Членство та >стратегія України у >міжнародних >фінансових >організаціях Львів - 2010 >Вступ >Міжнародні >фінансові >організації >відіграють >дедалі >більшу роль у >міжнародних >економічних >відносинах. Це >пояснюється тім, що >саме через >канали >цих >організацій проходити >значна >частка >світових >інвестицій, >купівля та продажів >валюти для >фінансування >експорту і >імпорту. >Особливо >важливою >є діяльність >цих >о...

(Читати…)

Міністерство освіти і науки російської федерації Федеральне агентство за освітою Державне освітнє установа вищого професійної освіти >Дальневосточная Академія Державної Служби >Реферат з дисципліни: "Міжнародне публічне право" "Миротворча діяльність ООН" Факультет економіки та права Спеціальність "Юриспруденція" Кафедра теорії та історії держави й права Студент В.П. >...

(Читати…)

План   >Вступ. 1. >Основні напрями >китайської >геополітики. 2. >Аналіз >сучасного >зовнішньополітичного курсу Китаю. 3. >Американо-китайські >відносини. 4. >Зовнішньополітичні >відносини КНР із >іншими >провідними >країнами. >Висновки. >Вступ   >Китайський >напрям української >зовнішньої політики >є одним із >провідних, >якщо не >сказати >...

(Читати…)

>Гараханов >Натиг >Низамович >Автореферат дисертації на здобуття ученого ступеня кандидата економічних наук Економічне і організаційне розвиток ринку країн (з прикладу Азербайджану)   Москва 2010 Робота виконано >ГОУ >ВПО «Російська економічна академія їм. >Г.В. Плеханова», спеціалісти кафедри «Біржового справи та обігу цінних паперів» Захист відбудеться 10 березня 20...

(Читати…)

>Міністерство >освіти й науки України >Придніпровська >державна >академія >будівництва та архітектури Кафедра: «>Міжнародна >економіка» >Курсова робота за курсом: «>Міжнародна >економіка» Тема: «>Аналіз >зовнішньої >торгівлі України >послугами» >Дніпропетровськ 2008 >ЗМІСТ >Вступ 1. >Теорія >міжнародної >торгівлі >послугами 2. >Аналіз >тенденцій, проблем, >шляхів їхн...

(Читати…)

Взаємини Туреччини та на етапі Зміст Запровадження 1. Загальна ж оцінка економічних перетинів поміж Туреччиною й США 2. Воєнно-політичне співробітництво Туреччини та 3. Сучасні складові >американо-турецкого політичного діалогу 4. Ядерний питання на відносинах Анкари і Вашингтона 5. Перспективи >американо-турецких відносин Укладання Список використаної літератури

(Читати…)

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ >АГЕНСТВО ПО ОСВІТІ >ГОСУДАРСТВЕННОЕ >ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ >УЧРЕЖДЕНИЕ ВИЩОЇ >ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ “>САМАРСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” >КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ І >СОЦИАЛЬНОЙ >ГЕОГРАФИИ Курсова робота Тема: Зовнішньоекономічні зв'язки Роботу виконала студентка >ФиКр-3 >Кельдина Крістіна Науковий керівник >кгн, доцент Александрова >Т.Е Самара 2009...

(Читати…)

>Зовнішньоекономічні >зв'язки >Росії із >закордонними >країнами >Зміст >Вступ 1. >Особливості >інтеграції >Росії до системи >міжнародних >економічних >відносин 2. >Росія й >світова організація >торгівлі (СОТ) 3. >Економічні >відносини >Росії із >регіональні >інтеграційні >угруповання 4. >Розвиток >світових >господарських >зв'язків >Росії >Висновок Список >літератури

(Читати…)

>Зовнішня політика Сучасної >Росії >Зміст >Вступ 1. >Основні >етапи >еволюції >теорії >зовнішньої політики Сучасної >Росії 2. Політична практика Сучасної >Росії 3. >Загрози в >зовнішньополітичних >відносинах >Висновок Список >використаної >літератури >Вступ>Зовнішня політика держави >належить, як >відомо, до >однієї із >найскладніших сфер >діяльності. Алі то...

(Читати…)

>ЗМІСТ   >ВСТУП >РОЗДІЛ 1. >Аналітична >маркетингова >оцінка >ринку >лікарських >засобів 1.1 >Аналіз >світового >ринку >лікарських >засобів 1.2 >Аналіз >українського >ринку >лікарських >засобів >РОЗДІЛ 2. >Правове >обґрунтування >можливостей >здійснення >даної >зовнішньоекономічної догоди 2.1 >Законодавча база 2.2 >Нормативно-правові >умови >здійснення >даного проекту >РО...

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 239 Вперед

Навігація