Реферати українською » Налоги, налогообложение » Реформування податкової системи РФ


Реферат Реформування податкової системи РФ

Страница 1 из 9 | Следующая страница

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение…………………………………………………………………4

Глава 1. Теоретичні аспекти налогообложения…………………..7

1.1 Історія поняття «налог»…………………………………………..7

1.2 Види налогов………………………………………………………..9

1.3 Функції налогов…………………………………………………..13

Глава 2. Основні засади побудови податкової системи країни з розвиненою ринковою экономикой…………………………..16

2.1 Оподаткування в США…………………………………………16

2.2 Оподаткування у країнах ЕС…………………………………..21

Глава 3. Податкова система РФ та шляхи її реформирования………..33

3.1 Правове регулирование…………………………………………..33

3.2 Нестабільність податкової системы……………………………...40

3.3 Показники діяльності податкових органов…………………...46

3.4 Реформування податкової системы…..………………………...66

3.4.1 Принципові пропозиції МНС РФ……………………...71

3.4.2 Посилення контроля………………………………………………73

Заключение……………………………………………………………..79

Список Литературы……………………………………………………83

Запровадження

Праці Ф. Кенэ, А. Сміта, Д. Рікардо стали початком формуванню класичної теорії оподаткування, що проголосила фундаментальні принципи оподаткування, реалізуючи які національні податкові системи здатні рухатися оптимального варіанту.

Обгрунтування податків як однієї з відтворювальних чинників міститься у роботах зарубіжних і росіян економістів початку XVIII в. Э.Сакса, Ж.Б. Сэя та інших. Пізніше згадану ідею у Росії розвинули відомі налоговеды Н.І. Тургенєв, І.Х. Озеров, І.І. Янжул та інших.

Будь-якому державі виконання своїх можливостей необхідні фонди коштів. Джерелом цих фінансових ресурсів може лише кошти, яку уряд збирає із своїх "підданих" як фізичних юридичних осіб.

Скільки століть існує держава, стільки існують і податків і стільки сама економічна теорія шукає принципи оптимального оподаткування.

Підсумовуючи усі наведені вище сказане, іншого сумнівів щодо інтересі цієї теми і безумовному корисності цих даних палестинцям не припиняти фахівців у податкової сфері.

У своїй дипломної роботі я спробував дати раду чинній податковій системі Росії, виділити її основні протиріччя, та шляхи його реформування. З метою докладнішого розуміння перспектив реформування податкової системи розглянуті податкові системи розвинених країн.

Їх податкові питання які вже займають чільне місце у фінансовому плануванні підприємств. У разі високих податкових ставок неправильний чи недостатній облік податкового чинника можуть призвести до дуже небажаних наслідків і навіть викликати банкрутство підприємства. З іншого боку, правильне використання передбачених податковим законодавством пільг і знижок може забезпечити як збереження й отриманих фінансових накопичень, але й можливості фінансування розширення діяльності, нових інвестицій з допомогою економії на податках і навіть з допомогою повернення податкові платежі з державної скарбниці.

Але у податковому плануванні годі було орієнтуватися лише з розміри податкових ставок. Навпаки, розміри податкових ставок з погляду оподаткування податкової діяльності мають другорядне значення. Інакше важко було б зрозуміти, чому умовах повної свободи руху капіталів компанії продовжують діяти у країнах із рівнем корпорационного податку 4%-50% і перебираються в "податкові гавані", де ставки цього податку 2-5% чи що вона зовсім не від застосовується.

Насправді та країнах з нормальними (не зниженими) ставками податків компанії із добре поставленим податковим урядом не сплачують податки з ефективного податкової ставці не понад 20-25%. Ті ставки вже можна з рівнем оподаткування країнах - "податкових гаванях". Тому "вибір між країнами з нормальними податковими ставками і "податковими гаванями" які завжди визначений на користь останніх; у багатьох ситуаціях та й інші грають однакові.

Метою згаданої роботи є підставою розкриття впливу тій чи іншій системи оподаткування на стан економіки. Завдання, що сприяють досягненню даної мети, полягають у розгляді сутності, видів тварин і функції податків, розкриття податкової системи та виявлення альтернативних напрямів розвитку Російської податкової системи через з порівняльного аналізу податкової системи, діючу пенсійну систему Росії у час, з податковими системами інших країнах. Об'єктом дослідження, у роботі виступає податкову систему. На цієї роботи є взаємозв'язок податкової системи з функціонуванням економіки народного господарства за рамках концепції ділового циклу.

Глава 1. Теоретичні аспекти оподаткування

1.1 Історія поняття податок

Поняття "податок" йде своїм корінням вглиб століть. У ньому укладено як економічний, а й філософського змісту.

Податок - елемент громадського буття. Перші нагадування про податок можна знайти у філософських трактатах античних мислителів. Якось на зорі людської цивілізації філософи трактували податок як суспільно необхідне та корисне явище, як і раніше, відомі їм податкові форми були варварськими: військові трофеї, використання праці рабів, жертвопринесення та інших. Принаймні у суспільному розвиткові податкові форми поступово змінювалися, наближаючись до сучасному змісту. Незмінним залишався глибинний зміст поняття "податок" - опосредовать процес усуспільнення яка потрібна на суспільства частини індивідуальних доходів (багатств) (в сучасному розумінні це процес перерозподілу доходів через державну скарбницю).

Податкові форми взаємовідносин суспільства із державою носили найрізноманітніші назви. Німецькі вчені розглядали податки як підтримку, яку вони надають державі її громадянами (staure - підтримка). У Великобританії податок досі називається duty - борг (зобов'язання). Законодавство США визначає податок як "tax" (такса). Закон про оподаткування мови у Франції податкові відносини визначає як import (обов'язковий платёж). Примусовий характер податкової форми у російській практиці підкреслював термін "податі" (примусовий платіж).

Аби не заглиблюватися в генезис оподаткування можна назвати головні рубежі переходу податкових взаємин із одного якісного стану до іншого.

Аж по розколу світового співтовариства дві протиборчі податкові системи погляди науковців податки вишиковувалися в логічний систему, відбиваючи прогрес економічно і політично.

Праці Ф. Кенэ, А. Сміта, Д. Рікардо стали початком класичної теорії оподаткування, реалізуючи які національні податкові системи здатні рухатися оптимального варіанту. То справді був неймовірний прогрес наукової думки, набагато який випередив практику як минулих років, а й сучасне її статок. Цей період прийнято вважати початком розвитку справжньої науки про оподаткування як про економічну і з правової категорії, яка втілює своє об'єктивне зміст практично у конкретних формах.

Попри те що, що й податкові теорії носили суто прикладної характер, тобто обмежуючись вивченням способів мобілізації фінансових ресурсів утримання держави, у яких врахували закономірності розвитку товарно-грошових відносин також міжнародні тенденції формування основ грошового господарювання. Аж по податкової реформи 1930 року рекомендації цих російських учених використовувалися з вироблення заходів для зміцнення фінансового господарства країни.

У розвитку податкової науки визначальну роль зіграли два наукових течії: марксизм і неокласицизм, що увібрав ідеї А. Сміта і Д. Рікардо про податки. Класовий характер марксистського вчення про країну, природі вартості, зміст і цілі і розподілу і було покладено основою реформування виробничих взаємин у СРСР. Радянський Союз перед, приступивши побудувати соціалізму, відійшов від магістрального шляху податкових перетворень, яким пішли США, Великобританія, Франція, Японія. Їх податкові системи будувалися відповідно до ідеям А. Маршалла, Д.С. Милля, Еге. Селегмана та інших. Радянські вчені М.М. Агарков, А.В. Бачурін, Г.Л. Рабинович та інші намагалися довести переваги що відбуваються ідеологічних змін у системі виробничих відносин, трансформуючи економічне вміст у непритаманні їм адміністративні, ідеологічні форми.

