Реферати українською » Остальные рефераты » Аналіз фінансового становища підприємства індустрії гостинності


Реферат Аналіз фінансового становища підприємства індустрії гостинності

Страница 1 из 8 | Следующая страница

РЕФЕРАТ


Дипломна робота на задану тему «Аналіз фінансового становища підприємства індустрії гостинності» (з прикладу ТОВ «НЧ АРТ») містить 95 сторінки пояснювальній записки, таблиць – 11, малюнків – 3, формул – 25, використаних джерел – 34, ілюстративний альбом, до складу якого 5 аркушів формату А4 ілюстрацій.

Об'єкт дослідження – суспільство з обмеженою відповідальністю «НЧ АРТ».

Метою згаданої роботи є підставою аналіз фінансового становища підприємства, як інструмент щодо заходів із його поліпшенню. Аби поставленої мети, у "справжній дипломної роботі було розглянуто найважливіші моменти, і напрями у проведенні фінансового аналізу, як теоретично, і практично. основні напрями для поліпшення фінансового становища підприємства аргументовані і підкріплені теоретичними висновками і практично розрахунками.

Основою цієї роботи стала бухгалтерська інформація (форми 1; 2) за досліджуваний період 2001 і 2002 р.

Робота складається з трьох глав, включаючи аналітичні таблиці та графіки: «Сутність й методику аналізу фінансового становища підприємства»; «Система показників, характеризуючих фінансове становище підприємства індустрії гостинності» і «Аналіз фінансового становища ТОВ «НЧ АРТ ».

До складу докладання входить бухгалтерська звітність у період 2001 - 2002 рр. (бухгалтерський баланс; звіт прибутки і збитках).

Ця робота є реальне відбиток фінансового стану підприємства міста і конкретні пропозиції щодо проведенню низки заходів, корисних для стабілізації і оздоровлення фінансового становища досліджуваного об'єкта.


СОДЕРЖАНИЕ

Реферат…..………………………………………………………………………….2

Введение…………………………….…………………….….….……….….……..5

Глава I. Сутність й методику аналізу фінансового становища підприємства:

 1. Сутність фінансового аналізу ……..….......................…….………..9

 2. Методика оцінки фінансового становища підприємства …..……….12

 3. Види фінансового аналізу ………………….………………….…….16

 4. Інформаційна основа фінансового анализа..………………….....21

 5. Класифікація методів і прийомів аналізу. Основні типи моделей, які у фінансовому анализе…………………..…….….……24

 6. Формування фінансових результатів предприятия……………....27

Глава II. Система показників, характеризуючих фінансове становище підприємства індустрії гостеприимства:………….……………….…..……………..30

 1. Показники оцінки майнового положения……………..….…...31

 2. Оцінка ліквідності і платежеспособности……….…..………...…...32

 3. Оцінка фінансової устойчивости………..……………………………33

 4. Оцінка ділової активности………..…….………………….………….34

 5. Оцінка рентабельности…………………………………………………35

 6. Аналіз балансу підприємства його структуры……………………..….36

 7. Специфіка проведення аналізу фінансового становища у російських условиях…………………………………….………………………..…...41

Глава III. Аналіз фінансового становища Товариства з обмеженою відповідальністю «НЧ АРТ»:

3.1. Коротка характеристика ТОВ «НЧ АРТ»…………..………..…….……49

3.2. Загальна ж оцінка фінансового становища та її зміни за звітний период………..………..……………………………………………..…..51

3.2.1. Аналіз фінансової устойчивости…..………..……….……....57

3.2.2. Аналіз ліквідності баланса……………………..…………....62

3.3. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства міста і аналіз рентабельности……………..…………………………….….…………..69

 1. Оцінка ділову активність та ефективності використання оборотних средств……….…………..…………………………..………….…..73

Заключение………………………………………………………………………….83

- Основні висновки з аналізу фінансового становища предприятия.......83

- Рекомендації для вдосконалення комерційної діяльності ТОВ «НЧ АРТ»……………………………..…………………………..……………86

Список використаної литературы…………..………………………………….93

Приложения…………..……………………………………………………………..96


ЗАПРОВАДЖЕННЯ


У процесі початку ринкової економіки суспільство переживає системні перетворення під всі сфери своєї життєдіяльності - політичної, правової, економічної, соціальної тощо. До проблем економічного характеру слід віднести питання розвитку та підтримки бізнесу. Особливо цікава розвиток бізнесу у такому складною і різній сфері, як ресторанно-гостиничные послуги. Важлива роль реалізації це завдання відводиться аналізу фінансового становища підприємства. З його допомогою ми виробляється стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани і управлінські рішення, здійснюються контролю над виконанням, виявляються шляху підвищення ефективності комерційної діяльності, і навіть оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів, і працівників.

Важко недооцінювати величезну роль інфраструктури, яку задля економіки представляє сфера обслуговування як транспортних послуг, комунікацій, і навіть здоров'я та відпочинку. З розвитком економіки роль сфери обслуговування ще більше посилюється і більше людей втягуються у її різні галузі.

Індустрія гостинності охоплює різні групи організацій, включаючи готелю, мотелі, гостьові вдома, ресторани, кафе, магазини туристських товарів, парки відпочинку, інших сфер, пов'язані з туризмом і відпочинком, які дають соціальні й персональні послуги. А термін «гостинність» завоював особливої популярності останніми роками лише у весь світ, а й у нашій країні.

У середовищі сучасних економічних умов діяльність кожного господарського суб'єкта предмет уваги велике коло учасників ринкових відносин, що у результатах його функціонування. Аналізом фінансового становища підприємства організації займаються керівників Західної й відповідні служби, як і засновники, інвестори для вивчення ефективне використання ресурсів. Банки з оцінки умов надання кредиту та визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного отримання платежів тощо.

Фінансове становище підприємства характеризується розміщенням та використанням коштів підприємства. Ці дані видаються у балансі підприємства. Основними чинниками, визначальними фінансове становище підприємства, є, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення у міру появи потреби власного обороту капіталу з допомогою прибутків і, по-друге, швидкість оборотності оборотних засобів (активів). Сигнальным показником, у якому проявляється фінансове становище, виступає платоспроможність підприємства, під якої розуміють його спроможність вчасно задовольняти платіжні вимоги, повертати кредити, виробляти оплату праці персоналу, вносити платежі до бюджету.

Щоб забезпечувати виживання підприємства у сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно, передусім, вміти реально оцінювати фінансові стану, своїм підприємства, і існуючих потенційних конкурентів. Фінансове становище – найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства Вона визначає конкурентоспроможність, потенціал на діловому співробітництві, оцінює, якою мірою гарантовані економічні інтереси самої підприємства його партнерів у фінансовому і виробничому відношенні. Проте одного вміння реально оцінювати фінансове становище замало успішного функціонування підприємства міста і досягнення ним поставленої мети.

Готельний бізнес має важливе місце у індустрії, широкий і різноманітніший характер якого, охоплює елементи пов'язаних із нею секторів індустрії, наприклад харчування, відпочинку і розваги тощо.

Індустрія гостинності виробляє продукт, який на відміну від продукту промислової сфери невловимий, тому його важче обмінювати й рухати над ринком. Критерієм оцінки якості продукту є емоційна реакція клієнта, яка від виховання й стосунку до діла персоналу, і навіть від самої клієнта.

Організація індустрії гостинності функціонує у постійному взаємодії з довкіллям. Зміни зовнішніх чинників (економічна активність, державна політика, культура, міжнародні відносини, конкуренція, клімат, технологічна інновація, соціальні відносини) впливають з їхньої діяльність зумовлюють необхідність урахувати цих змін розробки стратегію розвитку кожного підприємства.

Основною метою даної роботи є підставою вивчення фінансового становища підприємства індустрії гостинності, результатів своєї діяльності і розрахунку фінансові показники, розгляд внутрішніх та зовнішніх відносин господарського суб'єкта.

Основними завданнями праці є:

 • вивчення методології фінансового становища підприємства;

 • зміна фінансового становища підприємства за 2001-2002 роки;

 • аналіз фінансової стійкості підприємства;

 • аналіз ліквідності балансу;

 • аналіз фінансових коефіцієнтів;

 • аналіз рентабельності і ділову активність;

 • вироблення рекомендацій для вдосконалення комерційної діяльності підприємства.

Аналіз фінансового становища підприємства полягає в даних фінансової звітності, що є сутнісно «обличчям» фірми. Це систему узагальнених показників, які характеризують підсумки фінансової складової діяльності підприємства. Дані фінансової звітності служать основними джерелами інформації для аналізу фінансового становища підприємства. Адже, щоб взяти рішення необхідно проаналізувати забезпеченість фінансових ресурсів, доцільність і ефективність розміщення та ефективного використання, платоспроможність підприємства, його фінансові стосунки з партнерами. Оцінка цих показників, потрібна для управління фірмою. З їхньою допомогою керівники здійснюють планування, контроль, покращують та вдосконалюють напрям своєї діяльності.

Аналіз фінансового становища підприємства індустрії гостинності виконуватиметься даним бухгалтерської звітності суспільства з обмеженою відповідальністю «НЧ АРТ» за 2001 і 2002 рік.

У цьому роботі використовувалися матеріали бухгалтерської звітності й різні методичні джерела. Основними джерелами, під час написання першого розділу (теорії) служитимуть: видання під редакцією У. У. Ковальова, Р. М. Савицкой і М. П. Любушина. По У. У. Ковальова розглядалися такі поняття, як фінанси підприємства; фінансове становище; основні типи моделей, які у фінансовому аналізі; і навіть, поняття експрес-аналізу. «Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства» М. П. Любушина стала основою для написання системи фінансові показники характеризуючих фінансове становище підприємства. Видання під редакцією Р. М. Савицкой послужило джерелом для написання інформаційної основи фінансового аналізу. Для написання другого розділу (практики) служитимуть бухгалтерський баланс, статті журналу «Головбух» й видання під редакцією У. У. Патрова. «Як читати баланс».

Структурно дипломна робота складається з запровадження, трьох глав, укладання, списку використаної літератури та додатків.


ГЛАВА I: Сутність й методику аналізу фінансового становища підприємства


1.1. Сутність фінансового аналізу


Для визначення суті фінансового аналізу як виду, з одного боку, як і науки, з іншого, треба дати визначення основних складових його елементів. Такими елементами є: фінанси підприємства, структура коштів підприємства, структура майна підприємства, фінансове становище підприємства, мети фінансового аналізу, суб'єкти фінансового аналізу, місце фінансового аналізу як науки, взаємодія фінансового аналізу коїться з іншими видами діяльності.

У разі ринку фінанси підприємств набувають особливо важливого значення. Висування першому плані фінансового боку підприємств в останнім часом однією з найбільш характерних ознак економічного життя розвинених капіталістичних країн. Возрастающую роль фінансів підприємств слід розглядати, як тенденцію, діючу в усьому світі.

Термін “фінанси” походить від латинського “financia” - грошовий платіж. Фінанси підприємства - економічна категорія, особливість якої у сфері його дії і властивих їй функції.

Сучасна фінансову систему держави з централізованих і децентралізованих фінансів.

«Фінанси - це сукупність грошових відносин, що виникають у процесі створення фондів коштів суб'єкти господарювання і держави й їх застосування на мети відтворення, стимулювання і задоволення соціальних потреб суспільства. У загальній сукупності фінансових відносин виділяють три великі взаємозалежні сфери: фінанси суб'єктів господарювання (підприємства, організації, установи), страхування, державні фінанси». 1;7

Фінансові відносини творяться у тому випадку, коли тим чи іншим способом (законодавчим, договірним тощо.) потрібно здійснити готівкові і безготівкові грошові платежі, і навіть коли платежі відбуваються фактично. Фінанси підприємств є системою відносин, пов'язані зі своїми грошовими платежами і творяться у процесі індивідуальних кругооборотов коштів підприємств і вибір джерел цих коштів. Інакше кажучи, фінансові процеси підприємств полягають у формуванні їх грошових прибутків і витрат. Фінанси підприємств обслуговують безперервний кругообіг коштів підприємства міста і джерел формування, що полягає у постачанні, виробництві, збуті, отриманні й розподілі фінансових результатів (виручки, прибутку), залученні і повернення позикових коштів. У процесі кругообігу відбувається безупинне на зміну структури коштів підприємства міста і їх джерел, обумовленою як співвідношення між елементами майна України та елементами формує його капіталу. Структура коштів підприємства складається як пропорція між вартісними величинами основних засобів та інших внеоборотных активів, запасів і витрат, коштів, розрахунків й інших оборотних активів. Структура джерел майна підприємства - це пропорція між вартісними величинами джерел власні кошти, довгострокових кредитів і позик, короткострокових кредитів і позик, розрахунків із кредиторами та інших короткострокових пасивів. Кожен із перелічених агрегатів відповідно має власну структуру, котру визначаємо дрібнішими елементами.

Співвідношення структури коштів підприємства міста і структури джерел формування у кожний фіксований час задає фінансове становище підприємства, визначення ступеня стійкості якого є одним із найважливіших завдань фінансового аналізу. Фінансове становище - це сукупність показників, що відбивають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів.

Оскільки мета аналізу не тільки у цьому, щоб і оцінити фінансове становище підприємства, але й у тому, щоб постійно проводити, спрямовану з його поліпшення.

Аналіз фінансового становища підприємства показує, за якими конкретним напрямом потрібно поводитися роботу, дає можливість виявити найважливіші аспекти і найслабші позиції з фінансовий стан підприємства.

Оцінка фінансового становища можуть виконати з різноманітною ступенем деталізації залежно від України цілі аналізу, наявну інформацію, програмного, технічного і кадровому забезпеченню. Найдоцільнішим є виділення процедур експрес-аналізу і поглибленого аналізу фінансового становища. Фінансовий аналіз дає можливість оцінити:

- майновий стан підприємства;

- ступінь підприємницького ризику;

- достатність капіталу поточної роботи і довгострокових інвестицій;

- потреба у додаткових джерела фінансування;

- спроможність до нарощуванню капіталу;

- раціональність залучення позикових коштів;

- обгрунтованість політики і розподілу і використання прибутку.

Основу інформаційного забезпечення аналізу фінансового становища повинна бути бухгалтерська звітність, що є єдиної в організацію всіх деяких галузей і форм власності.

Результати фінансового аналізу дозволяють виявити уразливі місця, які потребують уваги, розробити і заходи щодо від їхньої ліквідації.

Усе це вкотре свідчить у тому, що такий фінансовий аналіз у сучасних умовах стає елементом управління, інструментом оцінки надійності потенційний партнер.

Необхідність поєднання формалізованих і неформалізованих процедур у процесі управлінські рішення накладає відбиток, як у порядок підготовки документів, і на послідовність процедур аналізу фінансового становища. Саме таке розуміння логіки фінансового аналізу є найбільш відповідним логіці функціонування підприємства у умовах ринкової економіки.


1.2. Методика оцінки фінансового становища підприємства


Є кілька методик до аналізу фінансового становища підприємства. Деталізація процедурної боку методики фінансового аналізу залежить від поставленої мети, і навіть різних чинників інформаційного, тимчасового, методичного і технічного забезпечення. Логіка аналітичної роботи передбачає її організацію як двухмодульной структури:

- експрес-аналіз фінансового становища,

- деталізований аналіз фінансового становища

Експрес-аналіз фінансового становища

Його є наочна просте оцінка фінансового добробуту та динаміки розвитку господарюючого суб'єкту. У процесі аналізу можна запропонувати розрахунок різних показників й доповнити їх методами, заснованими на досвід і кваліфікацію фахівця.

Експрес-аналіз доцільно виконувати у трьох етапу: підготовчий етап, попередній огляд фінансової звітності, економічне читання і аналіз звітності.

Мета першим етапом - ухвалити рішення про доцільності аналізу фінансової звітності й переконатися у її готовності до читання. Тут проводиться візуальна і найпростіша лічильна перевірка звітності за формальними ознаками по суті: визначається наявність усіх форм і додатків, реквізитів і підписів, перевіряється правильність і ясність всіх звітних форм; перевіряються валюта балансу і за все проміжні підсумки.

Мета другого етапу - ознайомлення з річним звітом. Це потрібно, щоб оцінити умови роботи у звітному періоді, визначити тенденції основних показників діяльності, і навіть якісних змін в майновому й фінансовому становищі господарюючого суб'єкту.

Однією з основних елементів експрес-аналізу є уміння працювати зі річним звітом і втрати фінансової звітністю. Зокрема фінансовий менеджер, якому найчастіше доводиться участь у процесі укладання контрактів, із потенційними контрагентами, має чітко представляти

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація