Реферати українською » Остальные рефераты » Розробка рекламно – пропагандистської політики підприємства (ФГУП ММПП Салют)


Реферат Розробка рекламно – пропагандистської політики підприємства (ФГУП ММПП Салют)

      Зміст:

1. Вихідні дані………………………………………………………………………...

2. 2.1 Формування попиту товари та промислового виробництва ……..

а) Попит і характеристика (графіки)…………………………………………………..

б) Специфіка і характеристика на товари промислового призначення…………...

в) Організація і проведення заходів із формування попиту товари

      промислового призначення…………………………………………………………

2.2 Стимулювання збуту товарів та послуг промислового призначення…………..

2.3 Збут і проблеми його стимулювання. Загальні характеристика процесу стимулювання……………………………………………………………………..

3. Форма звітів……………………………………………………………………………

4. Список літератури ……………………………………………………………………..  

1.   Вихідні дані.

Изменившийся соціально економічних умов країни, перехід до ринкових відносин змусило керівництва ФГУП ММПП «Салют». Однією з слідства цієї політики стало реалізація цього підприємства міста і створення основі того відділ маркетингу. У підставі цього виділили такі відділи:

1. Відділ з між рекламою й зв'язком із громадськістю.

2. Відділ стимулювання і збуту.

На ці відділи було покладено завдання з формування попиту продукцію ФГУП ММПП «Салют» і стимулювання її збуту. Керівництву цих відділів отримали розробити політику таких напрямках. Керівництво запропонувало своїм фахівцям скласти програму дій ФГУП ММПП «Салют» із формування від попиту й стимулювання збуту. Ви молодий фахівець у одному з цих відділів скажімо, у відповідному відділі ФОС чи відділі стимулювання збуту, мають представити свій доповідь з цих питань виходячи наведених даних, і відповідно до указным порядком виконання.

 

2. Формування попиту товари та промислового виробництва.

А)СПРОС – це потреби людей предметах споживання і засобах виробництва, які можна реально задоволено й забезпечені грошима. Він виявляється у вигляді графіка, що демонструє кількість продукту, яке споживачі готові може купити за певною ціні із можливих протягом визначеного періоду часу цін.

Корінне властивість попиту ось у чому: за незмінності всіх інших параметрів зниження ціни веде до відповідного зростанню величини попиту. І навпаки, за інших рівних умов підвищення цін веде до відповідного зменшенню величини попиту. ЦІНА - є грошовий вираз вартості товару. Інакше кажучи, існує зворотний між ціною і обсягом попиту.

Основним чинником, як відомо, впливає на величину попиту, є, проте, крім ціни, є й світло звані нецінові чинники, зміну яких зрушує (паралельно) певну величину вправо чи вліво криву попиту.

Величины попиту повинен мати певне значення та уважно ставитися до якогось відтинку часу. Корінне властивість попиту ось у чому: за незмінності всіх інших параметрів зниження ціни веде до відповідного зростанню величини попиту. Трапляється, коли практичні дані суперечать закону попиту, але ці значить його порушення, лишень порушення припущення за інших рівних умов.

Будь-яка ціна призначена фірмою, однак позначиться рівні попиту товар. Залежність між ціною та сформованою після цього рівнем попиту представлена відомої всім кривою попиту.


До найважливішим із цих факторів можна віднести:

Схожі реферати:

Навігація