Реферати українською » Остальные рефераты » Аудит страхових організацій корисною і особливості його проведення


Реферат Аудит страхових організацій корисною і особливості його проведення

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут

Учетно-статистический факультет

Спеціальність «Бухгалтерський облік і аудит»

ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

Аудит страхових громадських організацій і особливості його проведення


Виконала студентка ФНО

Бєлова М.А.

Волгоград

2003


Зміст

Запровадження 3

I. Сутність і змістом аудиту. 9

1.1. Мета і завдання аудиту. 9

1.2. Види аудиту. Місце аудиту у системі контролю. 14

1.3. Особливості аудиту страхових організацій. 18

II. Організація аудиту страхової компанії САО «Росгосстрах-Волгоград». 23

2.1. Аудит установчих документів страхової організації. 23

2.2. Методика аудиту прибутків і витрат та формування страхових резервів та його розміщення. 32

2.3.Методика аудиту фінансових результатів і місцевих податкових розрахунків страхової фірми. 45

III. Фінансовий аналіз у межах обов'язкового аудиту відповідно до договору з САО «Росгосстрах-Волгоград». 51

3.1.Цели і завдання фінансового аналізу страхової організації. 51

3.2. Аналіз фінансових результатів діяльності страхової організації САО «Росгосстрах-Волгоград». 54

3.3.Анализ фінансового становища страхової організації САО «Росгосстрах-Волгоград». 60

Укладання 70

Список використаної літератури 74

Додатка


Запровадження

Георг Вільгельм Фрідріх Гегелем своєму філософському вченні вперше у світовій соціально-політичної думки розділив громадянське суспільство і державу. За його визначенню громадянське суспільство є сферу приватних інтересів, а держава - сферу інтересів публічних. громадянське суспільство (за Гегелем) є співтовариство юридично рівних людей, суспільство рівних стартових можливостей, гарантованих законом. Оскільки ж зазначене сфера приватних інтересів, то тут має перше місце виходити саме приватне - громадянське право. Державне управління заборгувало поступово замінюватись громадським самоврядуванням, шляхом встановлення контролю суспільства за державою. Необхідність контролю суспільства за державою обумовлюється самої суттю держави, як політичної організації людей особливий (що з посадових осіб, установ і закупівельних організацій), головною функцією якого є управління на інших людей. Отже, держава, з одного боку, створено суспільством, породжене його соціальними потребами і від цього, з другого боку, держава має захищати суспільство ззовні, підтримувати у ньому порядок. Проблема у цьому, держава неминуче відокремлюється від суспільства, поступово створюючи свою нормативну основу незалежності - державне та адміністративне право, свій склад державних службовців, пріоритет саме своїх, державних інтересів, а чи не інтересів громадянського суспільства. Гегель писав звідси як і справу політичному відчуженні, перевтіленні держави у щось далеке суспільству, панує з нього, хоч і породжений цією суспільством. Реальні можливості підпорядкувати держава суспільству, змусити держава протистояти йому, а всіляко опікуватиметься реалізацією її інтересів - це прийняття концепції незалежного аудиту, об'єктивно зумовленої завданнями громадянського суспільства. Аудит, як інститут права, ні увійти до системи норм адміністративного регулювання. Адміністративне регулювання вже комплекс норм, регулюючих проведення перевірок і ревізій, нарахування штрафів та т.д. із боку податкової інспекції, податкової поліції, фининспекций, казначейства органів структурі державної влади. Аудит повинен зберегти незалежність стосовно державних структур і увійти до системи права частно-гражданского, а чи не публічного. Аудит може бути саморегулюючим системою, яка, висловлюючи інтереси суспільства, зможе сама видавати рішення, що стосуються її діяльність. Тож якщо звернутися до досвіду США, Великій Британії та країн Британського співдружності націй, у яких є велика самостійність аудиторських організацій, які самі готують аудиторів, привласнюють їм відповідну кваліфікацію і далі стежать, наскільки сумлінно і кваліфіковано аудитори виконують їх професійні обов'язки. У нашій країні діяльність аудиторів до 2001 року регулювалася тимчасовими правилами аудиторську діяльність до створеними Комісією по аудиторську діяльність при Мінфіні, Центральному Банку же Росії та Росстрахнадзоре, і навіть Комісією по аудиторську діяльність за Президента РФ. Державної Думою прийнято Федеральний Закон про аудиторську діяльність, що визначає правові основи регулювання аудиторську діяльність Російській Федерації під №119-ФЗ від 07.08.2001.

Слово аудит у різних перекладах означає «їй чуються» чи «слухає». У класичному розумінні аудит означає незалежний зовнішній фінансовий контроль, здійснюваний незалежними дипломованими аудиторами, не які працюють цьому підприємстві. Аудит має вже велику історію. Перші незалежні аудитори з'явилися ще у дев'ятнадцятому столітті у акціонерних компаніях Європи.

Виникнення аудиту пов'язані з поділом інтересів тих, хто займається управлінням підприємства (адміністрація, менеджери), і тих, хто вкладає гроші у його (власники, акціонери, інвестори). Останні було неможливо і хотіли покладатися тільки ту фінансову інформацію, яку надавали керуючі системи й підлеглі їм бухгалтери підприємства. Досить часті банкрутства підприємств, обман адміністрація істотно підвищували ризик фінансових вливань. Акціонери хотіли бути переконані, що й не обманюють, що звітність, надана адміністрацією, повністю відбиває дійсне фінансове становище підприємства. Для перевірки вмотивованості фінансової інформації та підтвердження фінансової звітності запрошувалися люди, яким, на думку акціонерів, можна було довіряти. Головними вимогами, що висуваються до аудитору, були його бездоганна чесність і. Знання бухгалтерського обліку не мало спочатку основного значення, але з ускладненням бухгалтерського обліку необхідною умовою стає хороша професійна підготовка аудитора.

Батьківщиною аудиту вважається Англія, де з 1844 р. виходить серія законів про компаніях, якими правління акціонерних компаній зобов'язані запрошувати не менше разу ніяк спеціального людини для перевірки бухгалтерських рахунку також звіту перед акціонерами.

У Росії її звання аудитора було запроваджено Петром I. Посада аудитора поєднувала у собі деякі обов'язки діловода, секретаря з прокурором. Аудиторов у Росії називали присяжними бухгалтерами. Усі три спроби організації інституту аудиту (в 1889, 1912 і 1928 рр.) виявилися невдалими.

Світова економічна криза 1929-33 рр. посилив потреба у послугах бухгалтеров-аудиторов. Саме тоді різко посилюються вимоги до якості аудиторської перевірки і його обов'язковості, збільшується ринкова потреба у що така послугах. Після закінчення кризи майже всі країни починають вводити обов'язкові вимоги обсягу інформації, котра міститься в річних звітах, і обов'язковості публікації цих звітів і висновків аудиторів. Аудит стає потужним зброєю проти шахрайства.

Не варто 40-х рр. аудит переважно був у перевірці документації. Це етап у розвитку аудиту - підтверджує аудит.

Після 1949 р. незалежні аудитори стануть більш уваги приділяти питанням внутрішнього контролю у компаніях. Аудиторские фірми почали займатися більше консультаційну діяльність. Цей етап розвитку аудиту отримав назву системно-ориентированного.

Третій етап розвитку аудиту - його орієнтація на можливий ризик під час проведення перевірок або за консультуванні, попередження та уникнення ризику; аудит, у якому з умов бізнесу клієнта перевірка проводиться вибірково, переважно там, де ризик помилки чи шахрайства максимальний.

На початку 70-х рр. почалася розробка аудиторських стандартів. З переходом до ринкових відносин економіки нашої країни постали нові існують, та потреби, що обумовили поява нових спеціальностей і нових теоретичних і практичних дисциплін, зокрема і аудиторського контролю.

Сам собою аудиторський контроль не можна зарахувати до нововведень ринкових відносин, проте новим є незалежного контролю, забезпечує реалізацію практичної потреби - підтвердження достовірності фінансової інформації про діяльність економічних суб'єктів у сфері користувачів цієї інформації. Новим є і те, що незалежний аудиторський контроль - це підприємницька діяльність, здійснювана на комерційній основі й з допомогою перевірених економічних суб'єктів.

Фактично процес створення незалежної аудиторського контролю триває нашій країні кілька років. Перші аудиторські фірми з'явилися торік у Росії у 1987 р.

Розвиток підприємництва, виникнення нових організаційно-правових форм підприємств і різноманітних форм власності докорінно вплинули на механізм системи фінансового контролю у країні. Аудит, будучи методом здійснення позавідомчого незалежної фінансової контролю, не підміняє державний фінансовий контроль. Проте його основними суб'єктами є, передусім, підприємства міста і організації недержавного сектору економіки.

За десятиріччя з моменту виникнення перших вітчизняних організацій, були досягнуто значні результати у розвитку аудиту у Росії. Формується аудиторська середовище: створено систему нормативного регулювання аудиторську діяльність, ефективно діють кілька тисяч незалежних аудиторських громадських організацій і самостійно працюючих аудиторів, створено громадські організації аудиторів (Аудиторська палата Росії, Російська колегія аудиторів, Союз Професійних Аудиторских Організацій та інших уповноважених органів як громадських організацій), вдосконалюється система підготовки аудиторських кадрів.

Динамично змінюється законодавство у сфері бухгалтерського обліку, аудиту й оподаткування, запровадження у практику сучасних інформаційних технологій, використання досвіду головних закордонних країн вимагає від аудиторів особливої підготовки. Вони мають вміти швидко орієнтуватися у цій ситуації, добре знати чинне законодавство, застосовувати ефективну методику аудиторської перевірки. Це можна, зокрема за умови підготовки й запровадження роботи аудиторських організацій внутрішніх стандартів аудиту й раціональних методів контролю за якістю аудиту [35].


                                  I. Сутність і змістом аудиту.

 

1.1. Мета і завдання аудиту.

 

Аудиторська діяльність (аудит) - це підприємницька діяльність аудиторів (аудиторських фірм) у здійсненні незалежних позавідомчих перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, платіжно-розрахункової документації, податкових декларацій та інших фінансових зобов'язань та вимог економічних суб'єктів, із підтвердження їх достовірності відповідності законодавчих актів, правильності складання фінансових результатів та його використання, а як і надання інших аудиторських послуг: постановка, відновлення та ведення бухгалтерського обліку; складання декларацій про доходи та бухгалтерської (фінансової) звітності; аналіз фінансово-господарську діяльність; оцінка активів і пасивів економічного суб'єкта; консультування у питаннях фінансового, податкового, банківського й іншого господарського законодавства; навчання й ін.

Потреба послугах аудитора виникла в з такими обставинами:

- можливість необ'єктивної інформації з боку адміністрації у разі конфлікту з користувачами цієї інформації (власниками, інвесторами, кредиторами);

- залежність наслідків прийнятих рішень від якості інформації;

- необхідність спеціальних знань для перевірки інформації;

- часте відсутність у користувачів інформації доступу з метою оцінки її якості.

Саме це передумови й виробництвом призвели до виникнення суспільної потреби послуг незалежних експертів, мають підготовку, кваліфікацію, досвід минулого і дозволу право надання що така послуг. Аудиторские послуги - це послуги посередників, які визначають достовірність фінансової інформації.

Проведення аудиторської перевірки у тому випадку, коли він перестав бути обов'язкової, як і має важливого значення, оскільки замовниками перевірки є зацікавлені сторони.

У разі ринку підприємства, кредитні заклади і інші господарючих суб'єктів входять у договірні відносини з використанню майна, коштів, проведенню комерційних операції, і інвестицій. Конфіденційність цих відносин повинна підкріплюватися можливістю всім учасників угод отримувати використовувати фінансову інформацію.

Власники (акціонери, пайовики, інвестори), а як і кредитори, не можемо, самостійно переконатися, що це численні операції підприємства законні і відбито у звітності, і тому потребують послуг аудиторів.

Незалежне підтвердження інформації про результати діяльності підприємстві дотриманні ними законодавства важливо державі прийняття рішень у сфері економіки та оподаткування нафтопереробки і державних органів, судам, прокурорам, слідчим на утвердження достовірності цікавій для їхньої фінансової звітності.

Аудит - це незалежна експертиза фінансової звітності підприємства з урахуванням перевірки дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку (документів Системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку), відповідності господарських та фінансових операцій законодавству РФ, повноти і точності відблиски і фінансової звітності діяльності підприємства. Експертиза завершується упорядкуванням аудиторського укладання.

Аудитор - це кваліфікований фахівець, атестований на право аудиторську діяльність гаразд, встановленому законодавством.

Під аудитом іноді розуміється процес зниження до рівня інформаційного ризику (тобто. можливість, що у фінансових звітах містяться хибні чи неточні відомості) для користувачів фінансових звітів.

Є кілька певних правил, що стосуються діяльності незалежних аудиторів:

- вільний вибір аудитора (аудиторської фірми) господарюючим суб'єктом;

- договірні відносини між аудитором (аудиторської фірмою) і клієнтом, дозволяють аудитору самому вибирати про свого клієнта і "бути незалежною від вказівок будь-яких державні органи;

- можливість відмовити клієнту у видачі аудиторського укладання до усунення згаданих недоліків;

- неможливість аудиторської перевірки при родинних чи ділових стосунки з клієнтом, перевищують договірні відносини з приводу аудиторську діяльність;

- заборона аудиторам і аудиторських фірм займатися господарської, комерційних і фінансової діяльністю не що з виконанням аудиторських, консультаційних та інших послуг, дозволених законодавством.

Мета аудиту - вирішення конкретного завдання, визначене законодавством, системою нормативного регулювання аудиторську діяльність, договірними зобов'язаннями аудитора і клієнта.

Основною метою аудиторську діяльність, як зазначалось, є з'ясування достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності економічних суб'єктів відповідності вчинених ними фінансових і місцевих господарських операцій нормативних актів, отриманих фінансових результатів та його використання.

На цьому визначення випливає призначення аудиту - це перевірка фінансових звітів з єдиною метою:

- підтвердження достовірності звітів чи констатація їх недостовірності;

- перевірки повноти, достовірності й точності відображення в обліку і звітності витрат, доходів населення і фінансових результатів діяльності підприємства за проверяемый період;

- контроль над дотриманням законодавства і тих нормативних документів, регулюючих правила ведення обліку, і складання звітності, методології оцінки активів, зобов'язань та власного капіталу;

- виявлення резервів кращого використання власних основних та оборотних засобів, фінансових резервів і позикових джерел.

Основна мета аудиту може доповнюватися завданнями, зумовлені угодою з клієнтом.

У результаті аудиторської перевірки встановлюється правильність складання балансу, звіту про прибутків і збитках, достовірність даних пояснювальній записки.

І тому аудитору вирішити такі:

- чи всі активи і пасиви відбито у звіті;

- чи всі документи використані звіті;

- наскільки фактична методику оцінки майна відповідає прийнятої щодо облікової політики підприємства.

Звіт про прибутків і збитках аудитор перевіряє задля встановлення правильності розрахунку балансовою й оподатковуваної прибутку.

Аудитор повинен перевірити:

- відповідність статутного капіталу установчих документів й розв'язання власників про зміну обсягу статутного капіталу;

- відповідність даних синтетичного і аналітичного обліку рахунках активу і пасиву балансу;

- правильність й повноти відображення в звітності дебіторської та внутрішньої кредиторської заборгованостей;

- дотримання прийнятої для підприємства облікової політики;

- правильність віднесення прибутків і витрат до звітним періодам;

- розмежування обліку поточних витрат і капітальних вкладень;

- відповідність даних синтетичного обліку оборотів і залишкам за рахунками аналітичного обліку на 1-е число кожного місяці.

Аудитори (аудиторські фірми) у процесі діяльності вирішують також кілька завдань, пов'язаних із поданням аудиторських послуг:

-

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація