Реферати українською » Налоги, налогообложение » Фінансова відповідальність підприємств порушення податкового законодавства


Реферат Фінансова відповідальність підприємств порушення податкового законодавства

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Міністерство загального характеру і професійної освіти

Російської Федерації


ХАБАРОВСКАЯ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ

ЕКОНОМІКИ Й ПРАВА


Кафедра фінансів


КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА


ВИКОНАВ: студент IV курсу заочного відділення

Монойленко Михайло Олександрович

залікової книжки ______________


ПРОВЕРИЛ:


БЛАГОВЕЩЕНСК 2000 РІК.


ПЛАН


ЗАПРОВАДЖЕННЯ


 1. ФІНАНСОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ПОРУШЕННЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА.


 1. ШТРАФНЫЕ САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ.


 1. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.


 1. УГОЛОВНАЯ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.


ЗАПРОВАДЖЕННЯ


Податкове правопорушення - протиправне, винна діяння, як навмисного або навмисного дії чи бездіяльності суб'єкта податкових правовідносин, порушує правничий та інтереси учасників цього виду громадських відносин, протягом якого законодавством встановлено певна відповідальність фінансового, адміністративного або кримінального характеру. Протиправність податкового правопорушення залежить від недотриманні правової форми даного діяння, винність полягає у скоєння даного порушення свідомо чи необережно

Таке визначення податкового правопорушення можна з багатьох робіт з даній темі, причому, у багатьох роботах досить докладно описані і різноманітні види відповідальності, і право учасників податкових правовідносин, але з досить розкрито самі суб'єкти даної сфери громадських відносин.

Що таке суб'єкт податкових правовідносин ? Даний правовий інститут можна класифікувати з кількох підставах, деякі їх:

 • за місцем перебуванням (по джерелу доходу);

 • із приводу юридичного статусу (юр. чи фіз. обличчя);

 • стосовно прав та обов'язків.

Проработанность цієї теми непогані велика, звісно багато авторів писали по цій проблемі, але, у зв'язку з мінливим у Росії податковим законодавством, дехто з тих робіт застаріли. Тему податкових правопорушень у своїх працях розкривали авторки, як:

 • Витрянский В.В., Герасименко С.А. «Податкові органи, платник податків і суто цивільна кодекс»//Библиотека журналу «Консультант» - Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку, 1995 р.

 • Пепеляєв С.Г., Алёхин О.П. «Відповідальність порушення податкового законодавства»// Аудиторська фірма «Контакт», Москва 1992 р.

 • Пепеляєв С.Г. «Основи податкового права» Аудиторська фірма «Контакт», Москва 1995 р.

 • Гаухман Л.Д., Максимов С.В. «Уголовно-правовая охорона фінансову сферу: нові види злочинів та його кваліфікація»// Учебно-консультационный центр ЮрИнфоР, Москва, 1995 р.

 • Кучеров І.І. «Податкові злочину»// Учебно-консультационный центр ЮрИнфоР, Москва, 1997 р.

 • Петрова Г.В. «Відповідальність порушення податкового законодательства»//Инфра-М, Москва 1995 р.

Також дуже багато статей було присвячено означеній темі, деякі їх:

 • Брызгалин А.В., Берник В.Р. «Склад і різноманітні види фінансових правопорушень за законодавством»// Господарство право, 1995 р., №6, С-144;

 • Курбатов А. «Питання застосування фінансової відповідальності порушення податкового законодавства// Господарство право. 1995 р., №1, С-63, №2, С-44.

 • Штрафні санкції за податкові порушення»// Економіка життя й. 1995 р., №29, С-3.

 • Соболєв В.А., Тумаркін В.М. «Відповідальність підприємств і закупівельних організацій порушення податкового законодавства» // Аудит і оподаткування. 1995 р., №5, С-18.

 • Смирнов А. «Види адміністративних порушень податкового законодавства» // Економіка життя й: Московський вип. 1995 р., №33, С-10.

Окремі автори, розкриваючи цю тему свої роботи, дають поняття суб'єкта з позиції юридичних і фізичних осіб, резидентів та нерезидентів, або зачіпають не усіх суб'єктів, а лише один певну групу.

Виходячи з розуміння, що частіше автори робіт по цій проблемі пишуть щодо суб'єктів, класифікуючи їх за першим двом підставах, вирішив написати цю роботу, поставивши за мету, розділивши поняття суб'єктів податкових правовідносин з останнього підставі (стосовно прав та обов'язків),

на групи:

 • платників податків;

 • податкових агентів;

 • податкові органи;

і з'ясувати обсяги відповідальності цих груп стосовно друг до друга. Звісно список груп, які можна назвати у цій підставі приведёнными вище не обмежується, можна ще виділити складальників податків, банки, органи державної влади управління тощо., тому, з те, що розбір всіх груп суб'єктів займе багато часу обсяг даної роботи може збільшитися в багато разів, вирішив обмежити перелік які розглядають у цій роботі суб'єктів до приведённого вище списку.

Основним об'єктом мого дослідження є податкові правопорушення, скоєні тим чи іншим суб'єктом податкових відносин.

У такому суспільстві зараз існує думка, що податкові правопорушення це лише незаконне ухиляння від сплати податків платниками податків, тут інше, хоча несплата податків і в тепер яке найчастіше зустрічається виглядом податкових правопорушень, існує інших видів діянь такого роду, скоєних інші учасники податкових відносин. Тому перед даної роботою є ще одне завдання - пояснити людині незнайомому з цією сферою права, що таке податкове правопорушення й у про те, що це вид взаємин у нашій країні сьогодні бурхливо розвивається, прагнучи, у майбутньому, зрівнятися з рівнем розвитку цих взаємин у економічно більш розвинених країн, дати ширше розуміння проблем, що з оподаткуванням.

 1. ФІНАНСОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЗА

ПОРУШЕННЯ

НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА.


Дослідження фінансових правопорушень може бути повним, а то й розглянути питання про відповідальність за дані правопорушення, тобто. питання фінансової відповідальності. Правові норми, регулюючі фінансову відповідальність розкидані на кільком правових актів:

 • Закон РФ «Про основи податкової системи Російській Федерації»;

 • Закон РФ «Про застосування контрольно-касових машин при расчётах з населенням»;

 • указ президента РФ «Про здійснення комплексних заходів для своєчасному та повного внесення до бюджету податків та інших обов'язкових платежів»;

 • Кодекс про адміністративні правопорушення (КоАП);

 • Кримінальним кодексом РФ.

Відповідальність порушення фінансового законодавства подається як певна сукупність різних видів юридичну відповідальність. Сама юридичну відповідальність, як відомо включає у собі кілька основних видів відповідальності:

 • громадянська відповідальність;

 • адміністративна відповідальність;

 • кримінальної відповідальності;

 • дисциплінарна відповідальність;

 • матеріальна відповідальність.

Слід розібратися, елементи яких видів відповідальності несе у своєму складі фінансова відповідальність.

Громадянська відповідальність властива відносинам юридично рівних сторін , а фінансовому праві боку немає рівності, тут видно відносини государственно-властного характеру: сторона, що становить інтересів держави, вправі давати вказівки, обов'язкові виспівати іншим боком.

Виходячи з цього можна зробити висновок, що "фінансове відповідальність не несе у своєму складі елементи цивільну відповідальність.

Але від цього виведення можна зробити виняток. Припустимо, державний орган, що представляє інтереси держави у податкових відносинах, своїми діями завдав збитки інтересам іншої особи. Тут має місце заподіяння шкоди, яке регулюється у цивільному порядку. З вище написаного можна дійти невтішного висновку, що заходи цивільну відповідальність не спрямовані забезпечення дотримання фінансового законодавства, хоча опосередкований вплив має місце.

Дисциплінарний матеріальний вид відповідальності також у спосіб впливають формування фінансової відповідальності, т.к. держава може бути в відносинах подібного характеру. Припустимо, що якесь посадова особа підприємства зробило дії, які спричинили у себе порушення фінансового законодавства. Йому то, можливо накладена дисциплінарна (чи матеріальна) відповідальність, але цю відповідальність обличчя понесе перед підприємством, понёсшим виміряти ціну дій даної особи як сплати штрафу та пені. За фінансове правопорушення ця посадова особа понесе адміністративну відповідальність виходячи з п.12, ст.7, Закону РФ «Про державну податкову службу» чи кримінальної відповідальності.

Як очевидно з всього вище написаного, фінансова відповідальність несе у собі елементи адміністративної кримінальної відповідальності. Тому, кажучи адміністративну кримінальної відповідальності у сфері податкових правовідносин, слід пам'ятати, що ці норми адміністративної кримінальної відповідальності, передбачені у розділах законодавства, є заходами фінансової відповідальності.

Фінансові правопорушення мають у своєму своєму складі однаковий об'єкт, що навіть від інших правопорушень. Об'єктом цього виду правопорушень є зав'язуванні фінансових відносин, врегульовані нормами податкового права.

За приховування чи заниження доходу (прибутку):

 • Стягнення всього комплексу прихованого чи заниженого доходу (прибутку) або податок за інший захований чи необлікований об'єкт оподаткування нафтопереробки і штрафу у вигляді тієї ж самої суми.

 • Штраф у дворазовому розмірі при повторного порушення і відповідної суми.

 • Штраф в 5-ти кратному розмірі прихованої чи заниженою суми доходу (прибутку) під час встановлення судом факту навмисного приховування чи заниження доходу (прибутку) за позовом податкового органу чи прокурора.

Відсутність обліку об'єктів оподаткування:

 • Штраф в 10 відсотків донарахованих сум податку.

Затримка сплати податку:

 • Пеня у вигляді 0,3 % несплаченої податок кожний день прострочення платежу починаючи з за встановлений термін сплати виявленої затриманої податок, якщо законом не передбачені інші розміри пені. Стягнення пені не звільняє платника податків решти відповідальності.

Непредставление чи невчасне подання до податковий орган документів, необхідні обчислення, і навіть для сплати податку:

 • Штраф в 10 % належних до сплати по черговому терміну сум податку. Там, коли платник податків в встановлених термінів подав податковий орган розрахунки з загальнодержавних податках і платежах, потім у в зв'язку зі самостійним виявленням помилок, у яких до бюджету були або повністю сплачено суми податків, вніс відповідні виправлення до перевірки податковим органом в бухгалтерську звітність й у розрахунки з податках, фінансові санкції, передбачені підпунктом «б» статті 13 Закону РФ № 2119-1 «Про основи податкової системи до», не застосовуються.


2. ШТРАФНЫЕ САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ.


У поняття грошове звернення крім готівки належать факти й безготівкові, і навіть акції, цінні папери т.д.

1.За пред'явлення до оплати через банки платіжного вимоги, реєстру товарно-транспортних документів при акредитивній формі розрахунків чи іншого розрахункового документа, виписаного постачальником (вантажовідправником), за повної чи часткову відсутність реальної відвантаження (відпустки) товарно-матеріальних цінностей чи фактичного надання послуг постачальник (вантажовідправник, організація, що надає послуги) сплачує на користь банку штраф у вигляді 4 відсотків від суми документа, де він неправильно пред'явлено.

За видачу платіжного доручення чи чека на оплату товарно-матеріальних цінностей чи наданих послуг (крім платіжного доручення попередню оплату в передбачених правилами банку випадках) за повної чи часткову відсутність реальної відвантаження (відпустки) товарно-матеріальних цінностей чи фактичного надання послуг платник (чекодавець) сплачує на користь банку штраф у вигляді 4 відсотків від суми платіжного доручення чи чека, у якій неправильно видано.

Що стосується, коли вказане доручення чи чек видано виходячи з неправильного (бестоварного) рахунки постачальника (вантажовідправника), штраф стягується порівну з платника і з постачальника (вантажовідправника).

2.За завищення обсягів продажів і вартості виконаних будівельно-монтажні роботи (зокрема вартості обладнання, включеного в обсяг капітальних вкладень, але вони не сланного в монтаж), проектно-дослідницьких, бурових, геологорозвідувальних, ремонтно-будівельних і пусконалагоджувальних робіт у документах, службовців основою отримання коштів, будівельні, монтажні та інші організації, виконують зазначені роботи, сплачують банку штраф у вигляді 7 відсотків сум завищень.

Зазначений штраф і під час робіт підрядним способом стягується порівну з замовника і підрядчика.

До того ж штрафи стягуються з підприємств порушення готівкового грошового звернення:

а) перевищення граничного розміру розрахунку готівкою (Суб'єкт застосування санкцій – підприємство, застосовується штраф у вигляді 2-кратного платежу);

б) неоприбуткування до каси готівки (Суб'єкт застосування санкцій – підприємство, застосовується штраф у вигляді 3-кратной неоприбуткованої суми);

з порушенням ліміту касового залишку (Суб'єкт застосування санкцій – підприємство, застосовується штраф у вигляді 3-кратной понадлімітної касової готівки);

Також ті самі порушення штрафних санкцій підлягає керівник підприємства стягується штраф у вигляді 50-кратной місячної за мінімальну оплату праці.


3. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.


Під адміністративної відповідальністю як виду юридичну відповідальність слід розуміти використання у встановленому процесуальному порядку уповноваженими те що органами і посадовими особами до правопорушникам заходів адміністративного впливу, сформульованих в каральних (штрафних) та відновлювальних санкції адміністративно – правових норм, що містить державний і суспільне обговорення (осуд) як особистості винного у вчиненні адміністративного проступку, і скоїв діяння, і що виражається в негативних наслідки особистісного, майнового, організаційного характеру, які порушник зобов'язаний перетерплювати.

Адміністративна відповідальність не характеризується такий строгістю і вагою санкцій, як, наприклад, кримінальної відповідальності; не тягне судимості, не створює важких правових наслідків.

Адміністративні штрафи як вид фінансової відповідальності порушення податкового законодавства передбачені Законом Російської Федерації «Про основи податкової системи Російській Федерації».

Порушення податкового законодавства, манливі адміністративні штрафи, можна класифікувати залежно від своїх суб'єктів. Відповідно до чинним законодавством адміністративної відповідальності вчинення податкових порушень підлягають: посадові особи, громадяни (фізичні особи) й українські підприємства, організації, установи.

Правопорушення, суб'єктами яких може лише посадові особи, пов'язані з визначенням об'єкта оподаткування, із виставою і здійсненням бухгалтерського облік і звітність, поданням документів, що відбивають порядок обчислення та сплати платежів до бюджету.

Якщо посадові особи підприємств – платників податків безпосередньо винні у вчиненні відповідних порушень податкового законодавства, вони підлягають відповідальності. Суб'єктом відповідальності то, можливо керівник підприємства – платника податків. Він відповідає, наприклад, спотворення звіту, складеного головний бухгалтер чи якимось іншою особою. Керівник підприємства у відповідність до п. 19 Положення про бухгалтерський облік і звітності Російській Федерації відповідає за організацію бухгалтерського обліку для підприємства. Керівник зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання усіма підрозділами і службами, працівниками підприємства, що стосуються обліку, вимог головного бухгалтера у частині порядку оформлення та обсягів надання документів для обліку. Отже, керівник підлягає відповідальності за правопорушення, скоєний нею безпосередньо, і у результаті дій, скоєних підлеглими йому працівниками.

Іншим посадовою особою, що може бути суб'єктом відповідальності порушення податкового законодавства, є головний бухгалтер. Положення про бухгалтерський облік і звітності передбачає відповідальність головного бухгалтера за дотримання спільних методологічних принципів бухгалтерського обліку, договірної та фінансової дисципліни. Суб'єктами відповідальності кредитно-фінансових установ порушення податкового законодавства є їхньою посадові обличчя на ранзі керівників. Закон «Про основи податкової системи Російській Федерації» передбачає за невиконання встановлених вимог накладення керівники банків та кредитних установ адміністративного штрафу у вигляді п'ятикратного встановленого законом суми мінімальної місячної оплати праці (ч.2 ст.4).

На посадових осіб підприємств може бути накладений штраф у вигляді до п'яти мінімальних розмірів оплати праці в кожного винного, а й за самі дії, скоєні повторно протягом року після накладення стягнення, - до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

указ президента РФ «Про здійснення комплексних заходів для своєчасному й повному внесення до бюджету податків та інших обов'язкових платежів» від 23 травня

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація