Реферат Логіка

Варіант

1.Подобрать імена, чиї стосунки з можна зобразити колами Эйлера так:

А

Відповідь:

а)

А – Білоруси, У – жителі Білорусі

б)


А – тварини, У – тигри, З – лисиці.

в)

                       А

А – дерево, У – школу, не У – не школу

2. Перевірити правильність наступних визначень:

а. Рука – орган і продукт праці.

б. Бартер – товарообмінна угоду з передачею права власності товару без платежу грошима, інакше – натуральний обмін.

Відповідь:

а) Порушено перше правило-определение помилково й не дуже (нерозмірне розширене).

Правило «кола» виконується.

Помилка правила ясного визначення – визначення містить у собі ознаки що потребують визначенні: «продукт праці» і «орган праці».

Правило неможливості визначення через заперечення виконується, визначення зовсім позбавлений у собі заперечення.

Отже, визначення неправильно.

б)Первое правило виконується – визначення пропорційно.

Правило «кола» виконується.

Правило ясного визначення виконується – визначення зовсім позбавлений у собі ознаки що потребують визначенні.

Правило неможливості визначення через заперечення виконується, визначення зовсім позбавлений у собі заперечення.

Отже, визначення правильно.

 

3.Провести логічний аналіз наступних висловлювань:

а. У правильному силогізмі мають дотримуватися правила постатей.

б. Особи, які досягли повноліття, неможливо знайти представниками сторін в суді.

Відповідь:

а. Суб'єкт судження – в правильному силогізмі.

Предикат – мають дотримуватися правила постатей.

Судження є простим, семантично хибне, модальное, аподиктическое.

б. Суб'єкт – особи, які досягли повноліття.

Предикат – неможливо знайти представниками сторін в суді.

Просте, семантично правильне, категоричне, стверджувальне, загальне (общеутвердительное).

4. Чи можуть бути одночасно хибними висловлювання на наступних парах:

а. Кожна юридична норма належить до визначеної області права. – Жодна юридична норма не належить до визначеної області права.

б. Деякі правові акти є нормативними. – Усі правові акти є нормативними.

 

Відповідь:

а. Перше висловлювання общеутвердительное, друге общеотрицательное, за правилом логічного квадрата вони пов'язані ставленням контрарности і отже може бути одночасно хибними.

б. Перше висловлювання частноотрицательное, друге – общеутвердительное, за правилом логічного квадрата пов'язані ставленням протиріччя, отже неможливо знайти одночасно хибними.

 

5. Зробити логічний висновок і розібрати отриманий силогізм:

Особи, займаються контрабандою, притягнуто до кримінальної відповідальності. Проте громадянин А. контрабандою не займався. Отже

Відповідь:

Отже, громадянин А залучався до кримінальної відповідальності.

Особи, займаються контрабандою, притягнуто до кримінальної відповідальності. – велика посилка.

Проте громадянин А. контрабандою не займався. – менша посилка.

Отже, громадянин А залучався до кримінальної відповідальності. – середня посилка.

Середній термін (М): займаються контрабандою.

Більший термін (Р): притягнуто до кримінальної відповідальності.

Менший термін (P.S): громадянин А.

Силлогизм має структуру:

М(-) - Р(-)

P.S(+)  - М(-)

P.S(+)  - Р(-)

Перша постать силогізму.

Має модус АО-О не належить до правильним.

6. Побудувати обгрунтування цієї тези:

Визначення «Олігархія – влада, панування у державі чи сфері фінансів невеличкий групи, пов'язаної загальними інтересами» відповідає його правилам.

Відповідь:

Обоснуем теза «У дивовижній країні N є олігархи» шляхом прямого докази дедуктивним методом виходячи з аргументу, яким є вищенаведене визначення.

Олігархія – влада, панування у державі чи сфері фінансів невеличкий групи, пов'язаної загальними інтересами.

У дивовижній країні N влада і панування у сфері фінансів належить кільком людям, пов'язаним між собою.

У дивовижній країні N є олігархи.


Список використаної літератури

1. Логіка: Підручник. - М.: Гардарики, 2004.

2. Івлєв Ю.В. «Логіка», Москва, 1998.

3. Войшвенко Є. К., Дегтярев М.Г. «Логіка: Підручник для вузів». – М.: Владос-пресс, 2001.

4. Германова А.Д. «Логіка: Словник і задачник: Навчальний посібник для студентів вузів». – М.: Владос-пресс, 1998.

5. Бочаров В.А., Маркин В.І. «Основи логіки: Підручник для вузів». – М.:

Инфра-М, 2002.

6. Логіка. Навчальний посібник для студентів вузів. Ростов-на-Дону. Вид. "Фенікс", 1996.

7. Іванов Е.А. «Логіка: Підручник для юридичних вузів». – М.: Бек, 1996.

8.Ивин А.А. «Логіка. Підручник для гуманітарних факультетів».
 – М.: Фаир-пресс, 1999.

Схожі реферати:

Навігація