Реферати українською » Остальные рефераты » Бюджет ЄС. Проблема формуванні і витрачання коштів. Роль бюджету розвитку і поглиблення інтеграції


Реферат Бюджет ЄС. Проблема формуванні і витрачання коштів. Роль бюджету розвитку і поглиблення інтеграції

Страница 1 из 14 | Следующая страница

Запровадження.......................................................................................................... 2

Глава 1. Основні засади формування бюджету Європейського Союзу процедури прийняття єдиного бюджету............................................... 6

§ 1. Основні засади формування бюджету ЄС.......................... 6

§ 2. Підготовка попереднього проекту й захопити основні етапи бюджетної процедури.............................................................................................. 10

Глава 2. Джерела надходжень бюджетних засобів і об'єктивні причини еволюції єдиного бюджету Європейського союзу.......................... 18

§ 1. Джерела надходжень у єдиний бюджет процес формування системи власних ресурсів Співтовариства 1970 р.............................................................. 18

§ 2. Бюджетна реформа 1988 р.: передумови проведення та роль її формуванні та розподіл коштів єдиного бюджету............................................. 29

§ 3. Бюджетна реформа 1992 р.: її роль її формуванні та розподіл коштів і впливом геть поглиблення інтеграції....................................................... 36

Глава 3. Витрати засобів і роль єдиного бюджету розвитку і поглиблення інтеграції..................................................................... 45

§ 1. основні напрями витрати коштів з одного бюджету: структура і еволюція витрат................................................................................ 45

§ 2. Проблема бюджетного дисбалансу під час розподілу коштів з одного бюджету.................................................................................................. 72

Глава 4. Виконання бюджету, бюджетний контроль і - оцінка діючої системи власних ресурсів Співтовариства.................................................... 78

§ 1. Виконання бюджету ЄС, ефективність яких і проблема бюджетного контролю 78

§ 2. Зловживання у сфері бюджетних прибутків і витрат й відчуття міри з їхньої запобіганню.................................................................................... 81

§ 3. Оцінка діючої системи власних ресурсів немає і можливі нові джерела бюджетних надходжень..................................................... 85

Укладання................................................................................................... 93

Список використаної літератури....................................................... 97

Додатка………………………………………………………………   …...99


  Запровадження

Європейського Союзу – найдинамічніше розвивається інтеграційне об'єднання у світі. Сьогодні Єдина Європа, що об'єднує п'ятнадцять країн, зі свого економічним потенціалом порівняти з навіть сукупний обсяг ВВП країнах Європейського Союзу 2001 р. становив 8,9 трлн. євро. Сьогодні угруповання є свого роду федерацією країн Європи, у якій є такі ж інституціональні структури, що у звичайному державі: ЄС має свій Парламент, Центральний Банк, Палата аудиторів, Суд, Рада Міністрів, є наднаціональними структурами. Європейського Союзу має власний бюджет, що формується з певних принципам і дозволяє фінансувати заходи щодо розвитку інтеграції. Є в Європейського Союзу власну валюту євро, що замінила з початку 2002 р. національні валюти дванадцяти країн, які входять у економічний і Міжнародний валютний союз. На відміну від екю (розрахункової одиниці, що використовувалася лише у безготівкових розрахунках між центральними і комерційними банками), євро став офіційним і єдиним способом платежу у країнах. З січня 1999 р. євро використовувалося юридичними і фізичними особами, у безготівкових розрахунках, і з 1 січня 2002 р. в звернення ввели банкноти і монети, які замінили національні валюти дванадцяти країн. Процес централізації фінансових коштів, об'єднання фінансових інструментів, і вдосконалення фінансових установ ЄС триває, як мають і інтеграційні процеси у Європі. Найголовнішою завданням ЄС недалекому майбутньому є прийняття фінансових заходів для майбутнього включенню до ЄС Центральній і Східній Європи.

Аналіз принципів системи фінансування інтеграції рахунок власних ресурсів, і навіть роботи фінансових установ ЄС і здійснюваної ними політики акумулювання і витрати коштів набуває як ніколи актуальними для Росії та Білорусі, створили Союзне держава й активно що у інтеграційних процесів у в рамках СНД. Позитивний європейський досвід можна використовувати цими двома країнами для формування загального бюджету та взагалі розробці принципів бюджетного устрою.

Основною статтею витрат єдиного бюджету ЄС, як і півстоліття тому, залишається єдина сільськогосподарська політика. У бюджеті 2002 р. їхньому здійснення виділено понад 44 млрд. євро, що становить близько 45 % бюджету угруповання. Але, попри кількісне збільшення витрат за цьому напрямку, їх у бюджеті знижується. Євросоюз нарощує витрати на структурним операціям, особливу увагу приділяють науковому і технічного співробітництву між державами. Головне увагу області науково-технічної політики сконцентровано проблем формування Європейського науково-дослідного простору, і навіть на підготовки до запровадження на дію Шостий рамкової програми наукових і розробок на 2002-2006 рр. Найважливішим пріоритетом залишається соціальна політика. Лісабонський саміт (березень 2000 р.) поставив завдання викорінення бідності у всіх її проявах до 2010 р. Нині 65 млн. людина, чи 18 % населення ЄС, що неспроможні переступити поріг бідності, а такими зізнаються громадяни, мають дохід менше 60 % від національного рівня. Рада що з Парламентом та Європейською Комісією схвалив п'ятирічну програму дій (2002-2006 рр.), спрямовану зміцнення співробітництва держав-членів проти соціального відторгнення. За підсумками 2001 р. можна судити про забезпечення успіху Європейської стратегії зайнятості завдяки спільним зусиллям національних урядів, бізнесу і профспілок. Рівень безробіття 2001 р. знизився до 8,2 %; минулого року він становив 9,1 %; було створено понад ніж 1,6 млн. нових робочих місць. Посилюється співробітництво у сфері загальної зовнішньої та політики безпеки, яке особливе значення після терористичних актів, здійснених 11 вересня 2001р. проти США.

У цьому роботі було зроблено аналіз основних принципів дії системи збирання й витрати коштів з одного бюджету ЄС, що є основним фінансовим інструментом інтеграції. На жаль, при висвітленні питань інтеграції тема єдиного бюджету порушується незначно, хоча саме такий фонд колективних ресурсів немає і дозволяє угрупованню успішно проводити загальну політику різних галузях діяльності. Наявність фонду власні кошти і фінансова автономія від відрахувань з інших національних казначейств виділили європейське об'єднання з-поміж інших регіональних об'єд-нань і поставили угруповання на якісно нового рівня. Рішення проблеми фінансування інтеграційних заходів спрощувалося тому, що спільний ринок країн-учасниць організували не як зону вільної торгівлі, бо як митний союз, із чітко встановленими єдиними митними бар'єрами у всій кордоні, що дозволяло проводити єдину митну політику щодо третіх країн. Отже, було створено правова ні економічна основа в організацію системи власних ресурсів Співтовариства.

Робота складається з чотирьох глав:

1. Основні засади формування бюджету Європейського Союзу процедури прийняття єдиного бюджету. Розглядаються найважливіші поняття бюджетною системою та принципи її функціонування. Раскрываются послідовні стадії обговорення й прийняття бюджету, час проведення обговорення, і навіть повноваження інститутів ЄС. Це дозволяє зрозуміти механізм формування видатковій частині бюджету та взагалі повноваження органів ЄС з внесення змін у ній.

2. Джерела надходжень бюджетних засобів і еволюція єдиного бюджету Європейського союзу. Аналізується структура формування коштів, передумови проведення бюджетних реформування і їхнього впливу зміна обсягів продажів і структури надходжень у єдиний бюджет.

3. Витрати засобів і роль єдиного бюджету розвитку і поглиблення інтеграції. Розглядається класифікація бюджетних витрат і структура розподілу коштів. Докладно аналізуються основні статті витрат єдиного бюджету та взагалі їхнього впливу результати інтеграційного процесу.

4. Виконання бюджету, бюджетний контроль і - оцінка діючої системи власних ресурсів Співтовариства. Розглядається діяльність інститутів, відповідальних за контроль над надходженням і витрачанням бюджетних коштів, і навіть боротьбу із зловживаннями і шахрайством у сфері бюджету. Уделено увагу оцінці наявної системи фінансування діяльності ЄС і можливих змін у ній.

У додатку наведено зведені статистичні дані, що дають динаміку надходжень і витрати коштів у період існування європейської інтеграційної угруповання.

У зв'язку з тим, що протягом 1958–2001 рр. одиницею обчислення бюджету та взагалі інших економічних показників ЄС було американський долар, розрахункова одиниця, екю, а останнім часом – євро, то авторка у цілях запобігання нерозуміння читачем проведеного аналізу скрізь використовує що знаходиться нині у зверненні валюту євро.

Під час написання роботи використовувалися публікації Інституту Європи РАН у межах серії «Європейського Союзу: Минуле, справжнє, майбутнє», що вийшла 2001 р. книга «Європейського Союзу одразу на порозі ХХІ сторіччя: вибір стратегію розвитку», і навіть матеріали лекцій професора МГІМО Устинова І.Н. Як було вказано вище, вітчизняна періодика приділяє недостатньо уваги єдиного європейського бюджету, але нестача російських матеріалів була компенсована офіційними публікаціями і звітами різних інститутів ЄС. Хотілося б зауважити, що Європейського Союзу серйозно наближається до завданню інформування громадян про інтеграційних процесах і завдяки цій політиці дуже багато матеріалів для даної роботи була отримано в електронному вигляді з офіційного серверу ЄС www.europa.eu.int . І тут було зроблено переведення з англійської.


Глава 1. Основні засади формування бюджету Європейського Союзу процедури прийняття єдиного бюджету

§ 1. Основні засади формування бюджету Європейського союзу.

Наявність незалежного фонду фінансових ресурсів у формі єдиного бюджету ЄС, управління яких здійснюються наднаціональними органами, є відмінністю інтеграції. Єдиний бюджет – це основний фінансовий документ ЄС, затверджуваний спільно Радою і Парламентом. З допомогою єдиного бюджету відбувається перерозподіл частини національного доходу ЄС, що дозволяє управляти грошовими ресурсами і проводити темпи та рівень економічного розвитку. У результаті відбувається реалізація єдиної економічної та політики у межах ЄС. Сьогодні основним методом регулювання економічної ситуації Співтоваристві не дотування і субсидування галузей (виняток становить єдина сільськогосподарська політика), а здійснення інвестиційної політики і відповідне фінансування програм, вкладених у структурне вирівнювання регіонів. Бюджетна система ЄС виконує функції, схожі з завданнями бюджетів – вирівнювання доходів населення і економічне регулювання. Спільний бюджет це фінансовий інструмент організованого регулювання інтеграційних процесів й тут можливі лише колективні методи управління. На розподіл коштів впливає внесок країни у єдиний бюджет, приймаються ті рішення, які мають значення задля її подальшого соціального та скорочення економічної згуртування угруповання. З іншого боку годі було розглядати єдиний бюджет як дотування слабких регіонів. «Багаті» країн ЄС готові витрачати вартість реалізацію середньо- і частка довгострокових цілей, вкладених у поліпшення ситуації у гірших країнах і регіонах, але у тому випадку, якщо це поліпшить інвестиційний клімат і принесе соціальну і економічне стабільність для всієї угруповання загалом.

Як вона та національні бюджети, єдиний ЄС формується відповідно до певним принципам, встановленим у фінансовому регламенті Сообщества[1]. Розробка фінансових регламентів, куди входять визначення процедур упорядкування та виконання бюджету, і навіть правила надання та звітності, покладено на Рада. Запропонований Комісією регламент має бути затверджений Радою одноголосно, після консультацій із Парламентом й отримання укладання Палати аудиторів. Чинний нині регламент було ухвалено грудні 1977 р. протягом чверть століття до нього вносилися численні доповнення та зміни. Останнє зміна було зроблено Радою 9 квітня 2001 г.[2] і це стосується внутрішнього контролю над виконанням бюджету ЄС. Принципи формування Єдиного бюджету такі.

Принцип єдності: відповідно до цього принципу всі витрати й доходи ЄС мають бути об'єднані у єдиний бюджетний документ. У роки інтеграції інститути європейські суспільства були незалежними й кожне мало власний окремий бюджет. Європейське об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС), засноване Паризькому договором 1951 р., мало адміністративним і операційним бюджетом; Римський договір 1957 р. встановлював єдиний бюджет для Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС), а договір про утворення Євроатома – адміністративний цієї організації та бюджет для проведення НДДКР і інвестиційних програм. Наявність трьох, а деякі роки і по п'яти окремих бюджетів різних інститутів європейські суспільства створювало труднощі, щоб здійснення ефективного контролю над використанням фінансових ресурсів. Процес об'єднання бюджетних інструментів розпочалося 1965 р. з Договору злитті, яким було створено єдина Комісія (замість вищих керівних органів трьох співтовариств) і єдині Рада. За цим договором у єдиний бюджет ЄЕС було включено адміністративні бюджети ЄОВС і Євроатома. До 1970 р. процес об'єднання бюджетних інструментів завершився. Відповідно до Люксембургскому договору, підписаного 22 квітня 1970 р., у єдиний бюджет ЄЕС було включено витрати Євроатома на НДДКР і інвестиційні програми. Отже, на момент існують два бюджетних інструмента – єдиний ЄС і операційний бюджет ЄОВС, з яких фінансується проведення заходів у вугільної і металургійної галузях. Оскільки договору про створенні ЄОВС минає 23 липня 2002 р., прийнято рішення у тому, що активи ЄОВС перейдуть у розпорядження решти співтовариств, які представлятиме Комісія. У цьому весь чистий прибуток, отриманий управління які залишилися засобами, спрямовуватиметься через єдиний ЄС фінансування досліджень, і розробок на вугільної і сталеливарної галузях. Не входять у єдиний бюджет витрати на проведення окремих заходів у у галузі спільної зовнішньої та політики безпеки, внутрішніх справ України та правосуддя, кредитні і позикові операції співтовариства, які виробляються у межах договорів про ЄОВС, ЄЕС і Евратоме. Власні бюджети мають Європейський фонд розвитку та різні Європейські агентства.

Принцип універсальності: Україні цього принципу у тому, що реальні доходи, які у єдиний бюджет, нічого не винні спрямовуватися фінансування конкретних бюджетних заходів. Бюджетні доходи утворюють до загального фонду ЄС, з яких потім фінансуються всі заходи. Усі доходи і мають бути зазначені на єдиній бюджеті обсязі.

Принцип ежегодности: щоб забезпечити необхідний контролю над надходженням та використанням фінансових ресурсів, бюджет розробляється однією фінансовий рік, що з календарним роком. З іншого боку, у межах єдиного бюджету здійснюється фінансування довгострокових програм, розрахованих кілька років, й у разі застосовується поняття диференційованих асигнувань, які розпадаються на зобов'язальні асигнування (загальні витрати поточного фінансового року за зобов'язанням, що випливають із програм, розрахованих понад один фінансовий рік) і платіжні асигнування (проведення багаторічних програм, які з зобов'язань поточного і/або попередніх фінансових років). На відміну від диференційованих асигнувань недиференційовані асигнування становлять обсяг коштів, спрямованих для проведення операцій, що їх повністю завершено поточному фінансовому році. З 1991 р. було вирішено у тому, що це асигнування,

Страница 1 из 14 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація