Реферати українською » Педагогика » Підготовка фахівців в області конструювання і виробництва автотрактороной техніки


Реферат Підготовка фахівців в області конструювання і виробництва автотрактороной техніки

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Запровадження

Стрімкий прогрес у природничо-технічній освіті призвів до бурхливого розвитку мультимедійних коштів. Комп'ютери, відео, проектори, інтерактивні дошки й інші засоби мультимедіа стають невід'ємною частиною сучасної математичної освіти.

Таке засіб мультимедіа як інтерактивна дошка повністю заміняє звичайні крейдяні дошки, проектори, телевізори у процесі навчання, а як і зумовлює необхідність додаткової підготовки викладачів до роботи з інтерактивною дошкою.

Актуальність цієї теми залежить від важливості вивчення типів інтерактивних дощок, їх видів, негараздів у використанні, а як і їх можливостей у викладанні технічних предметів у коледжах.

Нині літератури в надрукованому вигляді встановлення, проблемам, а як і можливостям використання, обмаль, можна сказати, у тому, але у інтернеті інформації досить. У інших містах постійно проводяться різноманітні семінари й навчальні програми для викладачів, у яких розглядаються види, типи інтерактивних дощок, проводиться навчання працювати з дошками та на прикладах розглядаються їхньої можливості.

Отже, метою нашої випускний кваліфікаційної роботи є підставою: вивчення різних типів і деяких видів інтерактивних дощок, розв'язання різноманітних проблем пов'язані з їх експлуатацією, а як і вивчення можливостей використання інтерактивних дощок.

Досягнення мети вирішити такі:

1. Вивчити і проаналізувати інформацію з проблем використання інтерактивних дощок

2. Вивчити типи, види, а як і можливості інтерактивних дощок

3. Навчитися практично використовувати отримані знання, а як і використовувати весь потенціал інтерактивних дощок при викладанні технічних предметів у коледжі

4. Розробити програму навчання, плани конспекти, а як і фрагмент КТП.

Об'єктом нашої роботи є підставою процес професіональною підготовкою учнівСПО.


1. Використання інтерактивних дощок у процесі викладання технічних предметів у коледжі. Інтерактивні дошки у процесі професійної освіти

1.1 Кошти мультимедіа освітньому процесі

Багато викладацьких кадрів вперше зіштовхуються з визначенням мультимедіа, як у їхньому розпорядженні виявляється комп'ютер, оснащений спеціальним устаткуванням, який дозволяє працювати із дуже різноманітної інформацією, а саме текст, звук, нерухомі і рухомі зображення. Більшість людей, причетних до викладання, саме з спеціального апаратного забезпечення починається знайомство і наступне взаємодію Космосу з технологіями мультимедіа.

Справді, в апаратній забезпеченні певним чином виділяється сімейство коштів, характерною рисою якого є можливість оброблення і подання різних типів, є щодо новими з погляду розвитку комп'ютерна техніка. Останніми роками до засобів, що дістали назву коштів мультимедіа, віднесли устрою для запису і відтворення звуку, фотоі відео зображень. Якщо найближчим часом будуть поширяться устрою для цифровий обробки запахів, то ці устрою також буде віднесено сімейства коштів мультимедіа. Через те, такі кошти мають особливе значення у розвиток інформатизації освіти, доцільно розглянути їх окремо.

>Специфику коштів мультимедіа не можна зрозуміти не повідомляючи видів (типів) інформації та способів її подання. Зупинімося лише на основних аспектах класифікації інформації, значимих з вивченнямультимедиа-технологий.

Термін інформація сягає до латинськоїinformatio – роз'яснення, виклад. Спершу це слово вкладався сенс, відповідний «даними переданих одними людьми іншим, усним, письмовим чи в спосіб, і навіть процес передачі чи одержання цих відомостей».

Є кілька критеріїв, за якими інформація то, можливо класифікована. Як першого критерію можна використовувати найпоширеніший принцип виділення видів сприйняття інформаціі людиною, як-от зір, слух, нюх, дотик, смак. З погляду вивчення мультимедіа доцільно розглядати ті види інформаційного на людини, що можливо під час роботи з комп'ютерною і комунікаційної технікою.

Отже, усю інформацію за видами сприйняття можна розділити втричі основні групи:

1. Інформація, сприйнята зором людини, так звана зорова чи візуальна інформація, куди входять текст, графічні зображення малюнки, фотографії, мультфільми, відеофільми;

2. Інформація, сприйнята слуховим апаратом людини, так звана звукова інформація, куди входять довільні шуми, музичні твори, мова;

3. Інформація, сприйнята сенсорної системою людини, так звана сенсорна чи тактильна інформація, під час роботи з допомогою спеціальних технічних засобів.

Будь-яка мова, яким люди користуються для спілкування містить досить багато слів, які мають різні значення. Сенс таких слів визначається з контексту їх споживання у мові. Прикладами таких слів у російській є кран, ключ, журавель, машині й інші аналогічні слова. Важливо розуміти, що, як і ще слова мови, слово «мультимедіа» також має відразу кількох різних значень.

мультимедіа – це:

• технологія, яка описувала порядок розробки, функціонування та застосування коштів обробки інформації різних типів;

• інформаційний ресурс, створений з урахуванням технологій оброблення і подання різних типів;

• комп'ютерне програмне забезпечення, функціонування якого пов'язані з обробкою й поданням інформації різних типів;

• комп'ютерне апаратне забезпечення, з допомогою якого стає можливим роботу з інформацією різних типів;

• особливий узагальнюючий вид інформації, що об'єднує у собі як традиційну статичну візуальну (текст, графіку), і динамічну інформацію різних типів (мова, музику, відео фрагменти, анімацію тощо.).

Отже, у сенсі термін «мультимедіа» означає спектр інформаційних технологій, використовують різні програмні і технічні засоби із єдиною метою найефективнішого на користувача (що є це й читачем, і слухачем, і глядачем).

Завдяки застосуванню мультимедіа у засобах інформатизації з допомогою одночасного впливу графічної, звуковий, фотоі відеоінформації такі величезні кошти мають великим емоційним зарядом і активна входять у індустрію розваг, практику роботи різних державних установ, домашній дозвілля, освіту.

Поява систем мультимедіа зробила революцію у багатьох областях діяльності. Одне з широких областей застосування технологія мультимедіа отримало сфері освіти, оскільки інформатизації, засновані на мультимедіа здатні, часом, істотно збільшити ефективність навчання.

Експериментально встановлено, що з усному викладі матеріалу,обучаемий, за хвилину сприймає і може переробити до тисячі доларів інформації, а при «підключенні» органів зору до 100 тисяч таких одиниць.

Нині кількість створених коштів мультимедіа вимірюється тисячами найменувань.Мультимедиа-технологии і кошти інформатизації освіти розвиваються нас дуже швидко. Якщо у першому виданні російського довідника по CD-ROM і мультимедіа, виданого 1995 року, перераховано всього 34 примірника мультимедіа-продуктів освітнього призначення, у солідному виданні 1996 року таких продуктів перераховано вже з більш112-ти, а початку 1998 року їх кількість перевищила 300, той зараз цей перелік містить кілька тисяч найменувань. Безумовно, ці показники не відбивають точної картини забезпеченості засобами мультимедіа, але однозначно свідчить про неухильне зростання числа створюваних і використовуваних коштів мультимедіа.

Кошти і технології мультимедіа забезпечують можливість інтенсифікації навчання дітей і підвищення мотивації студентів до вченню шляхом застосування сучасних способів обробки аудіовізуальної інформації, як-от:

• «маніпулювання» (накладення, переміщення) візуальної інформацією;

• контамінація (змішання) різної аудіовізуальної інформації;

• реалізація анімаційних ефектів;

• деформування візуальної інформації (збільшення ' чи зменшення певного лінійного параметра, розтягування чи стиснення зображення);

• дискретна подача аудіовізуальної інформації;

• тонування зображення;

• фіксування обраної частини візуальної інформації на її наступного переміщення чи розгляду «під лупою»;

•многооконное уявлення аудіовізуальної інформації однією екрані із можливістю активізувати будь-яку частина екрана (наприклад, щодо одного «вікні» – відеофільм, й інші – текст);

• демонстрація реально які протікають процесів, подій у часі (відеофільм).

Є кілька понять, що з мультимедіа та використанням відповідних коштів інформатизації освіти. Зокрема, під час використання коштів мультимедіа у навчанні істотно зростає роль ілюстрацій.

Ілюстрація є також багатозначним терміном. Існує дві основних тлумачення цього терміна.

Ілюстрація (ілюстрування) – це:

• введення у текст яка б пояснила чи доповнювала інформації іншого типу (зображення звуку),

• приведення прикладів (можливо, й без використання інформації інших типів) для наочного і переконливого пояснення.

Важливо розуміти, що обидві тлумачення терміна ілюстрація однаково причетні як до звичайних паперовим підручниками і навчальнимпособиям, і до сучаснихмультимедиа-средствам. Більше «того, необхідність ілюстрування призводить до того, що що тепер кошти інформатизації навчання мають існувати використовуватимуться наочного, переконливої і доступного пояснення головних, основних чи найскладніших моментів навчального матеріалу. мультимедіа таки сприяє цьому.

Умультимедиа-средствах ілюстрації можуть бути як прикладів (зокрема і текстових), двомірних і тривимірних графічних зображень (малюнків, фотографій, схем, графіків, діаграм), звукових фрагментів, анімації, відео фрагментів.

Поява в освітніхмультимедиа-средствах нових видів ілюстрацій зовсім не від означає відмови від колишніх підходів, використовуваних при виданні традиційних шкільних підручників на паперових носіях. У сфері ілюстрування і поліграфічного оформлення традиційних навчальних книжок у загальне середньої освіти нагромаджено значний досвід, відповідно до якого визначаються особливості просторової угруповання елементів видання, здійснюється акцентування (візуальне виділення) окремих елементів, враховуються фізіологічні боку сприйняття й інші чинники. Цей досвід успішно застосовується й розробки сучаснихмультимедиа-средств на навчання.

Нині створено мультимедійні енциклопедії за багатьма шкільним дисциплінам і освітнім напрямам. Розроблено ігрові ситуаційні тренажери і мультимедійні навчальні системи, дозволяють організувати навчальний процес з допомогою методів навчання.

1.2 Інтерактивна дошка як мультимедіа

Інтерактивна дошка – сенсорний екран, під'єднаний до комп'ютера, зображення від якого передає на дошку проектор. Потрібно лише долучитися до поверхні дошки, щоб почати роботу в комп'ютері. Спеціальне програмне забезпечення дозволяє працювати з текстами і об'єктами, аудіо- і відеоматеріалами,Internet-ресурсами, робити запису від руки прямо поверх відкритих документів і майже зберігати інформацію. Інтерактивна дошка надає унікальні змогу праці та творчості вчителя і учня. [1]

Інтерактивні дошки бувають прямий проекції і інтерактивні дошки зворотної проекції. Різниця між тими пристроями несуттєво, і вони подібні пофункционалу.

Пряма проекція – це трансляція сигналу із боку людини, стоїть перед дошкою, зворотна проекція – це трансляція зображення з протилежного доповідачу боку.

У чому полягає інтерактивність?

З зображенням на інтерактивною електронної дошці можна працювати: малювати, робити позначки, писати тощо. Усе це можна зберігати в файлі бажаного розширення, і потім продовжувати роботу. Записувати і можна в різний спосіб: спеціальними маркерами, електронними пір'ям чи навіть рукою. Уявіть, наскільки просто з допомогою таких інтерактивних дощок провести лекцію чи доповідь, супроводивши сказане схемами і кресленнями.

Деякі з інтерактивних дощок додатково оснащуються аудіосистемами, що дозволяють «озвучити» зображення отже посилити вплив на аудиторію.

Ще нещодавно це здавалося фантастикою: щоб у кабінеті замість звичайній дошки висів великий сенсорний екран, під'єднаний до комп'ютера, зображення від якого передає на дошку проектор. Сьогодні це реальність: вже багато студентів знають, що інтерактивна дошка дозволяє демонструвати слайди і відео, малювати і креслити різні схеми, як у звичайній дошці, у часі наносити напроецируемое зображення позначки, вносити будь-які зміни і зберігати у вигляді комп'ютерних файлів задля її подальшого редагування, друку на принтері, розсилки факсом чи електронної пошти. [2]

Інтерактивні дошки дозволяють уникнути привнесеної комп'ютерної культурою суто презентаційної форми подачі матеріалу, заощаджують час заняття з допомогою відмовитися відконспектирования. Студенти після закінчення заняття можуть одержати файл з його записом, що можна вдома переглянути на ПК. Інтерактивні дошки підвищують ефективність подачі матеріалу.

Як свідчить досвід, найбільші труднощі у впровадженні інтерактивною дошки в освіту виникають під час навчання викладачів ефективному володінню цим устаткуванням. Більшість із проблем, із якими стикаються викладачі під час створення електронного варіанта навчального матеріалу, пов'язана з відсутністю достатніх навичок проектування інформаційного простору й користувальницького інтерфейсу, які забезпечують створення ефективних структур, відповідних нових можливостей уявленняинформации[3].

Багато проблем виникає під час виборів інтерактивною дошки. Спільним всім дощок є метод виведення зображення з допомогою проектора. І це способи реєстрації становища маркера (спеціального олівця, яким пишуть на електронних дошках) щодо поверхні можуть бути різними, які базуються на сенсорної або електромагнітної технології.Резистивная дошка дбає про продавлювання: при натискування маркера поверхню продавлюється, зовнішнє електрод торкається до внутрішнього, система обробляє отриману інформацію і виводить на комп'ютер.Электродами служитьдвухслойная сітка із найтонших провідників, розділених повітряним зазором, яка вмонтована в пластикову поверхню дошки.Маркеррезистивной дошки простий і дешевий, при втраті, поки що не придбаний новий, може бути замінити підхожим підручним засобом (наприклад, повністю пописаним чи висохлим звичайним маркером, не залишає чорнильних слідів) і навіть просто писати на інтерактивною дошці пальцем [4].

Перше завдання, яку дозволяють вирішувати інтерактивні дошки – уникнути привнесеної комп'ютерної культурою суто презентаційної форми подачі матеріалу.

Друге завдання інтерактивних дощок – економія часу заняття з допомогою відмовитися відконспектирования Студенти після закінчення заняття можуть одержати файл з його записом, що можна вдома переглянути на ПК впошаговом режимі. У цьому як доступні запропоновані викладачем ілюстрації і запис, а й правильно відтворюється послідовність його дії у дошки.

Третє завдання інтерактивних дощок – підвищення ефективності, подачі матеріалу. Щоб пояснити механізм цього процесу, зробимо невеличкий відступ. У художній фотографії, театрі, кінематографі, мультиплікації, живопису та іншій системі мистецтва традиційно розрізняють сцену і героя (об'єкт) – мовою психології, фонове і когнітивне, фон і постать. Тло і постать підпорядковуються своїм законам, вони настільки різні, що й оформленням часто займаються різні люди. У театрі це художник сцени, і костюмер, в мультиплікації – також художник фону іхудожник-аниматор.

Найбільш сильне вплив на глядачів досягається саме за вдалою комбінації сцени, і розгортання їхньому тлі основного дії. Треба сказати, що у ранньої системі навчання викладач був дуже обмежений у створенні фону. Найчастіше за розпорядженні був лише тематично оформлений кабінет, плакати чи карти.Когнитивную складову матеріалу він виголошував дошці чи показував на навчальних посібниках.

Ситуація на сьогодні кардинально змінюється. Проектор виводить на поверхню інтерактивною дошки заздалегідь підібрану викладачем фонову картинку чи фонове слайд-шоу.Акустические системи створюють на аудиторії потрібний фоновий звук, а викладачеві залишається подбати про змістову частину матеріалу, може, скажімо, писати чи малювати на інтерактивною дошці. За силою і глибині на аудиторію грамотно побудоване заняття з допомогою комп'ютера та інтерактивною дошки порівняти

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація