Реферати українською » Наука и техника » Що приховано за нотним поруч?


Реферат Що приховано за нотним поруч?

>Хоменков А. З.

Останні століття людство буквально приголомшено лавиною відкриттів найрізноманітніших областях наукових досліджень. З огляду на цього є всі зростаючого інформаційного потоку зі учених згадує двох дуже примітних фактах:

– Чому у структурі видатних творів мистецтва, зокрема у творах музичних і поетичних, присутній пропорція золотий переріз?

– Чому рослини здатні реагувати із музикою: від класичної музики вони посилено й зростають плодоносять, як від рок-музики, навпаки, марніють і навіть гинуть?

Ці факти перебувають ніби поза досяжності всіх можливих світоглядних схем, якими сповна користуються сучасні вчені України і філософи. І, тим щонайменше, існують і вимагають свого осмислення. Спробуємо підійти до цих дивовижним фактам виходячи з традиційних християнських поглядів на світ і людину.

Найважливіша становище християнської антропології, заснований на змісті першої книжки Біблії, – уявлення про людину як про спосіб і подобі Божому. Із цією уявленнямисвятоотеческая думку пов'язує і можливість людини творити у різних сферах духовної й матеріальної життя . Останє є значущим розуміння проблеми музичного творчості. Якщо людина як образ Божий здатний творити подібно до свого Першообразу – Творцю Всесвіту, – то структура створеного людиною витвори мистецтва неминуче міститиме у собі самі елементи, які ми можемо натрапити у створеною Богом природі. Однією з таких загальних елементів, очевидно, є і пропорція золотий переріз. Її його присутність серед будову тіл різних видів тварин та рослин, як стверджує сучасна біологія, не є наслідком пристосування до місцевих умов проживання . У той самий час ця пропорція, як, втім, та інші естетичні закономірності, поширена у природі досить, що їхньому глибокий онтологічний сенс, те що, що нашатварний світ тримається нанетварном підставі – томуИпостасномЛогосе, через Який все світі «почалося» (Ін. 1, 3).

Що ж до присутності золотий пропорції у творах мистецтва, те, як говорилося, витоки цього явища пов'язані про те, що людина є образ Божий і, як наслідок, здатний якось «повторювати» образ дії Творця світобудови, – відтворювати у творчості ті «>логосние» принципимироустроения, відповідно до якими бувСотворен перед людством. Адже, розгортаючись увременнм аспекті, пропорція золотий переріз свідчить щодо наслідування геометричних формам оточуючої людини природи, та про чимось значно більше глибокому, у тому, що людина є образ Божий.

Такий спосіб пояснення дозволяє легко вирішити іншу загадку музики – її здатність впливати на живі істоти, зокрема, – на рослини.

Це вплив, через слабкості впливає на рослини чинника (коливання повітряної середовища), має енергетичний, але, судячи з усього, інформативний характер. Вона свідчить просоотносимости змісту музичного твори про те змістом, у якому грунтується життя нашого світу і який "виникає" відИпостасного Логосу. Така співвідносність зазначає, що людина є чином Божим і у своєму творчості здатний відтворювати певних властивостей свогоПервообраза –Вседержителя світу.

У озвучених такий «>логосно орієнтованої» музикою рослин «прискорювався обмін речовин, і процеси синтезу (анаболізму) переважали над розпадом» . Такої реакція рослин був у основному для класичну музику XVII – XIX століть, на яку, як говорилося, характерною і пропорція золотий переріз як ознака її «>логосной» орієнтації.

Проте й протилежний тип реакції живих істот із музикою. Так, широковідомі факти гноблення життєдіяльності рослин i навіть їхнього загибелі при звучанні важкого року.

Вочевидь, тут відтворена щось явно протилежне тому прояву образу Божого у людині, яке виражено у сфері класичної музики. Щоб краще зрозуміти сутність цього явища, слід торкнутися іще одна аспект християнської святоотецькій думки, розкритий, зокрема, в творах відомого християнського подвижника IV століття св. МакаріяЕгипетского.

За словами св. Макарія, природа людини «>удобоприемлема й у добра, й у зла, й у Божою благодаті, й усопротивной сили» . У цьому погляди прп. Макарія багато в чому схожі на уявленнями стоїків про ставлення сили до джерелу. «У цій вченню, дію сили не можна відокремити джерела сили, оскільки сила діють лише у зв'язку з своїм джерелом. Звідси дію сили та її джерело може бутиотождествляеми. Приблизно так як дію «сили гріховності» у людині невіддільне джерела останньої – сатани <...> є царювання у душі самого сатани, і дію Логосу невіддільне від Самого Логосу, є уселенням в душу Самого Логосу».

У цих словах виражаються традиційні християнські уявлення, що образ Божий у людині «передбачає живу зв'язок людини з Богом» І що внаслідок цьому разі у людині як і образі Божому «таємниче зосереджено всіБожественние сили та енергії, які у світі» .

У той самий час такий стан речей може якось псуватися, звертатися до свій прямий протилежність, і зв'язку з Творцем іВседержителем світу може заміщатися зв'язком із якимось протилежним «>антилогосним» початком. Це початок немає позитивного духовного потенціалу, але тільки здатне «відривати» живе від «>логосних коренів», у яких воно «тримається». Як свідчить нинішній християнськасвятоотеческая традиція, образ Божий у людині «є чинником динамічний, припускає прирощення і применшення, який має більшу чи меншу точність й повноти» . І спрямованість цього зміни людської особистості, відображена у його музичному творчості, то, можливо виявлено цілком об'єктивними оцінними методами.

Так, дослідниками зазначено, що «у творах композиторів сучасності золота пропорція зустрічається значно рідше, ніж в їхніх колег минулих століть» , що свідчить про зміні орієнтації внутрішнього стану сучасної людини у бік «>антилогосного» полюси. Іншим об'єктивним показником даної переорієнтації може, очевидно, служити ступінь відхилення обертонів у голосі співака від правильного математичного співвідношення із головною тоном – так званийквазигармонический ефект . Саме в рок-виконавців, як свідчать недавно проведені дослідження, таке відхилення сягає найбільшого значення , бо свідчить продисгармоничности «>антилогосного» початку. Суб'єктивно такий голос сприймається як заряджений негативними емоціями – агресивністю, злом, невдоволенням, занепокоєнням і особливо гнівом.

Варто зазначити, що є досить плавного переходу від «>логосних» форм музики до «>антилогосним». Так, можлива різна ступінь як позитивної, і негативною реакції рослин із музикою, і навіть відсутність будь-якої реакції . Характерно і те, що «еволюція» музики іде у бік «>антилогосного» полюси. Джерела цього явища осмислені і в християнській антропології у межах поглядів на занапащеному стані людської природи. «>Логосная» орієнтація що робить людського духу – це дозвіл пропащого людини, то є вияв образу Божого у людині в властивій його пропащого стану підпорядкованості демонічному впливу. Тому й плавний перехід від «пропащого добра» до зла. Понад те, як свідчить православна традиція, реалізація творчих устремлінь людини, що відбувається у межах йогопадшей природи, закономірно призводить до розвитку і поглибленню стану гріхопадіння, отже – і до більшої підпорядкованості людини «>антилогосному», демонічному початку .

Цей Закон неминуче повинен проявлятися й у характері творчості людини, але він замало добре помітний. Адже дивиться все у нашій занапащеному світі він і його органічним елементом, несучи у собі все слідства гріхопадіння, серед яких «і сліпота розуму,недопускающая бачити глибину й темряву падіння» . Проте спостерігаючи історичний шлях, пройдений людством у різноманітних галузях – чи це наука, філософія, мистецтво або ж область соціального улаштування – в кожного здатних самостійного мисленню людини складається враження невідповідності досягнутих результатів цілям. Скрізь можна почути звучання «відлуння падіння», відчути за зовнішнім блиском елементи внутрішньої деградації та згасання.

Вихід із пропащого стану, відповідно до традиційними християнськими уявленнями, досягається шляхом наживи людиною благодаті . Однак вже тема - для на окрему розмову.

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайтуportal-slovo


Схожі реферати:

Навігація