 

1.2 Види податків.

Податки діляться на різноманітні групи з багатьом ознаками. Вони класифікуються:

n прямі й опосередковані (характером податкового вилучення);

n федеральні, регіональні, місцеві (за рівнями управління);

n податки з юридичних і фізичних осіб (по суб'єктам оподаткування);

n пропорційний, прогресивний і регресивний (залежно, яку частку доходу платить платник податків з великим доходом);

n за призначенням податку (загальні, спеціальні).

Залежно від використання податки бувають спільні смаки й специфічні (чи цільові). Загальні податки використовуються фінансування витрат державного устрою і до місцевих бюджетів без закріплення за будь-яким певним виглядом витрат.

Спеціальні податки мають цільове призначення (відрахування на соціальні потреби, відрахування на дорожні фонди, транспортний податок, і т.д.).

 

Мал.1 Прогресивний, пропорційний і регресивний податки.

T

 
                                                                              Прогресивний податок

                                                                                     Пропорциональный податок

                                                                                                 Y

                                                                                        Регрессивный податок

 
T - відсоткова частка доходу, виплачена податків

Y - дохід

Податок називається пропорційним, прогресивним, чи регресивним залежно від цього, яку частку доходу платить платник податків з великим доходом.

Податок вважається: прогресивним, якщо зі збільшенням доходу частка податку загальному, доході зростає; пропорційним, якщо сума податку є постійну частку доходу; і регресивним, якщо тягар податку щодо важче для родин зі низьким достатком, ніж для багатих сімей.

Регрессивный податок характеризується стягуванням вищого відсотки з низькі доходи і меншого відсотки з високих доходів. Такий собі податок, який зростає повільніше, ніж дохід.

Пропорциональный податок, забирає однакову частку будь-якого доходу (єдина ставка для доходів будь-якого масштабу).

Склад податків вітчизняної податкової системи можна класифікувати, об'єднавши групи податків по наступним ознаками:

* об'єкт оподаткування,

* особливості ставки,

* повнота прав відповідних бюджетів використання вступників податкових сум 

* та інші.

Існуючі податки залежно від підходів до класифікації можна підрозділити сталася на кілька видів: республіканські (загальнодержавні); прямі й опосередковані; самостійні й додаткові; постійні (звичайні) податків і надзвичайні (тимчасові); основні додаткові податки; податки на юридичні і особи тощо. У цьому сказати, що найбільш широка класифікація методом встановлення все податки поділяє на групи. Це прямі й опосередковані.

Прямі податки - податки, які безпосередньо пов'язані результат господарсько-фінансової діяльності, оборотом капіталу, збільшенням вартості майна, зростанням рентної складової. Прямі податки прямо пропорційні платоспроможності.

Перевага прямих податків у тому, що й легше пристосувати до визначених умовам - розміру сім'ї, прибутку, віку, й більш загальним змістом - платоспроможності. До прямих податків ставляться: прибуткового податку, податку з прибутку, ресурсні платежі, податки на майно, володіння і користування якими служать основою оподаткування.

Прямі податки важко перенести на споживача. У тому числі найлегше справа з податками на грішну землю і іншу нерухомість: вони входять у орендну і квартирну плату, ціну сільськогосподарської продукції.

Непрямі податки - це податки, що є надбавкою до ціни чи визначаються залежність від розміру доданій вартості, обороту чи продажів товарів, робіт, послуг.

Непрямі податки випливають із господарських актів і зворотів, фінансових операцій (податку додану вартість - ПДВ, мито, податку операції із цінними паперами та інших. податки.).

Непрямі податки переносяться на кінцевого споживача залежно від рівня еластичності попиту товари та, оподатковувані цими податками. Чим менш еластичний попит, то більша частина податку перекладається на споживача. Чим менш еластично пропозицію, тим менша частина податку перекладається на споживача, а велика сплачується з допомогою прибутку. У довгостроковій перспективі еластичність пропозиції зростає, і споживача перекладається дедалі більша частина непрямих податків.

Непрямі податки називають ще безумовними, оскільки вони пов'язані безпосередньо з доходом платника податків і стягуються незалежно від кінцевих результатів діяльності, одержання прибутку.

Що стосується високої еластичності попиту збільшення непрямих податків можуть призвести до зменшення споживання, а за високої еластичності пропозиції - до зменшення чистий прибуток, що викликає скорочення капіталовкладень чи перелив капіталу інших сфер діяльності. Прямі податки поширюються на стадії виробництва та реалізації продукції, а непрямі - більшою мірою регулюють процеси і розподілу і споживання. Тому було прийнято вважати, що не прямі податки - це податки з доходів, а непрямі на витрати, що вони у більшою мірою ставляться до стадії споживання умовах рівноважної економіки.

1.3 Функції податків

Стягування податків одна із економічних методів управління. Податкова політика як найтісніше пов'язані з проведенням цінової газової політики. З допомогою податків регулюється зовнішньоекономічна діяльність, рівень податкових надходжень впливає залучення іноземних інвестицій, формується госпрозрахунковий прибуток і прибуток підприємства.

Податки необхідні здійснення державою покладених її у функцій. Творіння різних соціальних фондів й у проведення інших заходів, що стосуються забезпечення життєдіяльності народного господарства.

Вводячи податки, збільшуючи чи знижуючи їх, уряд має можливість перешкоджати або сприяти певних видів і формам економічної діяльності чи виробництву, продажу, споживання деяких товарів.

Податки допомагають заохочувати чи стримувати певні види діяльності, впливати економічну активність підприємців, регулювати кількість грошей до зверненні.

Податки як непідвладна інфляції вартісна категорія мають відмітні ознаки і функції, які виявляють їх соціально-економічну суть і стала призначення. Розвиток податкових систем історично визначили три основні його функції - фіскальну, стимулюючу і регулюючу.

Функції податку - то є вияв його сутності діє, спосіб висловлювання його властивостей. Функція показує, як реалізується громадське призначення даній економічній категорії, як інструмента вартісного розподілу доходів. Звідси виникає головна розподільча функція податків, якою виражено їх сутність як особливого централізованого (фіскального) інструмента розподільних відносин.

З допомогою фіскальної функції реалізується головне громадське призначення податків - формування фінансових ресурсів держави, акумульованих у бюджетній системи та позабюджетних фондах і необхідні здійснення власних функцій. Формування доходів державного бюджету з урахуванням стабільного централізованого стягування податків, перетворює сама держава в найбільшого економічного суб'єкта.

Інша функція податків як економічної категорії у тому, що виникає можливість кількісного відображення податкових надходжень та його порівняння з потребами держави у фінансових ресурсів годі. Завдяки контрольної функції оцінюється ефективність податкового механізму, забезпечується контролю над рухом фінансових ресурсів, виникає потреба внесення змін - у податкову систему і бюджетну політику. Здійснення контрольної функції податків, її повнота та глибина певною мірою залежить від податкової дисципліни. Суть їх у тому, щоб платники податків (юридичні і особи) своєчасно у обсязі сплачували встановлені законодавством податки.

Ця функція налогово-финансовых відносин виявляється лише за умов дії розподільній функції.

 Распределительная функція податків має низку властивостей (що регулює, стимулюючий, воспроизводственное), характеризуючих багатогранність роллю в воспроизводственном процесі.

Економічна функція податків полягає у вплив через податки громадські відтворення, тобто. будь-які процеси економіки країни, і навіть соціально-економічних процесів у суспільстві. Функції податків взаємопов'язані. Зростання податкових надходжень до бюджету, тобто. реалізація фіскальної функції, створює матеріальну змога здійснення економічної роль держави, тобто. економічної функції податків. У той самий час, досягнуте внаслідок економічного регулювання прискорення розвитку та зростання доходу виробництва

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація