Реферати українською » » Уголовно-правовая боротьби з організованою злочинністю Російській Федерації


Реферат Уголовно-правовая боротьби з організованою злочинністю Російській Федерації

у кількох регіонах в різновид громадянську війну34.

Слід також проаналізувати надалі, як сучасні ринкові реформи в розвитку й зміцнення організовану злочинність нашій країні.

Через кілька років ринкових реформ стає, очевидно, що що відбувається трансформація російського суспільства на новий економічний, соціальне і політичний якість й гарантована відповідна державна політика, спрямовану ринкове реформування економіки, породили серйозні проблеми.

Ми впевнені, сучасна економічна політика, проведена російським урядом, як окремо не змогла домогтися зниження рівня злочинності, зокрема економічної, а навіть навпаки, призвела до її високому сплеску. Процес приватизації призводить до розпродаж за безцінь об'єктів державної власності, надзвичайному збагаченню господарських керівників (червоних директорів) і ділків тіньової економіки, обману звичайних трудівників. Сфера підприємництва дедалі більше уражається кримінальної активністю і простує у зону тіньової економіки. Повністю у тіньовий сфері нині перебуває дрібне підприємництво і сфера послуг. Посилюється криміналізація фінансово-кредитної системи. Усе є закономірним наслідком помилковою економічної політики. Подейкують російські фахівці - кримінологи, зокрема і економісти, такі тяжкі наслідки - є результатом сліпого копіювання західних моделей і рецептів Міжнародного Валютного фонду35. До того ж результат що й те, що перехід до ринків здійснюється без належної соціальної, правової та кримінологічної захисту. Ми вважаємо, що економічних реформ соціально прийнятні тією мірою, якою вони стимулюють економічне, соціальне і духовний розвій нашого суспільства та особистості, не створюють перешкод їх взаємного розвитку. Специфічною економічної причиною різкого розростання організовану злочинність є масовий вивезення капіталу зарубіжних країн.

На думку економічного радника Британського парламенту Д. Росса, «криза російського бюджету та взагалі обмінного курсу рубля багато в чому мав і носить штучний характер. Це, зокрема, результат те, що влада дозволила вивозити капітал зарубіжних країн»36. На думку кримінологів останніми роками приблизно 20 мільярдів доларів рік переправляється зарубіжних країн закордонні рахунки37.

На думку, завдяки такого масового вивезенню капіталу, Росія фактично інвестує економіку Заходу, позбавляючи себе конче необхідної валюти. Усе це дозволило казково збагатитися новим російським капіталістам, банкірам, торговцям, кримінальним авторитетів. Величезні стану в мить були збиті на спекуляції з валютою і банківськими кредитами. У умовах, коли криміналізована вся економічна система держави, економіка і жорсткого політика країни потрапляє в усі велику підтримку і відчутну залежність від кримінальних структур. Проблема ускладнюється тим, що відбуваються у Росії реформи залишили недоторканним адміністративно-бюрократичну систему. Чиновники як і ділять грошові і сировинні ресурси. Власність і міська влада як і єдині. Псевдосоциализм радянської влади змінився суспільством, яке політологи точно визначили “номенклатурним капіталізмом”. Різниця порівняно з старої системою лише у цьому, що задекларували принцип приватної власності правом, за допомогою якого повністю адміністративно-бюрократична система.

У зв'язку з цим ми вважаємо важливим думка доктора юридичних наук Л.Д. Гаухмана, яку прояв легалізація організовану злочинність у трьох її сферах, саме: соціально – економічної, політичної і правової. Це соціально-економічна сфера сфері спостерігається приватизація партійної (колишньої КПРС) і прийняття державної властно-управленческой елітою державного майна майна громадських організацій з суто символічним цінами38. Аналогічне висловлювання зіпсований і Г.Г. Смирнов. Він зазначає, у країні йде широкий процес перерозподілу власності з сфер державній монополії до сфери приватної власності, де посадове становище стає вирішальним чинником у визначенні видів приватизованих об'єктів, їх довільно обумовленою вартості39.

На думку, цих умовах як колишня комуністична і сьогодні діюча государственно-властная еліта, і навіть організовані злочинні співтовариства успішно скуповують нерухомість, відмиваючи кримінальні гроші й займаючи цим економічні висоти.

У сфері Л. Д. Гаухман зазначає, що «легалізація виражається, передусім, у висуванні лідерів колишньої тіньової економіки та партійно-державної номенклатури у депутати представницьких органів, і навіть на займані посади на органи виконавчої». Спостерігається процес повного відчуження структурі державної влади від своїх громадян.

У правової сфері, як Л.Д. Гаухман, легалізація організовану злочинність пов'язані з правотворчесвом, тільки в випадках із бездіяльністю, а інших, зі сприяє організовану злочинність діяльністю законодавця40.

Такий стан вигідно правлячої еліті, але неефективно економічно, несправедливо в соціально та небезпечно політично. На думку кандидата юридичних наук Л.Тимофеева, «реальна владу у державі належить нової корпорації мафіозного типу, яка склалася надрах партійно-господарських адміністративних структурах»41.

Політичний оглядач П.Вощанов дає своє висловлювання про політичну ситуації у країні «у Росії політична деградація суспільства стала реальністю. Настає час - зоряна година політичних пройдисвітів. Російська організована злочинність доросла на появу загального впливу на політиків, бізнесменів та бандитів»42.

На думку в розвитку організовану злочинність також впливає деморалізація суспільної свідомості, втрата престижності права, законності, норм основі моралі й правовий нігілізм, укоренившийся в російських громадян.

Дуже важливою причиною розростання організовану злочинність є процес її самовідтворення і основам правової протидії з державного боку, організовані злочинні формування швидко розширюють свою злочинну діяльність вшир, і всередину, проникаючи у економічні та політичних структур суспільства.

Глава II. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНІЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ЗЛОЧИННОСТІ У РФ


§ 1. Формування організовану злочинність

і його структура


Організована злочинність - цей складний кризовий багаторівневе социально-криминологическое явище, має своє специфічне структуру, внутрішню будову, у якому кримінологами виділяється рівні.

Досліджуючи перший рівень організовану злочинність, нами помічено деяке протиріччя між російськими кримінологами. Доктор юридичних наук А.І. Долгова розглядає перший рівень як найбільш нижчий. Злочини хоч і відбуваються організованого злочинного групою, проте у ній за її згуртованості і стійкості немає складної структури, ієрархії, функції організаторів і виконавців нечітко розподілені. На думку А.І. Долговой цей рівень до визначення організовану злочинність прямо не належить, це часто робиться багатьма фахівцями.

Другий рівень організовану злочинність є ієрархічне побудова певних злочинних груп, іноді їх конгломерат, активно вторгающихся в офіційні структури держави і, які ці структури у протиправних цілях. Такі групи А.І. Долгова називає злочинними організаціями.

Третій рівень організовану злочинність в таких межах - існує організація злочинної середовища. Відбувається консолідація її лідерів в злочинні співтовариства, завершується відділення функції організації та керівництва злочинну діяльність від безпосереднього традиційного співучасті у вчиненні злочинів. Лідери злочинної середовища вже, зазвичай, не роблять конкретних злочинів, зайняті виробленням загальної лінії поведінки, стратегією і побудови взаємної підтримкою43.

Деякі кримінологи критично ставляться до вище названим визначень, посилаючись на можливість недостатню визначеність рис, оскільки важко у межах конкретної кримінальної справи встановити який саме формування представлено у ньому. Але тим щонайменше, вважають, що це вулицю значно більше, чому він вакуум, що зараз спостерігається. Варто зазначити, що даними визначеннями з кінця 1994 р. вже керується МВС Російської Федерації у статистичних звітах.

Необхідно встановити, розуміють під злочинної організацією і злочинним співтовариством як вищими рівнями організовану злочинність вітчизняні кримінологи.

Під злочинної організацією розуміється стійке об'єднання 3 або більш осіб, або двох чи більше груп для спільної злочинну діяльність із розподілом між учасниками функцій зі створення організації, керівництва нею, іншим формам забезпечення, створення і функціонування злочинної організації, по безпосередньому здійсненню злочинів, і навіть по легалізації і примноження злочинних доходів, чи іншим формам забезпечення функціонування організації44.

У проект Закону РФ “Про заходи проти організовану злочинність” сформульовані також визначення керівника і учасника організованого злочинного групи.

Керівник - обличчя, яке організовує й спрямовує зусилля учасників організованою групи у досягненні загальних їм цілей чи погоджує діяльність злочинних груп у злочинному співтоваристві.

Учасник - обличчя, яке своїми безпосередніми діями сприяє наступові бажаних для організованого злочинного групи результатів45.

Під злочинним співтовариством кримінологами розуміється співучасть організаторів чи керівників, інших представників злочинних організацій, груп у розробці чи реалізації заходів, розвитку злочинну діяльність або забезпечення безкарності винних у ній осіб, або у створенні інших сприятливих умов злочинну діяльність46.

Структура злочинного співтовариства.

Злочинне співтовариство - це найвищий рівень організовану злочинність, має найбільш складне внутрішню будову і складається з з трьох основних ланок:

1. Организационно-управленческого.

2. Организационно-вспомогательного.

3. Непосредственно-исполнительского.

1. Организационно-управленческое ланка включає у собі два блоку: стратегічне управління економіки й поточне управління.

1.1. Стратегічне управління залежить від розробці спільної стратегії злочинну діяльність, загальних тактичних прийомів і коштів скоєння злочинів, у концентрації коштів злочинної організації, контролю над їх надходженням і витрачанням, розробці спільних заходів протидії правоохоронних органів.

1.2. Текущее управління полягає у впровадженні конкретних прийомів і методів злочинну діяльність, обліку засобів і пошуку каналів їх вкладення, контролю над дотриманням учасниками неформальних норм, рішенні кадрові питання, вербування нових членів тощо.

2. Организационно-вспомогательное ланка залежить від забезпечення безпеки і ефективному функціонуванні.

По-перше, це контррозвідка, у якій діють професійні злочинці раніше неодноразово засуджені.

По-друге, це корумповані зв'язку, з допомогою яких витік інформацію про оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів, вилучення і знищення окремих процесуальних документів або навіть цілих справ, добуваються інформацію про потерпілих і свідках із метою ними тиску тощо.

По-третє, це розвідка. Вона у пошуках об'єктів злочинну діяльність, перевірці майбутніх клієнтів. Це отримання інформації про фінансових можливостей тій чи іншій комерційної організації, яку збираються натиснути злочинці, її ділові зв'язки тощо.

3. Непосредственно-исполнительское ланка (бригада). Полягає підготовкою і скоєнні конкретних злочинів. Звено виконує такі основні функції:

  • керівництво виконавчими групами й "учинення конкретних злочинів,

  • транспортування, охорона, реалізація предметів, добутих злочинним шляхом,

  • діяльність посередників і зв'язкових,

  • виконавчі функції, тобто безпосередня підготовка й "учинення конкретних злочинів.47

Така структура злочинного співтовариства також пропонується роботі Р. Р. Смирнова. «Організована злочинство й заходи для її попередження»48.

Злочинні співтовариства класифікуються залежно від кримінальних сфер впливовості проекту та контролю, на регіональні злочинні співтовариства, які контролюють на певній території злочинний бізнес, і навіть певні види легального бізнесу, і галузеві злочинні співтовариства, які контролюють певні сфери економіки та іншій діяльності.

Організована злочинну групу є продуктом свідомої організованою діяльності. Її керівники самостійні рішенні всіх питань, пов'язаних і з здійсненням групи, і напрямами її діяльність. Через це організована злочинна група стає основою, де виникає організована злочинність. Поруч із розподілом ролей групи обов'язково встановлюються єдині всім правила спільної прикладної діяльності. Криминологические дослідження свідчать, що вищої формою самоорганизованности є злочинну співтовариство, у якому організована злочинна група повністю втрачає якість відособленості, перетворившись на структурний елемент складнішого механізму. Якщо всередині групи і може залишатися сформовані зв'язку й побудови не змінювалась, то зовнішня діяльність у значною мірою визначається керівництвом співтовариства. Злочинні співтовариства представляють найбільшу соціальну небезпека з завершеності розвитку найбільш соорганизованных структур організовану злочинність, прагнуть легалізувати свої добуті злочинним шляхом кошти на нових економічних структурах і бажання домогтися своєї легітимності у суспільстві.

Слід також сказати кілька слів у тому, що у злочинному співтоваристві, як найбільш рівні організованості злочинної середовища, отримують своє яким завершує втілення та розвитку загальні ознаки організовану злочинність. Крім спільних рис злочинні співтовариства набувають свіжості й нові, властиві, зазвичай, тільки їм. У тому числі: чіткий поділ організаційно-управлінських, допоміжних і виконавчих функцій; зрощування тіньової економічної діяльності, зі кримінальної; зв'язку з корумпованими чиновниками; наявність загальних кримінальних сфер впливовості проекту та контролю.

І на завершенні даного параграфа доведеться розглянути структуру організованої злочинності із позиції міжнародних фахівців.

Працівники ИНТЕРПОЛа, прагнучи наскільки можна повніше відбити розмаїття організовану злочинність, виділяють чотири основні види організованих злочинних груп:

1. Це злочинні з типу сімей мафії з жорсткою ієрархією, внутрішніми правилами і кодексом честі. Багатопрофільні, які у різних галузях легальної і нелегального підприємництва. Такі об'єднання найстійкіші і мають значними можливостями з метою тиску органи виконавчої влади.

2. Группировки, які у однієї або кілька досить вузьких сферах незаконної роботи і які мають такий жорсткої структури. Найчастіше спеціалізуються на угонах автомобілів, створенні та використанні лабораторій із виробництва наркотиків, фінансовому шахрайстві тощо.

  1. Злочинні групи, створювані за етнічною ознакою. На думку закордонних експертів, останнім часом у світі простежується зростання числа що така злочинних співтовариств.

4. Терористичні організації, котрі переслідують політичну мету49.


§ 2. Форми прояви організованої злочинності й

сфери її впливу.


Через війну кримінологічних досліджень різних злочинних формувань встановлено 9 форм організованого злочинного діяльності. Криминологи називають таких форм горизонтальній структурою організовану злочинність.

Перша форма - це організовані групи, які діють певній території (місто, край, область, республіка тощо.). Вони працюють общеуголовными злочинами, ті, котрі мають авторитет, лідери може бути як раніше засудженими, і несудженими.

Друга форма - це організовані групи, що базуються на певній території та займаються крім загальнокримінальних злочинів, також злочинами у сфері економіки, які мають зв'язками з корумпованими чиновниками. Членами такі групи разом із ділками - керівниками кооперативів, підприємств, спільних підприємств, державних підприємств і інших організаційно - правових форм власності і злочинці з общеуголовной середовища. Ці групи мають міжрегіональні зв'язку, засновані на економічних пріоритетів і корисливих інтересах комерційних організацій, продовжує їх керівників. Керівники груп - авторитетні постаті, нерідко що займають відповідальні посади на органах влади, як раніше засуджені, і незасуджені.

Третя форма - це організовані групи, які у місцях позбавлення волі. Ці групи проводять активну діяльність серед засуджених по насадженню злодійських традицій, організують злочини проти котрі відбувають покарання, персоналу виправних установ, щоб потім їх використати в злочинних цілях з допомогою загроз, нападів і розправ і підкупу.

Четверта форма - це організовані групи, призначені з метою злочинів

Схожі реферати:

Навігація