Реферати українською » Остальные рефераты » Аналіз вартості об'єктів нерухомості


Реферат Аналіз вартості об'єктів нерухомості

Міністерство Освіти Російської Федерації

Московський Державний Будівельний Університет

Курсова робота з темі:

 «Аналіз вартості об'єктів нерухомості»

 

Виконала: студентка ЭОУС-4-6 Онисимова Т.К.

Перевірив: канд. экон. наук, доцент Кулаков Ю.Н.

Москва 2003 р.

Зміст.

 

1.   Запровадження

1.1. Поняття вартості. Вартість і. Вартість та експлуатаційні витрати.

1.2. Види вартості

2.   Більшість

2.1. Динаміка вартості по воспроизводственному циклу

2.2. Динаміка вартості об'єкта нерухомості протягом життєвого цикла(Стоимость як функція від часу)

       а. Динаміка вартістю залежність від накопиченого

                    фізичного зносу.

             б. Динаміка корисності і вартості

2.3. Вплив просторового чинника на вартість об'єкта нерухомості

2.4. Залежність вартості від виду використання об'єкта нерухомості

3.   Укладання

        3.1. Модель взаємозв'язку різних чинників, які впливають                               

                вартісної еквівалент.

        4.  Библиографический список

1.Введение

1.1. Поняття вартості. Вартість і. Вартість і скоротити витрати.

Вартість належить до фундаментальних економічних категорій і немає єдиного і навіть хоча б узвичаєного визначення. Вартість асоціюється, по-перше, з полезностью[1] – здатністю речей задовольняти добробуту чи приносити задоволення – й виступає як захід її корисності. За словами До. Менгера, вартість – «характеристика того, наскільки важливі нам окремі товари (чи набори товарів), ми усвідомили, що володіння цими товарами неможливо задовольнити наші потреби».

У- других, тією мірою, як і своєї корисністю речі зобов'язані розумовою і фізичним зусиллям людини, вартість відбиває об'єм і якість таких зусиль. Інакше кажучи, сьогоднішня вартість речі загалом сприймається як міра витрат, які потрібно понести, до створення такий самий або інший, але ж корисною вещи.[2]

По-третє, вартість пов'язується також із відносної рідкістю речей: у тому, щоб було казати про вартості речі, ця річ повинна бути загальнодоступною, тобто. потреба у такі речі має перевищувати їх наявність (пропозицію).

По-четверте, речі, які мають корисністю і щодо рідкісні, звичайно є предметами обміну інші речі чи гроші. Вочевидь, що речі мають різної здатністю обмінюватися інші речі. У цьому вартість сприймається як категорія обміну і характеризує привабливість речі, як предмета обміну і, отже, її здатність обмінюватися інші речі чи гроші.

В-пятых[3], істотно, що у оцінці нерухомості вартість виявляється у грошах, а чи не в одиницях якихось інших речей і цим як грошова вартість. Зміна грошової вартості речі означатиме, з одного боку, що змінилися будь-які властивості самої речі иили ставлення людей до неї, з другого боку, що зазнала змін цінність як одиниця виміру вартості. Можливе також, що і й інше одночасно.

Вартість і.

Термін «ціна» часто використовують як синонім вартістю обміні, це різні поняття. Під ціною розуміється певна грошова сума, передана покупцем продавцю за річ у реальної чи гаданої угоді. Ціна, яку покупець готовий сплатити за річ, визначається її власними уявлення про її корисності. З іншого боку, продавець, визначаючи ціну, що він готовий отримати за річ, керується власними міркуваннями корисність речі, з якою розлучається. Тим самим було ціна будь-який гаданої чи реальній угоді, безумовно, належним чином пов'язана з вартостями речей в користуванні для конкретних покупця продавця. Однак у кожної конкретної угоді ціна визначається судженнями двох конкретних осіб, тоді як вартість обміні – це оцінка речі ринком. Тому, попри можливі кількісні збіги, ціна продажу та вартість обміні тотожні: при одному й тому ж вартості річ то, можливо продано із найбільш різним цінами.

Економічна теорія, проте, стверджує, що незалежно від цього, як різняться як і змінюються згодом ціни одному й тому ж речі, існує загальний закон, яка пояснювала б ці розбіжності й зміни, і це закон – вартість речі. У зв'язку з цим конкретні зміни у кінцевому підсумку пов'язані зі змінами вартості речей, а більш загальній формі – з співвідношенням попиту й пропозиції.

Вартість та експлуатаційні витрати.[4]

Поняття «вартість» і «витрати» теж збігаються. А, щоб у цьому, досить визнати, що видатки будівництво розкішного особняка в престижному житловому районі та у далекому передмісті за інших рівних умов однакові, різниця ж у вартості величезна.

Вартість безумовно пов'язані з витратами, однак з тими витратами, які справді були колись же й кимось зроблено у зв'язку з створенням речі, і з тими, які мають бути зроблено зараз у тому, щоб було створено така ж сама чи інша, але ж корисна річ. Цю виставу вартість докладно розглядається при характеристиці витратного підходу до оцінювання.

1.2.Виды вартості

Ринкова вартість об'єкта[5] – найбільш ймовірна ціна, через яку даний об'єкт може бути відчуженим на ринку за умов конкуренції, коли боку угоди діють розумно, маючи всієї необхідною інформацією, але в величині ціни угоди не відбиваються будь-які надзвичайні обставини, тобто. коли:

· Один із сторін угоди зобов'язана відчужувати об'єкт оцінки, іншу сторона зобов'язана приймати виконання;

· Сторони угоди добре знають про об'єкт угоди та діють у свої інтереси;

· Об'єкт оцінки представлений відкритий ринок у формі публічної оферти;

· Ціна угоди є розумна винагорода за об'єкт оцінки й примусу до здійснення угоди відношенні сторін операції з чиєїсь боку був;

· Платіж за об'єкт оцінки виражений в грошової форми.

Ринкову вартість нерухомості інакше називають вартістю при обмене[6] на відміну вартістю використанні (чи споживчої вартості), який означає цінність об'єкта конкретної власника. Концепція ринкову вартість грунтується, що типовий покупець ринку нерухомості має вибрати альтернативні об'єкти нерухомості.

Вартість використання (споживацька вартість) відбиває цінність об'єкта нерухомості конкретної власника, який, скажімо, не збирається об'єкт на продаж ринку нерухомості. Оцінка споживчої вартості об'єкта виробляється з існуючого профілю його й тих фінансово-економічних параметрів, що спостерігалися в передісторії функціонування об'єкту і прогнозуються у майбутньому.

Поняття «інвестиційна вартість» подібно з визначенням «вартість використанні». Це вартість об'єкта нерухомості конкретної інвестора, що збирається купити оцінюваний об'єкт чи вкласти у нього фінансові ресурси. Розрахунок інвестиційної вартості виробляється з очікуваних даним інвестором доходів. Інвестиційна вартість розраховується зазвичай в оцінці конкретного інвестиційного проекту або об'єкта, що дає дохід.

Восстановительная вартість (чи вартість відтворення об'єкта) визначається витратами в поточних цінах для будівництва точної копії що оцінюється об'єкта із застосуванням ж архітектурних рішень, будівельних конструкцій і матеріалів, ні з тим самим якістю будівельно-монтажні роботи. У разі відтворюються хоча б моральний знос об'єкту і самі недоліки (гідності) в архітектурних рішеннях, які були в що оцінюється об'єкта.

Вартість заміщення визначається видатками в поточних цінах для будівництва об'єкта, який має з оцінюваним еквівалентну корисність, але зведеного новому архітектурному стилі, із сучасних проектних нормативів і прогресивних матеріалів і конструкцій, і навіть сучасного облаштування об'єкту нерухомості.

Ликвидационная вартість є чисту гроші, яку власник об'єкта може мати простий під час продажу ліквідованого об'єкта нерухомості.

2.Основная частина

2.1. Динаміка вартості по воспроизводственному циклу

Однією з характерних ознак, властивих існуванню у времени(в однаковою мірою стосовним і до процесам, і до матеріальним об'єктах), є циклічність, тобто періодична возобновляемость у часі. Одночасно співіснує масу різноманітних за змістом циклів, належним чином соотносящихся між собою, супідрядних одна одній. Вихідними є природні цикли, які мають пряме чи опосередкований вплив всі інші, самі ж такого впливу не піддаються: то вона може як завгодно активно впливати на природу найрізноманітніших формах, проте у його влади скасувати або змінити зміну пір року чи дні й ночі.

Тож природно, що людське діяльність (зокрема. економічна), що завжди ввозяться природні умови, відчуває вплив цих циклів, котрий іноді підпорядковується їм. Найнаочніше виявляється сільському господарстві і частково будівництві, де весь процес виробництва «побудований» під коливання природно-кліматичні умови, а результати праці істотною ступеня від результатів цих умов залежать.

Разом про те, для переважаючого числа конкретних видів діяльності визначальними є економічні цикли. Саме існування й динаміка таких циклів визначаються внутрішніми закономірностями розвитку економічної системы(природные цикли надають лише коригувальне вплив у вигляді сезонних коливань кон'юнктури). Під економічними циклами розуміються періодичні коливання інтенсивності відтворення економічних благ (що включає стадії виробництва, обміну, і розподілу і споживання):

Коментар:

1. Цей воспроизводственный цикл є єдиним всім без винятку економічних благ.

2. Безпосередньо зі структури відтворювального циклу можна вивести визначення поняття «вартість». Вартість є еквівалент товарно- грошового обміну, тобто. вона у будь-яких ситуаціях має кінцеву грошову форму. Отже, можна надати таке визначення: вартість є грошовому еквівалентові економічного блага кожному з етапів єдиного відтворювального циклу протягом всього життєвого циклу загалом.

3. Воспроизводственному циклу властива певна динаміка вартісного еквівалента (З):

· На початку відтворювального циклу з визначення С=0;

· Протягом виробничого процесу відбувається послідовне наростання вартості, у своїй для нерухомості – з наростаючим темпом (grad>0). Результирующей вартісної величиною цього етапу є виробництва (Цін), для нерухомості норма прибутку (ПРе)

Схожі реферати:

Навігація