Реферати українською » Остальные рефераты » Розрахунок надійності електропостачання підстанції Південна


Реферат Розрахунок надійності електропостачання підстанції Південна

МІНІСТЕРСТВО СПІЛЬНОГО І ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

ЛИПЕЦКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра електроустаткування

КУРСОВАЯ РОБОТА

за курсом: «Надійність електропостачання»

на задану тему: «Розрахунок надійності електропостачання підстанції "Південна"»

Выполнил студент

грн. ЭО – 95 Василя А.В.

___________________

«__»  _________  1999

Прийняв доцент, к.т.н.,

Челядин У. Л.

___________________

___________________

«__»  _________   1999

Липецьк 1999


ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ЗАВДАННЯ......................................................................................... 3

ЗАПРОВАДЖЕННЯ...................................................................................... 5

1 РОЗРАХУНОК ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДІЙНОСТІ ЭЛЕМЕНТОВ...... 6

1.1. Модель відмов і відновлення силового

трансформатора........................................................................... 6

1.2 Модель відмов автоматичного вимикача................... 10

1.3. Модель відмов повітряної лінії електропередач........... 13

1.4. Модель відмов і відновлення для роз'єднувачів...... 17

1.5. . Модель відмов і відновлення для отделителей і

 короткозамыкателей.................................................................... 18

1.6. Модель відмов і відновлення для шин......................... 19

2. РОЗРАХУНОК НАДІЙНОСТІ СХЕМИ ЭЛЕКТРОСНАЖЕНИЯ... 21

2.1. Розрахунок послідовних сполук.................................. 21

2.2. Облік резервування............................................................. 27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................ 30

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ

ИСТОЧНИКОВ................................................................................ 31


ЗАВДАННЯ

1. З статистичних даних визначити показники надійності окремих елементів схеми електропостачання підстанції "Південна".

2. Скласти структурно-логічну схему, засновану на аналізі функціонування системи, обліку резервування, поновлень, контролю справності елементів.

3. Вибрати метод розрахунку надійності з урахуванням прийнятих моделей і описів процесів функціонування та відновлення.

4. Одержати загалом математичну модель, яка б пов'язала показники надійності з характеристиками елементів.

5. Виконати розрахунок і аналіз отриманих результатів.

Вихідні дані наведено на мал.1 й у табл. 1.

Таблиця 1

Устаткування підстанції учитываемое при розрахунку надійності

ЛЭП1 АС185
ЛЭП2 АС185
QS1 РНД31-110У/1000
QS2 РНД31-110У/1000
QR1 ОД110т/630
QR2 ОД110т/630
QK1 КЗ-110т
QK2 КЗ-110т
Т1 ТДТН- 40000/110
Т2 ТДТН- 40000/110
QF1 ВМП 10э
QF2 ВМП 10э
QF4 ВМП 10э
QF5 ВМП 10э
QF3 ВМП 10к
QF3 ВМП 10к
Шини 10 кВ
Шини 6 кВ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Проблема обгрунтування доцільного рівня надійності систем електропостачання на сучасному розвитку має значення. Аварійні і раптові перерви електропостачання споживачів викликають великий народногосподарський збитки, обумовлений ламанням устаткування, пристрітом сировини й матеріалів, витратами ремонти, недовыпуском продукції, простоями технологічного устаткування й робочої сили в, і навіть витратами пов'язані з іншими чинниками.

Сьогодні методи аналізу надійності використовуються вже у багатьох галузях техніки. Проте проблема надійності у її кількісної постановці під час проектування і експлуатації систем електропостачання надзвичайно складна. Так до розгляду питань надійності, при експлуатації систем електропостачання необхідно врахувати як сучасні досягнення сучасної теорії надійності, і специфіку функціонування систем силового типу, схильні до значною мірою впливу несприятливих впливів зовнішнього середовища й безпосередньо з електричної системою.

Метою згаданої роботи є підставою спроба розгляду надійності функціонування устаткування підстанції, пов'язана з цим надійність безперебійного забезпечення споживачів електроенергією.


1. РОЗРАХУНОК ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДІЙНОСТІ ЭЛЕМЕНТОВ

1.1. Модель відмов і відновлення силового трансформатора

          Розглянемо трансформатор елемент, умовно що з двох послідовно з'єднаних елементів, у одному з яких можуть з'являтися раптові відмови, а іншому - поступові. Раптові відмови з'являються внаслідок різкого, раптового зміни основних параметрів під впливом однієї чи кількох випадкових чинників довкілля або внаслідок помилок обслуговуючого персоналу. При поступових відмовах спостерігається плавне, поступове зміна параметра елементів внаслідок зносу окремих частин або тільки елемента у цілому.

Можливість безвідмовної роботи уявімо твором ймовірностей

Ртр(t)=Рв(t)*Рі(t), (1.1)

де Рв(t) і Рі(t) — відповідно ймовірності безвідмовної роботи умовних елементів, відповідних раптового і повзучої відмови у слідстві зносу.

Теоретично надійності як основне розподілу часу безвідмовної роботи при раптових відмовах приймається показове розподіл:

                                                                                      (1.2)

Постепенные відмови трансформатора відбувається переважно через знос ізоляції . Знос можна описати законом розподілу Вейбулла-Гнеденко

                                                                                 (1.3)

де t0 — поріг чутливості, тобто елемент гарантовано не відмовить , в інтервалі часу від 0 до t0  то, можливо одно нулю. Тоді остаточно маємо:

          Pтр(t) = e-lt

Схожі реферати:

Навігація