Реферат Податкова система

[email protected]

1.   Назвати основні обов’язки платників податків.

У фінансовому праві найбільш традиційною є класи фікація платників податків на юридичних й фізичних осіб. Алі такий поділ не враховує різноманітності реальних проявів у галузі регулювання податків й зборів. Багато податків й зборів передбачають змішаного платника. Ним можуть виступати як юридичні, то й фізичні особини. Крім того, виділяється також група платників, котрі не мають ста тусу юридичної особини.

Таким чином, платник (суб'єкт) податку це фізична чи юридична особа, а також група осіб без статусу юридич ної особини, на якої згідно з законодавчими актами покладе але обов'язок сплачувати податки та інші обов'язкові платежі. Юридичною особою вважається організація, котра має у власності, господарському веденні чи оперативному управлінні відокремлене майно, може від свого імені придбавати й здійснювати майнові й особисті немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем й відповідачем у суді.

Платники податків наділені певними правами та про в'язками. Законодавче визначення обовязків платників по датків міститься в ст. 9 Закону України «Про систему опо даткування», прав платників податків — у ст. 10 Закону.

Обов'язки платника податків установлюються лише сукупністю елементів закону про податок. Можна виділити істотні й факультативні елементи закону про податок.

Істотними елементами закону про податок є тих елементи, без які податкове зобов'язання й порядок його виконання не можуть вважатися визначеними. До них відносяться: платник податків (суб'єкт податку), об'єкт податку, предмет податку, масштаб податку, метод обліку податкової бази, податковий період, одиниця оподатковування, податкова ставка й метод оподатковування, порядок числення податку, звітний період, терміни сплати податку, способи й порядок сплати податку.

Факультативними елементами закону про податок можуть вважатися тих, відсутність які не так на ступінь визначеності податкового зобов'язання, однак істотно знижує гарантії належного виконання цого зобов'язання. До них відносяться: порядок утримання й Повернення неправильно утриманих торб податку, відповідальність за податкові правовідносини, податкові пільги.

Установити елемент закону про податок - означати прийняти (затвердити, узаконити) що-небудь у якості однієї із підстав виникнення податкового зобов'язання чи способу його виконання. Визначити елемент закону про податок - означати описати фактичну бік елемента, виділити його із інших подібних явищ (предметів, обставин) на основі яких-небудь ознак, даних.

Суб'єкт оподатковування - це особа, на якій лежить юридичний обов'язок сплатити податок за рахунок власних коштів.

З поняттям "суб'єкт оподатковування" тісно зв'язане поняття "носій податку" - особа, що несе тягар оподатковування в підсумку.

Податок сплачується за рахунок власних коштів суб'єкта оподатковування. Однак, від імені платника податків податок може бути сплачений й іншими особами (представником).

Платники податків зобов'язані:

· сплачувати законно встановлені податки;

· встати на облік органів Державної податкової служби України;

· вести у встановленому порядку бухгалтерський облік й вносити виправлення в звітність;

· надавати в податковий орган по місцю обліку у встановленому порядку податкові декларації по тім податкам, що смердоті зобов'язані сплачувати;

· надавати податковим органам й їхні посадовим особам документи, необхідні для числення й сплати податків;

· виконувати законні вимоги податкового органу про усунення виявлених порушень законодавства про податки й збори, а чи не перешкоджати законній діяльності посадових осіб податкових органів при виконанні ними своїх службових обовязків;

· надавати податковому органу необхідну інформацію й документи у випадках й порядку, передбаченому Законом України;

· протягом установленого терміну забезпечувати схоронність даних бухгалтерського обліку і інших документів, необходимых для числення й сплати податків, а також документів, що підтверджують отримані доходи (для організацій - також й зроблені витрати) й сплачені (утримані) податки;

· нести інші обов'язки, передбачені законодавством про податки й збори.

Платники податків - організації і індивідуальні підприємці - крім обовязків, передбачених ст.9 Закону України від 2 лютого 1994 року, зобов'язані повідомляти в податковий орган по місцю обліку:

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація