Реферати українською » Остальные рефераты » Аналіз виробничої потужності підприємства


Реферат Аналіз виробничої потужності підприємства

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
методології планування призводять до того, що у практиці розраховують не виробничу потужність, а пропускну спроможність. У ролі ведучого ланки приймають дільницю ( цех, устаткування ), що є найважливішим підприємствам.

 

Удосконалення методики внутрифирменного планування виробничої потужності має найбезпосередніший стосунок зміцнення фінансової дисципліни і поліпшення якості продукції.

Особливості розрахунку виробничої програми розвитку й виробничої потужності підприємств

На малих підприємствах, працюючих у сфері матеріального виробництва, розрахунок виробничої потужності здійснюється за наступній методиці, описаної у минулому розділі « Розрахунок виробничої потужності підприємства», з урахуванням специфікації технологічного процесу: вибирається зразок продукції, займаної найбільш питому вагу обсягом продажів, розраховується максимально можливу кількість

14

виріб, що може бути випущено на наявному устаткуванні за плановий період, порівнюється зі прийнятими замовленнями на виготовлення товару, визначаються «вузькі місця» за технологією виробництва, вишукуються можливості «розширення вузьких місць» з допомогою:

- придбання устаткування;

- переходу з односменного на двозмінний режим роботи;

- придбання устаткування в лізинг;

- зниження трудоёмкости операцій без шкоди якості товару. *

На малих підприємства, працюючих у сфері нематеріального виробництва, вироблена потужність визначається вартісної оцінці обсягу продажів на прийняту кількість працюючих за наймом й можливості залучення тимчасових працівників. Виробнича потужність чи максимально-возможный обсяг робіт (послуг) малого підприємства порівнюється зі наявними замовленнями й коефіцієнт використання виробничої потужності ( Кпм):

Кпм = Виробнича програма / Виробнича потужність, тис. грн.

Якщо замовлень перевищує виробничу потужність, то вишукуються можливості виконання замовлень, збереження клієнтів - і частка ринку з цієї роботі (послузі). Якщо виробничу програму це не дає повне завантаження наявного персоналу (виробничих площ, інших ресурсів), слід прийняти на сфері управління збутом.

Визначення потреби у матеріальних ресурсах

При обгрунтуванні виробничої програми проводяться розрахунки потреби у матеріальних ресурсах. Види матеріальних витрат: основні допоміжні матеріали, паливо, енергія, куплені вироби і напівфабрикати. Потреби в матеріальних ресурсах визначаються з норм витрати. Норми витрати встановлюються розробки технологічного процесу на операцію чи виріб загалом.

Расчёт потреби у матеріальних ресурсах методично простий, але дуже трудоёмок.

* Савицкая О.П. Економічний аналіз. - До.: Простір, 2003. – 198с.

15

Потреба матеріалах визначається шляхом множення добові норми витрат кількості продукції, ухваленій у розрахунку виробничої потужності. До норми витрати матеріалів включаються відходи, які можна використовувати під час виготовлення інший продукції. Якщо відходи є нормованим матеріальним ресурсом в побічному виробництві, то відходи не входять у норму витрати матеріалів чи віднімаються з вартості матеріальних витрат при розрахунку планової калькуляції.

У зв'язку з тим, що за умови ринкової економіки обсяг виробництва може суттєво зміняться протягом року, потреба у матеріальних ресурсах необхідно перераховувати.

Якщо розрахунки виробничої потужності не супроводжуються визначенням потреби у матеріальних ресурсах, це може негативно позначитися спроможності виконання виробничої програми розвитку й замовлень споживачів. Якість сировини, матеріалів, палива й енергії, своєчасність укладення міжнародних договорів з їхньої поставку впливають виробничу потужність підприємства.

Крім безпосередньої потреби у нормувальних і ненормируемых матеріальних ресурсах підприємство для своєї поточної діяльності має постійно мати певна кількість у вигляді запасів, як основного виробництва, так експлуатаційних потреб.

Визначаючи потреба у запасах, треба враховувати, що надмірне скорочення їх може викликати у себе перебої у роботі підприємства, які необгрунтоване збільшення призводить до зменшення оборотності капіталу. Кількість матеріалів запасі визначається умовами виробництва, постачання, термінами оплати, розмірами дебіторської та кредиторської заборгованості. Аналіз руху матеріальних ресурсів дає основу визначення оптимальної потреби у запасах товарно-матеріальних цінностей і розмірах обігового капіталу із метою.

16

Розділ II: Виробнича потужність ТПГ «Кронос-Инвест»


Загальна характеристика підприємства

ТОВ «Кронос-Инвест» - національна дистрибуционная компанія ( оптової торгівлі ликёроводочных і пивобезалкогольных напоїв на території України). Центральний офіс перебуває у місті Запоріжжі.

Підприємство є повний цикл виноробства: від вирощування винограду і по продажів готового вина споживачам.

Основне напрям діяльності – це виробництво і розповсюдження території України якісних вітчизняних вин, і тим самим, підвищення культури винопития нашій країні.

ТПГ «Кронос-Инвест» заснований 1996 року у р. Запоріжжі як компанія « Кронос», які займалися оптової торгівлею ликероводочными і пивобезалкогольными напоями в запорізькому регіоні. У наступні роки компанія «Кронос» відкрила мережу філій з усього придніпровському регіону. Завдяки успішній інвестиційної політики керівництва компанії до неї приєдналися такі юридичні незалежні підприємства, як: ТОВ ПКФ «Бахус» ( Євпаторійський винзавод), ЗАТ «Запорожхимстройоптторг». 2000 року компанія перетворять на ТОВ «Кронос-Инвест», т.к. її діяльність стала містити як оптову торгівлю, а й операції із цінними паперами. Надалі структура компанії продовжувала розширюватися, й у 2001 року «Кронос-Инвест» став торгово-промислової групою, яка орієнтована виробництво винної продукції і на оптову торгівлю.

Виробничу потужність розглядатиму з прикладу підприємства ТОВ ПКФ «Бахус» ( Євпаторійський винзавод ), як невід'ємний елемент ТПГ «Кронос-Инвест».

Євпаторійський винзавод становить суспільство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Бахус» і закрите товариство «Корпорація Керкинитида». Обидва підприємства виникли 2000 року і в суті є продовжувачами вже вже постійними традиціями виноробства і виноградорства, закладені ще 1928 року, засновниками євпаторійського винзаводу, біля

17

яку вони зараз містяться. Нині на Євпаторійському винзаводе налічується близько 290 працівників.

Завод випускає такі торгових марок вина, як «Бахус» і «Голицынские вина», «Вождь». На цьому етапі розвитку завод може вважатися великим по объёмам виробництва підприємством як Криму, а й України.

Завдання підприємства – вдосконалення технологічних процесів виноробства з допомогою новішого і сучасного устаткування досягнення високої якості продукції, збільшення споживчого попиту вироблену продукцію, підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Расчёт виробничої потужності

Вартість основних фондів початку базисного 2003 року становитиме 1000 тис. грошових одиниць. 1 травня нинішнього ж введені на дію основні фонди у сумі 2200 тис. буд. од. 1 жовтня виведено застарілих основних фондів у сумі 630 тис. буд. од..

Середньорічна потужність (Мср) розраховується шляхом додатку до вхідний потужності (Мвх) середньорічний вводимой(Мвв) і вирахування середньорічний выбывающей потужності (Мвб) з урахуванням термін дії (Тн):

Мср = Мвх + Мвв * Тн / 12 – Мвб (12 – Тн)/12.

Мср = 1000 + 2200*3/12 – 630* (12 – 3)/12 = 1077,5 тис.* буд. од.

Євпаторійський винзавод має перериваний процес виробництва. Рассчитаем календарний ( Фк), режимний ( Фр) і плановий ( Фп) фонди часу:

Фк = Дк * 24,

Фк = 365 * 24 = 8760.

Додаток А

18

Плановий фонд часу розраховується з режимного з урахуванням зупинок на: ремонт (а), в %.

Фп = Фр * ( 1 – а / 100);

Фп = 2014,5 * ( 1 – 10/100) = 1813,05.

Фр = Др * Ті * З,

Фр = 255 * 7,9 * 1 = 2014,5.

де Др – кількість робочих днів на рік;

     Ті – середня тривалість однієї зміни з урахуванням режиму роботи підприємства міста і скорочення робочого дні, у передсвяткові дні;

     З – кількість змін.

Виробнича потужність агрегату (ПМа) залежить від планового фонду часу роботи у перебігу року (Фп) та її продуктивності в одиницю часу (W)

ПМа = Фп * W.

У разливочном цеху даного заводу встановлено 3 лінії розливу, з кожної у тому числі встановлено 10 агрегатів. Впродовж години роботи вони розливають у пляшки 10500 літрів вина. Тоді виробнича потужність одного агрегату становитиме:

ПМа = 1813,05 * 10500 / 10 = 190370,25 літрів.

Виробнича потужність ділянки з однотипним обладнанням і однаковою номенклатурою розраховується шляхом множення виробничої потужності агрегату з їхньої кількість (До). Так, виробнича потужність трьох ліній розливу разливочного цеху дорівнює:

ПМу = ПМа * До = 190370,25 * 3 = 571110,75 літрів.*

Так, виробнича потужність разливочного цеху становить 571110,75 літрів вина. Виробнича потужність заводу встановлюється за проектною потужністю ведучого цехи і становить 571110,75.

Додаток Б

19

Таблиця 2.1. Виробнича програма випуску вина роком.

Найменування Кількість, л. Середня трудоёмкость, нч Коефіцієнт перерасчёта
Мускат 90750 120 1,2
Портвейн 63450,25 110 1,1
Каберне 35170,50 100 1
Разом 189370,75

Результати сумуються виходить виробничу програму підприємства ( ПП ):

ПП = 90750 * 1,2 + 63450,25 * 1,1 + 35170,50 * 1 = 213865,8 літрів.

Плановий коефіцієнт використання виробничої потужності підприємства ( Кпм ) розраховується шляхом розподілу виробничої програми виробничу потужність ( ЛМ ). З попереднього розрахунку виробничої потужності можна визначити Кпм:

Кпм = ПП / ЛМ * 100% = 213865,775 /571110,75*100% = 37,45%.

 Коефіцієнт пропорційності потужностей, який розраховується як ставлення виробничої потужності цеху до виробничої потужності заводу (потужності цехи і ділянки).

Кпр. = 571110,75 / 190370,25 = 3.

20

Розділ III: Показники та шляхи поліпшення використання основних виробничих фондів і оборотних засобів.


Показники використання основного і обігового капіталів.

У практиці матеріального виробництва з характеристиці використання капіталу підприємства приймають як натуральні, і вартісні показники. Обобщающим є показник капиталоотдачи. Він характеризується випуском продукції, що припадає на 1 грн. вартості сукупних активів підприємства з річному балансу. Нині основним стоимостным показником продукції ( робіт, послуг ) є обсяг продажів ( реалізована продукція ). Отже, 

Капиталоотдача = Обсяг продажів / Сукупні активи;

Віддача з нерухомості = Обсяг продажів / Нерухомість.

Капиталоотдача характеризує ділову активність підприємства. Показник, оборотний капиталоотдаче, - капиталоёмкость виробництва – показує необхідність величину основних та оборотних засобів для випуску одиниці виробленої продукції.

Оборачиваемость запасів, днів = Собівартість продажів /                                    

                                                     Запаси товарно-матеріальних цінностей

З погляду використання сукупних активів підприємства розвиток матеріального виробництва може здійснюватися двома путями6 капиталосберегающим і капиталоёмким. При капиталоёмком типі виробництва вартість основних та оборотних засобів росте швидше, ніж відбувається зростання обсягу продажів. І тут капиталоотдача знижується.

  

Показники використання потужності

Обобщающими показниками використання виробничої потужності є:

21

1. Коефіцієнт використання потужності ( До їм ), як ставлення виробничої програми ( ПП ) до виробничої потужності ( ЛМ ).

До їм = ПП / ЛМ.

2.Коэффициент завантаження устаткування ( Кз ), як ставлення трудоёмкости виробничої програми (

Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація