Реферати українською » Налоги, налогообложение » Платежі за забрудненню довкілля, методика обчислення і Порядок сплати


Реферат Платежі за забрудненню довкілля, методика обчислення і Порядок сплати

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Запровадження


Напружена екологічна ситуація у країні вкрай негативно б'є по екологічну безпеку населення і побудову вимагає значних витрат суспільства до запобігання і ліквідацію забруднення навколишнього природного середовища.

Платность природокористування одна із принципів природокористування, складовою економічний механізм охорони навколишнього природного середовища проживання і однією з джерела фінансування екологічних програм, тож заходів з охорони довкілля.

Відповідно до Законом РРФСР від 19.12.91 р. № 2060-1 (зі змінами на 10.07.01 р.) «Про охорону навколишнього природного довкілля» платежі за забрудненню довкілля виконують як фіскальну, а й стимулюючу функцію, носять компенсаційний характер за негативний вплив і дружина мають використовуватися ліквідацію конкретного завданого шкоди чи запобігання майбутнього забруднення навколишнього середовищі.

Актуальність теми даної курсової роботи пов'язана з необхідністю, за умов корінного перетворення всієї эколого економічної системи нашій країні, коригування нормативно правових документів, які забезпечують розрахунок, збирання та надходження платежів за забруднення довкілля до федерального і регіональні бюджети.

Об'єктом дослідження буде система платежів за забрудненню довкілля.

Предмет дослідження – методика обчислення і Порядок сплати природокористувачами платежів за забрудненню довкілля.

Метою дослідження є аналіз діючої системи екологічних платежів і формулювання пропозицій з підвищення його ефективності, дозволяють збільшити дохідної частини бюджету та взагалі отримати додаткові кошти реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього середовища.

У даний роботі спробуємо вирішити такі:

 • дамо поняття видів платежів і визначимо порядок їх зарахування;

 • відкриємо порядок надання розрахунку, механізм перерахування платежів і функцію контролю надходження енергоносіїв;

 • розглянемо порядок визначення розмірів платежів і покажемо спрощений приклад розрахунку;

 • відкриємо методику обчислення платежів з прикладу розрахунку платежів за забруднення навколишнього природного середовища конкретного підприємства;

 • визначимо напрями реформування та подальші перспективи вдосконалення системи екологічних платежів до умовах перетворення бюджетного і податкового законодавства

Джерелом праці є законодавчі і нормативні акти Російської Федерації.

Під час написання роботи використовувалися такі наукові методи, як аналіз стану і системний підхід.


1. Платежі за забруднення навколишнього природного середовища

як об'єкт дослідження


1.1. Види платежів і Порядок їх зарахування


Платежі користування на природні ресурси відповідно до Законом Російської Федерації від 27.12.91 р. № 2118-1 «Про основи податкової системи Російській Федерації» віднесено до федеральним податках (п. «і» ст. 19). Оплата ж забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, решта видів шкідливого впливу, встановлена Законом РРФСР від 19.12.91 р. № 2060-1 (зі змінами на 10.07.01 р.) «Про охорону навколишнього природного довкілля» (далі - Закон № 2060-1) і введена біля Російської Федерації з 1991 р., належить до вказаних платежах, отже, до федеральним податках.

Згідно із Законом № 2060-1 і постанови Уряди Російської Федерації від 28.08.92 р. № 632 (зі змінами на 27.12.94 р.) «Про затвердження Порядку визначення плати й на її граничних розмірів за забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, решта видів шкідливого впливу» платежі вносять організації, діяльність яких надає шкідливий вплив на довкілля.

Плата стягується за:

 • викиди, скиди забруднюючих речовин, розміщення відходів та решта видів забруднення у межах установлених лімітів;

 • викиди, скиди забруднюючих речовин, розміщення відходів та решта видів забруднення понад встановлених лімітів.

При порушенні за встановлений термін внесення змін до бюджет і щодо оплати забруднення навколишнього природного середовища з початку 1999 р. застосовуються пені у вигляді, передбаченому ст. 75 таки Податкового кодексу Російської Федерації (підприємство сплачує пені у вигляді однієї трьохсотої діючої на день прострочення ставки рефінансування за Центральний банк Російської Федерації).

Перерахунок пенею ввозяться відповідність до Федеральним законом від 31.07.98 р. № 147-ФЗ «Про введення на дію частини першої таки Податкового кодексу Російської Федерації» і наказом МНС Росії від 3.09.99 р. № АП-3-09/290 «Про затвердження Порядку перерахунку заборгованості платників податків (податкових агентів) зі сплати пені із податків і зборів».

Налогооблагаемой базою при розрахунку платежів є обсяги шкідливого впливу за викид чи скидання 1 т забруднюючих речовин, розміщення 1 т чи 1 м3 відходів.

Платежі за забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, здійснювані не більше ліміту, фінансуються з допомогою собівартості продукції (робіт, послуг), понадлімітні - з допомогою прибутку, що залишається у розпорядженні природокористувачів.

Розрахунок платежів за передбачених законодавством види шкідливого на довкілля виробляється організацією з обсягів забруднення, пов'язаних з її діяльністю. У разі має значення, містяться різні стаціонарні і пересувні джерела забруднення природного довкілля у власній власності (володінні) цієї організації, притягнуті на умовах оренди чи отримані будь-яким іншим чином. Зазначені організації маємо отримати у порядку врегулювання викиди, скиди забруднюючих речовин і розміщення відходів. У цьому плата вноситься за наднормативні, і за нормативні викиди забруднюючих речовин.

Відповідно до Законом № 2060-1 порядок обчислення застосування нормативів і щодо оплати використання природних ресурсів визначається Урядом Російської Федерації. У зв'язку з цією постановою Уряди Російської Федерації від 28.08.92 р. № 632 затверджений порядок визначення плати й на її граничних розмірів за забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, решта видів шкідливого впливу. З іншого боку, відповідно до цією постановою розроблено й затверджено Міністерством охорони навколишнього середовища проживання і природних ресурсів Російської Федерації 27.11.92 р. базові нормативи і щодо оплати викиди, скиди забруднюючих речовин у навколишнє довкілля і розміщення відходів, і навіть коефіцієнти, враховують екологічні чинники. Зміна і щодо оплати забруднення навколишнього природного середовища здійснюється шляхом індексації нормативів плати.

Щороку державним органом, спеціально уповноваженим у сфері охорони навколишнього середовища (нині - Міністерство природних ресурсів Російської Федерації) за узгодженням із Мінфіном Мінекономрозвитку, стверджується федеральний коефіцієнт індексації і щодо оплати забрудненню довкілля.

Оскільки податковими органами під час перевірки сплати платежів природопользователем охоплюють період кілька років, в таблиці 1 приведено всі коефіцієнти індексацій.


Таблиця 1.


Федеральний коефіцієнт індексації

і щодо оплати забрудненню довкілля1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Федеральний коефіцієнт індексації

2 17 10 35 42 48

62


80


94

110.9

Відповідно до ст. 15 Закону Російської Федерації «Про федеральному бюджеті на 2002 рік» від 30.12.2001 р. № 194-ФЗ, прийнятого Державної Думою 14.12.2001 р. коефіцієнт індексації і щодо оплати забруднення навколишнього природного середовища – 110.9

Отже, базові нормативи і щодо оплати викиди, скиди забруднюючих речовин у навколишнє довкілля і розміщення відходів, затверджені 1992 року, збільшився у 110.9 разу.

Суб'єкти РФ встановлюють регіональні коефіцієнти, які, зазвичай, становить федерального. Регіональні коефіцієнти, перевищують федеральний, повинні відбутися твердження в МПР Росії, і навіть узгодження з Мінфіном же Росії та Мінекономрозвитку Росії.

Крім наведених коефіцієнтів, запровадження яких пов'язане з інфляцією, під час розрахунків застосовуються також коефіцієнти екологічній ситуації й екологічної значимості стану атмосферного повітря й ґрунтів. Ці коефіцієнти мають різне значення по атмосферному повітрю і грунті залежно від економічної району. Наприклад, по Северо Західному економічному району цей коефіцієнт становить по атмосферному повітрю 1.5, а, по грунті - 1.3.

У розрахунках плати застосовуються також коефіцієнти екологічній ситуації й екологічної значимості стану водних об'єктів, встановлені вже з 101 басейну морів, і основних річок.

У цьому слід пам'ятати, що коефіцієнти екологічній ситуації й екологічної значимості атмосферного повітря, водних об'єктів й ґрунтів можуть збільшуватися для природокористувачів, розміщених у зонах екологічного лиха, районах Крайньої Півночі і місцевостях, прирівняних до районам Крайньої Півночі, біля національних парків, особливо охоронюваних і заповідних територіях, в эколого курортних регіонах, і навіть територій, включених в міжнародні конвенції - до 2 раз, а природокористувачів, здійснюють викиди забруднюючих речовин, у атмосферу міст і великих промислових центрів - на 20 %.

По Интинскому району коефіцієнти екологічної значимості такі: атмосферне повітря - 2.8, грунт - 2.8, водні об'єкти – 2.3.

Відповідно до ст.9 і 27 Федерального закону від 27.12.2000 р. № 150-ФЗ «Про федеральному бюджеті на 2001 рік» (з ізм. і доп. від 24.05.01 р.) даного Закону плату нормативні і навіть понаднормативні викиди і скиди забруднюючих речовин, розміщення відходів розподіляється між федеральним бюджетом і бюджетами суб'єктів Російської Федерації:

 • 19% плати до федерального бюджету, зокрема 9%, раніше котрі поступали в Федеральний екологічний фонд Російської Федерації;

 • 81% плати до бюджету суб'єкта Російської Федерації, раніше поступавшей в територіальний екологічний фонд і підлягає подальшому розподілу між фондом суб'єкта та місцевими фондами.

Оплата ж забруднення навколишнього природного середовища не звільняє природокористувачів від виконання заходів щодо охорони довкілля і відшкодування шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням.

Задля розподілу доходів у відповідність до нормативами відрахувань, встановленими Федеральним законом від 27.12.2000 р. № 150-ФЗ «Про федеральному бюджеті на 2001 рік» (з ізм. і доп. від 24.05.01 р.), зазначені платежі, підлягають зарахуванню у повній сумі на рахунки органів федерального казначейства реалізації ними розподілу доходів від своїх сплати гаразд межбюджетного регулювання між федеральним бюджетом, бюджетами суб'єктів Російської Федерації і бюджетами закритих адміністративно-територіальних утворень.

Листом Мінфіну Росії від 29.12.2000 р. № 3-01-08/524 наказано, органам федерального казначейства починаючи з початку 2001 р. перераховувати платежі за забруднення природного довкілля, рассчитываемые за фактичні обсяги забруднення, вироблені у 2000 р., в пропорціях, встановлених Федеральним законом «Про федеральному бюджеті на 2001 рік».

У спільній листі Мінфіну Росії № 3-01-01/01-59 і МНС Росії № ФС-6-09/122 від 9.02.01 р. роз'яснюється, що у регулюючим доходах сплати податків має значення погашення недоїмки і з доначисленным сумам податків за результатами документальних перевірок і перерасчетам у попередні періоди застосовуються нормативи відрахувань доходів у бюджети різних рівнів бюджетною системою Російської Федерації, встановлені Федеральним законом «Про федеральному бюджеті на 2001 рік». Цю норму стосується й платежах за забруднення природного довкілля, оскільки зазначені платежі передбачені наказом Мінфіну Росії від 29.12.2000 р. № 420 «Про перелік податків і зборів, які підлягають зарахуванню на балансовий рахунок № 40101 «Доходи, распределяемые органами федерального казначейства між рівнем бюджетною системою Російської Федерації». Відповідно до цього письма плату нормативні і навіть понаднормативні викиди і скиди шкідливі речовини, розміщення відходів підлягає зарахуванню на балансовий рахунок № 40101 «Доходи, распределяемые органами федерального казначейства між рівнем бюджетною системою Російської Федерації» за 57-ю статтею 1050600 «Оплата ж нормативні і навіть понаднормативні викиди і скиди шкідливі речовини, розміщення відходів» Класифікації доходів бюджетів Російської Федерації (федеральний бюджет - 19%, бюджет суб'єкта Російської Федерації - 81%).

Пунктом 4 ст. 84 Закону № 2060-1 встановлено, сума що стягуються штрафів, встановлених цим Законом, перераховується на спеціальні рахунки державних екологічних фондів.

Статтею 46 Бюджетного кодексу Російської Федерації від 31.07.98 р. № 145-ФЗ встановлено, що штрафи підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів за місцем розташування органу чи посадової особи, прийняв постанову по накладення штрафу, якщо інше не передбачено даним Кодексом й іншими законодавчими актами Російської Федерації.

Що стосується скасування територіальних екологічних фондів в суб'єктів Російської Федерації, надалі до встановлення іншого законодавчим актом Російської Федерації, штрафи за екологічні правопорушення мають зараховуватись до місцевих бюджетів за місцем розташування органу чи посадової особи, прийняв постанову по накладення штрафу, відповідно до ст. 46 Бюджетного кодексу Російської Федерації.


1.2. Порядок надання розрахунку, перерахування платежів

контроль їхнє надходження


Розрахунки по плановим платежах за забруднення природного довкілля повинні представлятися у найкоротші терміни, передбачені «Порядком напрями 10 відсотків і щодо оплати забруднення навколишнього природного середовища у дохід Федерального бюджету Російської Федерації», затвердженим 3.03.93 р. Мінприроди Росії № 04-15/61-638, Мінфіном Росії № 19 і Госналогслужбой Росії № ВГ-6-02/10 і зареєстрованого Мін'юсті Росії 27.05.93 р. № 262.

Природопользователи визначають й погоджують з відповідними територіальними органами Мінприроди Росії 1 рік із поквартальною розбивкою величину і щодо оплати забруднення навколишнього природного середовища проживання і представляють податкові органи за місцем розташування природопользователя до 1 лютого цього року інформацію про формі згідно з додатком № 1 «Порядку напрями 10 відсотків і щодо оплати забруднення навколишнього природного середовища у дохід Федерального бюджету Російської Федерації».

Пунктом 4 «Порядку напрями 10 відсотків і щодо оплати забруднення навколишнього природного середовища у дохід Федерального бюджету Російської Федерації» встановлено, що після закінчення кварталу природопользователи визначають й погоджують з відповідними територіальними органами Мінприроди Росії фактичні розміри і щодо оплати забруднення навколишнього природного середовища проживання і пізніше 20-го числа місяці, наступного за звітним кварталом, представляють податкові органи за місцем розташування природопользователя розрахунок (податкову декларацію) формою згідно з додатком 2.

Інколи справа, коли філії й інші підрозділи підприємств розташовані на півметровій території інших національно державних підприємств і адміністративно територіальних утворень, величина і щодо оплати забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів та решта видів шкідливого впливу узгоджується з територіальним органом охорони навколишнього середовища за місцем розташування цих філій і підрозділів. Розрахунки за формами згідно з додатками № 1 і № 2 направляються підприємством до податкової інспекції за місцем його перебування.

Перерахування підприємствами і щодо оплати забруднення навколишнього природного середовища здійснюється щокварталу у наступні терміни:

 • планові платежі пізніше 20 числа останнього місяці кварталу;

 • фактичні платежі пізніше 20 числа місяці, наступного за звітним кварталом.

У IV кварталі платники податків перераховують планові платежі пізніше 20 грудня, а скориговані – пізніше 20 січня наступного.

Не внесені до термін платежі стягуються з підприємств у безспірному порядку.

Суми платежів, зайве внесених бюджет, зараховуються підприємству рахунок плати наступного кварталу.

Відповідно до ст.

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація