Реферати українською » Налоги, налогообложение » Облік нарахування податків і платежів до не бюджетні фонди


Реферат Облік нарахування податків і платежів до не бюджетні фонди

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Прийняті два федеральних закону вносять зміни і в Зкон РФ від 27 грудня 1991 р. № 2116-1 “Про податок прибуток підприємств і закупівельних організацій”.

Федеральний закон від 14 грудня 1996 р. № 151-ФЗ “Про внесенні змін у Закон РФ “Про налолге з підприємств і закупівельних організацій” набрав чинності з початку 1997 р. Внесено поправки до пункту 7 статті 6.

Відповідно до цього пункту при обчисленні прибуток оподатковувана прибуток зменшується на фактично вироблені витрати й витрати з допомогою прбыли, що залишається у розпорядженні підприємства, за якими надають льгты, але з понад 50% фактичної податок, исчисленной не враховуючи пільг. У суму пільг, підлягає такому огруничению, належить пільга, що передбачає звільнення від сплати податку частини прибутку, спрямованої на покриття збитку, отриманого торік, протягом наступних п'яти. Раніше виняток було зроблено лише державних підприємств і муніципальних установ, і навіть недержавних освітніх закладів, отримали ліцензії установленому порядку, які направили свої гроші безпосередньо потреби забезпечення, рзвития й постійного вдосконалювання процесу творення (включаючи оплату праці) у цьому освітньому установі.

З січня 1997 р. вказане обмеження знято при наданні пільги підприємствам з допомогою власного прибутку видатки розвиток соціальної і комунально-побутовій сфери утримання спецконтингенту, харчування і речове забезпечення спецконтингенту, зміцнення бази виробництва сільськогосподарської продукції для спецконтингенту і лиичного складу. Ця пільга, як і пільга для освітніх закладів, то, можливо надано у вигляді фактичні витрати без обмеження.

Федеральний закон від 10 січня 1997 р. № 13-ФЗ “Про внесенні изменеий і дополенений до Закону РФ “Про податок прибуток підприємств і закупівельних організацій” набрав чинності з його офіційного опублікування, крім пункту 4 ст. ст.1, який набрав чинності з початку 1997 р.

Цей Закон зачіпає низку дуже важливих положень статей основного законом і насамперед істотно змінює порядок сплати до бюджету прибуток.

За збереження основний норми - сплати податку вигляді авансових платежів з наступною щоквартальними перерахунками по фактично одержаного прибутку - всім підприємствам, крім бюджетних установ, підприємств і закордонних юридичних дозволили ухвалити рішення про перехід із 1 січня 1997 р. (ст.2 Федерального закону від 10 січня 1997 р. № 13-ФЗ) на щомісячну сплату до бюджету прибуток з фактично одержаного прибутку за попередній місяць і податку. Цей лад має діяти без зміни остаточно календарного року.

Підприємства, перейшов знову передбачений порядок розрахунків із бюджетом, мають становити розрахунки податку за фактично одержаного прибутку щомісяця наростаючим результатом з початку року і здатні являти в податкові органи з місцеві свого перебування пізніше 20-го числа місяці. наступного за звітним.

Поруч із зазначеними податковими розрахунками повинні представлятися обосновванные розрахунки з податковим пільг вдаються і додаткові матеріали з приводу коректированию з оподаткування прибутку, певної відповідно до бухгалтерського обліку, зокрема, на суми: перевищення фактичні витрати підприємств, які мають враховуватися при оподаткуванні з діючих і нормативів; коштів, отриманих безоплатно від підприємств; збитків, отримані від реалізації і безоплатної передачі основних фондів й іншого майна; відхилень від ринкових цін прри реалізації продукції (робіт, послуг) за цінами не вище фактичної собівартості тощо.

Сплата наллога повинна перевірятися по місячним розрахунках пізніше 25-го числа місяці, наступного за звітним.

Бюджетні організації, мають прибуток за підприємницької діяльності, малі підприємства, як й раніше, сплату до бюджету прибуток виробляють щокварталу, з фактично одержаного прибутку за попередній звітний період.

Для підприємств, видобувних дорогоцінні метали, коштовним камінням, встановлений інший, ніж торік року, порядок сплати до бюджету прибуток. Якщо раніше підприємства згідно з законодавством освуобождались від авансових платежів і рассчитывалист з бюджетом по фактичної прибутку за минулий квартал, те з 1 січня 1997 р. їм встановлено загальний режим сплати податку.

Усі підприємства. як рассчитыающиеся з бюджетом щомісяця з фактично одержаного прибутку, і сплачують авансових платежів, у податкові органи квартальну і річну бухгалтерську звітність, додаткові матеріали з приводу визначенню оподатковуваного прибутку, обгрунтовані розрахунки з податковим пільгам.

Сплата податку за квартальним розрахунках виробляється у п'ятиденний термін від дня, встановленого до подання бухгалтерського звіту за квартал, а, по годовы розрахунках - в десятиденний термін від дня, встановленого до подання бухгалтерського звіту за минулий рік. Сума прибуток, підлягаючий внеску до бюджету, визначатиметься з урахуванням раніше нарахованих платежів.

По підприємствам, що є платниками авансових внесків податку, зберігається становище уточнення різниці між сумою. підлягає внесення до бюджету по фактично одержаного прибутку, і авансовими взнолсами податку за минулий квартал, у сумі, розраховану з ставки рефінансування Банку Росії, що діяла минулому кварталі.

У 1997 р. ставки податку з підприємств і орнганизаций, зачисляемого до федерального бюджету, не змінилася і становить 13%. Збережено також порядок встановлення й граничні ставки податку, зачисляемого до бюджетів суб'єктів Російської Федерації.

Зокрема, з основного законад иисключено становище, що передбачає коригування з оподаткування валовий прибутку на суми позитивних (негативних) курсових різниць, які утворилися зміною курсу рубля стосовно котируемым ЦБ РФ іноземних валют, котрий діяв надходження валютних коштів у валютний сччет підприємства (чи дату останнього звіту), і курсу рубля стосовно котируемым ЦБ РЫ тномтрпннви аплютпи нп день визначення підприємством суми оподатковуваного прибутку із єдиною метою розрахунків із бюджетом. У зв'язку з цим позитивні курсові різниці оподатковуватимуться на прибув складі загальної прибутку, негативні курсові різниці зменшуватимуть оподатковувану базу.

Валова прибуток має зменшуватися у сумі відрахувань до резервний та інші аналогічні за призначенням фонди, створювані акціонерними товариствами та підприємствами з іншими інвестиціями.

Передбачено нова пільга для товариств власників житла, житлово-будівельних, житлових споживчих кооперативів. Звільнено від оподатковування які вони направляють кошти обслуговування і ремонт житлових і нежилих приміщень, інженерного устаткування житлових будинків, з метою управління які й експлуатації яких НАТО і ЄС було створено.

Изложена у редакції пільга, що з напрямом коштів у фінансування капітальних вкладень.

При обчисленні податку прбыль оподатковувана прибуток при фактично вироблених витратах і витратах з допомогою прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, повинна зменшитися на суми, створені задля финансированмие капітальних вкладень виробничого призначення (зокрема гаразд дольової участі), і навіть погашення кредитів банків, здобутих і використаних із метою, включаючи відсотки за фкредитам, лише підприємствами галузей сфери матеріального виробництва.

У той самий час пільгою в напрямі прибутку фінансування житлового будівництва (в тмо числі у порядку дольової участі), і навіть погашення кредитів банків, здобутих і використаних із метою, включаючи відсотки за кредитах, можуть скористатися всіх без винятку галузей народного господарства.

У цьому збережено становище, у якому эхти пільги предоставлчяются підприємствам за умови повного використання ними сум нарахованого зносу (амортизації) на останню звітну дату.

Змінилася пільга, що з напрямом прибутку на протягом п'яти на покриття збитків. Соглавно нової редакції закону щодо розміру зазначеної пільги у податковій розрахунку приймаються понесені підприємством протягом року збитки тільки від реалізації продукції (робіт, послуг). Доти пільга давалася на покриття всього комплексу отриманого торік збитку за даними річного бухгалтерського звіту.

Якщо раніше не підлягала оподаткуванню весь прибуток громадських організацій інвалідів, підприємств, установ і закупівельних організацій, що у їх власності, і місцевих господарських товариств, статутний капітал яких тільки повністю з вкладу громадських організацій інвалідів, то новому законодавству застосування цієї пільги обмежена. Пільга не поширюється наприбыль, отримані від виробництва та реалізації підакцизних товарів, мінерального сировини, інших з корисними копалинами, і навіть інших товарів у відповідність до переліком, затвердженим Урядом РФ за поданням загальноросійських громадських організацій інвалідів.

Істотні поправуки внесені до статтю закону, регулюючу оподаткування окремих видів доходів підприємств.

Так, скасовано пільгова ставки податку з доходів, отриманим по корпоартивным цінних паперів. Замість податкової ставки розмірі 15% прибутки від цих цінних паперів оподатковуватимуться у складі загальної прибутку по общеустановленной ставці, який перевищує соотвветственно 35% чи 43% залежно від категорії платників податків.

Раніше діяла порядок оподаткування за ставці 15% збережено лише з прибутках у вигляді дивідендів, отриманих з акцій, що належить предприятию-акционеру і котрі засвідчують право власника цих цінних паперів щодо участі у розподілі прибутку підприємства-емітента, у джерела виплати цих доходів.

Аналогічний порядок оподаткування доходів у вигляді відсотків встановлено за державними цінних паперів РФ, державним цінних паперів суб'єктів РФ і цінних паперів органів місцевого самоврядування, емітованими із моменту набуття з Федерального закону від 10 січня 1997 р. № 13-ФЗ, і не підлягають оподаткуванню такі дозоды по цінних паперів, емітованими до набрання чинності цього закону.


Цікавим вважається проведення паралелі в отноношении порядку обчислення та сплати до бюджету прибуток за російськими та продемонструвати міжнародним (і навіть американським) стандартам бухгалтерського обліку (МБСХ). Приміром, відповідно до МБСУ стосовно підприємствам платникам прибуток застосовується метод відкладеного оподаткування. Стандарт 12 МБСУ розглядає податки з прибутку (доходи), зокрема, відкладені податки. Цей стандарт допускає використання або методу відстрочки податкові платежі (у своїй резерв створюється за ставкою податку мить виникнення тимчасових розбіжностей), або методу податкових зобов'язань (у своїй створюється резерс по очікуваної ставці анулювання відмінностей).

Відповідно до Стандартом 12 відкладений податок повинен, зазвичай, розраховуватися за всі тимчасовим розбіжностям. Проте підприємство може виключити вплив певних тимчасових відмінностей податках, якщо є достатнє доказатеьство те, що ці тимчасові розбіжності ні усунуті протягом наступного значного періоду часу (по крайнього заходу протягом трьох років). І тому також потрібен, щоб уникнути вказівки ознак те, що послід цього періоду ці тимчасові розбіжності, мабуть, усунуть. Необхідно расчшифровать суммму, пов'язану з тимчасовими розбіжностями і відбиту в обліку як поточному, і кумулятивному.

Дебетовые залишки по відкладеними податках нічого не винні перенесені за відсутності достатньої впевненості, що вони виплачено.

Потенційна економія із податків, що з відкладеними податковими збитками, то, можливо включено до чистий прибуток за звітний період, який був відбито збиток, за наявності розумної впевненості, що наступний дохід, що підлягає оподаткуванню, буде достатній для реалізації податкових льготь по відбитому збитку. Якщо ця умова не задовольняється, то економія із податків, що з відкладеними податковими збитками, мусить бути включенга в чистий дохгод у вигляді чистих кредитових позицій по відкладеному податковому сальдо, які чи можуть бути усунуті протягом періоду, під час котолрого можна скористатися податковими пільгами щодо збитків.

У фінансової звітності відкладений податковий платіж знаходить свій відбиток у формі “Звіт про фінансові результати” по рядку “Податок з прибутку” зі знаком “мінус”, а бухгалтерської звітності по міжнародних стандартів - в графі “Income profit tax”.

Российскими стандартами бухгалтерського обліку використання методу відкладеного оподаткування при обчисленні прибуток не дозволяється.


Облік розрахунків із бюджетом і позабюджетними фондами


Склад податків, оплачуваних предприяятием, визначається законом РФ “Про основи податкової системи до”. Відповідно до цим законом з підприємств стягуються федеральні, республіканські і місцеві податки.

До федеральним податках ставляться: податку додану вартість; акцизи деякі групи й ті види товарів; податку операції із цінними паперами; мито; відрахування на відтворення мінерально-сировинної бази; платежі користування на природні ресурси; податку з прибутку підприємств; прибутковий податок з физическихх осіб; податки, перечисляемые в дорожні фонди; гербовий збір; держмито; збір використання назви “Росія”; транспортний податку з підприємств; збір за реєстрацію банків та їхнього філій.

Федеральні податків і порядок їх зарахування до бюджетів різних рівнів чи вов позабюджетні фонди встановлюється законодавчими актами РФ й стягуються на її території.

До республіканським податках, податках країв, областей, автономних країв, і областей ставляться: податку майно підприємств; лісової податок; плату воду; збір потреби освітніх закладів; збір за реєстрацію підприємства.

Ці податки встановлюються законодавчими актами РФ і стягуються по всій території. У цьому конкретні ставки цих податків визначаються законами республік у складі РФ чи рішеннями органів держ. влади країв, і областей.

До місцевим податках ставляться: земельний податок; налон для будівництва объкектов виробничого призначення до курорнтной зоні; збір за право торгівлі; цільові збори; податку рекламу; податку перепродаж автомобілів, обчислювальної техніки і персональних комп'ютерів; ліцензійного збору за право торгівлі вино-водочными виробами; ліцензійного збору за право проведення місцевих аукціонів і лотерей; збір за паркування автотранспорту; збір за право використання місцевої символіки; збір за у бігах на іподромах; збір зі угод, скоєних на біржах; збір за право проведення кіно- і телезйомок; збір за збирання територій населених пунктів; збір як відкриття грального бізнесу; податку зміст житлового фонду, й об'єктів соціально-культурної сфери.

Частина місцевим податкам (земельний податок) встановлюється законами РФ, частина районними і міською органами влади.

Характеристика основних податків, які із підприємства, приведено в табл.


6.1. Розрахунки по позабюджетним платежах


Рахунок 67 “Расччеты по позабюджетним платежах” призначений для узагальнення інформації з колишніми державними органами зі сплати, уплачиваемым підприємством у різні позабюджетні фонди (крім розрахунків з соціального страхування і забезпечення і медичного страхування).

Розмір і Порядок обчислення внесків регламентуються законодавчими і нормативними актами.

До рахунку 67 “Розрахунки по позабюджетним платежах” можуть бути відкриті субрахунка:

67-1 “Розрахунки з податку користувачів автодоріг”

67-2 “Розрахунки з податку з власників транспортних засобів”

67-3 “Розрахунок з податку придбання автотранспортних коштів”

67-4 “Податок у ПММ”

67-5 “Акцизи з продажу легкових авто у для використання з громадян”

67-6 “Розрахунки з фондом

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація