Реферати українською » Музыка » Ігрові методи як засіб формування артистичної техніки майбутнього вчителя музики


Реферат Ігрові методи як засіб формування артистичної техніки майбутнього вчителя музики

Розвиток вітчизняного художньої освіти передбачає реформування системи професіональною підготовкою майбутніх вчителів музики. Поруч із внесенням змін - у процес формування й розвиток особистості фахівця, актуалізується проблема змісту його підготовки до професійної діяльності. Аджемузиканту-педагогу необхідна виняткова компетентність, вміння говорити та навичкиучителя-артиста,учителя-художника, що відбиваються саме у артистичної техніці. Якраз у такому контексті й відбувається вибір найперспективніших освітніх систем і технологій стосовно нашої дослідження.

Здійснення процесу формування артистичної техніки вчителя музики всіляко залежить від творчої спрямованості процесу творення. Тож у процесі формування артистичної техніки майбутнього вчителя музики ефективним вважаємо застосування ігрових методів, що є ефективним засобом творчої реалізації особистості студента.

У педагогічної є певний досвід використання ігрових методів у навчанні. Зокрема, цьому присвячені роботи М. П.Аникееевои, У. П.Бедерхановои, М. П. Волкової, І. А. Добрянського, А.Й. Капською, У. Л. Платонова, Л. А.Савенковой, Р. До .Селевко, З. А.Шмакова, А. Р. Штепи й інших. Втім, вивчення наукових робіт свідчить про недостатньою розробки питань використання ігрових методів у процесі професіональною підготовкою вчителя музики.

Як форма вільного самовираження людини гра передбачає реальну відкритість світу можливого, розгортання як змагання чи зображення (виконання, репрезентації) певних ситуацій, станів [1]. Ще А. У.Луначарський підкреслював значимість гри для творчого розвитку дорослої людини. Він зазначав, що людина починає мислити, відчувати й творити вільно, підкоряючись лише своїм внутрішнім законам, прагненню кожній частині свого організму розгорнутися [2].

Основним становищем ігровий діяльності, за З. Л. Рубінштейном, є набуття досвіду невимушеної поведінки, що з діяльністю уяви [3]. Саме грі виражається безпосередніше ставлення до навчальної діяльності, а дії видаються скоріш виразними і семантичними актами, ніж оперативними прийомами. Проте, на відміну гри взагалі, педагогічна гра має істотним ознакою - чітко поставленої мети навчання орієнтації на відповідний педагогічний результат, що може бути обгрунтований, виділений у явному вигляді й характеризується навчально-пізнавальної спрямованості [4].

Метою використання ігрових методів для формування артистичної техніки вважаємо створенняневинужденних обставин навчання, якими студент відчуватиме зацікавленість від власного артистичного перевтілення, власної артистичної поведінки й подальше бажання втілювати їх у практичної діяльності.

Сутністю ігрових методів, вважають вчені, є моделювання, імітація поведінки. Саме завдяки цим методам в спрощеному вигляді відтворюється, моделюється дійсність, відбувається імітація реальних дій, що сприяє підвищенню значимості артистичного досвіду для особистості студента, впливає формування його творчої мислення. Основним педагогічним завданням за умов використання ігрових методів лежить введення студентів у стан натхнення та бажання самовиражатися.

Формування артистичної техніки за умов гри набуває форми зовні не схожу на звичайну навчання. У студентів активізується уяву і фантазія, самостійний виконавський пошук, новий погляд на відомі факти і що явища. Навчання відбувається під тиском, а невимушених обставин музично-творчій діяльності. Складається атмосфера змагання, яке змушує студента мобілізувати знання і, можливо, приховані артистичні здібності. Використання ігрових методів у навчанні піднімає метою певний результат, його у сам процес гри. І це є зростання творчого артистичного потенціалу студентів, розвиток їх артистичних схильностей, деталізація певних виконавчих прийомів, порушення інтересу до свого артистичного втілення потреби у самовираженні. Важливим моментом використання ігрових методів вважаємо створити атмосферу задоволення і позитивних емоцій від власного артистичного втілення образу певної ролі (його художнього уявлення).

У формує експерименту нами використовуються такі ігрові методи, якигра-имитация, рольова гра,ситуационно-ролевая гра, інтерактивна гра, гра-драматизація, інсценівка.

Отже, використання ігрових методів спрямоване для закупівлі майбутнє вчителів музики стійкою мотиваційної установки і до застосування артистичної техніки, почуття задоволення та успіху від власного артистичного самовираження. Використання ігрових методів під час формування артистичної техніки майбутнього вчителя музики відзначається певними рисами. По-перше, це вільна розвиває діяльність. Студент, приймаючи у ній участь, насолоджується тільки від результату, а більшою мірою, від самої процесу діяльності. По-друге, процес носить їх у значною мірою імпровізаційний, активний характер.

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із сайтуmusarticles


Схожі реферати:

Навігація