Реферат Цимбали

Цимбали - древній народний інструмент, який належить до групиструнно-ударних. Попередниками сучасних цимбал були інструменти народів Сходу: псалтеріон, самбук,барбитон,цимбалум,цимбалиум, дулі мер, сантур,сантоор тощо. Найбільшого поширення у Україні цимбали отрималиХVІІ -ХVІІІ ст. За описами М. Лисенка "здавна колись струни на цимбали натягувалися за однією (згодом у дві, по три). Стрій -диатоничний, далі став хроматичним.Звукоряд - спочатку 3 октави, далі 4 октави. Грають, поворухнувши по струнах дерев'янимимолоточками чи коло тушками...Употребляются переважно до супроводу других інструментів при танцях: скрипки, баса". Останнє свідченняМ.Лисенко вказує про використання цимбал вансамбльноммузицировании, так звана "потрійна музика", у Західному регіоні - капела. Народні цимбали часів Лисенка мали 18 тонів, 12 бунтів (басів, по5-ть струн кожен), дваголосника, дві кобилиці з вирізами, струни з тонкого мідного дроти, формутрапециевидную. Україна має протягомХVІІ - ХІХ ст. існувало багато різновидів українських цимбал з різнимистроями у різних етнографічних регіонах України. Стрій "селянських" цимбал уперше зафіксовано М.Лисенком в ІІ половинах ХІХ Безпосереднім попередником сучасних концертних цимбал був інструмент винахідника У. ЙожефаШунди. На думку доцента Львівської державної музичної академії їм. М. Лисенка Т. Барана "саме винахідШунди дав поштовх використанню цимбал як одного з повноправних концертних музичних інструментів" [11, 26].Хлопотливая робота над удосконаленням цього інструмента українськихмастеров-конструкторов сучасностіВ.Зуляка,С.Снигирева,П.Вонсули,О.Возняка,И.Скляра,О.Незовибатька створила удосконалений, хроматичний інструмент - українські концертні цимбали і створило цілу сім'ю цимбал:цимбали-прима,цимбали-альт,цимбали-бас. Це викликало сприятливі передумови до створення однорідних ансамблів цимбалістів протягом сучасності.

Експерименти вдосконалення "селянських" цимбал, крім, вищезгаданих майстрів, що його В.Руденка,Г.Агратина,П.Теуту, які "запропонували музичної промисловості власні різновиду малих та середніх цимбал з урахуванням угорських зразків, але із застосуванням окремих елементів українських інструментів", - пишезавкафедрою народних інструментів НМАУ їм. П.Чайковського, професорМ.А.Давидов в посібнику "Київська академічна школа народно інструментального мистецтва" [12, 69]. Серед сучасних майстрів України, слід згадатиДутчака Івану Григоровичу (>смт.Богородчани, Івано-Франківській області), який був відзначений грамотою на Світовому конгресі цимбалістів, проведеному до Львова 2002 року.

Процес вдосконалення цимбал, концертні виступи перших ансамблів дали поштовх до створення системи навчання гри цимбалістів, відкриття класів у багатьох містах України (Рівно, Чернівці, Луцьк, Тернопіль, Київ, Львів, Харків, Ужгород, Івано-Франківськ але ін.). Непересічна значення у цьому відіграла створення методичної літератури, перших професійних збірок оригінальних творів для ансамблів цимбалістівД.Попичука,Д.Пшеничного,М.Блищука,В.Мунтяна, звернення доансамбльной інструментальної музиці для цимбалкомпозиторов-профессионалов:В.Шумейка, В.Зубицького,И.Вимера,Д.Задора. Серед сучасних ідей зустрічаємо нове трактування інструмента у ролі ">клавицимбалов". Прикладом може бути твір львівського композитораБ.Котюка, саме, тріо-соната для цимбал, альта і контрабаса.

Сьогодні ми широковідома середисполнителей-цимбалистов, як у навчальному процесі, і у концертної практиці, так звана "технікапедализации", що була запропонована ще 1907 року у цимбалах системи "Шунда". Якщо притримувати думки Т. Барана, то еволюція та вдосконалення цимбал українськими майстрами сучасності "йшла на напрямі вдосконалення окремих складових інструментів системи "Шунда"

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайтуmusarticles


Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Бандура
  >Кобза-бандура належить до струнно-щипкових інструментів, який існував у східних слов'ян ще
 • Реферат на тему: Баян
  Баян належить до роду язичкових >клавишно-пневматических інструментів. Він являє собою одне із
 • Реферат на тему: Фортепіанний дует
  Фортепіанний дует - жанр, має свою довголітню історію. Певний час на концертної естраді існувало
 • Реферат на тему: Робота над фортепіанним виконанням
  1) Мета роботи над фортепіанним виконанням – змістовне, яскраве, технічно досконале, виконання. 2)
 • Реферат на тему: Домра, балалайка
  >Домра і >балабайка належать до >струннощипкових інструментам. Їм поширення та популярність у

Навігація