Інші податки та платежі Плата з відшкодування витрат за геологорозвідувальні роботи Оплата ж спеціальне використання природних ресурсів Державний збір Місцеві податки та збори Оплата ж забруднення довкілля Рентна Плата видобуті України нафта і природний газ Внески у державні цільові фонди Пенсійного фонду Фонд соціального страхування Фонд здійснення заходів із ліквідацію наслідків Чорн...

(Читати…)

Територіальне управління Калінінського адміністративного району Санкт-Петербурга Адреса 195009, Калінінський район, Арсенальна наб. , буд. 13/1 Телефони

(Читати…)

Останні дві з половиною десятиліття з'явилися для США періодом значних змін - у національному господарському механізмі. Ис користування традиційних методів державного антициклическо го,антиинфляционного регулювання економіки та спроби досягнення повної зайнятості виявилися неефективними у сучасних умовах.

(Читати…)

Зарубіжний досвід регулювання ринкової економіки з прикладу Франції. Економіка Франції, як та інших промислово розвинених ка питалистических країн, полягає в принципі вільного предп ринимательства і торгівлі. Нині Франція живе у усло виях ринкового господарського механізму, проте ступінь свобо ды ціноутворення задається об'єктивними економічними задо нами,а також державним регулюванням.

(Читати…)

ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ОТРАСЛЕЙ ОБОРОННОЙ ПРОМИСЛОВОСТІ Загальні цілі й завдання державних програм приватизації не навчай- тывали особливостей підприємств і галузей окремих підприємств

(Читати…)

І ІНШІ ПОДАТКИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ Податки споживання як особлива група до свенных податків які вже використовують у прак тику оподаткування. Але спочатку - до 1950-х років - до цієї групи входили лише оборот податку продажу. Податок з обороту стягувався з кожної стадії руху товарів - від виробника до кінцевого споживача, тобто багаторазово.

(Читати…)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра фінансів ФІНАНСОВЕ ПРАВО РЕФЕРАТ на задану тему ПОНЯТТЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ 1999 рік План 1.Особливості непрямих податків 3

(Читати…)

ведення. С.3-6 1. Правоотношение з участю комерційного банку з сплаті податків і зборів (з прикладу прибуток). С.6-23 1.1. Види банківських операцій С.6-9

(Читати…)

ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ I. ПЛАТЕЛЬЩИКИ ПОДАТКУ II. ОБ'ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ III. ПОДАТКОВА БАЗА IV. ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД V. ПОДАТКОВА СТАВКА VI. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ПОДАТКУ

(Читати…)

Зміст Запровадження Економічна Природа і історія розвитку прибуток у Росії. загальну характеристику податку 2.1 об'єкт оподаткування 2.2 нормативна база

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 Вперед

Навігація