Реферати українською » Остальные рефераты » Інтерв'ю у директора ресорану "Петергоф"


Реферат Інтерв'ю у директора ресорану "Петергоф"

- Намвдалосьпоспілкуватися із директором ресторану «Петергоф» -ВисовеньВікторієюВолодимирівною.

>ВікторіяВолодимирівна, стільки роківВашому ресторану, коливінвідкрився?

- Ресторанще порівняномолодий.Вінвідкрився 2жовтня 2006 року,тобтойому лише 2 рокта.

-           Алі мибачимо, що затакий короткийтермінвін ужедосягпевногоуспіху!

- Так,можливо. Ресторанвисокого класу. Я гадаю, щоце уже впевнійміріуспіх! Алі, як мизнаємо,досконалість немаємаж.Потрібно незупинятись надосягнутому. І мицетежнамагаємосьробити.

-           >Скажіть, чи ласка, у Васєякийсь принцип, заяким віпрацюєте? Ну,наприклад:бажанняклієнта – закон.

-Звісно, щоє. Яважаю, щоголовне в нашомубізнесі –це нездивувати, а чи незасмутити. Атакожєоднедужеважливе правило –ніколи невідмовлятиклієнтам.Поняття «ані»взагалі у нашій сфері неіснує!Можнавідповісти, що, на шкода,це якщоможливо вінший раз,замість цого миможемозапропонувати вам щосьінше й т. буд.Варіантіввиходу із такихситуаційдуже багато!

-           >Заразрестораннийбізнес активнорозвивається. Чивважаєте Ві, щозабагато в насресторанів й уже великаконкуренція?

- Так,ресторанівзабагато, на мою думку, але йвеликоїконкуренції я - небачу.Недостатньовідкрити ресторан,треба йогопідняти надостатнійрівень, а чи не так уже легко, якздається. Такихзакладів багато,нажаль, котрістраждають віднедостатньогорівняобслуговування такухні.

-           >Чому, на вашу думку,цевідбувається?Якіпроблеми ресторанногобізнесу?

- Ну,насамперед –це проблема внедостатньокваліфікованому персоналу. І проблеманавіть над бо немаєвожливостірозвиватися, автому, що, люди, котрівлаштовуються до тобі на роботу, непросто самрозвиватись,вдосконалювати своїзнання. якпоказує моя практика, лишедвоє читроєзі ста дійснобажаютьсамовдосконалюватись й незупинятись надосягнутому. Ацедужеприкро. Це, співуче,найбільша проблема у ресторанномубізнесі та,мабуть, й вбудь-якомуіншомубізнесітеж!

-           >Скільки людейналічує Ваш персонал? Чидовгий годину Візаймались їхніпошуком? Чивлаштовує Вас їхньогопраця?

-Взагалі-то, персонал –цедужеважлива таскладнаріч.Він неформується воднораз.Зараз я травня 17 Чоловікперсонулу,працею які яповністюзадоволена.Головне для ресторану –це,звісно,гарний шеф-кухар. На нас дійсногарний.Звуть його АленЕделєв,вінідеальноволодіємайже всіма кухнями татакожвільнорозмовляє надекількохмовах. Алі наш ресторанспеціалізується наросійсько-європейськійкухні.Усього на чотириповари, 3адміністратори, 9офіціантів.

На їхньогопідбір в менепішлодесь 6місяців. Цеще недуже багато,ботребавраховувати, що від персоналузалежитьмайже все!

-           >Скільки вВашомузакладістановитьсереднязаробітна плата? Чивдовольняє вона вашихпрацівників? Нескаржаться?

- Ні,скарг немає.Середнязаробітна платастановить 500$. Алі урізнихфахівціврізнісхемизарплати:наприклад,офіціанти замісяцьмають 100$лише, але й,якщоврахувати ті, що смердотіотримують 80% із замовлення, то їхнізаробітна платастановить намісяцьбіля 2000$.Виплачуємозаробітну плату регулярно – 2 рази намісяць. Аще жвиплачуютьсяпремії. Тім паче, в нас немає шаблонузаробітної плати.Тобто,якщо ябачу, що людина працює болеестаранно йкраще,якщо вонзаслуговує навищузарплатню, то яобов’язковопідвищу. У менеотримують скільки, на стількизаслуговують. Їх – лише добропрацювати, за мноюпитань не якщо!

-           >Скажіть, а Яка в Васнаціночнакатегорія?

-Ціни в нас дійсновеликі – понадсереднього. Алі ж йконтенгентклієнтіввідносно такого жрівню.Взагалі, ресторан камерного типу,закритого.Нашіклієнти –цеміністри,депутати,інщівісомі люди.

>Націночнакатегоріястановить в нас 600%. Аліслідзвертатиувагу тих, що ужедесьрікцінистабільні й незмінюються, не так наінфляцію. Недужехочетьсяпідвищувати їхнього,хочасобівартисть закупівлітоварівзбільшиласьприблизно на 20%.

-           На стільки місцьрозраховано ресторан? Якасереднязаповнюваність йсередняціна на 1людину?

-Серднязаповнюваність – 60 %.Середняціна однією людина за сніданокстановитьбіля 100 грн., заобід –200-250грн., за вечерю –300грн. Аліце, невраховуючиалкольнінапої. За бенкетсередняцінастановить500грн., за фуршет – від 350.

-           >Якідодатковіпослуги вінадаєте?

- Митакожпрацюємо навиїзд.Такізакази в насдуже часто.Ще миорганізовуємодитячі свята,вихідними днями від 16:00 в нас живамузика,є кальян,літніймайданчик на 24персони, широкийвибір сигар таможливаїда навиніс.

-           Повихідним в вас живамузика, аінший годину?

- Уінший годинуграєросійськакласична. Алі,зважаючи тих, що в насмайже усіпостійніклієнти, ми взалежності від їхніпобажань,можемозмінювати репертуар того,якийїм якщо болеедовподоби.

-           Колистосовноінтер’єра:їмзаймавсьякийсь дизайнер чи,можливо,цеваші ідеї?

- Ні,взагалі-то –це робота дизайнера. Я подалаідею та своїпобажання доти,щоб було бзроблено вкласичному,спокійномустилі,щоб було бсолідно, але й усе ж таки таки затишно –щоб людинапросиділа непівчаса уресторані, а, щонайменш – 2-3години. Явважаю, щовийшлонепогано.

-           >Які, на Вашпогляд,найбільшзначушічастиниінтер’єру ресторану?

- Уресторанів та казиноєоднедужеважливе правило – невішатигодинників у залах.Людина не виннапоспішати, вонамаєпочуватися комфортно й добро.

-           Чихотіли б ві щосьщезмінити уВашомуресторані?Можливо,розвиватись віншомуякомусь напрямку?

- Ресторан я - нехотілазмінювати кардинально, лишетребахоча бінколи щосьдодавати доінтер’єру – щось, що бтрохизмінювало його,додавало нових «>кольорів».

>Ще хочу унаступнідекілька роківвідкритизагородний комплекс,який якщо співучевключати у собіготель, ресторан,більярд,боулінг,дитячиймайданчик йтакеінше. Це якщо комплекс для активногосімейноговідпочинку.

-           >Можна Вамзадатиодне болееособисте запитання: Ві, як директор ресторану, проводите уньому, співуче, завісьсясвійвільний таробочий годину. якцевпливає на Вашаособисте життя, чице не проблема для Вас?

-Десь 90% свого життя япроводжу уресторані. Аліпо-іншому небуває,якщотизаймаєшся тім, щотобі дійсноподобається. Тім паче, щознайомств наша роботаперебачає багато.

-           І,нарешті,останнєзапитання: що б віхотілипорадити нам, якмайбутнімфахівцям уготельно-ресторанномубізнесі? На що намзвернутиувагу й щоробити у тому,щоб матіруспіх?

-Перш на,вчітьіноземнімови. Одну –цемінімум,краще 2 чи 3 й понад.Ніколи незупиняйтесь надосугнутому! У Українієкудирозвиватись,потрібнолише матірбажання ййти досвоєй мети. Коліпочнетепрацювати,працюйте іздушею,боклієнтвідчуває вашнастрій й вашеставлення до роботи.Працюйте добро й тоді в вас всеобов’язкововийде!Успіху Вам!


Схожі реферати:

Навігація