Реферати українською » Остальные рефераты » Аналіз фінансово-господарську діяльність для підприємства


Реферат Аналіз фінансово-господарську діяльність для підприємства

Запровадження

У будь-якій галузі наукових знань і сфері людської діяльності неможливо уникнути анализа-синтеза. Та особливо віра аналіз необхідний економіки, оскільки успішний розвиток економіки залежить від України всього суміжного і навколишнього (політики, соціології, культури, екології тощо.)

Аналіз фінансово-господарську діяльність є кінцевою результатом в усіх галузях професійної діяльності: у промисловості, сільське господарство, будівництві, торгівлі тощо.

Формування ринкової економіки вимагає розвитку аналізу, у першу чергу на мікрорівні, цебто в рівні окремих підприємств, своїх внутрішніх структурних підрозділів. У той самий час аналіз необхідний і макрорівні, оскільки народно-хозяйственные узагальнення не протипоказані комерційним відносинам, принципам та санітарним вимогам вільного ринку. Аналіз на мікрорівні має цілком його конкретний зміст пов'язаний із повсякденним діяльністю підприємств і фірм

Економічний аналіз є прикладної наукою, що становить систему спеціальних знань. Він пов'язані з дослідженням виробничого процесу в взаємозв'язку з економічним процесом; з науковим обґрунтуванням бізнес-планів; з виявленням позитивних і негативних факторів кількісними вимірам та побічних дій; із розподілом тенденцій і пропорцій господарського розвитку, а також із використанням внутрішньогосподарських ресурсів; з узагальненням передового досвіду й ухваленням оптимальних управлінські рішення

У результаті економічного аналізу господарські процеси вивчаються у тому взаємозв'язок харчування та взаємозалежності. Насамперед досліджуються суттєві, основні що визначають чинники, що впливають господарські процеси. Здійснюється виконання таких аналізів:

* аналіз обгрунтування й виконання бізнес-планів;

* аналіз порівняльних даних маркетингових досліджень;

* аналіз можливостей виробництва та збуту, виявлення внутрішніх та зовнішньоекономічних ситуацій, які впливають виробництво і збут;

* аналіз ділових сценаріїв та його реального здійснення,

* аналіз співвідношення попиту й пропозиції;

* аналіз конкретних постачальників сировини і комплектуючих;

* аналіз покупців;

* аналіз комерційного ризику

Основними завданнями економічного аналізу є:

* підвищення научно-экономической обгрунтованості нормативів і бізнес-плану;

* об'єктивне і всебічне вивчення за даними бухгалтерського облік і звітність виконання встановлених бізнес-планів й дотримання нормативів за кількістю, структурі та якості випущеної продукції, робіт, послуг;

* розрахунок економічну ефективність використання трудових, матеріальних й фінансових ресурсів;

* контролю над здійсненням вимог комерційних розрахунків й оцінка кінцевих фінансових результатів;

* виявлення і вимір внутрішніх резервів усім стадіях виробничого процесу;

* обгрунтування і випробування (перевірка) оптимальних управлінські рішення

Крім названих завдань під час багатогранності і багатоваріантності господарських ситуацій виникають завдання, які дозволяються з допомогою спеціальних аналітичних прийомів і методик

Фінансовий аналіз є елементом фінансового менеджменту та аудиту. Практично всі користувачі фінансових отчётов підприємства використовують методи фінансового аналізу прийняття рішень за активізацією власних інтересів.

Основною метою фінансового аналізу є отримання небагатьох ключових параметрів, дають об'єктивну і точну картину фінансового становища підприємства, його прибутків і збитків, змін - у структурі активу і пасиву, в расчётах з дебіторами і кредиторами. У цьому аналітика і менеджера може цікавити , як поточне фінансове становище підприємства, і його проекція на найближчі чи більше віддалені перспективи, тобто очікувані параметри фінансового становища.

Та не часові кордони визначають альтернативність мети фінансового аналізу, вони залежать також від цілей суб'єктів фінансового аналізу, тобто конкретних користувачів фінансової інформації.

1 Аналітична частина

Таблиця 1.1 Вихідні дані

Показники Попередній рік фактично Анализируемый рік фактично
1 Товарна продукція у оптових цінах ТП, тыс.руб. 37568 41968
До того ж:
1 8742 8542
2 9342 10242
3 9142 11342
4 10342 11842
2 Товарна продукція у порівняних цінах, тыс.руб. 39742 41842
3 Обсяг реалізованої продукції, тыс.руб. 35068 35868
До того ж:
1 7942 7442
2 8842 8142
3 8842 9142
4 9442 11142
4 Продукція експорту, тыс.руб. 3742 4842
5 Обсяг нову продукцію, тыс.руб. 542 742
6 Продукція вищої категорії якості, тыс.руб. 4342 5642
7 Вартість продукції, через яку надійшли рекламації, тыс.руб. 1 2
8 Внутризаводской шлюб, тыс.руб. 12 24

1.1.1 Аналітична оцінка динаміки продукції межах двох аналізованих років

Аналіз динаміки за показниками, наведений в таблиці 1.2 дозволяє:

1 оцінку швидкості зміни обсягу виробництва за аналізований період (абсолютний приріст);

2 виміряти інтенсивність і напрям зміни випуску продукції з років (темпи розвитку і приросту);

3 врахувати відомість темпів приросту обсягу провадження у кожному року (абсолютне значення 1% динаміки)

Таблиця 1.2 Аналіз динаміки обсягу товарної продукції

Показники Анализируемый рік
1 Обсяг товарної продукції порівняних цінах, тыс.руб. 41842
2 Абсолютний приріст товарної продукції, тыс.руб. 2100
3 Темп зростання товарної продукції, % 105,3
4 Темп приросту товарної продукції, % 5,3
5 Абсолютна значення 1 % приросту товарної продукції, тыс.руб. 396,2

Висновок: зміна обсягу виробництва за аналізований року зросла на 2100, темпи зростання збільшився на 5,3 проти попереднім роком. Абсолютна значення 1% приросту ТП становило 396,2

1.1.2 Загальна ж оцінка динаміки продукції

За даними таблиці 1.3 проводимо з порівняльного аналізу за обсягами товарної і реалізованої продукції динаміці протягом двох суміжних періоду, оцінюємо абсолютні і відносні відхилення по досліджуваним показниками

Таблиця 1.3 Загальна ж оцінка виконання плану випуску та її реалізації продукції

Фактично за пре- Фактично за ана- Відхилення (+,-)
Показники дыдущий рік Лизируемый рік Сума, тыс.руб. %
1 Товарна продукція у порівняних цінах, тыс.руб. 39742 41842 +2100 5,3
2 Реалізована продукція, тыс.руб. 35068 35868 800 2,3

Абсолютні відхилення товарної D ТП і реалізованої D РП продукції з порівнянню з планом, тыс.руб.

,                                                              (1)

,                                                              (2)

де ТП1 , РП1 - фактичні значення товарної і реалізованої продукції за аналізований рік, тыс.руб.

ТП0, РП0 – фактичні значення товарної і реалізованої продукції попередній рік, тис. крб.

Схожі реферати:

Навігація