Реферати українською » Остальные рефераты » Економіка і управління підприємством


Реферат Економіка і управління підприємством

Страница 1 из 3 | Следующая страница

  Міністерство освіти Російської Федерації.


Відділення харчових виробництв.

Захист--------------------------

Оцінка--------------------------

                          МАРКЕТИНГ.

Курсова робота з дисципліни

«Економіка і управління підприємством».

 

                     УМТК 2703.01. КР


Розробив------- Юдін І.В.

Керівник---- Исмагилова Л.М.

                              2002

 

 

Запровадження

Ціни і цінову політику – одне з головних складових маркетингової діяльності. Від, наскільки правильно і найбільш продумано ефективності всієї виробничо-збутовий діяльності фірми, підприємства.

Суть цілеспрямованої цінової газової політики у тому, щоб встановлювати на товари такі ціни, і так варіювати ними на залежність від становища над ринком, аби оволодіти його часткою, забезпечити конкурентоспроможність товарів по ціновим показниками, намічений обсяг прибутків і вирішувати інші проблеми.

У сферу цінової газової політики підприємства входять питання оптових і роздрібних цін, все стадії ціноутворення, тактика визначення початкову ціну товару, тактика корекції ціни. Вирішуючи опікується цими питаннями маркетологи встановлюють товару найсприятливішу ціну, що сприяє підвищенню прибутковості фірми.

Для виробників, працівників ринку, незалежно від форм власності питання цінах має дуже велике значення. Ціни, перебувають у тісний взаємозв'язок з усіма перемінними маркетингу, визначають рентабельність фірми, її життєздатність і фінансовий стабільність. Від цін великою мірою залежить досягнення комерційних результатів, вірна чи помилкова цінову політику надає довгострокове вплив протягом усього діяльність производственно - збутового комплексу фірми. Правильна методика встановлення ціни, розумна цінову політику, послідовна реалізація глибоко обгрунтованою цінової стратегії становлять необхідні компоненти успішну діяльність будь-якого комерційне підприємство за умов ринку.

 

 

1.Концепции маркетингу та його сутність.

Якщо з класифікації теорії "управління маркетингом", запропонованої професором маркетингу Північно-Західного університету США Філіпом Котлером, то під "концепцією маркетингу" розуміється "порівняно новий підхід у підприємницькій діяльності", який "стверджує, що запорукою досягнення мети організації є визначення потреб та потреб цільових та забезпечення бажаної задоволеності ефективнішими, які продуктивнішими, ніж в конкурентів, способами". [1]

Якщо з інших класифікацій концепцій маркетингу, то виникають проблеми, про які докладніше ми розповімо нижче.

Розглядаючи сутність поставленого питання ("як і концепція маркетингу?"), її можливо, по Ф.Котлеру, "лише на рівні явища" визначити з допомогою висловів типу: "Отыщите потреби і задовольните їх", "Производите те, що можете продати, замість намагатися продати те, що можете зробити", "Любіть клієнта, а чи не товар", "Хай буде по-вашому", "Ви - наш бос", "Робити усе, що нам під силу, щоб максимально відшкодувати кожен витрачений клієнтом долар ціннісної значимістю, якістю й удовлетворенностью". Інакше кажучи, об'єктом основного уваги "концепції маркетингу" Ф.Котлер оголошує вивчення цільових клієнтів фірми зі своїми потребами, запитами і потребами. Фірма інтегрує і координує все своє діяльність із розрахунком забезпечення максимальної задоволеності клієнтів, одержуючи відповідний прибуток саме створенню й підтримці споживчої задоволеності.

Отже, відповідно до Ф.Котлеру, зі своєї глибинної суті

 

 

концепція маркетингу - це орієнтація потреби, запити, й потреби клієнтів, підкріплена комплексними зусиллями організації маркетингу, націленими створення споживчої задоволеності як підстави досягнення мети організації.

Отже, вихідна "концепція маркетингу" відбиває відданість фірми теорії суверенітету споживача.

Проте, цю "концепцію маркетингу", запропоновану Ф.Котлером, можна буде порівняти коїться з іншими концепціями, видами (чи типами) маркетингу. Зупинимося спочатку на концепціях маркетингу, взятих у історичному контексті.

Відповідно до класифікації, даної знову – таки Філіпом Котлером, лише у історії (як й у теорії та у самій "живої практиці") маркетингу (як "стратегій збуту") є п'ять глобальних, "фундаментально-исторических", концепцій маркетингу, основі яких комерційні організації вели (і паралельно ведуть) свою збутову діяльність, саме – це концепції:

1. Совершенствования виробництва.

2. Совершенствования товару.

3. Интенсификации комерційних зусиль.

4. Власне маркетингу (чи цільового маркетингу).

5. Социально-этического маркетингу.

Філіп Котлер стверджує, що концепції (1) вдосконалення виробництва та (2) вдосконалення товару - це стратегії збуту під час перед початком другої Першої світової; концепції (3) інтенсифікації комерційних зусиль і (4) власне маркетингу (чи цільового маркетингу) - з'явилися відразу після Другої Першої світової; концепція (5) социально-этического маркетингу – найсучасніша і прогресивна, оскільки вона надійно ефективно для фірми "спрямовує зусилля персоналу фірми задля досягнення бажаних рівнів збуту різними

 

 

ринках" та, крім того, є явище останнього часу.

Розглянемо основні ідеї концепції маркетингу, пов'язані спочатку з "довоєнними" підходами (1-2).

1. Концепцію удосконалення виробництва.

Удосконалення виробництва: основний зміст цієї концепції залежить від затвердженні те, що споживачі купуватимуть ті товари, які поширені і який за ціною йому цілком доступні. Отже, особи, котрі приймають рішення (далі скорочено - "ЛПР") повинні направити свої зусилля у першу чергу на вдосконалення виробництва та потім - для підвищення ефективності системи розподілу. У жодній ситуації "працює" цю концепцію? (А) – Коли попит дуже високий, а пропозицію вкрай низька /дефіцит/. (У) – Коли собівартість товару занадто висока, і її треба знизити (і тоді, природно, слід автоматичне підвищення продуктивність праці лише на рівні технології випущеного продукту).

2. Концепцію удосконалення товару.

Удосконалення товару: дана концепція маркетингу "їй починає відбуватися" лише по тому, як реалізується перша концепція маркетингу - вдосконалення виробництва.

Концепцію удосконалення товару стверджує, що споживачі купуватимуть ті товари, які мають кращі експлуатаційні властивості, мають вищим якістю й, головне, - фірма має враховувати будь-які побажання клієнта, основі яких й удосконалювати якісних параметрів товару. Отже, "не вдома" загальне керівництво фірмою (ЛПР) й іншою персонал фірми повинні зосередити всі свої зусилля постійному вдосконаленні товару, відповідно до побажанням клієнтів.

При затвердженні цю концепцію у життя має бути дотримано

 

 

дуже важлива умова: насичення ринку. Поки що немає насичення ринку, про будь-яке ролі нічого говорити.

3. Третя маркетингова концепція: інтенсифікації комерційних зусиль.

Ця концепція стверджує, що клієнти ні купувати товари достатньої кількості, якщо організація не зробить відповідних (великих) зусиль у сфері стимулювання збуту і стимулювання попиту. Це ситуація - коли є держава й кількість, і якість товарів про всяк смак, але виникає новий якісний аспект по продажами - чинник "інтенсифікації комерційних зусиль".

4. Концепція власне "маркетингу", чи, точніше, - як це заведено розуміти у Росії - концепція цільового маркетингу.

Ця концепція стверджує, що запорукою досягнення цілей організації є визначення як потреб, потреб і запитів клієнтів, але ще - забезпечення бажаної їм задоволеності ефективнішими, ніж в конкурентів способами, на цільових ринках.

 

 

             2. Контроль маркетингової діяльності.

Маркетинговий контроль дає змоги виявити позитивні й негативні моменти в конкурентних можливостях організації та внести відповідні корективи у її маркетингові програми розвитку й плани підприємницької діяльності. Контроль маркетингової діяльності, зазвичай, передбачає:

· контролю над реалізацією і аналіз можливостей збуту

· контроль прибутковості і аналіз маркетингових витрат

· стратегічний контроль маркетингу

1. Контроль збутової діяльності фірми передбачає врахування фактичних продажу та їх тенденцій у порівнянні з запланованими показниками щодо окремих товарам та його ассортиментным групам, окремим збутових підрозділам і продавцям, регіонам, типам споживачів, періодам часу, ціновим лініях, методам і формам збуту. Компанія перевіряє, які товари, які ринки і збутові території виконали план продажу та забезпечили заплановану частку обороту, а які опинилися у скруті, і з'ясовує причину що виникли проблем.

Маркетологи контролюють передусім загальний реалізацію, частку ринку й її динаміку, що описує становище фірми тоді як конкурентами. Контроль реалізації передбачає також спеціальні повідомлення про порушення запланованого ходу реалізацій, куди входять вказівки про те товарах, сегментах і зовнішньому ринках, де або склалися труднощі з запланованим зростанням продажів, або відкрилися невраховані позитивні збутові перспективи. У випадку зниження продажів пропонуються кошти подолання цій ситуації, при плановому зростанні продажів - заходи, створені задля виняток ситуації можливий дефіцит своєї продукції ринку.

Контроль збуту виявляє і контролює структуру покупок

 

споживачів передбачає вивчення відносини покупців до продаваним товарам, маючи на меті визначити зміни у цих питаннях доти, коли вони можуть негативно зашкодити збуті продукції.

2. Контроль прибутковості і аналіз маркетингових витрат передбачає контроль рентабельності діяльності фірми щодо окремих товарам, їх ассортиментным групам, ринковим сегментам і територіальним торговим каналам, рекламним засобам, торговельному персоналу, замовлень різного обсягу. Найчастіше компанії аналізують рентабельність своїх збутових дій зі групам товарів, рідше - за групами споживачів, або ринковим сегментам.

Маркетинговий контроль передбачає підрахунок повних витрат виробництво та збут товару, потім вимірюються видатки продаж до розбивці щодо окремих що становить ( збут, реклама, транспортування тощо. ), далі обчислюються витрати окремо в кожному збутовому каналу і визначаються прибутків і збитки, щоб виявити найперспективніші також скоригувати збутову політику фірми.

Аналіз співвідношень між витратами маркетинг і збутом дозволяє визначити ефективність маркетингових заходів і пропорційно витрачені кошти й це не дає витрачати необгрунтовано великі суми для досягнення маркетингових цілей.

Зазвичай аналіз маркетингових витрат ввозяться 3 етапу:

1. Вивчення бухгалтерської звітності, порівняння надходжень від продажу і валової прибутку з поточними витратами.

2. Перерахунок витрат за функцій маркетингу: Витрати маркетингові дослідження, рекламу, планування контроль, т. е. зв'язуються поточні видатки з конкретної маркетингової діяльністю.

3. Разбивка функціональних витрат за окремим товарам, методам і формам реалізації, збутових територіям, ринковим сегментам тощо. буд.

Стратегічний контроль і ревізія маркетингу передбачають або

регулярне, періодичне, або епізодичне інспектування маркетингової діяльності компанії. Стратегічний контроль передбачає оцінку основних цілей, ефективність проведеної стратегії, створення спеціальних оперативних груп у цілях виявлення труднощів і позитивних перспектив для производственно- збутової діяльності фірми і дачу рекомендацій за змістом наступних планів її вдосконалення.

Ревізія маркетингової діяльності то, можливо вертикальної і горизонтальній. Горизонтальна чи ревізія структури маркетингу контролює загальне функціонування маркетингу, т. е. у взаємозв'язку усіх її функцій. Вертикальна ревізія передбачає ретельний контроль за однією окремої маркетингової функції всієї діяльності компанії (наприклад, рекламної роботі).

Рівні контролю.

Нині у маркетингу різняться також кілька рівнів контролю:

· Контроль глобальних цілей і стратегій фірми передбачає визначення основний лінії поведінки фірми, рамок його дії з об'єктів і цілям, образ, складаний у свідомості споживачів і конкурентів.

· Контроль планових гіпотез і прогнозів включає до тями себе перевірку ключових чинників всередині фірми з урахуванням переліку контрольних статей і контрольних індексів і показників. Цей рівень також передбачає перевірку закономірностей і доцільності ринкової поведінки ( наприклад, метод пробних цін чи пробних продажів).

· Контроль стратегічного планування передбачає аналіз роботи у сфері стратегії товарної номенклатури, набору ринків, обсягу бюджету та взагалі бюджетних статей витрат.

· Стратегічний нагляд - перевірка результатів діяльності

 

Якщо казати про 5-му типі маркетингу, тобто, в термінах Ф.Котлера, про "социально-этическом маркетингу", ця концепція маркетингу вважається їм найсучаснішою. Вона, зокрема, стверджує, що завданням фірми не лише виконання всіх умов, які стосуються концепціям маркетингу вищенаведених типів 1-4, а також - з одночасним збереженням і зміцненням добробуту суспільства взагалі і кожного окремого споживача окремо.

Відмінність социально-этического маркетингу від інших типів маркетингу - у цьому, що фірму, яка задовольняє потреби, потреби і запити покупців, повинна діяти з урахуванням довгострокового блага нашого суспільства та споживачів. Саме що така спрямованість іміджу фірми і має залучати покупців як чинник конкурентоспроможності даної фірми серед інших.

Як завершального прикладу автомобільного ринку такого типу концепції маркетингу можна навести широко розрекламований шведський електромобіль: шведи розробили та практично вже впровадили таку модель, яка задовольняє всіх пунктах концепцій 1-4, плюс відсутність вихлопних газів. Концепція социально-этического маркетингу поки лише починає знаходити свою ринкову нішу на практиці маркетингової діяльності, і її достатня перспективна. Проте очевидна ринкова слабкість їх у тому, що ціна електромобіля, зазвичай, вдвічі вище, ніж ціна легкового автомобіля на бензиновому двигуні.

Отже, концепція социально-этического маркетингу вимагає збалансування всіх трьох чинників: прибутків фірми, покупательских потреб й суспільства.


 

3. Сутність й ролі маркетингової цінової газової політики.

Ціна – це грошова сума стягнута за товар.

У торгівлі встановлення ціни товару - процедура дуже непроста, т.к. на ціну цьому випадку впливає особливо широке коло чинників, а саме:

– ціни конкурентів;

– ціни місцевих фірм (імпорт готової продукції);

– величина попиту;

– транспортні витрати;

– виплати посередникам;

– імпортні мита й інші збори;

– реклама й інші елементи стимулювання збуту.

При визначенні ціни необхідний аналіз усіх перелічених вище чинників, і навіть прийняття в увагу деяких інших моментів, приміром фазу ЖЦТ, обмеження до рівня цін стране-импортере (імпорт готової продукції).

Стратегія підприємства у частини цін є діяльністю, що з безперервним процесом коригування. Стратегію ціноутворення необхідно переглядати:

1. Коли створюється нова продукція.

2. Коли продукція вдосконалюється.

3. Коли змінюються конкурентне середовище над ринком.

4. Коли товар проходить різні стадії життєвого циклу.

5. Коли змінюються витрати виробництва.

Розробку цінової стратегії ускладнює:

1. Необхідність часті зміни цін.

2. Складність пояснити покупцям причину зміни.

3. Прийняття рішення про цінової газової політики без докладного вивчення

ринкової ситуації.

4. Эластичный попит.

Варіанти стратегії цін:

1. Орієнтація поточний становище.

Ціноутворення орієнтується на запобігання спаду у виробництві. Страхування від негативної дії довкілля (менеджери намагаються ні з ким не сваритися). Реклама, створення іміджу.

Прийоми ціноутворення:

а) Стратегія гнучких цін.

б) Стратегія неокругленных цін:

10,1 – неправильна ціна,

9,98 – правильна ціна. Цифри 9 і побачили

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація