Реферат Бюджет України в 1997 р.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

ПЛАН.


 1. ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

 2. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС У УКРАЇНІ.

 3. Упорядкування бюджету.

 4. Розгляд затвердження бюджету.

 5. Виконання бюджету. Упорядкування звіту про виконання бюджету.

 • БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ.

 • ОСНОВНІ ПРИЧИНИ НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ПРИЙНЯТТЯ
  ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 1997 р.

 • ЗАВДАННЯ


 • ЗАПРОВАДЖЕННЯ.


  Сукупність фінансових установ, що об'єднує певні зав'язуванні фінансових відносин за освітою й використанню відповідних централізованих і децентралізованих фондів коштів, є фінансову систему України.

  У разі початку ринкової економіки всім інститутам фінансової систем надається велике значення, т. до., вони роблять певний внесок у розвиток економіки держави. Проте, в інститутах, де зав'язуванні фінансових відносин регулюються нормами, не пристосовані до діями економічних законів, або суміжними фінансовими інститутами, вони створюють передумови чи діють поглиблення економічної кризи. Нині такими інститутами є інститути банківського кредитування, державного бюджету, і навіть діюча система безготівкових розрахунків, і в середині країни, і у розрахунках із закордоном.

  Різноманітна фінансову діяльність України, регульована нормами різних фінансових установ будується на економічній основі держави. Фінансова діяльність спрямовану забезпечення функцій держави, це її бюджет.

  Бюджет - це план створення і його використання фінансових ресурсів задля забезпечення функцій, здійснюваних органами структурі державної влади України, органами влади Автономної Республіки Криму та місцевими Совітами народних депутатів. Державний бюджет стверджується Законом України.

  Чільне місце у фінансовому системи України займає до державного бюджету України та місцевих бюджетів місцевих рад народних депутатів.

  Державного бюджету - розпис прибутків і витрат держави щодо певного періоду (роком). Становить собою централізовані фонди коштів, акумульовані переважно з допомогою податків і використовувані для державного регулювання економіки, стимулювання господарської кон'юнктури, фінансування соціальних програм, науку й культури, Збройних Сил, освіти фінансових і матеріальних резервів, змісту органів управління.

  Державний бюджет є загальнодержавним централізованим фондом коштів, затверджуваний актом найвищою юридичною сили, Законом. Бюджет будується за принципами цілісності, повноти, достовірності, гласності, наочності і самостійності всіх бюджетів, що входять у бюджетну систему України.


  БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС У УКРАЇНІ.


  Порядок складання, виконання й складання звіту про виконання державного бюджету встановлено ст. 7, 8, 9 і десяти Закону «Про бюджетну систему України». Статті 13, 14, 15 цього закону регламентують впорядкування і виконання до місцевих бюджетів, а ст. 28 закону України «Про місцеве самоврядування Україні» від 21.05.97 р. регламентує повноваження органів місцевого самоврядування бюджетній сфері.

  Бюджетний процес - регламентований законодавством порядок створення, розгляду, затвердження бюджетів, їхнього виконання контроль над виконанням, затвердження звітів про виконання бюджетів, що входять у бюджетну систему України. Державний бюджет стверджується Законом України.

  Правове регулювання бюджетного процесу у Україні відбувається процес відповідно до Конституцією України (п.4,14 ст.85; п.1 ст. 94; ст. 95-98; п.6 ст.116; п.4 ст.119; п.4 ст.138; ст. 143); Закон України «Про бюджетну систему України» від 05.12.90 р. з цим і доповненнями, внесеними законами України від 08.10.91 р., 05.05.93 р., 29.06.95 р., 21.05.97 р.; Закон України «Про місцеве самоврядування Україні» від 21.05.97 р.; Постановою Верховної Ради України № 170 від 06.05.96 р. який підтверджує «Правила оформлення Закону про Державний бюджет України»; Закон України «Про лічильної палаті Верховної Ради України» від 11.07.96 р.

  Бюджетний процес складається з трьох стадій: (Рис 1.)

  1. Малюнок 1

   Перша стадія - складання проекту бюджету, є діяльність з розробки пакета документів (проекту), або прийняттям відповідний правових актів (Закон, Постанови, Рішення сесії місцевого ради).

  2. Друга стадія - розгляд і затвердження, починається з надання проекту бюджет в руки до парламенту чи Місцеві ради і завершується прийняттям закону про державний бюджет або рішенням сесії Місцевого ради на запланований рік.

  3. Третя стадія - виконання й складання звіту про виконання починається з початку планованого роки і завершується твердженням звіту про виконання бюджету.

  Упорядкування бюджету.

  Порядок і продовжити терміни розробки проекту бюджету (державного) визначає Кабінет міністрів України. Терміни уявлення про розгляд і затвердження встановлює президент України чи Президія Верховної Ради України. По місцевих бюджетів цих функцій належать місцевої адміністрації, і відповідному Раді народних депутатів.

  Верховна Рада пізніше 15 червня цього року розробляє і становить Президента України в руки спеціальну постанову (бюджетну резолюцію) про основних напрямах бюджетної політики на наступаючий бюджетний рік (ст.26 Закону «Про бюджетну систему України»).

  Відповідно до ст.7 закону України «Про бюджетну систему України» у редакції від 29.06.95 р. і конституційно закріплених повноважень (ст.96 українській конституції), Кабінет міністрів України ні пізніше 15 вересня кожного року подає в руки Верховної Ради України проект государственною бюджету і звіт про виконанні. Отже, стадія розробки проекту державного бюджету спливає момент уявлення його Кабінетом Міністрів України - Верховній Раді України задля наступного розгляду і затвердження (п.4 ст.85 українській конституції). По місцевих бюджетів проекти адміністрація представляє місцевому Раді народних депутатів.

  Проект Закону про бюджет України на відповідний бюджетний рік має відповідати «Правилам оформлення Закону про Державний бюджет України» затвердженим Постановою Верховної Ради України від 06.05.96 р. № 170, які визначають основні вимоги які пред'являються проекту Закону про бюджеті.

  Робота з складання проекту, зазвичай, починається не за п'ять - шість місяців на початок планованого року.

  Проект бюджету складається з урахуванням показників прогнозу економічного та розвитку держави або окремого регіону. Під час розробки державного бюджету основу приймаються науково обгрунтовані економічні нормативи, проекти зведених балансів прибутків і витрат, зведені кошторису витрат міністерств та, баланси прибутків і витрат підприємств та шкільних установ, які перебувають на республіканському бюджеті не входять до складу міністерств та.

  Проект державного бюджету за технічному оформленню є пакет розрахунків з доходах і видатках, останніх побудований у повній відповідності до бюджетної класифікацією за окремими розділами, главам, параграфів і статтям, що відбивають економічний зміст які включаємо заходів. Юридична значення проекту у тому, що розробка його складає основі фінансово-правових норм чинного законодавства доходах - системи оподаткування нафтопереробки і встановлюваних обов'язкових платежів; ставок оподаткування, застосовуваних пільг, термінів сплати, за витратами - науково обгрунтованих і затверджених економічних нормативів; встановленого порядку фінансування галузей народного господарства і окремих заходів.

  Розгляд затвердження бюджету.

  Другий стадією бюджетного процесу є розгляд і затвердження бюджету. Поданий Верховній Раді проект державного бюджету передається постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів України й цін до розгляду і підготовки проекту до утвердження.

  Стадию розгляд і затвердження бюджету умовно можна розділити на два етапу:

  • предсессионное розгляд проекту, тобто. підготовка його до розгляду сесія Верховної Ради;

  • розгляд і затвердження проекту сесія.

  Постійна комісія Верховної Ради України з планування, бюджету, фінансів України й цін, після аналізу проекту трактується у різноманітних напрямах своєї діяльності. До них належать: контроль і вибіркові перевірки вивчення господарську діяльність на місцях; заслуховування на засіданнях постійної комісії керівників міністерств та; розгляд проекту на спільних засіданнях з допомогою галузевих і функціональних постійних комісій.

  Завершується розгляд проекту упорядкуванням постійної комісією з питань планування, бюджету, фінансів України й цін висновки за планування бюджету. Проект державного бюджету разом із укладанням постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів України й цін представляється Президії Верховної Ради, що дає основу розгляду проекту сесія Верховної Ради України.

  Другий етап розгляду проекту державного бюджету проходить сесія Верховної Ради України і розпочинається з доповіді Міністра фінансів України від імені уряду. Другим виступає голова постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів України й цін. Тільки після цього виступають народних депутатів з обговоренням проекту. Завершується обговорення проекту виступом Міністра фінансів з заключним словом і голосуванням у окремих напрямах бюджету.

  За Верховною Радою України, єдиним органом законодавчої влади, (п.4 ст.85 українській конституції) закріплено декларація про твердження державного бюджету, здійснення контролю над ходом його виконання, твердження звіту про виконання і внесенні змін у до державного бюджету України. Верховна Рада по схваленому бюджету приймає Закон «Про державний бюджет України» нового бюджетний рік, який в офіційних джерелах.

  Відповідно до п.23 ст.26 закону України «Про місцеве самоврядування Україні» від 21.05.97 р. в виняткової компетенції сільських, селищних, міських Рад перебуває твердження до місцевих бюджетів.

  Виконання бюджету.

  Упорядкування звіту про виконання бюджету.

  Третьої завершальній і вирішальної стадією є виконання (державного чи місцевого) і впорядкування звіту про виконання бюджету. Фактичне виконання починається з початку і завершується 31 грудня кожного календарного року. Стадія бюджетного процесу триває до скликання сесії Верховної Ради України (місцевої Ради), приймаючої бюджет наступного року. При стабільної економічної обстановці сесії, зазвичай, проводились листопаді чи грудні попереднього року, в такий спосіб остання стадія бюджетного процесу охоплює період рік десять - одинадцять місяців. Але це правильно за умови стабільності економічної ситуації країні, у тому року Закон «Про державний бюджет України» було прийнято 27 червня, а доти з початку, відповідно до ст.28 закону України «Про бюджетну систему України», діяв Закон «Про порядок фінансування видатків із державного бюджету 1997 р. до прийняття України «Про державний бюджет України в 1997 рік»» ухвалений 11 грудня 1996 р.

  Виконання і надання звіту про виконання державного бюджету, відповідно до ст.97 і п.6 ст.166 «українській конституції», покладено Кабінет міністрів України, контролю над використанням бюджетних засобів у відповідності зі ст.2 закону України «Про лічильної палаті Верховної Ради України» і ст. 98 «українській конституції» від імені Верховної Ради здійснює Рахунковою палатою. Твердження звіту про виконання державного бюджету відповідно до п.4 ст.85 «українській конституції» здійснює Верховна Рада.

  Виконання і надання звіту про виконання до місцевих бюджетів покладено місцеві державні адміністрації відповідних територій (ст.119 п.4,5 «українській конституції»).

  Виконання бюджету ввозяться відповідність до розписом бюджету, складеної виходячи з затвердженого бюджету.

  Роспись бюджету (поквартальна розбивка) - це планово-фінансовий акт оперативно керувати виконанням дохідної та видаткової частин бюджету, побудований суворій відповідності з бюджетної класифікації. Роспись стверджується Міністром фінансів України та носить силу нормативного акта, обов'язкової для виконання всі суб'єкти.

  БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ.


  Правові початку лежать у в основі всіх стадій бюджетного планування, дотримання бюджетної дисципліни щодо надходження доходів у бюджет і витрачанню коштів з бюджету. Це забезпечується бюджетної класифікацією.

  Малюнок 2

  Бюджетна класифікація - єдина систематизована, функціональна угруповання прибутків і витрат бюджету за однорідним ознаками, що забезпечує загальнодержавну і міжнародний узгодженість бюджетних даних (ст.8 закону України «Про бюджетну систему України»).

  Загальна структура бюджетної (мал.2) класифікації затверджена Постановою Верховної Ради № 327 від 12.07.96 р. «Про структурі бюджетної класифікації України»

  Юридична значення бюджетної класифікації у тому, що у її межах здійснюється компетенція представницьких і виконавчих органів всіх рівнів у сфері бюджетного фінансування й виконання.

  Бюджетна класифікація за державним і місцевих бюджетів України затверджено наказом Міністерства фінансів України № 35 від 16.07.92 р. «Про класифікації прибутків і витрат державного устрою і до місцевих бюджетів України» зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів № 28 від 20.05.93 р. і доповненнями внесеними листами Міністерства фінансів: № 13 від 17.02.94; № 09-407 від 25.04.94; № 09-407 від 28.10.94; № 09-404 від 17.01.95; № 09-08/24 від 01.03.95; № 09-08/32 від 29.03.95; № 09-10/46 від 04.07.95 і листом Національного банку України № 06-12 від 19.01.96 р.

  Кожному джерелу доходів - податку і обов'язковому платежу по бюджетної класифікації визначено своє місце розділ, главі, параграфі. Так само класифікуються всі витрати держбюджету. Причому витратах крім розділів, глав, параграфів ще виділено і.

  Бюджетна класифікація забезпечує можливість усім стадіях бюджетного процесу: встановлювати джерела надходження коштів; встановлювати об'єкти бюджетного фінансування; встановлювати органи відповідальні цілковите і своєчасне надходження засобів у дохідної частини бюджету та взагалі контролювати ефективність використання бюджетних коштів.

  ОСНОВНІ ПРИЧИНИ НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ПРИЙНЯТТЯ
  ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 1997
  р.


  Важливе економічне значення має тут принцип ежегодности бюджету. Щороку закріплюючи Законом до державного бюджету. Звісно ж найповніше враховувати економічну ситуацію країни, найбільш раціонально використовувати ресурси виконання заходів, передбачених індикативним планом (прогнозом) економічного та розвитку, обираючи пріоритетні галузі й рівень матеріального забезпечення населення.

  У разі економічної кризи і інфляції (хоч і різко сократившейся нині) грошової системи, неможливо довгострокове бюджетне планування. Навіть планування бюджету роком потребує періодичної коригуванні окремих показників. Постійне зміна податкового законодавства, його нестабільність утрудняє прогнозування доходів у бюджет. З відсутності стабільної податкової політики щодо думці народному депутату І. Чижа, випливає нереальність показників, які беруться в основі дохідної частини бюджету. Так було в бюджет надійшло на 328 млн. гривень менше, аніж проектом. Це призводить необхідність кардинальної реформи податкового законодавства. Результатом це реформи мав стати Податковий кодекс України. Проект якої був винесений в руки Верховної Ради 15 жовтня і прийнято за основу(Постановление Верховної Ради від 1.11.96 р.). «Ми вважаємо, що Податковий кодекс України має бути доопрацюють і прийнято остаточно цього року, оскільки прийняття закону України "Про Державний бюджет на 1997 рік" необхідно провести за умов нового, більш прогресивного налогово-правового поля - це мінімум. І максимум - зміна налогово-правового поля є неодмінною умовою для виходу на економічний просвіток, і це й зміна необхідно розпочати з прийняття таки Податкового кодексу» - пише у своєму інтерв'ю народного депутата Наталя Михайлівна Вітренко, один з авторів проекту таки Податкового кодексу України.

  Причиною невчасного прийняття бюджету, на думку Івана Чижа, є: «... нечесна гра із боку виконавчих структури

  Страница 1 из 2 | Следующая страница

  Схожі реферати:

  Навігація