості угоди, правничий та обов'язки сторін, взаємні зобов'язання сторін із операціям, які забезпечують виконання контракту. Усі умови контракту можна класифікувати так:

1) з погляду їх обов'язковості для продавця та покупця;

2) з погляду їх універсальності.

З погляду обов'язковості умови контракту діляться на обов'язкові і висуваються додаткові.

 До обов'язковим умовам ставляться:

· найменування сторін - учасників угоди;

· предмет контракту;

· якість і кількість;

· базисні умови поставки; ціна

· умови платежу

· санкції, і рекламації (штрафи, претензії);

· юридичні адреси - й підписи сторін.

Додаткові умови:

· сдача-приемка товару;

· страховка;

· відвантажувальні документи;

· гарантії;

· упаковування й маркірування;

· форс-мажорні обставини;

· арбітраж;

· інших умов.

Обов'язковими цих умов (“conditions”) називаються так оскільки, якщо жодна зі сторін не виконує цих умов, то інший бік має право розірвати контракт і починає вимагати відшкодування збитків.

            З погляду універсальності умови контракту діляться на індивідуальні і універсальні.

            До індивідуальним, тобто тим, властивих лише конкретному контракту, ставляться:

· найменування сторін у преамбулі;

· предмет контракту;

· якість товару;

· кількість товару;

· ціна;

· терміни поставки;

· юридичні адреси - й підписи сторін.

До універсальним умовам ставляться:

· сдача-приемка товару;

· базисні умови поставки;

· умови платежу;

· упаковування й маркірування;

· гарантії;

· санкції, і рекламації;

· форс-мажорні обставини;

· арбітраж.

 

            Основні пункти зовнішньоторговельного контракту:

1.   Преамбула. Преамбула передує тексту контракту і розпочинається зі слова контракт у середині сторінки, після яких слід номер контракту. Нижче, справа, пишеться дата, а зліва вказується місце підписання контракту. Далі у преамбулі чітко вказується фірмові найменування сторін. У преамбулі також є визначення сторін як контрагентів. Наочним прикладом може бути преамбула контракту наведеного при застосуванні 12.

2.   Предмет контракту. Після преамбули слід опис предмета контракту і встановлюється її точний найменування, характеристика, модель, сорт тощо. Якщо товар потребує більше докладної характеристики чи асортимент товару широкий по найменувань і кількості, усі це вказується стосовно договору (специфікації), яке є невіддільною частиною контракту, що робиться відповідна обмовка з тексту контракту.

3.   Кількість.  У контракті встановлюється одиниця виміру кількості, система заходів і терезів.

4.   Якість товару. Визначити якість товару в контракті купівлі-продажу - отже встановити якісну характеристику товару, тобто. сукупність зазначених властивостей, визначальних придатність товару від використання його за призначенням відповідно до потребами покупця. Вибір способу визначення якості залежить від характеру товару, від практики, яка склалася міжнародну торгівлю даним товаром, та інших умов.

Способи визначення якості:

· за стандартом

· за технічними умовами

· за специфікацією

· на зразок

· за описом

· з попереднього огляду

· за змістом окремих речовин, у товарі

· після виходу готового продукту

· по натурному вазі

· спосіб “тель-кель”.                                                                               

Якщо контракті не зазначений спосіб визначення якості, зазвичай вважається, і що якість що визначається товару має відповідати середньому якості, що є країни продавця чи країні на походження товару звичайним для цього виду товару.

5.   Транспортні умови контракту.  Транспорт є основним ланцюгом між продавцем і покупцем; кінцевою метою транспортування є своєчасне прибуття вантажу на кінцевий пункт призначення до стані. Зблизька питань транспортування вантажів учасники зовнішньоторговельної угоди необхідно встановити таке:

· які базисні умови поставок товарів, як і відповідність до ними розподіляються обов'язки продавця та покупця щодо забезпечення доставки товару;

· як здійснюється зворотний між продавцем і покупцем при доставці товару (сповіщення);

· яким виглядом транспорту доставлятиметься товар, які документи супроводжують договір перевезення.

         

Базисными умовами  у зовнішньоторговому контракті купівлі-продажу називають спеціальні умови, які визначають обов'язки продавця та покупця з доставки товару і встановлюють момент виконання продавцем своїх зобов'язань на поставку товару і переходу ризику випадкової загибель чи ушкодження товару з продавця на покупця, і навіть які можуть виникнути у зв'язку з цим витрат. Застосування базисних умов спрощує впорядкування і узгодження контрактів, допомагає контрагентам знайти спосіб поділу відповідальності держави і вирішення розбіжностей. Міжнародна торговельна палата розробила та випустила збірники тлумачень базисних умов, звані “International Commercial Terms”.

З усіх базисних умов найбільшого поширення отримали умови FOB і CIF, й у практиці міжнародної торгівлі “ціна FOB” зазвичай сприймається як експортна ціна товару, ціна CIF - як імпортна.

Важливим кроком питанням під час укладання контракту є питання вигляді транспорту. Щоб відповісти це питання необхідно проаналізувати такі чинники:

· вид вантажу;

· відстань і маршрут перевезення;

· чинник часу;

· вартість перевезення.

У таблиці 4 приведено класифікація умов ИНКОТЕРМС по застосовним видам транспорту.

 

                                                                                                                      Таблиця 4.

Вигляд транспорту Умова ИНКОТЕРМС
Повітряний FCA
Залізничний FCA
Морський і річкової

FAS

FOB

CAF

CIF

DES

DEQ

Будь-який вид

EXW

FCA

CPT

CIP

DAF

DDU

DDP

6. Ціна товару. Ціна за кожен товар встановлюється під якусь певну одиницю виміру. Вибір одиниця виміру, яку встановлюється ціна, визначається характером товару та практикою від що склалася на світовому ринку під час торгівлі даним товаром.

7. Умови платежу. Умови платежу призначають у контракті такі моменти:

· спосіб платежу

· кошти платежу

· форму платежу

Спосіб платежу показує, коли відбувається оплата товару стосовно моменту його фактичної поставки. Існує три способу платежу: платіж готівкою, авансовий платіж, платіж в кредит.

До формам розрахунків, що застосовуються у міжнародної торгової практиці, ставляться такі (даються за рівнем вигідності для експортера від найвигіднішою до найменш вигідною):

· 100% авансовий платіж

· акредитив

· інкасо

· рахунок

Так було в Контракте КЕ-02-ЕС/96 (Додаток 13, п.4.1) як форму платежу використовують 100% попередню оплату (умови наведені у Додатку), а Контракте № КЕ - 07 - МК/95 використовується 100% безвідзивний акредитив. (див. Додаток 12, п. 4.1). Причому тоді як контракті умовою платежу використовується акредитив, то контракті має може бути пункт щодо умов розкриття акредитива.

Докладніше форми розрахунків висвітлюються у пункті 8.

 

8.Строк і дата поставки.  Під терміном поставок товарів розуміється момент, коли продавець зобов'язаний передати товар покупцю чи з його дорученням особі, чинному від імені. Кількість товару вказаний у контракті, може надійти одноразово чи вроздріб (партіями). Приміром в Контракте КЕ-02-ЕС/96 (Додаток 13, п. 3.3) чітко обмовляється момент про неприпустимість часткової поставки.

Датою поставки називається дата передачі товару у розпорядження покупця.

9.Упаковка і маркірування. Зазвичай, у контракті розрізняють зовнішню упаковку - тару (ящики, картонні коробки, бочки, контейнери та інших.) і внутрішню упаковку, невіддільне від товару. Під час укладання контракту упаковка товару належить до обов'язків продавца.(пример умови упаковки див. Додаток 13 п.4.4 )

Маркування, наносимая на упаковку, визначається зазвичай покупцем і вибирається залежно від характеру товару, і навіть умов контракту.

Маркування повинна мати:

* найменування продавця;

* найменування покупця;

* номер контракту;

* місце призначення

* номер пакувальної одиниці, і їх загальну кількість;

* габарити пакувальної одиниці;

* вагу пакувальної одиниці брутто;

* вагу пакувальної одиниці нетто;

* вказівки з транспортування і навантаженню-розвантаженню (“гору”, “низ”, “обережно” тощо.;

* вказівки щоб уникнути инцендентов при транспортуванні небезпечних товарів;

* країну виготовлення товару.

Схожі реферати:

Навігація