Реферати українською » Остальные рефераты » Аналіз роботи підстанції Південна з дослідженням надійності


Реферат Аналіз роботи підстанції Південна з дослідженням надійності

МИНИСТЕРСТВООБЩЕГО І ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ЛИПЕЦКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра електроустаткування

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

до дипломному проекту за фахом 18.13.00. – «Внутризаводское електрообладнання» на задану тему:

Аналіз роботи електроустаткування підстанції «Правобережная» з оцінкою

 


ефективності пристроїв релейного захисту та автоматики

 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 
____________________________________________________________________

Студент ____________________________________________________________

ЭО – 95

 
(прізвище, ім'я, по батькові повністю)

група ______________________________________________________________

доцент, кандидата технічних наук

 
(підпис студента)

Шпиганович Алла Олександрівна

 
Керівник дипломного проекту _____________________________________

____________________________________________________________________

(звання, ступінь, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

економіки та організації виробництва — доцент, кандидат

 
Консультанти:

по _______________________________________________________________

технічних наук Шпиганович Алла Олександрівна

 
(найменування розділу, звання, ступінь, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

з охорони праці —

 
____________________________________________________________________

по _________________________________________________________________

(найменування розділу, звання, ступінь, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

по нормоконтролю —

 
____________________________________________________________________

по _________________________________________________________________

(найменування розділу, звання, ступінь, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

____________________________________________________________________

Рецензент ___________________________________________________________

(звання, ступінь, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

____________________________________________________________________

Дипломний проект розглянутий спеціалісти кафедри і допущений до захисту в ДАК ___

професор, доктора технічних наук

 
____________________________________________________________________

Шпиганович Олександр Миколайович

 
Завідувач кафедри _______________________________________________

____________________________________________________________________

(звання, ступінь, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

ЗАВДАННЯ


РЕФЕРАТ

Діяльність розглянуті питання перевірочного розрахунку об'єкта електропостачання і порівняння отриманих результатів з реальною підстанцією «Правобережная». У штатівській спеціальній частини розглянуті питання ефективності застосування пристроїв релейного захисту та автоматики.


ОГЛАВЛЕНИЕ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Нині електрична енергія є найширше використовуваної формою енергії. Це пов'язано з відносної легкістю її отримання, перетворення, передачі на велику відстань і розподілу між приймачами. Величезну роль системах електропостачання грають електричні підстанції — електроустановки, призначені для перетворення і розподілу електричної енергії. У Росії її, як та інших західні країни, для і розподілу електричної енергії використовують трифазний перемінний струм частотою 50 гц. Застосування трифазного струму частотою 50 гц зумовлено більшої экономичностью мереж, і установок трифазного струму проти мережами однофазного змінного струму, і навіть можливістю застосування як електропривода найнадійніших, і дешевих асинхронних електродвигунів.

Як об'єкти дослідження обрано підстанція «Правобережная». Ця підстанція входить до складу ВАТ «Липецкэнерго – ЛЭС» і лежить у південно-західній частині міста Липецька. Подстанция, як об'єкт електропостачання, було спроектовано й для постачання електричної енергією певної кількості приймачів. За час відбулася зміна кількості приймачів, отже, й досяг рівня навантажень. Тому устаткування застаріло морально і технічно. На ВАТ «Липецкэнерго – ЛЭС» розглядає питання модернізації даної підстанції шляхом заміни застарілого устаткування більш нове та досконале, і навіть установки нової автоматизованої системи релейного захисту, автоматизації та управління. І тому необхідний повторний розрахунок підстанції з урахуванням інтересів усіх що сталися останнім часом змін.

Задля більшої надійної і безперебійної роботи, як підстанції, і енергосистеми, велике значення мають устрою релейного захисту та автоматики. Тому, за проектуванні, виготовленні і експлуатації пристроїв релейного захисту та автоматики приділяється велика увагу забезпечення надійного роботи даних пристроїв. Висока надійність системи релейного захисту та автоматики характеризується поєднанні високої надійності окремих елементів з належним технічним обслуговуванням. Основну частина пристроїв релейного захисту та автоматики у Росії становлять аналогові електромеханічні устрою. У цьому надійність систем релейного захисту та автоматики сягає 99,5%. Це досягається з допомогою оптимальної структури систем релейного захисту та автоматики і високих трудовитрат персоналу з технічного обслуговування. Відповідно до «Сводному річного звіту на роботу пристроїв релейного захисту та автоматики» ВАТ «Липецкэнерго» кількість пристроїв релейного захисту та автоматики, які працювали 25 років і більше, становить близько 29% від загальної кількості пристроїв релейного захисту та автоматики. У результаті морального та фізичного зносу пристроїв релейного захисту та автоматики збільшилися трудовитрати персоналу, спрямованих для підтримки надійність цих пристроїв належним чином.

Нині у країнах широкого розповсюдження набули мікропроцесорні системи захисту, контролю та управління, які мають рівні чи найкращі фінансові показники надійності і менші трудовитрати з технічного обслуговування проти системами на аналогових пристроях. Тому необхідно впровадження мікропроцесорних систем релейного захисту та автоматики.

Метою згаданої роботи є підставою перевірочний розрахунок об'єкта електропостачання і порівняння отриманих результатів з реальною підстанцією, розгляд наявної системи релейного захисту та автоматики й визначення її ефективності.


1. ПРОВЕРОЧНЫЙ РОЗРАХУНОК ОБ'ЄКТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Вплив довкілля працювати підстанції «Правобережная»

У цьому проекті як об'єкт електропостачання розглядаємо підстанцію «Правобережная». Вона у системі з іншими підстанціями цього ж самого класу. Праця у такому режимі дозволяє здійснювати додаткове резервування споживачів і підвищує надійність їх електропостачання. Подстанция «Правобережная» отримує енергію як трифазного струму частотою 50 гц лінією напругою 220 кВ довжиною 11,9 кілометрів від підстанції «Борино – 500». Потім енергія перетвориться на напруги 110 кВ, 35 кВ і десяти кВ і розподіляється відповідним электроприемникам.

Подстанция «Правобережная» перебуває у південно-західній частині міста Липецька. Липецкая область розташований у середньої смузі з умерено – континентальним кліматом. Колебание температури протягом року дуже значні і вони становлять 20 – 300З. У цьому середньорічні рівні опадів на області становить 550 – 600 мм, а кількість грозових днів на рік — 40 – 60. Тиск вітру у середньому вбирається у 35 Н/м. Товщина крижаного покриву при обледенении дротів та інших відкритих конструкцій становить 3 мм. Надійність роботи основного електроустаткування залежить та умовами довкілля. На роботу різних електротехнічних пристроїв впливають різноманітні чинники: удари, вібрація, перевантаження, перепади температури, електричні і магнітні поля, вологість, пісок, викликають корозію рідини і гази, сонячна радіація. У місті розташований великий металургійний комбінат АТ «НЛМК». Робота комбінату супроводжується підвищеним змістом пилу, зважених твердих частинок і хімічних домішок. З хімічних домішок найбільшу концентрацію мають окисли сірки та азоту. Це спричиняє необхідності використання подвійний ізоляції та інших заходів для забезпечення необхідного рівня ізоляції. Обслуживающему персоналу необхідно ухвалити низку заходів для забезпечення нормальної роботи устаткування. До них належать: протирання керамічних ізоляторів, профілактика та інші операції. Тому, за виборі основного електроустаткування необхідно ухвалити до уваги те, що підстанція працює у безпосередній близькості до великого металургійного комбінату.

1.2. Вибір розташування

Подстанция «Правобережная», як будь-який інший підстанція, є важливим ланкою системи електропостачання. Отже, вибір оптимального розташування підстанції одна із важливих етапів проектування будь-який системи електропостачання. У на самому початку розрахунку складається список на всі об'єкти, які отримують енергію від даної підстанції, та був наноситься на план їхню прихильність. З іншого боку, треба зазначити графіки активної наукової та реактивної навантажень всіх приймачів електричної енергії. При раціональному розміщення підстанції на місцевості техніко-економічні показники системи електропостачання близькі до оптимальним. Це дозволяє знизити витрати при експлуатації, бо за передачі втрати електричної енергії мінімальні. Для визначення розташування підстанції під час проектування системи електропостачання будується картограмма навантажень.

1.3. Картограмма навантажень

Картограмма навантажень є розміщені на плані місцевості окружності, причому площі, обмежені цими окружностями, в обраному масштабі рівні розрахунковим навантажень об'єктів електропостачання. До кожного приймача електричної енергії будується своя окружність, центр якої збігаються з центром об'єкта. Кожен коло то, можливо розділений на сектори, відповідні освітлювальної, силовий, низьковольтної, високовольтної навантажень. І тут картограмма навантажень дає чітке уявлення як величину навантажень, а й їхні структурі. Центр навантаження об'єкта електропостачання символічний центром споживання електричної енергії. Картограмма навантажень дозволяє досить наочно уявити розподіл навантажень територією. Тоді, відповідно до [1]:

,                                                                                                     (1.1)

де  Pі – навантаження об'єкта електропостачання, кВт;

rі – радіус окружності, км;

т – масштаб визначення площі кола, кВт/км2.

З формули (1.1) можна легко визначити радіус окружності:

.                                                                                                      (1.2)

Подстанция «Правобережная» отримує харчування по двухцепной лінії 220 кВ «Правобережная» довжиною 11,9 км. На лінії 220 кВ «Правобережная» використовуються дроти марки АСО – 300. Провід обраний за умовою забезпечення механічної міцності, і навіть наявністю у атмосфері шкідливі речовини. На підстанції здійснюється перетворення електричної енергії з напруги 220 кВ до напруг 110, 35 і десяти кВ. Преобразованная електрична енергія передається відповідним приймачам по повітряним і кабельним лініях. Потужність, передана по повітряним і кабельним лініях, і навіть відстані до приймачів наведені у табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Потужність приймачів електричної енергії і відстані перед тим

Напруга, кВ

Приймач

Потужність, кВ

Схожі реферати:

Навігація