Реферати українською » Остальные рефераты » Аналіз рекламних текстів


Реферат Аналіз рекламних текстів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст


Запровадження 1
Глава 1
Рекламний текст як комунікативна одиниця 3
Три складові рекламного тексту 4
Основні прийоми під час створення рекламного тексту 7
Стилістичні форми 8
Реклама в газетах і часописах 9
Структура основного тексту 11
Слово 12
Оформлення тексту 13
Рекламні реквізити 14
Функції і філософія кольору ще на рекламі 15
Реклама «жіночих» товарів 16
Глава 2
Аналіз рекламних текстів 17
Укладання 27
Список використовуваної літератури 28

Запровадження.

        Історично реклама була, передусім, інформуванням, але, розвиваючись, до нового і новітнє час значно розширила сферу свого впливовості проекту та присутності.

        Основні завдання реклами за умов розвиненого ринку - інформувати споживача непросто про товарі чи послузі, а про наявному виборі й можуть бути для компании-производителей ефективним засобом боротьби за гроші споживача, тому “ рекламу можна як форму комунікації, яка намагається перевести якість товарів та послуг, і навіть ідеї мовою потреб і запитів потребителей”.[1]

Із загальної кількості рекламних повідомлень, які впливають на людини, переконуючим ефектом мають лише десять%, із яких лише половина запам'ятовується, а ще через чотири-шість тижнів число рекламних повідомлень, хто залишився пам'яті, взагалі сходить нанівець.

Спосіб сприйняття Звукове Изобразительный Аудиовизуальный
Запам'ятали і не спромоглися відтворити відразу 70 % 72 % 86 %
Три дні потому 10 % 20 % 60 %

           

Справжня робота присвячена особливостям рекламних текстів.

У широкому розумінні рекламні тексти у суспільстві виконують найважливішу комунікативну функцію. Недарма кажуть - «реклама – двигун прогресу» за умов вільного ринку товарів хороших і ідей.

З функціональної погляду, рекламні тексти найповніше поєднують у собі реалізацію двох функцій впливу. Це функція впливу мови, реалізована з допомогою всього арсеналу лінгвістичних засобів акторської виражальності, й третя функція масової комунікації, реалізована із застосуванням особливих media технологій, притаманних тієї чи іншої засоби інформації, наприклад: використання кольору ще на друку, шрифтового і візуального оформлення.   

Реклама всюдисуща, багатолика, різноманітна. Вона міцно пов'язана із засобами масової інформації, які у ролі носія конкретних рекламних текстів. Разом про те треба говорити, що – як масова, а й багато в чому примусова комунікація. Деякі дослідники порівнюють рекламу за силою на масову свідомість про те впливом, які мають мистецтво релігія.

У російській мові слово «реклама» використовується для позначення різних сторін рекламного процесу: 1) реклами як сфери людської діяльності, і 2) реклами як готового продукту, це багаторівневий рекламний текст, втілена у ЗМІ на різні форми.

У даний роботі реклама розглянута в концепції рекламного тексту. Рекламний текст класифікований, досліджені його мовностилістичні і синтаксичні особливості.

По структурі робота складається з запровадження, теоретичної і дослідницької глав, і навіть укладання, списку джерел постачання та докладання із наступними характерними прикладами рекламних текстів.

Глава 1

Рекламний текст як комунікативна одиниця

 

Рекламний текст- це текст, у якому рекламну інформацію. Його відрізняють такі ознаки: по-перше, він містить інформацію про фізичному чи юридичну особу; товарах, ідеях та починаннях; по-друге, призначений для невизначеного кола осіб; по-третє, покликаний формувати чи підтримувати інтерес до фізичному, юридичній особі, товарам, ідеям, починанням; і, нарешті, по-четверте, сприяє реалізації товарів, ідей, начинаний.[2]

У рекламі текст може бути зрозумілий як лінійна послідовність знакових, і тільки вербальними, одиниць. Він істотна як категорія связности (з'єднання елементів всередині тексту), скільки категорія цілісності – значеннєве і комунікативне єдність.

Переваги рекламного тексту визначають не художественно-изобразительные знахідки чи витонченість словесної форми (творче самовираження), а точність, яскравість і доступність рекламного образу, розмаїття та спрямованість асоціативних зв'язків, не хитрощі, а максимально працююча на комунікацію композиція.

Рекламний текст–сложное семиотическое ціле, що було вільну – як лінійну, і нелінійну – послідовність знакових одиниць, максимально пристосоване до виконання головного завдання – поступу ринок рекламованого продукту.

Залежно від форми рекламної комунікації і набору структурно-семантических компонентів можна назвати чотири типи рекламних текстів.

         1.Вербальнокоммуникативный тип: головним засобом комунікації є слово, причому форма комунікації у разі – письмова.

        2.Вербально-визуальный тип: семантика, виражена словом, доповнюється визуализированным компонентів. Важливо істотну особливість: характер раціонального чи емоційного подання у першому випадку визначено лише особливостями денотата, при візуалізації сенсу образність уявлення досягається і завдяки зримості, зрительности нею.

3. Аудио-вербальный комунікативний тип: у разі ускладнення текстовій структури у день рахунок підключення нового комунікативного каналу, саме говоріння і слухання. Цей тип рекламної комунікації найближчий до класичному уявлення про акт комунікації узагалі. Недарма радійна реклама сприймається як найбільш особиста – і особистісна – форма рекламного повідомлення.

4.Мультимедийный комунікативний тип (аудио-вербально - візуальний): до наявних раніше резервах додається рухливість відеоряду, створюються різні увагою, що дозволяє максимально ускладнити текстову структуру такого типу.

Три складові рекламного тексту

Як всяка многознаковая система, рекламний текст має три складові.

Три складові

Синтактика

Характеризує ставлення одного знака решти

Семантика

Характеризує ставлення знака до значенням

Прагматика

Характеризує ставлення знака до змісту

Синтактика

З погляду синтактики, рекламний текст має формульний характер, себто пов'язаний жорсткої послідовністю елементів. Формула реклами включає у собі чотири елемента, які йдуть друг за іншому у суворій послідовності.

AIDA

Attention

(увагу)

Interest

(інтерес)

Desire

(бажання мати товаром)

Action

(дію, купівля)

На відміну з інших текстів (наукових, художніх) послідовність цих дій в рекламних текстах носить абсолютно певний характер.

Attention – інтригуюча ключова фраза, заголовок (трохи більше 4-5 слів). Перша фраза рекламного тексту повинна містити у собі комунікативне подія. Відсутність такого події робить подальший рекламний текст безглуздим.

Interest- повідомлення про властивості товару, невідомих клієнту (2-3 пропозиції).

Desire – кульмінаційний вузол впливу, мета якого викликати гостре прагнення покупця мати товаром; найчастіше існує у вигляді слогана чи образотворчого знака.

Кульмінація рекламного тексту будується двома психологічних передумови:

але в очікуванні несподіваного (цікавості);

б) на почутті безпеки.

Action – фінал рекламного тексту, сосредотачивающий лише у фразі весь сенс повідомлення із єдиною метою викликати ефект прямої дії (купівлю).

Рекламний текст представляється зручним для спостерігача цілісності, по-перше, у вигляді його цілісного огляду, а по-друге, зважаючи на те, що будується за більш менше жорсткою моделі: заголовок, пояснювальний текст, рекламний слоган і товарний знак. [3]

Семантика

Будь-яка семиологическая система є система значимостей, але споживач міфу приймає значення за систему фактів: міф сприймається як система фактів, перебуваючи насправді семіологічної системою. [4]

Рекламні тексти ставляться до эмотивному типу висловлювання, тобто повідомленню зверненого до інтуїції і надзвичайно почуттям клієнта. Теоретично це справедливо. Проте побудова рекламного тексту складніше: оскільки эмотивное звернення щоразу намагається подати як “притворяющимся” висловлюваннями.

Прагматика

Третім що становить реклами поруч із синтактикой і семантикою є прагматика. За словами американського семіотика Ч.У.Морриса, прагматика-это дисципліна, вивчає відносини знаків до интерпретаторам.

Основні прийоми під час створення рекламного тексту

Прийом навіювання

Рекламний текст грунтується на уселянні, його вплив має бути безпосереднім, рекламний текст орієнтовано миттєве прочитання.

Спрощено кажучи, рекламний текст повинен «прочитуватися» правим півкулею доти, як у дію вступлять логоцентрические механізми лівого півкулі.

Мета реклами – повідомити читачеві щось нове, що він не знает.[5]

Прийом створення позитивного прагматичного фону

Широко використовують у рекламі. Більшість рекламованих товарів, зазвичай, демонструється і натомість красунь, сильним чоловікам, дітей, щасливих сімей і ласкавих свійських тварин. Основне значення позитивного прагматичного фону реклами – це формування установки, тобто створення стійкого образу майбутнього стану.

На формування подібних асоціацій впливають два типу мотивів, одна з яких психологи називають біогенним (уродженим), а інший – социогенным (набутим у процесі досвіду і навчання).

Видатний американський психолог Чарльз Ален виділив торік у ролі основних дев'яти біогенних і социогенных мотивів такі:

Биогенные

Социогенные

Аппетитная їжа Краса та смак
Уютное оточення Чистоплотность
Зняти болю Расчетливость
Сексуальне задоволення Цікавість
Добробут близьких Надійність і гідність
Схвалення товариство Экономность і вигода
Перевага з інших Освіченість і інформованість
Подолання перешкод Працездатність
гра Здоров'я

Стилістичні форми

Важливий аспект у створенні рекламного тексту є застосування закону стилістичній форми. У риториці щоб надати тексту стилістичній форми використовується стежки і фігури. Загальне, що об'єднує стежки і фігури, - це наявність другого сенсу. Проте стежки і фігури різняться між собою.

Під час упорядкування будь-яких рекламних текстів часто використовується метафори і метонімії.

Коли автор рекламного тексту, пропонуючи колготки, називає їх «одягом для ваших ніг», реалізовує метафоричний принцип.

Коли, рекламуючи стоматологічний салон, рекламіст зображує щасливе сімейство з білосніжними усмішками, він спирається на метонімію.

Широко вживається в рекламних текстах і перифраз. Перифраз – заміна слова алегоричним описовим вираженням. Перифраз будується на визначенні предмета замість його прямої называния:”Они давно перемогли сирість і мороз?…Белый колір їм є ідеальним і в будь-які дні! Не бояться карієсу і іржі. Вони потребують відмочувати і фарбувати, а прослужать вони виключно довго!!!” (пластикові вікна)

Реклама в газетах і часописах.

Особливістю рекламного тексту в газетах і часописах є його щодо слабка захищеність іншими виразними засобами крім слова.

        Саме тому питому вагу слова непомірно високий саме тут вигляді рекламного повідомлення.

Люди не читають рекламних оголошень як. Вони читають те, що їх цікавить, а часом цим виявляються і рекламні объявления.[6]

У ефективному рекламному оголошенні присутні три основних елемента:

-заголовок;

-текст;

-коду (кінцівка);

Чим більший текст, тим більший роль грає його побудова. Найважливішим елементом композиції рекламного сполучення газеті або транслюватися журналі є заголовок.

 

Фахівці з рекламі виділяють шість різновидів заголовків:

Типи рекламних заголовків
Питання Розповідь Команда
Кілька способів
Що? Як? Чому?

Залежно від цієї ситуації заголовок можуть бути в оголошенні разом із ілюстрацією чи ні неї. Коли, крім заголовка, є фотографія, він доповнює, конкретизує зображене. Тож якщо ілюстрація привертає мою увагу певної аудиторії споживачів, то заголовок уточнює суть пропозиції їм. За відсутності основних фотографій чи малюнків заголовок перебирає ще й функцію із залученням уваги потенційних покупців.

Маю тільки 1,5 секунди, щоб заголовок привернув увагу споживача. Саме стільки в середньому читач затримує свій погляд кожному повідомленні. З допомогою заголовка – перших слів оголошення - споживач швидко визначає собі, чи стосується видима їм у цей час реклама до цікавого для його справі. Якщо заголовок співвідноситься до потреб людини, він читатиме і всі оголошення. Якщо ні – переведе погляд далі.

Якщо заголовка в оголошенні взагалі немає, то людина зможе ухвалити рішення про необхідності прочитати запропоновану їй рекламу і переведе погляд далі.

Заголовок може бути зрозумілим, простим. Якщо його суть не можна зрозуміти швидко, людина знов-таки переведе погляд для наступної рекламу.

Аби привернути увагу певної цільової групи, інколи досить вставити в заголовок одне ключовим словом, яке свідчить про товарну категорію і аудиторію користувачів продукту. Прямо кажучи людині, про яке товарі йдеться, ми знімаємо всіх можливих різночитання. Це ж відбувається, коли ми називаємо тих, кому товар призначений.

Заголовок свідчить про цільову аудиторію:

Чоловічий інструмент

(мережу власних магазинів будівельних матеріалів і устаткування «Ордер»)

Максимальна захист у житті чоловіка

(чоловічої дезодорант «Мэннен»)

Очкарики, поспішайте!!! Тиждень безплатних окулярів у «Очкарике» на Чертановской!

(салон оптики)

Заголовки свідчить про товарну категорію:

Консультації

Річкові круїзи

Автосигнализации

М'яка меблі

Труби

Решетки розсувні тощо.

Структура основного тексту

Текст є перелік вигод, характеристик, аргументів, доказів. Найлогічнішим порядком викладу інформації буде той, котрий понад близький до послідовності дослідження товару покупцем. Тобто: спочатку - основна вигода і з нею аргументи і факти, потім – другорядні характеристики. Це нагадує перевернену піраміду: найважливіша інформація розташована вгорі, меншовартісні й цікаві факти – знизу. Усі характеристики наводяться у напрямку зниження важливості.

Така структура, зазвичай, найзручніша для читача. Вона дозволяє йому швидко схопити головне, перервати читання будь-де, не забувши важливих речей.

Три основних елемента тексту – це:

- запровадження (чи вступний абзац);

- переважна більшість ( чи внутрішні абзаци);

- висновок ( чи проміжна коду).

Коду – цей найважливіший елемент поруч із заголовком. Вона надає рекламі завершений вигляд. Ці заключні рядки оголошення нагадують перевернуте запровадження. Відштовхуючись від змісту основного тексту, вони узагальнюють його й знову звертаються до головною думки, вираженої заголовком.

Коду пробуджує покупця до негайному дії: купівлі, запиту докладнішою інформації та т.д. Зазвичай вона з двох частин. Перша – це фраза, котра закликає зробити купівлю. Друга частина полегшує людині завдання придбання. Вона повідомляє, як саме можна зробити купівлю.

Приклад використання вдалою завершальній фрази

Ви расстроитесь, якщо спізнитеся? Зателефонуйте зараз!

Хіба собі хочете докоряти собі потім довгі роки: «Та ж я - не зателефонував відразу?»

Не відкладайте свій дзвінок наступного дня. Вам можуть: «Продано»

Не прогайте цим шансом… Зателефонуйте негайно!

Слово

Вживання кожного слова з

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація