Реферати українською » Налоги, налогообложение » Особливості оподаткування іноземних громадян


Реферат Особливості оподаткування іноземних громадян

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
в податковий орган за місцем проживання іноземного громадянина або особи без громадянства Російській Федерації, і якщо діяльність ввозяться іншому місці Російської Федерації, то місцеві здійснення діяльності.

Іноземний громадянин або приватна особа без громадянства, що прибуло в Російську Федерацію, подає декларацію про гаданих цього року доходах впродовж місяця від часу приїзду Російську Федерацію. Якщо іноземний громадянин або високопоставлена особа без громадянства передбачає надалі перебувати у Російської Федерації протягом періоду чи періодів, перевищують загалом 183 дні, у наступному календарному році, він декларацію про гаданих доходах за весь наступний календарний рік.

Власники особистих компаній представляють податкову декларацію формою, яка вказана у додатку N 4 до справжньої інструкції.

При припинення протягом календарного року діяльності іноземного громадянина або особи без громадянства біля Російської Федерації і виїзді його з межі Російської Федерації, декларація про доходи, фактично отриманих у період перебування, мусить бути представлена не пізніше як місяць до його від'їзду.

З доходів іноземних громадян або осіб без громадянства прибуткового податку обчислюється виходячи з декларацій про доходи податковим органом за місцем здійснення діяльності чи проживання платника біля Російської Федерації. Документом для сплати є платіжне повідомлення, направляемое податковим органом платникові.

З декларації про гаданих доходах платникові обчислюється авансова сума податку, що підлягає сплаті, у вигляді 75 відсотків з його податкових зобов'язань; перерахунок податок складає підставі даних про фактично отриманих доходах.

Сплата податку протягом року здійснюється трьома рівними частками - до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада. Доплату з перерахунку податку за звітний рік виробляється у протягом місяця від часу виписки платіжного сповіщення. Зайве сплачена сума податку за бажанню платника повертається або йому зараховується має значення майбутніх платежів.

Повернення зайве сплаченої податок здійснює податковий орган, продукує оподаткування.

Вычеты з що підлягає оподаткуванню доходу іноземних громадян або осіб без громадянства здійснюються у

такому самому порядку і розмірах, як і встановлено громадянам

Росії. У цьому іноземним громадянам й обличчя без громадянства, з правом недопущення витрат утримання дітей і утриманців, щоб одержати пільги зобов'язані прикласти до декларації документи, що підтверджують наявність в них дітей і утриманців. Документи посвідчуються компетентні органи країни, у якій платник мав місце проживання безпосередньо до прибуття Російську Федерацію, а разі, якщо їхні діти і утриманці мешкають біля Російської Федерації, документи видаються гаразд, встановленому у пункті 14 справжньої інструкції.

Наступні категорії іноземних фізичних осіб не підлягають обкладанню прибутковим податком:

а) глави, і навіть члени персоналу представництв інших держав, мають дипломатичний і консульський ранг, члени їхнім родинам, живуть водночас і, якщо вони є громадянами Російської Федерації, - за всі доходах, крім доходів від джерел біля Російської Федерації, які пов'язані з дипломатичної і консульської службою;

б) члени адміністративно-технічного персоналу

представництв іноземної держави та члени їхнім родинам,

котрі живуть водночас і, якщо вони є громадянами

Російської Федерації або мешкають біля Російської

Федерації постійно, - за всі доходах, крім доходів від

джерел біля Російської Федерації, які пов'язані з

дипломатичної і консульської службою;

до членства обслуговуючого персоналу представництв іноземної держави, які є громадянами Російської Федерації або мешкають біля Російської Федерації постійно, - за всі доходах, здобутим ними зі своєї службі;

р) співробітники відділу міжнародних організацій, - відповідно до положеннями статутів цих організацій.

Стягування прибуткового податку від іноземних громадян, і осіб без громадянства то, можливо припинено чи обмежена в

відповідності з міжнародними договорами Російської Федерації

і СРСР, і навіть з урахуванням принципу взаємності в

разі, як у відповідному іноземній державі такі

заходи здійснюються за відношення до громадянам Російської

Федерації, що має бути офіційно підтверджено центральним податковим органом цієї закордонної держави. У разі звільнення від оподаткування складає підставі подання Міністерства фінансів Російської Федерації.

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ІЗ

ИСТОЧНИКОВ НА ТЕРИТОРІЇ РОСІЙСЬКОЇ

ФЕДЕРАЦІЇ, ПОЛУЧАЕМЫХ ЛИЦАМИ, НЕ ИМЕЮЩИМИ

ПОСТОЯННОГО МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА У РОСІЙСЬКОЇ

ФЕДЕРАЦІЇ

Особи, які мають постійного місця проживання Російській Федерації, підлягають обкладанню прибутковим податком

лише до доходів, отриманих з джерел у

Російської Федерації.

У цьому доходом, отриманими із джерел у Російської Федерації, вважається будь-який дохід, виплачуваний підприємством, установою, організацією або іншим суб'єктам роботодавцем чи отриманий у результаті використання чи надання права використання власності, яка перебуває біля Російської Федерації. Зокрема, до таких доходах ставляться прибутки від виконання будь-яких видів робіт на підприємствах, у державних установах чи організаціях від артистичної чи спортивної діяльності, і навіть доходи, отримані за створення, виконання чи інше використання творів науки, літератури і мистецтва, винагороди авторів відкриттів, винаходів й управління промислових зразків, виплати за ліцензіями, доходи, отримані як дивідендів чи відсотків, прибутки від підприємницької (комерційної) діяльності, здаватися у найм майна або у найми житлових приміщень та інші доходи.

З доходів, вказаних у розділах II і III інструкції, податок утримується гаразд, передбаченому

цими розділами.

З інших доходів з джерел у Російської Федерації, одержуваних особами, які мають постійного місця проживання Російській Федерації, податок утримується біля джерела виплати за ставці 3 відсотки надходжень у федеральний бюджет за ставкою

17 відсотків на бюджети суб'єктів РФ, якщо інше не передбачено міжнародними договорами Російської Федерації чи колишнього СРСР і рішеннями, прийнятими з урахуванням принципу взаємності.

У згаданому вище порядку має здійснюватися утримання податку з виплат, вироблених іноземних громадян, зокрема громадянам республік колишнього СРСР, які мають постійного місця проживання Російській Федерації, за продані ними товари, будь-яку продукцію, зокрема продукцію особистого підсобного господарства. У цьому становища підпункту "т" пункту 8 справжньої інструкції не застосовуються. Про такі доходи і сумах утриманого податку підприємства, установи, організації та інші роботодавці повідомляють податкові органи за місцем свого перебування формою, наведеної у додатку N 3 до справжньої інструкції.

З сум, отримані від фізичних осіб, не

зареєстрованих у ролі підприємців, оподаткування

прибутковим податком фізичних осіб, які мають постійного

місця проживання Російській Федерації, здійснюється

податковими органами виходячи з матеріалів вироблених

перевірок і сообщаемых цими особами відомостей у заявах

(деклараціях) про доходи, отриманих біля Російської

Федерації.

У наявності у особи, котра має постійного місця проживання Російській Федерації, права на відрахування з

оподаткованого доходу, виплачуваного з джерел у Російської

Федерації, ця особа повинна подати законопроекти до податковий орган за місцем розташування підприємства, установи, організації, або фізичної особи, утримують податок, заяву в формі, наведеної у додатку N 5 до справжньої інструкції. Заява заповнюється у трьох примірниках і завіряється компетентними податковими органами країни постійного місця проживання заявника. Після цього два примірника заяви видаються заявником в податковий орган за місцем виплати доходів у Російської Федерації. Податковий орган, перевіривши відповідність наявного заяви положенням Угоди із зазначеною країною, робить обох примірниках відповідну оцінку, повертає примірника заявнику і робить повернення яка вказана у заяві суми з бюджету. Заява має бути подано до закінчення року із дня утримання податку. Заяви, подані закінченні цього часу, до розгляду не приймаються.

Якщо згідно з Угодою, які є колишнього СРСР, або Російською Федерацією та державою, в

якому обличчя має місце проживання, та людина має

декларація про повне чи часткове звільнення від сплати податку

Російської Федерації, він може подати про це формою, наведеної у додатку N 5 до справжньої інструкції у трьох примірниках. Заяви у двох примірниках видаються в податковий орган за місцем виплати доходу на Російської Федерації. Податковий орган, перевіривши відповідність наявного заяви положенням Угоди із зазначеною країною, робить обох примірниках відповідну оцінку і повертає їх заявнику. Одне з цих примірників заявник представляє на підприємство, в установа, організацію чи фізичній особі, зареєстрованому як підприємець, які виплачують йому дохід у Російської Федерації. Тож виробляється або повне, або часткове звільнення платника від утримання податку Російської Федерації.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОБЛЮДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНУ

Обов'язки фізичних осіб:

1. Фізичні особи, підлягають оподаткуванню, зобов'язані: вести облік отриманих ними на протягом календарного року

доходів населення і вироблених витрат, що з витяганням

доходів; представляти в передбачених справжнім Законом

випадках податкові органи декларації про доходи та витратах по

формі, яка встановлюється Державній податковій службою

Російської Федерації, інші необхідні документи і є дані, що підтверджують достовірність вказаних у декларації даних; інші становища, зафіксовані у законі.

Заходи відповідальності юридичних і фізичних осіб порушення даного Закону

Своєчасно не утримані, утримані в повному обсязі або перелічені в відповідний бюджет суми податків, підлягають стягненню у джерела виплати, стягуються податковим органом з підприємств, установ і закупівельних організацій, виплачують доходи фізичних осіб, в безспірному порядку з накладенням штрафу в 10 відсотків від сум, які підлягають стягненню.

За невчасне перерахування податку з підприємств, установ, громадських організацій і фізичних осіб, зареєстрованих у ролі підприємців, стягується пеня у вигляді однієї трьохсотої діючу пенсійну систему цей час ставки рефінансування Центрального Банку Російської Федерації кожний день прострочення починаючи з наступного дні після терміну сплати по день сплати включно. Стягнення пені не звільняє підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зареєстрованих у ролі підприємців, решти відповідальності.

За інші порушення даного Закону юридичні і особи відповідають гаразд і можна за умов, передбачених законодавчими актами Російської Федерації.

Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація