>Психологічні >особливості >молодших >школярів та їхні >врахування в >процесі >стимулювання >навчальної >діяльності >Вступ >Аналіз >психолого-педагогічної >літератури >свідчить, що >дитина, котра >пішла до школи, >володіє >суб'єктивною й >об'єктивною >готовністю до >навчально-пізнавальної >активності. >Об'єктивно вон >має >необхідний >рівень >психічного >розвитку. >Достатньо >тривала й >стійка в >порівня...

(Читати…)

Федеральне агентство за освітою РФ >ГОУ >ВПО >Тульский Державний Педагогічний Університет їм. Л. М. Толстого Кафедра психології освіти >Випускная кваліфікаційна (дипломна) робота на задану тему: >пСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ >ОБУЧЕНИЯ >МОНОЛОГИЧЕСКОМУ >ВЫСКАЗЫВАНИЮ >СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ Тула, 2010 Зміст Запровадження Глава 1. >Психолого-педагогические аспекти формування монологі...

(Читати…)

Департамент освіти міста Москви Державне освітнє установа вищого професійної освіти міста Москви «МОСКОВСЬКИЙ МІСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» >МАТЕМАТИЧЕСКИЙ >ФАКУЛЬТЕТ Кафедра інформатики, і прикладної математики                 >ДИПЛОМНАЯ РОБОТА По...

(Читати…)

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА Запровадження У сфері фізичної культури та спорту науково-методична діяльність виділено як із основних. Кожен >магистрант повинен уявити про процеси «наука - виробництво», «наука - освіту»; знати методи щодо організації і проведення науково-дослідної роботи, основи методичної діяльність у сфері фізичної культури та спорту; вміти організовувати і проводити науково-дослідницьку роботу і методичну роботу з проблемам ...

(Читати…)

ПЛАН >ВСТУП >РОЗДІЛ 1. >ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ >ВИКОРИСТАННЯ >ПОЯСНЮВАЛЬНО-ІЛЮСТРАТИВНОГО >ВИДУ >НАВЧАННЯ 1.1 >Сутність >використання >пояснювально-ілюстративного виду >навчання 1.2 >Місце й роль курсу «Основи >економіки» в >системі >економічної >освіти >РОЗДІЛ 2. >МЕТОДИЧНІ >ОСНОВИ >ВИКОРИСТАННЯ >ПОЯСНЮВАЛЬНО-ІЛЮСТРАТИВНОГО >ВИДУ >НАВЧАННЯ ПРИ >ВИВЧЕННІ КУРСУ «>ОСНОВИ >ЕКОНОМІКИ» 2.1 >Розробка методики >вивчення к...

(Читати…)

Міністерство освіти і науки РФ >ГОУ >ВПО >Тульский державний педагогічний університет ім. Л. Н. Толстого Курсова робота «Молодіжний центр як суб'єкт процесу творення». Тула – 2010 Запровадження Нині соціокультурна ситуація характеризується цілу низку негативних процесів, >наметившихся в суспільстві. Перехід до ринкових відносин зумовлює необхідність постійного вдосконалювання змі...

(Читати…)

Департамент освіти міста Москви >ГОУ >ВПО міста Москви «МОСКОВСЬКИЙ МІСЬКОЇ >ПЕДАГОГИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ» Кафедра інформатики, і прикладної математики             Дипломна робота   Навчання основам соціальної інформатики учнів 8-9 класів

(Читати…)

Факультет технологій і підприємництва спеціальність 030600 «Технологія і підприємництво» Кафедра технології обробки конструкційних матеріалів і загальнотехнічних дисциплін Кваліфікаційна робота на задану тему: «Навчання учнів VII-VIII класів під час освоєння технологічних операцій на >токарно-винторезном верстаті» 2008 >Автореферат Соціально-економічні перетворення на країні, кризові явища затяжного перехідного...

(Читати…)

Дипломна робота По темі:   «>Организационно-педагогические вимоги до кабінету інформатики за умов реалізації різної форми навчання» Москва, 2010 Запровадження Нині інформатизація нашого суспільства та освіти виступає як засіб інтенсифікації процесу навчання, вдосконалення його форм і методів, початку нових технологій навчання, орієнтованим на оволодіння умінням самостійно набувати...

(Читати…)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ >ГОУ >ВПО «>ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ >ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ їм. >Н.Г. >ЧЕРНЫШЕВСКОГО» (>ЗабГГПУ) СОЦІАЛЬНИЙ >ФАКУЛЬТЕТ >КАФЕДРА >ПЕДАГОГИКИ >ВЫПУСКНАЯ >КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РОБОТА ТЕМА Організація >досуговой діяльності як головний чинник профілактики агресивності у старших дошкільнят >Чита – 2011 р. Запро...

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 619 Вперед

Навігація