Реферати українською » Музыка » Музика, її різновиди і жанри


Реферат Музика, її різновиди і жанри

Осмислення музики як мистецтва

Мистецтво, одне з форм суспільної свідомості, складова частина духовної культури людства, специфічний рід практично духовного освоєння світу. У цьому плані мистецтва відносять групу різновидів людської діяльності - живопис, музику, театр, художню літературу, і іншого подібного начиння, які поєднуються оскільки є специфічними - художньо образними формами відтворення дійсності.

Мистецтво, як специфічне громадське явище являє собою складна система якостей, структура якої характеризується поєднанням пізнавальної, оцінної, творчої (духовної й матеріальної) ізнаково-коммуникативной граней (чи підсистем). Завдяки цьому вони виступають і як засіб спілкування покупців, безліч як знаряддя їх знань, збагачення їх знання світу і самих себе, та як засіб виховання з урахуванням тому чи тому системи цінностей, як джерело високих естетичних радостей.

Кожен інший вид мистецтва безпосередньо характеризується способом матеріального буття його творінь і типом образних знаків, що застосовуються. У цих межах його види мають різновиду, визначених особливостями одного чи іншого матеріалу і своєрідністю художнього мови, який випливає звідси. Так, різновидами словесного мистецтва є усне творчість і письмова література; різновидами музики - вокальний, і різні типи інструментальної музики; різновидами сценічного мистецтва - драматичний, музичний, ляльковий театр, і навіть естрада і цирк тощо.

Отже, мистецтво, взяте загалом, є історично сформована система різних конкретних способів художнього освоєння світу, кожен із яких має і спільні всім риси і індивідуально своєрідні.

Музика - інший вид мистецтва, яке відбиває дійсність впливає на людини з допомогою осмислених і особливим чином організованих звукових послідовностей, які перебувають переважно з тонів. Музика - специфічна різновид звуковий діяльності людей. З іншими різновидами (мову,инструментально-звуковая сигналізація тощо) її поєднує здатність висловлювати думки, емоції, і вольові процеси людини у чутної форми і служити засобом спілкування покупців, безліч управління, їх поведінкою. Разом про те вона істотно відрізняється від інших різновидів звуковий діяльності людей. Зберігаючи певна подоба звуків реальному житті, музичне звучання принципово різняться від нього суворої висотної і годинниковий (ритмічної) організованістю. Ці звучання входить у історично сформовані системи, основу яких становлять тону. У кожному музичному творі тону утворюють свою систему вертикальних сполук і горизонтальних послідовностей - його форму

У змісті музики головну роль грають емоційні гніву й процеси (і навіть вольові устремління). Їх чільне місце в музичному змісті визначається звуковий (інтонаційної) і годинниковий природою музики, що дозволяє їй, з одного боку, спиратися на багатовікової досвід зовнішнього виявлення людьми своїх емоцій і передачі інших членів суспільства на першу чергу, й переважно по допомогою саме звуків і, з іншого боку - адекватно висловлювати емоційне переживання як рух, процес із його змінами і відтінками, динамічними наростаннями і спадами, взаємними переходами емоцій та його сутичок.

З різних видів емоцій музика втілює переважно настрій. Широко представлені у музичному творі також емоційні боку інтелектуальних і вольових якостей особистості (і лобіювання відповідних процесів). Це дозволяє даному виду мистецтва розкривати як психологічні майнового статку тих, а й їхні характери. У максимально конкретному (але з перекладному мовою слів), досить тонкому і "заразному" вираженні емоцій музика не знає собі рівних. На цьому побудоване поширена визначення її як "мови душі".

Музиці доступне зміст різних пологів: епічне, драматичне, ліричний. У цьому, проте, через неїнеизобразительной природи найбільш близька їй лірика.

Матеріальним втіленням змісту музики, способом його існування служить музична форма - і системи музичних звучань, де реалізуються емоції, думки і образні уявлення композитора. Навіть взяті окремо, музичні звучання мають вже первинні виразні можливості. І з них здатне викликатифизиологичное відчуття задоволення чи невдоволення, порушення чи заспокоєння, напруги чи розрядки, і навіть відчуття (ваги чи легкості, тепла чи холоду, темряви чи світла, і таке інше) і найпростіші просторові асоціації.

У кожному музичному творі із окремих елементів його форми у процесі їх об'єднання складається загальну структуру, що складається з кількох приватних структур. До останнього належать структури: мелодійна, ритмічна, фактурна, темброва, динамічна та інших. Особливе значення має тут тематична структура, елементами якої слугують музичні теми (разом із на різні форми і стадіями зміни та розвитку). У багатьох музичних стилів саме теми є матеріальними носіями музичних образів.

Мистецтво - складова частина духовної культури людства. До мистецтва відносять групу різновидів людської діяльності - живопис, музику, театр, художню літературу, і іншого подібного начиння Музика - інший вид мистецтва, яке відбиває дійсність впливає на людини з допомогою осмислених і особливим чином організованих звукових послідовностей, які перебувають переважно з тонів. Цей інший вид мистецтва розкриває як психологічні майнового статку тих, а й їхні характери. Поширена визначення музики як "мови душі".

Нові принципи музичного мислення. Хор, гімн, романс, арія, опера, соната, симфонія, реквієм, концерт, ораторія

Протягом останніх десятиліть розвитку музики оголили з провідних духовних її сторін, можливо, навіть визначальну - її динамізм. Безперечно, вступаючи як древнім, і сучасним африканським і азіатським культурам у втіленні гостроти і сили безпосередньо почуттєвого, тілесного руху (темпу, ритму, метри), музика хіба щосублимировала ці якості і перенесла в область внутрішнього, духовного, цим додавши музичної думки і неслиханную раніше енергію, полум'яність. Розпалювання цього духовного горіння це і є майже перманентне "нове" історія західної музики.

>Стремительность еволюції музичного мислення наша епоху - загальновизнаний факт, який потребує доказів. Уся ж музикаXX-ХХІ століть представляється грандіозним катаклізмом, який вражає самі основи традиційного музичного мислення.Смежние короткі ланки у довгому ланцюга змін дуже подібні одна з іншого,несмежние здаються уже непринадлжещаими лише до ланцюга. Поновлення і новаторство стали нормою, повторення за учителем - або ледь не дурним тоном. Новаторство давно переступив як всі дотеперішні межі музики, а й часом межі музики взагалі.

На доступних для огляду нам просторах минулої музичної Європи ми можемо знайти всього два-три епохальні події:

>Превращения сформованого співу та гри на інструментах в ">мусик" (>техне) - на мистецтво висловлювання світу культурної людини (тобто, по суті, виникнення нашої музики).

Перетворення музики мистецтво висловлювання суто духовного на противагу як "тілесної", і "космічної" музиці древнього поганського світу.

Першим із названих подій можна умовно датувати кінцем першої половини І тисячоліття е., друге - першими століттями н.е.

Близько за значенням стоїть до цих двох подій встановлення багатоголосся, як основи музики близько IX-XII в. (яке можна як музичне вираз духовного єднання індивідуумів).

Кожна з цих епохальних подій переводить музику нові, більш високий ступінь еволюції і дає цим принципово іншу, нова якість. Попри неминучу поступовість (у вузьких історичних рамках) становлення нової якості, безсумнівно, наявність особливого роду критичну ситуацію, які мають почуватися сучасниками як музичне "землетрус" з зловісно повзучими, незрозумілими чорними тінями на небі. Звідси особлива гострота критики чергової "нової музики" в поворотні періоди, особлива гострота протиборства думок за та запровадження проти новаторства.

Важко підшукати у відомій нам історії музики інший період, котрий понад відповідав би ситуації саме катаклізму, ніж ХХ століття. Звісно, все-таки, не виключено, що діти наші уявлення про масштаби і значеннях нововведень ХХ століття перебільшені, але вірогідніше, нині ці уявлення, навпаки, зменшені і зовсім ще охоплюють грандіозність подій, що відбувається. Не вдаючись деталі аргументації, ми хотів би висловити своє враження про нинішньої ситуації полягає музики: ми маємо справу з кризою того масштабу, що стосується як музичного мислення того, - XVII-XIX в., але позначає кінець величезного історичного періоду з початку за писемну історію до ХХ століттю включно. Разом про те нове у сучасній музиці, особливо другої половини сучасності, показує непросто наступне розвиток старих традицій, а вихід право їх межі

Сучасна музика має розгалужену структуру. Так, у сучасній розвиненою музичну культуру творчість представлено багатьма різновидами, які можна диференційовані за різними ознаками.

На кшталт змісту: лірична, епічна, драматична, і навіть героїчна, трагічна, гумористична тощо.; й інші аспекті - серйозна музика і легка музика.

За виконавчим призначенням: вокальна і інструментальна; й інші аспекті - сольна,ансамбльная, оркестрова, хорова, змішана (із можливим наступним уточненням складів: наприклад, для симфонічного оркестру, для Камерного Оркестру, для джазу тощо).

За синтезом коїться з іншими видами мистецтва і поза словом: театральна музика, танцювальна музика, програмна інструментальна, мелодрама (читання під музику), вокальна зі словом.

Музика поза синтезу - вокалізи (спів без слів) і "чиста" інструментальна (без програми). Натомість, перша поділяється на видовищну і концертну, друга - на побутову і обрядову. Кожна з чотирьох різновидів жанрових груп то, можливо диференційована і далі.

>Стремительность еволюції музичного мислення наша епоху - загальновизнаний факт. Поновлення і новаторство стали нормою, повторення за учителем - або ледь не дурним тоном. Важко підшукати у відомій нам історії музики інший період, котрий понад відповідав би ситуації саме катаклізму, ніж ХХ століття. Разом про те нове у сучасній музиці, особливо другої половини сучасності, показує непросто наступне розвиток старих традицій, а вихід право їх межі. Сучасна музика має розгалужену структуру, з'являються нові види музичних творів.

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайтуmusarticles


Схожі реферати:

Навігація