Реферати українською » Остальные рефераты » Якість продукції як показник діяльності підприємства


Реферат Якість продукції як показник діяльності підприємства

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Запровадження.

   Одне з найважливіших показників діяльності підприємства є якість продукції. Поліпшення якості визначає виживання і конкурентоспроможність підприємства у умовах ринку, темпи технічного прогресу, впровадження інновацій, підвищення ефективності виробництва, економію всіх видів ресурсів, використовуваних для підприємства. А конкурентні війни розгортаються головним чином полі якості своєї продукції.

Проблема якості стосується всіх абсолютно товарів та послуг. Особливо гостро виявляється за переходу до ринкової економіки. До праці у умовах жорсткій конкуренції російським виробникам слід готуватися вже нині. Підприємства будь-який форми власності, не приділяють уваги питанням якості, будуть просто розорені, не допоможуть ніякі протекціоністські заходи держави.

Складнощі російської економіки виявляються у зниження обсягів виробництв, взаємних неплатежах, а й у її якісних характеристиках. Технологія вітчизняних, технічний рівень капітального устаткування, зазвичай, значно нижчі від, ніж у індустріально розвинених країн. Технологія вітчизняних, технічний рівень капітального устаткування, зазвичай, значно нижчі від, ніж у індустріально розвинених країн. Але якщо досить оперативно здійснити модернізацію виробництва, започаткувати нові технології, виправдати ці видатки інвестиції можна буде тільки завдяки традиційному випуску та її реалізації конкурентоспроможної продукції або послуги, користується попитом у споживача.

   Приклади розвитку передових промислових країн показують, «розв'язати проблеми якості має стати національною ідеєю, носити загальний характер, що потребує масового навчання дітей і професіональною підготовкою усіх верств суспільства: від пересічного споживача до керівника будь-якого уровня».[1]

Нині у Росії в усьому світі якість продукції та послуг, їхня безпека відіграють великій ролі економіки країни. Значна частка власності фахівців і в політиків стала усвідомлювати, що із кризового стану виробництва лежить шляху якнайшвидшого освоєння конкурентоспроможної продукції, суворого дотримання технічних параметрів вже випущених виробів.

Саме через важливості проблеми забезпечення продукції, зробив у своєї курсової розгляну показники, характеристики якості, управління якістю робіт, стандартизація продукції, сертифікація продукції.

Глава 1.Сущность якості продукції та її характеристики.

 

Під якістю[2] продукції розуміють цілісну сукупність її споживчих властивостей, які обумовлюють ступінь придатності цієї продукції задовольняти певні потреби у відповідність до її призначенням фіксованих умовах споживання. Взагалі, дуже багато визначень якості продукції. Наведемо ще одне з яких: «Якість продукції - це певна сукупність зазначених властивостей продукції або послуги, потенційно чи реально здатних перерости у тієї чи тією мірою задовольняти необхідні потреби за її використанні за призначенням, включаючи утилізацію або винищення».

Якість продукції формується на етапі розробки та забезпечується у процесі виробництва, тобто. безпосередньо не пов'язані з конкретними умовами використання. Разом про те якість як захід корисності споживчої вартості то, можливо реально оцінений лише умовах споживання.

Характеристика- це взаємозв'язок залежних і мільйонів незалежних змінних, котре виражається у вигляді тексту, таблиці, математичної формули, графіка. Описывается, зазвичай, функціонально.

Властивість продукції є об'єктивну особливість продукції, яка може виявлятися при її створенні. Якість продукції формується всіх етапах життєвого циклу. Властивості продукції виражаються показниками якості, тобто. кількісними характеристиками.

Наголосимо також на, і що якість може лише відносним. Якщо потрібно оцінку якості продукції, треба порівняти даний набір властивостей (сукупність зазначених властивостей) з якою- або «еталоном», яким буде бути кращі вітчизняні чи міжнародні зразки, вимоги, закріплені в стандартах чи технічних умовах. Тут має місце термін рівень якості (у закордонній літературі - «відносне якість», «міра якості»).

Отже, основне місце у оцінці якості продукції займає споживач, а стандарти, закони та правила лише закріплюють і регламентують прогресивний досвід, накопичений у сфері якості.

Тобто, якість- це громадська оцінка, характеризує ступінь задоволення потреб у умовах споживання тієї сукупності властивостей, які виражені чи потенційно закладено у товарі.

 

Показники якості продукції.

Для оцінки якості продукції у її створенні, випробуваннях, сертифікації, купівлі і споживанні (експлуатації) використовуються показники якості. 

Классификационные показники характеризують «приналежність продукції до певної групи у системі класифікації визначають призначення, типорозмір, сферу застосування й умови використання продукції. Уся промислова і що сільськогосподарська продукція систематизовано, має кодове позначення і у вигляді різних класифікаційних угруповань включено до Общероссийский класифікатор продукції (ОКП)»[3]. Классификационные показники використовуються на на початкових етапах оцінки якості продукції на формування груп аналогів оцінюваної продукції. У оцінці якості ці показники, зазвичай, не беруть участь.

Оціночні показники кількісно характеризують ті властивості, що утворюють якість продукції як об'єкта виробництва та споживання чи експлуатації. Їх використовують для нормування вимог до якості, оцінки технічного рівня розробки стандартів, перевірки якості при контролі, випробуваннях й сертифікації. Оціночні показники поділяють на функціональні, ресурсозберігаючі і природоохоронні.

Функциональные показники  характеризують властивості, що визначають функціональну придатність продукції задовольняти задані потреби. Вони об'єднують показники функціональної придатності, надійності, эргономичности, естетичності.

Показники функціональної придатності характеризують технічну сутність продукції, властивості, що визначають здатність продукції виконувати своїх функцій в заданих умовах використання за призначенням. Наприклад, до них належить поодинокі показники - вантажопідйомність, місткість, водонепроникність, комплексні - калорійність, продуктивність тощо.

Показники надійність продукції  характеризують її здатність зберігати у часі в встановлених межах значення всіх заданих показників якості за дотримання заданих режимів і умов застосування, технічного обслуговування, ремонту, збереження і транспортування. Единичным показниками надійності є показники безвідмовності, ремонтопригодности, довговічності, сохраняемости, восстанавливаемости.

Показники энергомичности продукції характеризують зручності і комфорт споживання продукції продуктивних і побутових процесах системи «человек-предмет-среда». У цю групу показників входять підгрупи гігієнічних, антропометричних, психологічних і психофізичних показників.

Гігієнічні показники – це показники якості продукції і на елементів їх конструкцій, які за експлуатації впливають на організм людини її працездатність: рівень освітленості, вентилируемости, температури, вологості, гигроскопичности, запиленості, шуму, вібрації тощо.

Антропометрические показники – це показники якості продукції і на елементів її конструкції, що забезпечують раціональну і зручне робочу позу, правильну поставу тощо. шляхом обліку розмірів, форми і представників багатьох людського тіла.

Показники естетичності продукції  характеризують її естетичне вплив на чоловіки й призначені з оцінки естетичної вартості, міри відповідності продукції естетичним запитам тих чи інших груп споживачів на умовах споживання. Вирізняють підгрупи показників художньої виразності, раціональності форми, цілісності композицій, досконалості виробничого виконання й схоронності товарного виду. Художня промовистість визначає здатність продукції відбивати у вигляді естетичні уявлення та норми.

Рациональность форми визначає відповідність форми об'єктивним умовам експлуатації продукції, і навіть свій відбиток у ній функціонально- конструкторської сутності продукції.

Цілісність композиції визначає гармонійне єдність частин 17-ї та цілого, органічну взаємозв'язок елементів форми вироби, його узгодженість коїться з іншими виробами.

Досконалість виробничого виконання й схоронність товарного виду продукції впливають на особливості естетичного сприйняття форми продукції.

Кожна з розглянутих підгруп показників естетичності то, можливо охарактеризована одним комплексним показником якості (естетичності), що охоплює поодинокі показники властивостей, властивих кожної з цих підгруп.

Ресурсосберегающие показники характеризують властивості продукції, які визначають рівень витрачених ресурсів у її створенні та застосуванні. Група ресурсозберігаючих показників включає підгрупи технологічності і ресурсоспоживання.

Показники технологічності висловлюють особливості складу і структури продукції, що впливають рівень витрат сировини, матеріалів, палива, енергії, праці та часу для (видобутку) продукції і/або її споживання (експлуатації).

Показники ресурсоспоживання  характеризують витрати матеріалів, палива, енергії, праці та часу за безпосередньої використанні продукції з призначенню.

Природоохоронні показники якості продукції характеризують її властивості, пов'язані з впливом на чоловіки й довкілля. Вони об'єднують у дві групи показників – безпеки і екологічності.

Показники безпеки характеризують особливості їхньої продукції, що гарантують безпеку людини в споживанні чи експлуатації, транспортуванні, зберіганні і утилізації продукції.

Показники екологічності характеризують властивості продукції, що визначають шкідливі на довкілля під час виробництва, монтажі, споживанні і експлуатації, і навіть у її зберіганні і утилізації.

Підсумовуючи, відзначимо, і що якість споживачам визначається по формуле[4]:

                           Qз = f(Qp;Qstg;Qs)

Де Qз- якість для споживача;

Qp- якість продукції;

Qstg – якість супутніх товарів їм послуг;

Qs – якість сервісного обслуговування.

Найважливішим критерієм, визначальним можливості функціонування та розвитку підприємства у умовах ринкової економіки, є конкурентоспроможність продукції.

Конкурентоспроможність продукції, оцінка якості.

Під конкурентоспроможністю розуміється її здатність відповідати вимогам конкретного споживача за умов певного ринку виробництва і періоду часу за показниками якості і затратам споживача для закупівлі і експлуатацію (чи споживання) цієї продукції.

У такий спосіб, поруч із якістю, до що становить елементом конкурентоспроможності ставляться також споживача купівля і експлуатацію (споживання) цієї продукції, які окреслюється ціна споживання цієї продукції. Конкурентоспроможність товару є широким поняттям, ніж конкурентоспроможність продукції, оскільки входять також показники, що характеризують умови реалізації товару над ринком (наприклад, комерційні умови контрактів, рівень сервісного обслуговування тощо.)

У разі ринкової економіки проблему забезпечення якості продукції підприємствами – виробниками є основної, оскільки якість виступає найважливішим що становить елементом її конкурентоспроможності. Зарубіжні спеціалісти із управління вважають, що конкурентоспроможність продукції залежить на 70-8-% від неї якості. Досвід високорозвинених зарубіжних країн свідчить, що з середини 60-х років центр тяжкості конкурентної боротьби перекинувся на бік високої якості продукції. Відповідно, серед методів конкуренції переважати виступають нецінові методи, тобто. конкуренція, коли він наголос робиться на поліпшення якості продукції і на умов її продажу при незмінних чи слабко мінливих цінах.

Для виробничо-господарської підприємств важливого значення мають оцінка якості та конкурентоспроможності. У цьому систематичної оцінці мають піддаватися як якість і конкурентоспроможність виробленої підприємством продукції, але слід і конкурентоспроможність самого підприємства.

Значимість оцінки якості і конкурентоспроможність обумовлена багатьма причинами, серед які слід відзначити «необхідність розробки заходів із підвищення конкурентоспроможності продукції, вибір підприємством партнера в організацію спільного випуску продукції, залучення коштів інвестора в організацію відповідного виробництва, складання маркетингових програм для виходу підприємства налаштувалася на нові ринки збуту, своєчасне ухвалення рішення про оптимальні змінах товарного асортименту, розробка й виробництво нові й модернізованих виробів, розширення й створення виробничих потужностей та др.»[5].

Оцінка конкурентоспроможності можна проводити відповідно до даної схемою оцінки конкурентоспроможності фірми:

визначення цілей аналізу
з оцінкою конкурентоспроможності

Маркетингові дослідження

                       ринку

формулювання вимог
до виробу

Визначення переліку параметрів
вироби, які підлягають оцінці

                         

         

аналіз нормативних параметрів

формування групи аналогів

вибір базових зразків

аналіз технічного рівня.

розрахунок одиничних і груп. показників.


аналіз ціни споживання.
Розрахунок одиничних і групових показників.
аналіз організаційно -кому
мерческих організацій

                                                                           

    

розрахунок інтегрального пок-ля

конкурентоспроможності вироби

висновок конкурентоспроможність
вироби з порівнянню із зразками

             

                                                               

                      

вироблення техніко-економічних
рішень щодо підвищенню
конкурентоспроможності
рішення, у відповідність
з цілями оцінки


Значна роль оцінці конкурентоспроможності продукції відводиться аналізу нормативних параметрів і умов, у якого слід визначити принципові можливості продажів товару на конкретному ринку. До нормативним параметрами та технічним умовам конкурентоспроможності слід зарахувати патентно-правовые показники якості продукції, нетарифні обмеження торгувати (ембарго, квотування, ліцензування, наявність сертифіката продукції, спеціальні вимоги до маркування і упаковці та інших.).

Через війну оцінки конкурентоспроможності та аналізу організаційно – комерційних показників роблять висновок конкурентоспроможність вироби з порівнянню з базовими зразками і формується політика підприємства у відношенні що оцінюється вироби. Що стосується позитивної оцінки (показники що оцінюється вироби перевищують показники базових зразків) підприємство приймають рішення відповідно до поставленими цілями аналізу та оцінки відбувається вироблення техніко-економічних рішень щодо підвищенню конкурентоспроможності продукції.

Проблема якості та конкурентоспроможності продукції є комплексної і вимагає підходу до її рішенню.

Глава 2. Управління

якістю продукції, робіт, послуг. Система якості.

Управління якістю продукції має здійснюватися системно, тобто. для підприємства повинна функціонувати систему управління якістю продукції, що є організаційну структуру, чітко розподіляє відповідальність, процедури і ресурси , необхідних управління.

Політика на області якості – це основних напрямів і цілі організації у області якості, офіційно сформульовані вище керівництво. Вона формується в такий спосіб, щоб охопити діяльність кожного працівника і орієнтувати весь колектив підприємства для досягнення поставленої мети. Формування й документальне оформлення керівництвом підприємства політики у сфері якості є первинним актом під час створення системи якості.

Система якості - це «сукупність організаційної структури, методик, процесів і інтелектуальних ресурсів, необхідні здійснення загального керівництва качеством»[6].

Модель забезпечення – це стандартизований чи обраний набір вимог системи якості, об'єднаних з задоволення потреб забезпечення у цій ситуації.

З метою розробки одностайної підходу до розв'язання питань управління, усунення розбіжностей гармонізації вимог міжнародною рівні Технічний комітет міжнародної організації з стандартизації (ИСО)

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація