Реферати українською » Педагогика » Розробка програми тренінгової роботи соціального педагога, спрямованої на виховання толерантності підлітків


Реферат Розробка програми тренінгової роботи соціального педагога, спрямованої на виховання толерантності підлітків

Страница 1 из 7 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕАГЕНСТВО ПО ОСВІТІ

>ГОУВПО «>УДМУРТСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ІНСТИТУТПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГІЇ ІСОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГІЙ

>КАФЕДРАПЕДАГОГИКИ ІПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГІЇ

>Балобанова Ксенія Олександрівна


>ВЫПУСКНАЯКВАЛИФИКАЦИОННАЯ РОБОТА

«Розробка програми тренінгової роботи соціального педагога, спрямованої виховання толерантності підлітків»

 

>Ижевск 2011


>Оглавление

Запровадження

Глава 1.Социально-педагогические умови виховання толерантності підлітків.

1.1 Толерантність: підходи й поняття

1.2 Педагогічні умови формування толерантності

1.3 Форми роботи соціального педагога

1.4. Висновки на чолі

Глава 2. Досвід реалізації тренінгової роботи соціального педагога виховання толерантності підлітків.

2.1 Вибірка і силові методи дослідження

2.2 Розробка змісту тренінгової роботи соціального педагога виховання толерантності підлітків

2.3 Результати реалізації тренінгової роботи соціального педагога виховання толерантності підлітків

2.4 Висновки на чолі

Укладання

Список літератури

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6


Запровадження

Останнім часом проблема толерантності стала висвітлюватися у засобах масової інформації, державному та міжнародному. Це зучащающимися випадками нетерпимості стосовно інакомислячим людей зі боку вороже налаштованих опонентів. У цьому нерідко трапляється відвертих конфліктів, що виливаються в жорстокі і криваві зіткнення. Подібна тенденція пов'язані з зменшенням рівня толерантності до людям, жорсткістю у взаєминах, невмінням тактовно і грамотно викладати умови та вимоги, не зачіпаючи значимі аспекти інших людей.

Найбільший акцент потрібно зробити на такому віці, оскільки саме цей період людина знаходить шляхи і засоби грамотної адаптації в дорослому світі. Мислення підлітка ще вбирає у собі усе з дитячої безпосередністю, але вже настав здатна до грамотному аналізу ситуацій і винесенню відповідних висновків із неї. Зараз формується світоглядна картина підлітка і всі, що він всотає у собі, буде зацікавлений у майбутньому визначати його життєву позицію і знаходять способи поведінки. З огляду на вікових особливостей молоде покоління немає необхідних знань, дозволяють з достатньої глибиною розуміти сучасніетнопроблеми, немає загальної культури та психологічної, готовності до брати участь у них, до того ж час молоді не відчувають тієї гостроти неприязні і непримиренності до людей інших національностей, що часом виникають дорослого покоління (діти більше й частіше забувають про національності своїх друзів, із якими грають В.Гвоздицький і навчаються).

Особлива роль вихованні толерантності відводиться соціальному педагогові, від котрого вимагається володіння культурою міжнаціонального спілкування, свобода від колишніх догм і стереотипів, відданість гуманістичним нормам міжособистісного взаємодії, вміння враховувати своєї діяльності специфіку та традиції того регіону, коли він трудиться.

Мета: розробити програму тренінгової роботи соціального педагога, спрямованої виховання толерантності підлітків, а як і визначити її ефективність у процесі реалізації.

Об'єкт: виховання толерантності підлітків

Предмет: тренінгова робота соціального педагога, спрямовану виховання толерантності підлітків

Гіпотеза: Позитивна динаміка етнічної толерантності підлітків, що у тренінгові заняття соціального педагога, може бути гарантована, якщо

1) відбирати для тренінгу вправи намежкультурное порозуміння і їхню взаємодію

2) використовувати педагогічні методи, викликають рефлексію підлітків

3) реалізувати такі принципи груповий роботи: добровільність, конфіденційність, забезпечення психологічної безпеки учасників групи.

Завдання:

1. Аналіз літератури з темі дослідження: визначення забезпечення і структури етнічної толерантності особистості.

2. Відбір методів визначення етнічної толерантності підлітків.

3. Вивчення рівня толерантності підлітків школи №53.

4. Розробка програми тренінгової роботи соціального педагога, спрямованої виховання толерантності підлітків.

5. Вивчення результативності програми тренінгової роботи соціального педагога, спрямованої виховання толерантності підлітків, у процесі реалізації.

Методики дослідження:

·  >Опросник рівня вихованість толерантності у школярів-підлітків П. Степанова;

·Экспресс-опросник «Індекс толерантності» (>Г.У.Солдатова,О.А. Кравцова,О.Е.Хухлаев,Л.А.Шайгерова);

· Анкета визначення толерантності підлітків у шкільництві.

Вибірка:

У дослідженні брали участь:

1. 15 підлітків (6-8 клас) експериментальної групи, брали участь у програмі тренінгової роботи соціального педагога, спрямованої виховання толерантності.

2. 15 підлітків (6-8 клас) контрольної групи, не відвідували спеціальні тренінгові заняття.


Глава 1.Социально-педагогические умови виховання толерантності підлітків

 

1.1 Толерантність: підходи й поняття

толерантність підліток виховання педагог

Зазирнувши у словник С.І Ожегова [29], можна знайти трьох слів, близькі за значенням: «терпіння», «терпіти» і «толерантність». Терпіння визначається, з одного боку, як здатність терпіти, з іншого – як наполегливість, завзяття й витримка. Терпіти – 1) покірно й непохитно переносити щось, 2) миритися з наявністю чогось, 3) відчувати щось неприємне, важке, 4) відкладати будь-які справи. Терпимість використовують у значенні терпимого ставлення до комусь, чогось навчають, до чужого думок, віруванням, поведінці.

Останнім часом у суспільних науках також з'явився новий термін «толерантність», що завжди перекладається з латини (>tolerantia) як «терпіння», однак у вітчизняної науці під нею розуміється нове поняття. Розберемося, що входить у це поняття. Як толерантність пов'язані з терпінням і чому ці поняття є синонімами? Якою має бути толерантна особистість? Чи можна сформувати толерантність в іншого людини? Чи має вчитель завжди бути толерантним?

Є думка, що ми можемо навчити лише з того що добре вміємо й розуміємо. Наскільки педагог сьогодні терпимий? Звісно ж, що терпіння, безсумнівно, одна із значимих якостей особистості педагога. Вчитель має бути терпимим стосовно своїх учнів, колегам, батькам, шкільної адміністрації, і т.д. Вчитель має мати багато терпіння. Інакше, якщо учні виведуть його з себе, це завжди буде небезпечний та для дітей й у самого вчителя.

Проте терпіння одна з сторін толерантності. Р. У.Бюзелева виділяє ще п'ять значень поняття толерантність у сучасній науці [8].

Друга грань толерантності залежить від адаптації людини до оточуючих. Під адаптацією розуміють відсутність чи ослаблення реагування на якийсь несприятливий чинник у результаті зниження чутливості до її впливу. Адаптація є наслідком активного пристосування індивіда до місцевих умов соціального середовища.

Адаптація полягає в тому, що це особа регулює свою поведінку, з взаємодії коїться з іншими людьми (приймає громадські норми, чи діє у відповідність до ними, поділяє чи інші громадські цінності). Адаптація міцно пов'язана з вольовими якостями, мисленням, системою цінності особистості. Толерантність не лише формою прояви успішної адаптації, але її умовою.

Третє значення толерантності пов'язані з сталістю: придбана стійкість; опірність невизначеності; межа стійкості чи витривалості людини; опірність стресу, конфлікту; опірність поведінковимотклонениям.Четвертое значення пов'язані з поняттям припущення, дозволу. Толерантність означає покликання те, що є такі багато в чому які від нас, що з інших є думка, цінності, ідеали, інші способи на інші емоційні способи реагування. Однак за тих цієї трактуванням може приховуватися пасивне терпіння і байдужість, яку важко назвати толерантністю.

П'яте значення: толерантність як ухвалення. На відміну від четвертого значення (припущення), прийняття характеризується спрямованістю іншим. Прийняття – умова продовжити взаємодії.

Шосте значення: прагнення людини порозумітися коїться з іншими, узгодити найрізноманітніші установки, мотиви, не вдаючись до насильства та придушенню людської гідності. Це розуміння толерантності як активного прийняття різноманіття, результатом якого стає співробітництво, конструктивний діалог, допомогу.

Розглянемо різні підходи до визначення поняття «толерантність». Суперечки про термінологію розпочинаються з перекладу поняття російською мовою. Одні науковці вважають, що адекватним російським словом є термін «толерантність», а інші бачать у ньому зайвий ухил убік терпіння, й у корінне протиріччя з поняттям «толерантність», оскільки терпіння можна з'ясувати, як соціально-психологічну риску людини, показник мужності, внутрішньої сили, умова такту зі спілкуванням. Найближче, на думку А. Б. Суслова і Д. П.Поносова, до цього терміна перебуває слово сумісність, яке лише показує рамки чи кордону такої взаємодії. У той самий час слід підкреслити, що сумісність зовсім на означає тотожності. [48]

У змісті поняття «толерантність» О.Г.Асмолов [2] виділяє три аспекти: один пов'язує цього поняття зі стійкістю, витривалістю, інший — з терпимістю, третій з допуском,допустимостью, допустимим відхиленням. Гадаю, на що спромоглися розкрити що й четвертий аспект, який від початку пов'язані з вихованням, вихованістю і який менш важливий, ніж три попередніх, і також заслуговує на увагу.

Слово «толерантність» спочатку мало лише медичний зміст і розумілося як відсутність чи ослаблення реагування на будь-якої несприятливий чинник у результаті зниження чутливості до її впливу. Проте словники не дають однозначного тлумачення даного терміна. Розглянемо окремі.

Толерантність – (анг.,tolerance – толерантність, латів.tolerantia - терпіння) – толерантність, поблажливість до чужого думок, віруванням, поведінці, звичаям, культурі, почуттям, ідеям, одна з основних демократичних засадах, нерозривно пов'язані з концепціями плюралізму, свободи, і. [43]

Толерантність – (від латів.tolerantia - толерантність) – толерантність стосовно іншої думки, вчинку, позиції. Один із базових цінностей демократії. У той самий час не тотожна байдужості, не поширюється на поняття, які заперечують вихідні демократичні уявлення та цінності (ідеї рівноправності та справедливості яких, відмовитися від нелегітимного насильства, й терору, і ін.) Заперечує найбільш екстремістські ірадикалистские погляди і форми політичної активності громадян. [44]

Толерантність – толерантність стосовно іншим, який вирізняється з їхньої переконанням, цінностям і поведінці. [9]

Толерантність – здатність особистості або суспільства ставитися неупереджено до думки групи,отличающемуся від поширених стереотипів. У цьому слід відрізняти толерантністьвнутригрупповую, коли нетрадиційне думка перекручене суб'єктом, належить до групі, іекстрагрупповую, коли думка висловлено «стороннім». Терпимість сприяє досягненню порозуміння і узгодженості у діях не залучаючи тиску, примусу. Терпимість як пом'якшує протиріччя, а й висловлює сподіватися поліпшення відносин між людьми. [32]

У першому випадку акцент у визначенні зроблено за поблажливість, яке близько у цьому контексті до зарозумілості. Друге визначення звертає увагу до правове закріплення цього поняття при демократії та існування певних рамок за його розумінні. Третя формулювання переносить центр увагу особистісний або соціальне аспект. І, насамкінець, у четвертому визначенні ідеться про суспільних соціальних і міжгрупових відносинах.

Різні автори, визначаючи поняття «толерантність», відзначали деякі відтінки.Асташова Н.А. у статті «Проблема виховання толерантності у системі освітніх закладів» дала визначення:

«Шанобливе ставлення до чужого думці, лояльність щодо оцінки вчинків та правильної поведінки іншим людям, готовність до розуміння й співробітництва у розв'язанні тих завдань міжособистісного, групового і міжнаціональноговзаимодействия».[3]Л.М.Дробижева у статті «Толерантність і зростання етнічного самосвідомості: межі сумісності» визначила: «Толерантність – це на повагу до думці іншу людину, готовність зрозуміти його й здійснювати взаємодія» [16].

ТолерантністьР.В.Брислайн розглядає як якість особистості, яке протиставляється стереотипності і авторитаризму. Воно вважається необхідним успішної адаптацію новим несподіваним умовам. Зайве спрощуючи явища навколишнього світу, люди й не які мають толерантністю, виявляють категоричність, неспроможні до змін.

Виділяється два аспекти толерантності:

— зовнішня толерантність (решти) — переконання, що можуть мати власну позицію, здатні бачити речі з інших (різних) точок зору, з урахуванням різних чинників;

— внутрішня толерантність (як гнучкість, як ставлення до невизначеності, ризику, стресу) — здатність до прийняття прийняття рішень та роздумів над проблемою, навіть а то й відомі всі факти і що можливі наслідки.

Для проникнення сутність явища толерантності необхідно уявлення про наявність стійких властивостей і стосунків системи при змінах зовнішніх. Стійкість живих систем, яка від інших систем здатністю за одну і те час до активної самозбереження своєї партії і досамодвижению, саморозвиватися.

У межах наукової літературі толерантність розглядається, передусім, як повагу та визнання рівності, відмови від домінування і насильства, визнання багатовимірності й багатоманітності людської культури, норм поведінки, відмови від відомості цього різноманіття до однаковості чи переважанню якоюсь однією погляду. У такій інтерпретації толерантність означає визнання прав іншого, сприйняття іншого як собі рівного, претендує розуміння та співчуття, готовність узяти представники інших народів та культур такими, які що є, і взаємодіяти із нею з урахуванням злагоди і поваги. Своє практичне вираз вона знаходять у витримці, самовладанні, здібності тривалий час виносити несприятливі впливу. [13].

>З.А.Кочергина у статті «Сучасні дискусії з проблемі толерантності» визначила: «Толерантність – церавнодостоинство особистостей, яким належить відповідно несхожі погляди» [24].И.Б.Гриншпун у статті «Поняття і змістовні характеристики толерантності (до питання толерантності як психічному явище)» сформулював толерантність як «наявність потреби у взаємодії з іншим, розумінні іншого за спочатку позитивному емоційному ставлення до нього» [13].

М.М. Лебедєва у книзі «>Теоретико-методологические основи дослідження національної ідентичності та міжконфесійної толерантності вполикультурних Росії та СНД» дала визначення: «Толерантність – це наявність позитивного образу інший культури за збереження позитивного сприйняття свого власного» [27].А.П.Садохин у статті «>Толерантное свідомість: суть і стала особливості» обгрунтував толерантність як «повагу та визнання рівності, відмови від домінування і насильства, визнання багатовимірності й багатоманітності людської культури, норм поведінки, відмови від відомості цього різноманіття до однаковості чи переважанню якоюсь однією погляду» [39].

Найбільш загальне та точне, з погляду, визначення дається в Декларації принципів толерантності, яку сприйняли держави-члени Організації Об'єднаних Націй 16 листопада 1995 року. У ньому толерантність окреслюється «… повагу, затвердження ФІФА й правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження та способів прояви людську індивідуальність. Їй сприяють знання, відкритість, спілкування, свобода думок, совісті й переконань. Толерантність – це чеснота, котра уможливлює досягнення світу і сприяє заміні культури війни культурою світу. Не поступка, поблажливість чи потурання. Толерантність – це, передусім, активним ставленням, сформована з урахуванням визнання універсальних правий і основні свободи людини». [30]

Прояв толерантності, яке співзвучно повазі правами людини, значить терпимого ставлення до соціальну несправедливість, відмовитися від свої політичні переконання чи поступки чужим. Це означає, кожен може дотримуватися свої політичні переконання і визнає таку ж право задругими.[17]

У нашій подальшу роботу під поняттям «толерантність» ми не матимемо через «…повагу, затвердження ФІФА й ціннісне ставлення до багатому різноманіттю культур нашого світу, наших форм самовираження та способів прояви людську індивідуальність…».

Г.Б. Суслов і Д.П.Поносов виділяють три особливості філософського аспекти толерантності:

· Філософія толерантності пов'язані з

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація