Реферати українською » Педагогика » Інформаційні технології в освіті


Реферат Інформаційні технології в освіті

Страница 1 из 3 | Следующая страница

року міністерство освіти Республіки Білорусь у

Заснування освіти

«Мінський державний торговий коледж»

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь

 

По дисципліни: Інформаційні технології

На тему: «ІТ освіти»

 

 

 

Підготувава: Павловська Наталя

>Учащася 2 курсу групиК-95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінськ 2011


Зміст

 

Запровадження

1. Поняття відкритого освіти і дистанційного навчання

2. Технології дистанційного навчання

3.Автоматизированние навчальні системи

4. Електронний підручник

5. Електронні енциклопедії

6. Вікіпедія

Список літератури


Запровадження

 

Ми у нестабільній неспокійному світі. XXI століття поставив ряд складних глобальних проблем, від вирішення яких залежить майбутнє людства. Ці дві проблеми часто називають викликами ХХІ сторіччя.

Перший виклик — енергетичний. Не забариться виснаження ресурсів традиційних джерел енергії у надрах землі. У той самий час споживання, особливо у індустріально розвинених країн, продовжує зростати. Ми сподіваємося на учених, те що, що вони, з одного боку, буде відкрито нових поки що невідомі джерела, з іншого боку, розроблено нові енергозаощаджуючих технологій.

Другий виклик — екологічний. Людство хоч і усвідомило необхідність охорони навколишнього середовища проживання і використання екологічно безпечних технологій, але розробка природоохоронних заходів і нешкідливих технологій поки що відстає потреб екосистеми.

Наступний виклик — демографічний. Частка людських ресурсів економічно розвинених країн у чисельності населення планети продовжує зменшуватися, що ні сприяє підвищенню загального культурного рівня населення, якій і доведеться розв'язувати проблеми ХХІ сторіччя.

Ще одна виклик — соціальний. Соціальні проблеми загострюються у зв'язку з нерівністю у розподілі ресурсів як між верствами населення масштабах Росії, і між "золотим мільярдом" й іншим людством в глобальному масштабі.

Аби вирішити них намітилися такі тенденції. Перша тенденція — поступовий перехід до постіндустріального суспільства з урахуванням розвитку та широко він інформаційних технологій. Друга тенденція — підвищення культурного й фахової рівня більшості жителів Землі з урахуванням розвитку і поширення методик, засобів і технологій освіти.

Отже, у сучасних умовах істотно зростає роль освіти, ростуть потреби товариства в освітніх послугах.

За даними ЮНЕСКО число студентів у світі досі мало тенденцію до зростання. Інтерес до освітні послуги зараз становить понад пропозицію. Обмеження пропозиції освітніх послуг багато чому визначається нестачею висококваліфікованих викладацьких кадрів. Серед інші проблеми освіти — труднощі супроводу навчальних матеріалів, адаптації для потреб учнів і динаміки розвитку галузей знань і нових технологій.

Щоб система освіти був готовий прийняти виклики ХХІ сторіччя, необхідні певні перетворення системи з урахуванням використання сучасних інформаційних технологій. Основні сподівання створення і супроводження інформаційно-освітніх середовищ (>ИОС) відкритого і дистанційного навчання, в розвитку нових об'єктних технологій створення баз навчальних матеріалів (БУМ), поруч із розвитком традиційних технологій розробки електронних підручників імультиагентних технологій освітніх порталів.

Отже, інформаційні технологій і освіту — ці дві тенденції разом стають тими сферами людських інтересів й агентської діяльності, які знаменують епоху ХХІ сторіччя мають стати підвалинами рішення завдань, які людством проблем.

У світлі вищесказаного починає формуватися нова перспективна предметна область — "Інформаційні технології освіти". До цій галузі належить проблематика інтелектуальних навчальних систем, відкритого освіти, дистанційного навчання, інформаційних освітніх середовищ. Ця сфера тісно зтикається, з одного боку, з педагогічними і психологічними проблемами; з іншого боку, з результатами, досягнутими в науково-технічних напрямах, як телекомунікаційні технології і мережі; комп'ютерні системи обробки, візуалізації інформації та взаємодії з людиною; штучний інтелект; автоматизовані системи моделювання складних процесів; автоматизовані системи прийняття рішень, структурного синтезу і ще.

Вочевидь, що потреби, складових предмет інформаційних технологій у освіті, надзвичайно широкий і є спроба викласти всі проблеми щодо одного посібнику було б приречена невдачу. Тож у цьому електронному виданні зроблено акцент стосовно питань апаратного, інформаційного, програмного, лінгвістичного забезпечення автоматизованих навчальних систем, на шкоду викладу педагогічних, психологічних і соціально-економічних питань.

освіту дистанційний підручник енциклопедія


1. Поняття відкритого освіти і дистанційного навчання

 

Зміни, які у світі за переходу до постіндустріального суспільства, пов'язані з появою та розвитком інформаційних технологій. Натомість, інформаційні технології стають двигуном що відбуваються змін. Сповна це стосується сфері освіти. Традиційні методи і кошти навчання виявляються недостатніми до виконання підвищених вимог до рівня підготовки випускників вищій школі. Високі темпи науково-технічного прогресу призводять до швидкому старіння знань фахівців, що працюють у промисловості, що необхідність продовження їм процесу творення протягом усього активного періоду життя.

Відповіддю на зрослі вимоги до системи освіти стала поява концепції відкритого освіти. Глобальної метою відкритого освіти є підготування учнів до повноцінного і ефективному брати участь у суспільної відповідальності і професійних областях за умов інформаційного суспільства.

Відкрите освіту грунтується ряд основних принципів, до яких належить свободаобучаемого у виборі навчального закладу, часу, місця та темпів навчання, в плануванні своїх уроків. Передбачається, що відкрите освіту підвищить якості освіти і дозволить протиріччя між пропозицією і попитом на освітні послуги.

Принципи відкритого освіти можна реалізувати лише за застосуванні дистанційних методів навчання.

>Дистанционним навчанням (ДО) називається освітній процес, у якому усі поголовно чи частина навчальних процедур виконується із сучасних інформаційних технологій при територіальному роз'єднанні який навчає іобучаемого.

Дистанційне навчання затребувана різними категоріями громадян:

· студентами очного навчання, оскільки з її допомогою вони можуть заповнити прогалини у своїх знаннях, що виникли внаслідок пропуску за тими або іншим суб'єктам причин регулярних уроків; їм стає доступнішою зване друге (додаткове) освіту, розростаються можливості для талановитих студентів закінчити цикл навчання у коротший термін;

· студентами філій навчальних закладів (якщо філії в повному обсязі укомплектовані викладацькими кадрами і навчальними ресурсами), і навіть студентами нової дистанційної форми навчання у навчальних закладах відкритого освіти;

· особами,совмещающими роботу й навчання;

· співробітниками підприємств підвищення свою кваліфікацію;

· людьми із фізичними недоліками, яким протипоказані переміщення між місцем проживання та навчальними приміщеннями;

· військовослужбовцями, бажаючими здобути середню освіту під час військової служби;

· людьми, бажаючими підвищити культурний і освітній рівень без прив'язки до конкретного навчального закладу.

2. Технології дистанційного навчання

Відомі й застосовуються такі основні технології дистанційного навчання:

1. >Кейс-технология, коли вінобучаемий отримує комплект навчальних матеріалів (кейс) і вивчає, маючи змоги періодичних консультацій ізпреподавателями-тьюторами у навчальних пунктах (центрах).

2. >ТВ-технологии, у яких основні навчальні процедури засновані на прослуховуванні і перегляді телевізійних лекцій.

3. Мережні технології, у яких доступом до навчальних матеріалів і консультації з викладачами проводяться у вигляді телекомунікаційних технологій і обчислювальних мереж. Зазвичай, як мережу використовується Internet, тоді мережну технологію називаютьInternet-технологией (чиWeb-технологией).

Навчальні матеріали вкейс-технологиях можуть бути як звичайних паперових комплектів (твердих копій) підручників і навчальних посібників, соціальній та електронному вигляді на компакт-дисках і відеокасетах. Серед матеріалів може бути відеозапису лекцій і комп'ютерні програми до виконання самостійних завдань. Ці технічні засоби не передбачають контактів із викладачами. Нестача безпосереднього спілкування з викладачами заповнюється організацією періодичних сесій, у яких або студенти приїжджають у навчальний центр, або викладачі відряджаються в локальні навчальні пункти, з урахуванням яких організується дистанційне навчання перебуває.

УТВ-технологиях передачі телевізійних сигналів зазвичай використовується супутниковий. Відсутність зворотний зв'язок від учнів до лектора очевидне недоліком даних технологій.

З розвитком інформаційних технологій і збільшення кількості абонентів, підключених до неї Internet, дедалі більшого поширення отримують мережні технології. У цьому можна використовувати і елементи двох перших технологій, оскільки ряд навчальних посібників може передаватися студентів як твердих копій, а окремі телевізійні лекції - у запису на магнітофонних стрічках чи компакт-дисках.

Дистанційне навчання за мережним технологіям грунтується на доступі студентів до попередньо створеним баз навчальних матеріалів. До коштів мережевих технологій входять тілі- і відеоконференції. На відміну відТВ-технологий в відеоконференціях передбачені можливості двостороннього обміну.Обучаемие як слухають лектора, але можуть ставити питання і реально отримувати відповіді. Хоча безпосереднє спілкування з викладачем є певним гідністю відеоконференцій, їх організація обходиться досить дорого, вимагає присутності учнів у час у спеціальних студіях, обладнаних засобамивидеоконференц-связи. Тому головні навчальні процедури пов'язані з допомогою навчальних систем і електронних навчальних матеріалів.

Навчальні матеріали створюються з допомогою спеціальних інструментальних систем, які розглядають у наступному розділі. У багатьох систем передбачається можливість індивідуальної настройки наявних навчальних посібників для конкретних учнів з урахуванням їхньої поточних запитів і підвищення рівня попередньої підготовки.

Задля реалізації ДО користувач повинен мати удома чи своєму робоче місце комп'ютер з певним набором зовнішніх пристроїв і пристроїв вводу-виводу інформації. Вимоги до характеристикам клієнтського комп'ютера та складу зовнішніх пристроїв визначаються характеристиками використовуваних навчальних матеріалів.

У мінімально необхідний набір пристроїв входять комп'ютер, дисплей, клавіатура, миша. Що стосується навчання зInternet-технологии треба мати підключення до Internet і в комп'ютері модем чи мережну плату. Якщо навчання передбачається по мультимедійним навчальнимпособиям, то комплект устаткування додатково мають увійти звукова система івидеобластер. Якщо передбачено використання інтерактивного режиму роботи з меншим навчальним програмою, розташованої на такого далекого сервері, чи здійснення консультацій із викладачем як on-line, необхідно, щоб використовуваний канал абонентського доступу мав достатню пропускну спроможність. Зазвичай тих режимів модемна зв'язок виявляється незадовільною, доцільно мати за каналу "останньої милі" ISDN чи абонентську лінію xDSL.

>Клиентский комп'ютер в системах ДО має бути оснащений програмами, забезпечують комунікаційні зв'язки України із викладачами освітнього центру, програмами доступу до електронних навчальних матеріалів і з ними інтерактивному режимі. Якщо навчання відбувалося у складі студентської групи корисно мати засоби зв'язку ">студент-студент". Принаймні,обучаемий повинен розташовувати засобами передачі файлів та зв'язку електронною поштою, але бажано також матимуть можливість спілкування як on-line, участі у відео- іаудиоконференциях.

Навчання за низкою дисциплін передбачає виконання студентів циклу лабораторних робіт і завдань на курсове і дипломне проектування. Значна частина робіт, завдань і експериментів можна виконувати з допомогою програм моделювання чи основі дистанційного доступу до реального устаткуванню. І тут клієнтський комп'ютер додатково має бути оснащений програмами моделювання, виконання необхідних розрахунків, дистанційного управління досліджуваними об'єктами.

3.Автоматизированние навчальні системи

 

Під автоматизованої навчальною системою (>АОС) розуміється узгоджена сукупність навчальних матеріалів, коштів на свою розробки, зберігання, передачі й доступу до них, призначена з метою навчання дітей і джерело якої в використанні сучасних інформаційних технологій.

З власного масштабуАОС у сфері вищої освіти може бути освітніми системами кафедри, університету, напрями підготовки (спеціальності), консорціуму вузів. У промисловостіАОС можна створювати компаніями, які проводять регулярні заходи щодо підвищення кваліфікації своїм співробітникам.

Основні функціїАОС:

· Доступ до освітнім ресурсів (СР), включаючи кошти віртуальних віддалених навчально-дослідних лабораторій;

·Самотестирование контроль знань учнів;

· Пошук інформації;

· Створення СР;

· Управління навчальним процесом;

·Конференцсвязь (чати, потокове відео).

Важливою рисоюАОС є зв'язку з різними джерелами інформації, наявними в Internet, і з комп'ютерними системами підтримки науково-дослідницьких робіт, наявними як і університетах, і у академічних інститутах. Наявність такої зв'язку необхідно як для залучення студентів до наукових досліджень, але й підвищення кваліфікації викладачів і тим самим для вдосконалення вмісту БУМ.

Основні підсистемиАОС:

· Інструментальна середовище (компілятор навчальних посібників, сукупність зовнішніх чи вбудованих редакторів тексту, графіки, мультимедіа);

· База СР;

·Браузер;

·Тестирующая підсистема;

·Поисковая підсистема;

· Електронний деканат.

Типоваукрупненная структураАОС представлена на рис. 1.


>Рис. 1.Укрупненная структураАОС

Зазвичай конкретні реалізаціїАОС створюються певними компаніями чи університетами. Ресурси такихАОС найчастіше є мобільними, тобто. стерпними від використання та розвитку з однієї системи до іншої. Це очевидне недоліком з погляду створення інтегрованої бази науково-освітніх ресурсів немає і застосування в системах відкритого освіти.

Систему керуванняАОС має підсистеми, зорієнтовані учнів, викладачів і адміністраторів, контролюючих функціонування апаратно-програмних коштів системи. Автоматизована навчальна система контролює права доступу користувачів; здійснює пошук необхідних матеріалів, дістає їх із БУМ і дає користувачеві; забезпечує доступом до індивідуальної робочої зошити, що містить графік уроків, результати виконання навчальних завдань та інші нотатки користувача, пов'язані вивчення курсу; реалізує телекомунікаційні зв'язку ">преподаватель-обучаемий", ">студент-лаборатория" і ">обучаемий-обучаемий" та зв'язку користувачів з Internet на допомогу пошуку інформації, організації конференцій та спільною роботи над проектами; допомагає адміністратору підтримувати систему в актуальному стані, вести облік користувачів та інших.

З іншого боку, у низціАОС на систему управління покладається виконання функцій електронного деканату як-от облік учнів та його успішності, формування розкладів конференцій, консультацій тощо. Нині системи управлінняАОС створюються з урахуванням технологій порталів імультиагентних систем.

У системах відкритого освіти і ДО доцільно створення середовища, потенційно здатної інтегрувати ресурси різнихАОС. Таку середу називають інформаційно-освітньої середовищем (>ИОС) відкритого освіти. ВласнеИОС, як об'єднання багатьохАОС, можна як інтегровануАОС. Є й з'являється інший погляд наИОС, щойно на систему управління взаємодією різнихАОС. У цьому використовують також інші назвиИОС, наприкладLearning Management System (>LMS),Training Management System (>TMS), систему управління навчальним процесом. Вочевидь, створенняИОС це можливо за домовленостей освітнього співтовариства про структурах навчальних матеріалів про інтерфейсахАОС (метаданих), виражених у формі стандартів.

4. Електронний підручник

 

>Полнофункциональний електронний підручник (ЕУ) складається з кількох основних частин (рис. 1), до яких належать:

· головна частина, у якій викладається зміст предмета, подана у вигляді гіпертексту з графічними ілюстраціями і, можливо, з аудіо- і відеофрагментами;

·тестирующая частина, куди входять контрольні питання, вправи і завдання для практичного освоєння матеріалу і самотестування разом із рекомендаціями і прикладами виконання завдань;

· тлумачний словник;

· часто поставлені запитання і підготовлені відповіді них;

· описи лабораторних робіт, тоді як навчальної програмі такі передбачені, включаючи оригінальне програмне забезпечення виконання цих робіт.

>Рис. 1. Структура повнофункціонального електронного підручника

Головна частина ЕУ зазвичай чи представляється як сукупності лекцій (уроків), чи структурується із розділів, глав, параграфів аналогічно побудові книжок у традиційних обрисах. Можливе також модульне побудова ЕУ з можливостями оперативної компіляції тексту ЕУ з набору наявних модулів, що реалізується

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація