Реферати українською » Налоги, налогообложение » Прибутковий податку з фіз. осіб. Декларування доходів.


Реферат Прибутковий податку з фіз. осіб. Декларування доходів.

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Санкт-Петербурзький Державний

Університет економіки та фінансів

Заочный факультет

 

Кафедра фінансів

 

Допустити до захисту

Зав.кафедрой __________________

"____" ________________ 2000 рік

 

Дипломна робота

на задану тему "Прибутковий податку з фізичних осіб.

Декларування доходів".

 

Спеціальність "Фінанси і кредиту"

Студент IV курсу

 

Кондаков Григорій Павлович

 

Науковий керівник

Листов Антон Євгенович

 

Санкт-Петербург

2000 р.

Оглавление

Запровадження............................................................................................................................................. 3

Глава 1 Економічна сутність прибуткового податку................................................................ 6

1.1. Роль і важливе місце прибуткового податку податкової системі............... 6

1.2. Історії прибуткового податку.................................................. 9

1.3. Практика застосування прибуткового податку інших країнах 11

Глава 2. Основні засади взиманияподоходного податку РФ.......................................... 17

2.1. Загальні засади................................................................... 17

2.2. Оподаткування доходів отриманих фізичними особами..... 28

за місцем основний роботи............................................................. 28

2.3. Оподаткування доходів, отриманих фізичними............... 30

особами за місцеві основний роботи............................................. 30

2.4. Оподаткування доходів від підприємницької.................. 33

роботи і інших доходів...................................................... 33

2.5. Оподаткування обліку доходів............................................. 39

іноземних фізичних осіб........................................................ 39

Глава 3............................................................................................................................................... 44

3.1. Декларування доходу........................................................... 44

3.2. Порядок заповнення декларації про сукупному доході.............. 55

3.3. Адміністративна відповідальність громадян порушення порядку декларування свої доходи 75

Укладання....................................................................................................................................... 78

Список використаних джерел............................................................................................ 81

Методична розробка................................................................................................................ 85


Запровадження

 

Податкова політика Російської Федерації формується під впливом економічних, політичних вимог і соціальних перетворень, які у країні. Податки практично постають як різноманітних форм з безліччю національних особливостей, що у сукупності утворюють податкову систему держави. По набору податків, способам стягування, ставками, податкової базі, пільгам, фіскальним повноважень різних рівнів влади податкові системи різних країн істотно відрізняється друг від друга, хоча безперечно можна назвати спільні риси, властиві кожної податкової системі кожної держави. По-перше, це постійний пошуку шляхів збільшення податкових надходжень до бюджету держави, що реалізується запровадженням нових податків, зміною податкової бази, зміною оцінної вартості майна, і співвідношенням різних видів податків. По-друге, це побудова податкових систем з урахуванням ефективного оподаткування, яка передбачає однакову і більш справедливий розподіл податкового навантаження, і податкової політики у цілях постійного економічного економічного зростання країни.

Прибутковий податку з фізичних осіб, котрий обіймає одна з головних місць у податкової системі Російської Федерації, впливає як у побудова всієї податкової політики держави, і на фінансове становище громадян. Тому необхідність ретельного розгляду й знаходження шляхів вдосконалювання і перетворення цього виду є найважливішим елементом податкового законодавства. Постійне зростання податкових відрахувань громадян, може бути виправданий ні які види державних витрат, оскільки цим порушується основний принцип побудови податкової системи - принципу рівності та справедливості яких оподаткування громадян.

Ця дипломна робота має на меті розкрити сутність прибуткового податку, визначити основні засади стягування прибуткового податку з фізичних осіб, знайти чесноти та вади декларування доходів громадян, у Російської Федерації, порівнюючи з практикою застосування прибуткового податку інших країнах. До того ж намітити основні перспективи розвитку податкової системи Російської Федерації.

Основне завдання дослідження даної дипломної роботи є підставою вивчення податкового законодавства у частині оподаткування прибутковим податком фізичних осіб й пошуку шляхів вдосконалення порядку декларування доходів громадян. Складність це завдання у тому, що у цьому етапі розвитку податкової системи Російської Федерації є велика кількість тих нормативних документів і підзаконних актів, інструкцій, у процесі практичного застосування яких виникають часті невідповідності і різночитання. Рішення вищевказаної завдання й предмет дослідження даної дипломної роботи.

У першій главі розглядатиметься економічна сутність прибуткового податку з фізичних осіб, що полягає у визначенні ролі й місця цього виду податку податкової системі Російської Федерації. Також порушуватимуть питання виникнення прибуткового податку Росії та інших країнах, практика застосування прибуткового податку інших країнах.

У другій главі проаналізовані основні засади стягування прибуткового податку, що залежить від визначаючи порядок оподаткування доходів громадян: за місцем основний роботи; за місцем не основний роботи; отримані від заняття підприємницької діяльності; іноземних громадян.

У третин главі розібрано порядок декларування доходів громадян, порядок заповнення податкової декларації, і навіть адміністративна відповідальність порушення термінів подачі й складання декларації про доходи, отриманих за звітний період.

Глава 1 Економічна сутність прибуткового податку

1.1. Роль і важливе місце прибуткового податку

у податковому системі

Вирішальне значення прибутків бюджету мають податки. Податки – обов'язкових платежів, стягнуті державою з фізичних юридичних осіб.

Держава без податків існувати неспроможна, оскільки вони – головний метод мобілізації доходів у умовах панування приватної власності і ринкових відносин. Роль податків міцно пов'язана з діяльністю держави. Вона постійному русі і від економічної політики держави.

Налогами оподатковується діяльність людини у найрізноманітніших галузях.

У системі податків Російської Федерації далеко ще не все платежі грають однакову роль і з погляду доходів бюджетів, і з позиції впливу матеріальне становище платників податків. Якщо податку з прибутку підприємств і закупівельних організацій формує основну частину податкових надходжень, то податку майно фізичних осіб збитковий на бюджет. Податок на додану вартість істотно впливає на діяльність кожного підприємства, а податку реалізацію паливно-мастильних матеріалів сплачує лише окрема група осіб. Громадяни є платниками прибуткового податку протягом усім своїм самостійного життя.

Відсутність різкій диференціації доходів населення призвела до того, що прогресивне оподаткування мало торкався інтересів більшості громадян. Частка прибуткового податку грошових доходів населення коливалась у межах 6-6,8%. Центр тяжкості оподаткування було перенесено підприємств.

Домінуюче становище державного сектору економіки дозволило створити выхватывающую систему стягування податку в джерела отримання прибутку. Частка централізовано встановлених ставок і тарифів становила 4/5 фонду оплати праці, що компромісу практично позбавляло громадян можливості виявляти якусь активність на податкових відносинах.

Тривалий час вважалося, що платежі населення формують лише 8-9% доходів державного бюджету (бралися до уваги лише не прямі податки, існування непрямих податків з доходів населення заперечувалося), а витрати бюджету на соціальні потреби становили 30-40%. Тому постає запитання громадський контроль витрати сум зібраних податків відпадав немов каже сама собою.

Нині процеси економічних перетворень докорінно змінили обставини формування фінансових фондів, які обумовлюють незначимую роль прибуткового й немає прямих податків із й узагалі. Прибутковий податок зараз забезпечує основну масу податкових надходжень майже переважають у всіх державах.

Чільне місце прибуткового податку зумовлено поруч обставин.

По-перше, це особистий податок, тобто. податок, об'єкт якого – дохід, справді отриманий платником, а чи не гаданий усереднений дохід, який міг би бути отримано у даних економічних умов.

По-друге, прибуткового податку дозволяє у максимальному ступені реалізувати основні засади оподаткування – загальність і рівномірність.

Традиційно прибуткового податку – це податок державний, стягуваний по всій території країни з єдиним ставками. Можливість місцевих органів влади й управління визначати умови стягування державного прибуткового податку або дуже обмежене, або взагалі виключена. Прибутковий податок має велику впливом геть політичну й економічну стабільність, на перерозподіл доходів. Тому небажано мати дуже багато суб'єктів, що рішення про прибутковий податок. Закон РРФСР від 7 грудня 1991 р. "Про прибутковий податок з фізичних осіб" не наділяв місцевих рад ніякими повноваженнями щодо прибуткового податку. Проте законом Російської Федерації від 16 липня 1992 р. "Про внесення і доповнень до податкової системи Росії" місцевим радам було дозволили встановлювати пільги з податку не більше сум податку, що зараховуються до їх бюджетів.

За даними міністерства з податків і зборів Російської Федерації прибутковий податок з фізичних осіб із сумі надходжень до бюджету займає зараз місце після прибуток підприємств і податку додану вартість. За припущенням податкової служби прибутковий податок з фізичних осіб, у майбутньому за сумою надходжень займе друге місце і буде з основних статей доходу бюджету.

1.2. Історії прибуткового податку

У порівняні з інші види податків, прибуткового податку досить молодий. Вперше він був у Англії 1798 року у вигляді утроенного податку розкіш, побудували суто зовнішніх ознаках і діяв до 1816 року. У 1842 року податок запроваджено вдруге як, більш-менш що відповідає основним ідеям прибуткового оподаткування. У країнах прибуткового податку почали застосовувати з кінця XIX - початку ХХ століття (Пруссія – з 1891года, Франція – з 1914года). У Росії її в 1812 року запроваджено прогресивний відсотковий збір із доходів від нерухомого майна (своєрідна форма прибуткового податку). Закон про прибутковий податок було ухвалено Росії лише 6 квітня 1916 року. Принципи прибуткового оподаткування отримали ньому яскраве вираз.

Але й до запровадження прибуткового податку податкові системи у різних країнах побічно враховували доходи громадян при побудові реальних податків. Наприклад, розмір будинкового податку залежав від кількості вікон, поверхів, і кімнат, від розміру фасаду будинки і з інших ознак, що судити про громадське становищі й доходах платника.

Запровадження прибуткового податку зумовлено причинами, які по-різному виявлялися у різних країнах, але може бути було зведено до наступному. Гостра потреба держави у додаткових коштах, викликана зростанням заборгованості, військовими судами та іншими видатками перестала покриватися реальними податками, розмір яких часто не відповідав істиною платоспроможності громадян. У той самий час які набрали силу соціальні руху вимагали усунення несправедливості непрямого оподаткування, не робив різницю між бідними і багатими і більше важко ложившегося на менш заможних громадян. Ідея прибуткового податку – забезпечення равнонапряженности оподаткування з урахуванням прямого визначення доходів платника.

1.3. Практика застосування прибуткового податку

у країнах

У найрозвиненіших країнах частка прибуткового податку загальній сумі податкових надходжень до бюджетів становить: США – 60%, у Великій Британії, Швейцарії та Швеції – 40%, мови у Франції – 17%. У країнах – учасницях Організації економічної та розвитку прибуткові податки із населення у загальних податкових надходженнях складають у середньому 30%, а разом із внесками на соціальне страхування, взимаемыми на спільної з прибутковим податком основі – 55%.

У багатьох країнах існують особисті прибуткові податки. У скандинавських країн і а Швейцарії частка місцевого прибуткового податку загальній сумі прибуткових податків вище, ніж частка прибуткового податку, стягнутого лише на рівні центрального уряду, і у Данії 53,9%, у Швейцарії 79,4%.

Теоретично місцевий прибуткового податку може або повністю відокремлений від державної, або частково, або встановлюється безпосередньо з урахуванням державного.

У першому випадку місцевих органів самостійно визначають базу би ставки оподаткування; у другому оподатковуваний дохід для місцевого податку підраховують як і, як для державного, але ставки податку і пільги у ній встановлюють місцевих органів влади; у третій разі місцевих органів влади встановлюють додаткову ставку податку, розрахований для стягування державного прибуткового податку.

Місцевий прибуткового податку ні зменшувати базу державного прибуткового податку. У багатьох країн місцеві прибуткові податки не віднімають з валового доходу під час підрахунку суму доходу, оподатковуваного державним прибутковим податком.

Сукупність державного устрою і місцевого прибуткового податків має досягати конфискационных значень. У Норвегії та Бельгії, наприклад, центральні уряду встановлюють верхні межі податкових ставок. У суму місцевих прибуткових податків, внесених платниками податків до бюджетів низки штатів і місцевих органів влади, віднімають від суми прибуткового податку, що підлягає сплату у федеральний бюджет. У деяких штатах, навпаки федеральний прибуткового податку враховують щодо суми місцевого.

Диференціація прибуткового оподаткування на місцях має порушувати принципу, тобто. має впливати бути прийнятим платником податків тих чи інших економічних пріоритетів і побутових рішень. Наприклад, саме різними рівнями оподаткування була спровокована у роки міграція найбільш обгрунтовано населення. З міст і селищ США в передмістя й сільську місцевість. Тому за цілковитої відособленості місцевих прибуткових податків необхідна їх окрема уніфікація.

Прибутковий податок серед прямих податків має вирішальне фіскальне значення. Це прямий особистий податок, стягуваний із доходів фізичних осіб. Об'єктом оподаткування виступає прибуток від різних джерел. У зарубіжній податкову практику історично склалися дві форми побудови прибуткового податку: шедулярная, коли він оподатковується кожна частина (шедула) доходу роздільно залежно джерела, глобальна – по сукупного прибутку. Друга форма отримала найбільшого поширення.

Головна вада стягування прибуткового податку – простір відхилень з його сплати. У Франції, наприклад, від податку переховується до третини доходів населення, у Швеції не декларується до 25% доходів.

Тому, залишаючись централізованим, прибуткового податку в розвинених країн – єдиний податку з населення. Він з'єднаний із реальними податками – земельним, домовиком, промисловим, з грошового капіталу тощо. Це дає можливість у певною мірою уникнути втрат бюджету від приховування прибутків і південь від невиробничого використання майна.

У багатьох країн існує спільне декларування доходів подружжям – це спосіб визначення істинного доходу сім'ї. Ні на законодавстві СРСР, ні з законодавстві Росії таке правило, не застосовувалося раніше, не застосовується й тепер. Водночас у податкову практику більшості країн декларування доходів сім'ї – звичне явище. Деякі з колишніх радянських республік сприйняли таку норму. Наприклад, закон Естонської республіки від 11 жовтня 1990 року "Про прибутковий податок з приватного особи" встановив, що "доходи неповнолітніх осіб у віці до 15 років декларуються батьками (усиновителями) чи опікунами у своїх доходів. Підлітки дітей віком із 15 до 18 років декларують свої доходи самостійно. Подружжя, жили разом у протягом період, протягом якого обчислюється податок, можуть платити прибуткового податку з урахуванням спільній декларації доходів; дохід, оподатковуваний, ділиться у своїй подружжів порівну".

У Франції прибуткового податку стягується з усією суми доходів однієї сім'ї, аналізованої як оподатковувана одиниця. До того ж дорослі діти, не котрі живуть що з платником можуть приєднуватися до платника зі своїми дітьми та одне. Для обліку чисельності та складу сім'ї використовується система розрахунку сімейного

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація