Реферати українською » Наука и техника » Класифікація методичних коштів технічної творчості


Реферат Класифікація методичних коштів технічної творчості

Б.З. Бронштейн

Велику увагу приділяють останніми роками питанням технічної творчості. У цьому, технічне творчість не зводять до гуртках "вмілі руки", а розуміють під цим процес пошуку нових ідей рішень на різних галузях людської діяльності, враховує саму процедуру порушення й вирішення завдання, а й різноманітні аспекти, пов'язані улаштуванням пошукових груп, управлінням діяльністю цих структур, розвиток творчі здібності кожної конкретної решателя.

Сформувалися і специфічні підходи до цієї проблеми, відбивають погляду незалежних груп фахівців. У цих підходів лежать відмінні концепції організації коштів навчально-методичне забезпечення, знайшли себе у навчальні програми, посібниках, методику проведення занять тощо..

Так найширше представлене нашій країні напрям, очолюване Г.С. Альтшуллером і що його розробниками Теорія рішення винахідницьких завдань (ТВВЗ), виходить з законах розвитку технічних систем, емпірично встановлених розробниками з урахуванням аналізу життєвих циклів кілька десятків різних технічних (переважно машинних, за класифікацією У. Хубки (1) систем. Ці закони визначають логіку порушення й вирішення завдань, і навіть оцінку отриманих рішень, включаючи прогнозування майбутніх завдань і рішень тобто прогнозування розвитку систем. Дія цих законів проектується й інші аспекти технічної творчості: творчих колективів до інформаційних фондів (2).

Эвристические підходи до постановки й розв'язання проблем, засновані на специфіці людського мислення, більшою мірою представлені з відомих у Росії авторів у Г.Я. Буша (3).

Механистические принципи побудови курсу, орієнтовані багато в чому на вузівську студентську аудиторію, запропоновані у межах системи вищій школі А.І. Половинкиным. У основі їхньої лежать елементи підходу. Однією з цілей цього є формування мотивації до засвоєння грунтовних знань з базових дисциплінам технічних вузів (4).

У даний роботі робиться спроба сформувати деякі загальні принципи організації технічної творчості, насамперед його навчально-методичне забезпечення, враховують розмаїття існуючих підходів і форм, орієнтуючись насамперед на завдання середньої школи.

Образ завдання й його динаміка

Будь-який пошуковий процес починається з аналізу ситуації. Установления ставлення до неї, виявлення з урахуванням цього стосунки низки цілей, які мають певний інтерес. При виборі їх будь-якої, пріоритетною можна казати про постановці проблеми - усвідомленої необхідності пошуку засобів на її (цього) досягнення. Тобто системи, реалізує деяку сукупність функцій. Систему, описану таким чином, належать до типу "чорна скринька". Аналізуючи цей етап абсолютно байдуже як необхідні функції реалізуються - важливо лише те, що їх необхідно виконувати.

Наступним етапом є перехід не від системи типу "чорну скриньку" до системи типу "прозорий ящик", коли відомий лише зовнішні функції, а й принцип дії, склад елементів і структура. Цей етап то, можливо розбитий на частини: перша - вибір способу реалізації необхідних функцій (принципу дії системи) й інша - формування конкретного образу системи, певним раніше способом реалізують задані функції.

На жаль, дуже рідко буває, щоб новостворена система, потрапивши у реальні умови виробництва та експлуатації, задовольняла б для всіх які подані проти ній вимогам (що й помінятися під час розробки та виготовлення) - виявляються небажані ефекти, виявляються як в зовнішньому, і у внутрішньому функціонуванні, а про технологічних труднощі. Починається етап доводки, характеризується послідовним усуненням цих небажаних ефектів.

Все вищесказане ілюструється узагальненої схемою проектування систем (рис. 1), з якої видно - кожен етап характеризується послідовним розширенням і звуженням пошукового поля, оскільки перехід на етап наступної може бути після встановлення достатньої визначеності на етапі попередньому.

ситуація
вибір мети Аналіз ситуації, створення масиву цілей, впорядкування цього масиву, вибір пріоритетної мети.
мета
постановкапроблемы Аналіз мети, виявлення можливих коштів відбір пріоритетного, встановлення зовнішніх її досягнення, функціональних вимог щодо нього, тобто функцій системи, що дозволяє покінчити з проблемою - досягти поставленої мети. Інакше кажучи - визначається система типу "чорна скринька".
проблема
вибір системи
вибір принципу дії

Виявлення можливих способів здійснення необхідних функцій, принципів дії

реалізує їх системи, відбір оптимального

вибір конкретного втілення Виявлення можливих конкретних варіантів втілення системи, реалізує відібраний принцип дії і здійснює необхідні функції, відбір із їхньої кількості найкращого
система з НЭ
зняття НЭ системи Виявлення небажаних ефектів, які виникають за впровадженні і експлуатації, структурування НЭ і відбір ключових. Постановка і вирішення завдань з їхньої зняттю. Відбір прийнятних варіантів розв'язання.
рішення

Рис. I. Узагальнена схема проектування систем

Такий їхній підхід дозволяє визначити типи завдань і можливість установити кращі їм методичні кошти, що наведено в таблиці "Типи завдань, їхній вміст кращі методичні засоби їх вирішення".

Таблиця 1. Типи завдань, їхнє утримання й кращі методичні засоби їх вирішення.

Тип завдання Зміст (відмітні ознаки) Предпочтительные методичні кошти
Уточнення мети Аналіз ситуації, створення умов та впорядкування масиву цілей, вибір кращою Мозговий штурм, метод морфологічного ящика, системно-морфологическоеисследование
Функція (набір споживчих властивостей) Пошук нової функції, нового набору споживчих властивостей Метод фокальних об'єктів, метод заперечення і конструювання, мозковий штурм,метод морфологічного ящика, системно-морфологическое дослідження
Принцип дії (спосіб функціонування) Пошук нового принципу дії (способу функціонування), реализующегоизвестную функцію Матриця взаємодій, АРИЗ, вепольный аналіз, метод морфологічного ящика,операционное системно-морфологическое дослідження
Конкретне втілення Створення нової виборчої системи за принципом дії реалізує відому функцію Метод морфологічного ящика, предметне системно-морфологическое дослідження
Система з небажаним ефектом Удосконалення конкретної системи, за принципом действияреализующей відому функцію Матриця взаємодій АРИЗ, альбом основних прийомів дозволу техническихпротиворечий, вепольный аналіз

У житті ж все буває часом значно більше прозаичней: за необхідності реалізувати якусь нову сукупність споживчих властивостей (нову сукупності зовнішніх функцій системи) не затримуючись на раніше сформульованих нами етапах, беруть щось приблизно подібне і, злегка видозмінивши, намагаються використати, тобто штучно зводять завдання до типу "система з небажаним ефектом". Такий їхній підхід дозволяє швидко отримати "щось", з яких можна починати конструктивно-технологическую доведення вироби, відзвітувати проведення робіт зі створення і апробированию досвідченого зразка, втішити себе і оточуючих ілюзіями про наявність матеріального і забезпечення майбутнього виробництва.

Така поведінка розробника призводить до непередбаченому появі небажаних ефектів з невизначеним обсягом робіт з їх усунення. У результаті нове виріб взагалі ризикує не зустрінеться зі своїми споживачем.

Еволюції методичних пошукових коштів

Ведучи мову про конкретних методах пошуку рішень, як і справу системах вирішення завдань певних типів, ми що його їх класифікацію. Зберігаючи вищевикладений підхід до систем під час розгляду самих методів ми можемо розподілити їх зі способів функціонування (принципам дії цих методів) і тоді можемо виділити методи переважно випадкового, систематичного логічного пошуку. У цьому слід у тому, що у в кожному конкретному методі всі ці три компонента будуть присутні, проте значимість їх будить різна. До речі, співвідношення цих компонентів і конкретна форма їх втілення дають можливість окреслити кожній із існуючих методів пошуку ідей рішень, і навіть прогнозувати поява можливих нових. Понад те, враховуючи, що методи пошуку ідей рішень - це системи, годі було відмовляти їм у схильності еволюційним процесам, результатом якого є як спеціалізація під завдання певних типів шляхом зміни значимості окремих компонентів, а й трансформація самих методів під впливом користувача і умов його роботи, придбання властивих йому чорт.

Розглянемо за приклад мозковий штурм, традиційно относимый до методів випадкового пошуку. Нагадаємо в коротенько його суть: метод полягає у розділеному у часі груповому висування ідей по розв'язуваної проблемі зі своїми обговоренням й ухваленням своє рішення. Справді, в початковий період використання методу, розв'язання проблеми відбувалося, переважно, на етапі висування (генерації) ідей, але в етапі обговорення (аналізу) здійснювався відбір найбільш підхожих прийняття рішень та уточнення (5). Нині мозковий штурм (над умовах процесу) є потужною засобом формування пошукового поля, контури якого намічають на етапі генерації (немає ідей поганих та добрих - все ідеї однаково значимі і цінні, оскільки важлива їх сукупність), але в етапі аналізу здійснюють класифікацію ідей за типами (рівням), приміром: функція - спосіб - пристрій, і добудовують структурований в такий спосіб масив рішеннями, на етапі генерації неоприлюдненими (6).

У цьому, роботи вистачить на етапі аналізу, де основними інструментами є елементи формальної логіки: класифікація, визначення, основні логічні операціями з поняттями, перевищує вдесятеро трудовитрати етапу генерації. До речі, правила виконання цих процедур формалізовані дуже уважно, практично алгоритмизированы.

Так якої ж групі методів віднести сучасний мозковий штурм: випадкових, систематичних, і може бути логічних?

Методичні пошукові кошти технічної творчості у формуванні ефективної середовища їх застосування

Узагальнена схема проектування систем дає можливість окреслити основні етапи пошуку рішення і час виявляють кращий кожного з них перелік методичних коштів. Вона описує послідовність формування образу проектованої системи від невизначеною вихідної ситуації до конкретних технічних пропозицій, достатніх спершу розробки життєздатного вироби, зокрема й етапи эксплуатационно - технологічної доводки.

Але ефективна робота з пошуку рішень потребує створення певної комфортності цього процесу, високої творчу активність учасників, сприятливою і доброзичливою атмосфери у колективі, загальну зацікавленість в позитивному кінцевий результат, ослаблення психологічного бар'єру як у відносинах членів робоча група і стосовно що стоїть їх завданню. Так само важливо встановлення гнучких рольових установок, найсприятливіших кожному пошуковому етапі.

Такий їхній підхід, з одного боку, потребує інше класифікації методичних пошукових коштів (індивідуальні і колективні, евристичні і раціональні тощо.) з урахуванням числа учасників, їх психологічних особливостей. З іншого - використання спеціальних методик, дозволяють як формувати робочих групах з урахуванням сумісності психологічних типів їх його учасників і які б виробляли навички позитивного спілкування у процесі колективної діяльності, і розвивають творче уяву, асоціативне мислення.

І тут методичні пошукові кошти будуть направлені влади на рішення внутрішні проблеми користувача (індивідуального чи колективного), тобто перетворяться на різноманітні вправи в розвитку творчого уяви, навичок групового спілкування, і роботи, подоланню психологічних і мотиваційних бар'єрів.

Запропонована організація навчально-методичних коштів технічної творчості, основою якої належить розгляд окремих методів як систем вирішення завдань певних типів, дозволяє створити гнучку і внутрішньо несуперечливу, розвивається структуру навчально-методичне забезпечення процесу навчання технічному творчості. Облегчит конкретну роботу з пошуку нових ідей рішень, спростить її адаптацію, як до завдань, і до місцевих умов розв'язання з урахуванням індивідуальних особливостей конкретних решателей.

Список літератури

1. У. Хубка, Теорія технічних систем, Москва, Світ, 1986.

2. Г.С. Альтшуллер, Б.Л. Злотин, А.В. Зусман, В.І. Філатов, Пошук нових ідей: від осяяння до технології, Кишинів, Катря Молдавеняскэ, 1989.

3. Г.Я. Буш, Проблемні завдання й регулятиви їх вирішень, Москва, ВНИИПИ,1989.

4. А.І. Половинкин, Основи інженерного творчості, Москва,Машиностроение, 1989.

5. Дж.К. Джонс, Методи конструювання, Москва, Світ, 1986.

6. А.В. Кудрявцев, Організація і проведення мозкового штурму, Москва,ВНИИПИ, 1986.

Схожі реферати:

Навігація