Реферати українською » Педагогика » Організаційно-педагогічні вимоги до кабінету інформатики в умовах реалізації різних форм навчання


Реферат Організаційно-педагогічні вимоги до кабінету інформатики в умовах реалізації різних форм навчання

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Дипломна робота

По темі:

 

«>Организационно-педагогические вимоги до кабінету інформатики за умов реалізації різної форми навчання»

Москва, 2010


Запровадження

Нині інформатизація нашого суспільства та освіти виступає як засіб інтенсифікації процесу навчання, вдосконалення його форм і методів, початку нових технологій навчання, орієнтованим на оволодіння умінням самостійно набувати нові знання.

У зв'язку з реалізацією державних програм комп'ютеризації загальноосвітніх установ, практично всі школи країни оснащені комп'ютерної технікою. Експлуатація комп'ютерна техніка, зазвичай, ввозяться кабінеті інформатики.

У цьому особливе значення набуває дидактичний потенціал кабінету інформатики, у якому проводяться заняття з інформатики та інформаційних технологій. Безсумнівно, що з певних умов кабінету інформатики може бути також центром позакласної і позашкільної роботи, професіональною підготовкою, центром формування інформаційної культури, нарешті, засобом фінансової підтримки зі школи і вчителя інформатики.

За сучасних умов кабінет інформатики має стати центром формування інформаційної культури, глибокого оволодіння новими інформаційними технологіями для свідомого їх використання їх у навчальної та професійної діяльності учнів.

Заняття у кабінеті інформатики повинні служити формуванню:

- сучасної інформаційної картини світу;

- навичок користування інформаційних технологій, як основною складовоюмежпредметной й майбутньої професійної діяльності,

- знань про побудову і функціонуванні сучасної обчислювальної техніки;

- творчу особистість, розвитку у учнів мислення, пам'яті, уяви;

- громадянськості, моральності й високої моралі.

З огляду на це було обрано тема дослідження – «>Организационно-педагогические вимоги до кабінету інформатики за умов реалізації різної форми навчання».

Об'єкт дослідження – процес навчання інформатики дітей молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження – вимоги побудувати простору кабінету інформатики за умов реалізації різної форми навчання.

Мета дослідження – визначити найефективніші форми навчання, дозволяють використовувати дидактичні можливості кабінету інформатики.

Як гіпотези дослідження було висунуто те, що й використовувати дидактичний потенціал кабінету інформатики при реалізації різної форми навчання, то результативність навчання інформатики молодших школярів може істотно підвищена.

З цілі й висунутої гіпотези, було поставлено такі завдання дослідження:

- вивчити організаційні, виховні та дидактичні вимоги побудувати простору кабінету інформатики;

- визначити дидактичний потенціал кабінету інформатики за умов реалізації різної форми навчання;

- розробити уроки інформатики з урахуванням використання простору кабінету інформатики;

- перевірити ефективність дослідження простору кабінету інформатики за умов застосування різної форми навчання.

Теоретична значимість дослідження у тому, що у роботі обгрунтоване позитивний вплив застосування дидактичного ресурсу простору кабінету інформатики на ефективне навчання школярів щодо інформатики.

Практична значимість дослідження полягає у розробці уроків щодо організації та проведенню його з використанням дидактичного ресурсу кабінету інформатики.

інформатика дидактичний урок кабінет


1. Організаційні та педагогічні вимоги побудувати простору кабінету інформатики  

1.1 Організаційні вимоги побудувати простору кабінету інформатики

У цьому параграфі ми розглянемо, як організаційні вимоги побудувати простору кабінету інформатики впливають чинити успішний навчання у школі.

Нині інформатизація нашого суспільства та освіти виступає як засіб інтенсифікації процесу навчання, вдосконалення його форм і методів, початку нових технологій навчання, орієнтованим на оволодіння умінням самостійно набувати нові знання.

У зв'язку з реалізацією державних програм комп'ютеризації загальноосвітніх установ, практично всі школи країни оснащені комп'ютерної технікою. Експлуатація комп'ютерна техніка, зазвичай, ввозяться кабінеті інформатики.

У цьому особливе значення набуває кабінет інформатики, у якому проводять заняття, як у інформатики, і по інформаційних технологій, і на інших шкільним предметів. Безсумнівно, що з певних умов кабінету інформатики може бути центром позакласної і позашкільної роботи, професіональною підготовкою, нарешті, засобом фінансової підтримки зі школи і вчителя інформатики.

На думку Роберт І.В. кабінет інформатики – цеучебно-воспитательное підрозділ сучасного освітнього закладу, оснащене комплектом навчальної обчислювальної техніки,учебно-наглядними посібниками, навчальним устаткуванням, меблями, оргтехнікою і пристосуваннями щодо теоретичних і практичних, класних, позакласних і факультативних занять із курсу інформатики, і інших загальноосвітніх предметів з допомогою інформаційних технологій. Кабінет інформатики може також використовуватися в організацію суспільно корисного та продуктивної праці учнів, автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення навчального закладу та організаційного управління навчально-виховним процесом.

При певних умов кабінет інформатики може бути також центром позакласної і позашкільної роботи, професіональною підготовкою. Кабінет інформатики призначений на вирішення наступних завдань:

- формування в учнів знань про побудову, функціонуванні і областях застосування сучасної обчислювальної техніки; умінь і навиків вирішення завдань з допомогою ВМ, використання програмного забезпечення сучасних ВМ і з інформаційними ресурсами;

- ознайомлення учнів із застосуванням обчислювальної техніки з виробництва, в проектно-конструкторських організаціях, наукових установ, процесі і потребу керувати;

- вдосконалення методів навчання дітей і організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

У кабінеті ж інформатики можна проводити наступну роботу:

- заняття з інформатики та інших навчальним предметів з засобів нових інформаційних технологій;

- складання учнями прикладних програм по завданням учителів і керівництва школи задоволення потреб зі школи і базових підприємств;

- позакласові і факультативні заняття з засобів НІТ.

Важливою передумовою успішного навчання у кабінеті інформатики є створення спеціальних умов навчально-виховного процесу, до складу яких входить комплекс взаємозалежних складових:

- матеріальні;

- гігієнічні;

- естетичні;

-ергономические;

- техніка безпеки.

Цей комплекс умов також має бути доповнений:

- організаційно-методичні.

У цілому нині кабінет має бути психологічно,гигиенически іергономически комфортну середу, організовану з метою найбільшого сприяння успішному викладання, розумовому розвитку та формування інформаційної культури учнів, придбання ними міцних знань, умінь і навиків з інформатики і основам наук за повного забезпечення вимог до охорони здоров'я дитини і безпеки праці вчителя і учнів.

За умов ефективнішої роботи кабінету інформатики відповідно до сучасними вимогами очікується такі результати: перехід шкільної системи освіти нового, вищий рівень; інтенсифікація процесу; широке використання нових технологій у навчанні; ефективніше управління навчальним процесом школи; що у телекомунікаційних освітніх проектах; узагальнення і тиражування педагогічного досвіду вчителів школи; створення механізму підготовки дидактичних і методичних матеріалів на замовлення вчителів; формування інформаційної культури у учнів і сучасних педагогів.

Розвиток інформатизації призводить до того, що у ряді шкіл функціонує 2 і більше кабінетів інформатики. Впровадження інформатики в початкові класи потребує створення окремого кабінету інформатики, бо цієї вікової групи учнів необхідно особливе рішення естетичних, біомеханічних, гігієнічних і психолого-педагогічних проблем.

Ефективне застосування обчислювальної техніки освіти можливе лише за наявності всього комплексу устаткування, програмного забезпечення, методичного забезпечення, документації, організаційних заходів для впровадженню, підтримки і ремонту обчислювальної техніки, підготовці викладачів. Кабінет інформатики оснащується матеріальними засобами відповідно до «Переліку коштів обчислювальної техніки, навчального устаткування, базовий і прикладного програмного забезпечення кабінетів інформатики, класів з ВМ у навчальних закладах системи загальної середньої освіти», і навіть іншими матеріальними засобами.

У кабінеті ж інформатики має бути забезпечене інформаційне взаємодія між учнями і технічними засобами збереження і обробки інформації, між учнями і вчителем, необхідне здійснення навчально-виховного процесу. Аби вирішити з завдань необхідним є дотримання низки організаційно-методичних умов.

>Организационно-методическую роботу кабінету інформатики очолює завідуючий кабінетом у складі викладачів інформатики, який призначається наказом директора зі школи і є устаткування кабінету, роботи учителів і учнів щодо застосування коштів обчислювальної техніки та інформаційних технологій у процесі викладання курсу інформатики, і окремих тим інших загальноосвітніх предметів. Під його керівництвом складається перспективний план розвитку кабінету, розподіляється робота між викладачами і учнями.

Завідуючий кабінетом відпо-відає схоронність устаткування, ведення журналу інвентаризаційної опису, підтримання працездатності устаткування, своєчасність і ретельність профілактичного технічного обслуговування обчислювальної техніки, правильне її використання, реєстрацію відмов машин й організацію їх налагодження чи ремонту, справність протипожежних засобів і засобів першої допомоги при нещасних випадків, своєчасне проведення вступного і періодичного інструктажів учнів технічно безпеки, дотримання викладачами і учнями правил техніки безпеки, реєстрацію у журналі початку і закінчення кожного заняття, включення і вимикання електроживлення.

Завідуючий кабінетом відповідає відповідно до чинним законодавством про працю за нещасні випадки, що сталися з які навчаються під час процесу творення внаслідок порушення і правил охорони праці. У віданні завідувача кабінетом перебувають диски з програмними засобами, інструкції загального призначення, тематична література, видаткові матеріали й т.д.

Викладачі, працюють у кабінеті інформатики, повинні сумлінно стежити над втіленням учнями вимог техніки безпеки і керував роботи у кабінеті і відзначати кожному занятті у товстих часописах використання ВМ час початку будівництва і закінчення роботи, стан робочого місця, відмови машин. При знайомстві учнів із власним кабінетом викладач повинен: розподілити учнів і закріпити їх за робочих місць з урахуванням зростання, стану зору слуху; ознайомити правила техніки безпеки та роботи у кабінеті.

Учитель, провідний заняття, повинен розташовувати дисками з запасними екземплярами програмних засобів, використовуваних на уроці. Системні диски і дискети би мало бути захищені змін чи випадкового стирання.

Для ситуації відмови устаткування чи відключення електроживлення вчителя мусить бути «домашня заготівля» – план роботи з продовження уроку: заздалегідь підготовлені учителем самостійна робота, рольова гра, й т.п. Важливо всупереч обставинам утримати інтерес учнів до предмета чи навіть увагу.

Учні повинні ознайомитися з технікою безпеки і правилами роботи у кабінеті. Інструктаж технічно безпеки проводиться учителем, провідним заняття. Журнал інструктажу розписуються той, хто проводив інструктаж, і студенти.

Учні повинні нести за стан робочого місця та розміщеного у ньому устаткування. У порушення правил роботи однією з учнів слід привернути увагу всього класу, навіть якщо це випадкове порушення. Крім очевидних вимог дотримання гігієни і збереження устаткування, це дає у учнів відповідне ставлення до кабінету, і до занять загалом. Непогано, якщо учні вимиють і витруть руки перед роботою з клавіатурою.

Для підготовки й закінчення заняття на допомогу вчителю може залучатися черговий. Йому можна доручати нескладні дії з включенню і вимиканню робочих місць учнів, розсилання програм на локальній мережі.

Оптимальний кількість робочих місць учнів від 9 до 15, залежно від наповнюваності класів. З огляду на реальну ситуації у сфері освіти, висловлюються думки про необхідність розроблення технологій навчання з урахуванням однієї чи чотирьох-п'яти комп'ютерів у кабінеті інформатики.

Для проведення занять із інформатики класи зазвичай діляться на дві підгрупи. Натомість, під час проведення практичних занять у кабінеті інформатики рекомендується організовувати індивідуальну, групову і колективну роботу. У цьому наРМУ то, можливо організовано роботу лише одну учня заборонено використання однієї ВМ двома і більше учнями).

Розглянемо режими уроків у кабінеті інформатики.

Раціональний режим занять учнів передбачає дотримання регламентованої тривалості безперервної роботи на ВМ і перерв, і навіть дотримання профілактичних заходів, вкладених у охорону здоров'я учнів.

Тривалість роботи з ВМ під час уроків визначається віком учнів, часом початку, тривалістю змін, попередніх роботі завидеотерминалом за дотримання гігієнічних вимог до місцевих умов, організації робочого місця та дотриманню правильної посадки.

>Непреривная тривалість роботи завидеотерминалами має перевищувати:

- учнів I класів – 10 хвилин;

- учнівII–V класів – 15 хвилин;

- учнівVI–VII класів – 20 хвилин;

- учнівVIII–IX класів – 25 хвилин;

- учнівX–XI класів при двох уроках поспіль першому їх – 30 хвилин, другою – 20 хвилин. Інтервал між роботою на ВМ першою й другому уроках може бути щонайменше 20 хвилин.

УчнямVIII–XI класів – через 15–20 хвилин роботи, а інших – після встановленої тривалості занять на ВМ має проводитися комплекс вправ для очей. Під час уроків бажано проводитифизкультпаузи цілеспрямованого дії.

Тривалість зміни між уроками, у яких використовується ВМ, мусить бути щонайменше 10 хвилин, з обов'язковим виходом учнів із кабінету та її провітрюванням. УчнямX–XI класів перед п'ятим уроком, а учнівVIII–IX класів – перед четвертим уроком, доцільно влаштовувати зміну тривалістю в 50–60 хвилин для обіду відпочинку учнів.

При виробничому навчанні учнів старшої школи з допомогою ВМ необхідно відводити по 50% часу на теоретичні і практичні заняття. Режим роботи має відповідати вимогам з обов'язковим проведенням профілактичних заходів. У цьому загальне час виробничої практики з допомогою ВМ учнів старше 16 років – до 3-х годин, а учнів молодший 16 років – до2-х годин.Факультативная і гурткове роботу з використанням ВМ учнів старшої школи повинно бути до, як за 1 годину по закінченні уроків і частіше двох разів на тиждень; за тривалістю трохи більше 60 хвилин учнівII–V класів та 90 хвилин учнівVI–XI класів.

Комп'ютерні ігри робилися із нав'язаним ритмом дозволяється здійснювати кінці гурткових занять тривалістю до 10 хвилин учнівII–V класів та до 15 хвилин ще старших учнів. Режим занять в гуртку має відповідати вимогам, викладеним під навчальні занять.

Для профілактики загального втоми учнів між уроками інформатики необхідно проводитифизкультпаузи і навіть фізичні вправи, які включають вправи загального впливу, що покращують функціональне стан нервової, серцево-судинної, дихальної систем, і навіть мозкового кровообігу іликвидирующие застійні явища у нижній половині тіла, і ніг, знімають стомлення з м'язів плечового пояса, рук, тулуба і ніг.

Вивчивши документ, ми з'ясували, які гігієнічні вимоги визначаються до розкладу уроків.

Встановлено, щобиоритмологический оптимум розумової працездатності в дітей віком шкільного віку посідає інтервал 10–12 годин. У ті годинник відзначається найбільша ефективність засвоєння матеріалу при найменших психофізіологічних витратах організму.Неодинакова і розумова працездатність учнів й у різні дні навчальної тижня. Її рівень наростає до середини тижня і залишається низьким на початку й наприкінці минулого тижня. Тож у розкладі уроків для учнів I щаблі основні предмета мають проводитися на 2–3 уроках, а учнів II і III щаблі – на 2, 3, 4 уроках.

Розподіл навчальної навантаження протягом тижня має будуватися в такий спосіб, щоб найбільший її обсяг припадав на вівторок

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація