Реферати українською » Педагогика » ЄДІ: позитивна і негативна сторони


Реферат ЄДІ: позитивна і негативна сторони

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Державне освітнє установа вищого професійної освіти. КДУ їм. М. А. Некрасова

факультет іноземної мов

>РЕФЕРАТ

«ЄДІ: позитивні й негативні боку»

Виконала:Каунева Ю.О

3 курс, група33н

Кострома 2011


Запровадження

>Сложившись ще за доби петровських перетворень, система шкільних іспитів у Росії зазнала змін кілька разів реформувалася. Система шкільних іспитів, отримавши найбільше розвиток XIX століття, викликала на початку ХХ століття різкий протест із боку ряду педагогів, що те що, що вона привчає до механічноїзубрежке на шкоду розумінню і активності учня, що багато залежить від випадковості тощо. п. «Не для знання, для іспиту вчимося» — говорили тоді. У зв'язку з цим була спроба трохи змінити систему екзаменаційних випробувань, проте грянула Лютнева революція 1917 року, а за нею і Жовтнева. Почалися соціалістичні перетворення, які обійшли увагою і систему народної освіти.

Після Жовтневої революції 1917 року іспити було заборонено. Проте недолік систематичних знань у які закінчують школу змусив відновити систему періодичної перевірки знань які у СРСР.

З цього приводу 5 вересня 1931 року було прийнято спеціальну постанову ЦК ВКП(б) «Про початковою та середньою школі». 1932-го року з'явилася постанова ЦК ВКП(б) «Про навчальні програми і режимі у початковій і середній школі», у якому зазначалося вимушені проведення кінці року перевірочних випробувань всім учнів. У тому ж року було запроваджено обов'язкові нерідні випробування по головним загальноосвітніх предметів для що у вищі навчальні заклади.

До 1956-57 учбового року екзаменаційна система загальноосвітньої школи будувалася на поєднанні перевідних екзаменів, де перевірялися знання учнів за цей навчальний рік, з випускними іспитами, де перевірялися знання за кілька років чи весь курс навчання. З метою розвантаження учнів, з 1956 — 57 учбового року перекладні іспити було заборонено, та учні перетворювалися на такі класи по річним оцінкам знань. Такі випускні шкільні іспити з деякими змінами збереглися і по нашого часу.

Є різноманітні форми і різноманітні види іспитів. По теоретичним предметів іспити проводять у усній і письмовій формах. За своїми цілям іспити діляться на шкільні і державні. Існують такі види шкільних іспитів: вступні, перекладні, випускні. З допомогою цих іспитів проводять перевірку знань знову вступників, які у наступний клас (курс) і які закінчують навчальний заклад.

Розпад СРСР й наступні для цього реформи внесли зміни у освіти Російській Федерації.


Що таке ЄДІ

Єдиний державний іспит (ЄДІ) — централізовано проводять у Російської Федерації іспит у навчальних закладах школах і ліцеях. Служить одночасно випускним іспитом зі школи і вступним іспитом до вузів іссузи. Під час проведення іспиту по всій території Росії застосовуються однотипні завдання й єдині методи оцінки якості виконання. Після складання іспиту всіх учасників видаються свідчення про результатах ЄДІ (у побуті що часто називають сертифікатами), де зазначено отримані бали з предметів. З 2009 року ЄДІ єдина формою випускних іспитів у школі та основний формою вступних іспитів до вузів, у своїй є можливість повторної здачі ЄДІ у наступні роки. ЄДІ проходить за російській мові, математиці, іноземних мов (англійської, німецькому, французькому, іспанському), фізиці, хімії, біології, географії, літературі, історії,обществознанию, інформатики.

Запровадження ЄДІ

Організатором ЄДІ єРособрнадзор. Однією з родоначальників системи тестування у РФ є Володимир Хлєбніков. Хлєбніков Володимир Олексійович займався апробацією ЄДІ з впровадження 2001 р. по 2006 р. Вперше експеримент про введення ЄДІ провели 2001-го в республікахЧувашия, Марій Ел, Якутія, соціальній та Самарської і Ростовської областях по восьми навчальним дисциплінам. У 2002 року експеримент про введення єдиної державної іспиту пройшов у 16 регіонах країни. У 2003 року експеримент охопив 47 суб'єктів РФ, а 2004 — 65 регіонів країни. У 2006 ЄДІ вже здавали близько 950 тисяч школярів в 79 Росії. У 2008 його здавали понад мільйон учнів у всіх регіонах. Конкретний перелік предметів, якими ЄДІ проводився на 2001—2008 роках, встановлювався кожним регіоном самостійно.

Структура і змістом завдань ЄДІ

Завдання ЄДІ іменуються контрольно-вимірювальними матеріалами (>КИМами), що розробляються Федеральним інститутом педагогічних вимірів.

Завдання за більшістю предметів діляться втричі частини (блоку): A, B, З.

Блок A містить тестові завдання, у кожному у тому числі необхідно вибрати один варіант відповіді з чотирьох запропонованих.

На кожне завдання блоку B треба дати короткий відповідь, що з однієї чи кількох слів, літер чи чисел. Відповіді на завдання блоків A і B заносять у спеціальний бланк і перевіряються комп'ютером.

Блок З складається з однієї чи кількох завдань ізразвернутим відповіддю (наприклад, вирішити завдання, написання твору запропоновану тему чи обгрунтовано вирішити певний питання). Відповіді на завдання блоку З оцінюються експертами регіональної екзаменаційної комісії, завдання КІМ частини З містять критерії оцінювання для експертів.

>КИМи з окремих предметів може мати свої особливості. Наприклад,КИМи з літератури та математиці (з 2010 року) не містять завдань із вибором відповіді. УКИМах по іноземних мов є розділ, у якому учневі необхідно прослухати аудіозапис тексту іноземною мовою і відповісти на стосовно питань за змістом тексту.

ЗмістКИМов регламентується трьома документами, затверджуванимиРособрнадзором восени: кодифікатором елементів змістуКИМов,спецификацией іспиту ідемоверсией іспиту. Отже, приблизна структура, форма і змістомКИМов наперед визначені не можуть змінитися довільним чином.

Бланки ЄДІ

Бланк реєстрації використовується для реєстрації учасників іспиту

У бланк відповідей № 1 вносяться відповіді завдання блоків A і B

Дляразвернутих відповіді завдання блоку З використовується бланк відповідей № 2; нестачі місцяекзаменуемим видається додатковий бланк відповідей № 2

Усі бланки ЄДІ мають розмір 210 мм Ч 305 мм.

Окрім основної бокуекзаменуемие може використати зворотний:

Заповнення всіх бланків ЄДІ має вестися виключно за встановленим правилам, інакше дані може бути неправильно розпізнані, що зараховується за неправильний відповідь.

>Виставление оцінок ЄДІ

Кожне виконане завдання ЄДІ становить 1 чи більше балів. Сума цих балів становить первинний бал випробуваного. Кількість первинних балів різниться з різних предметів, наприклад, мінімум первинних балів в 2010 року містить ЄДІ з математики (30 первинних балів), а максимальне — ЄДІ по біології (69 первинних балів) й іноземних мов (80 первинних балів).

Далі встановлюється відповідність між первинними і тестовими балами (у своїй максимальний тестовий бал завжди дорівнює 100). Шкала перекладу первинних балів в тестові залежить від статистичного аналізу результатів ЄДІ за всі учасникам іспиту і розраховується з допомогою спеціальної комп'ютерної програми. Ця шкала неоднакова до різних предметів, наприклад, на іспиті з російській мові в 2009 року 30 первинних балів з 60 перетворювалися на 52 тестових бала, але в іспиті з математиці 18 первинних балів з 37 перетворювалися на 60 тестових балів. Інший особливістю шкалипересчета є її нелінійний — так, невеличке зміна первинного бали за краях шкали (тобто за первинному балле близькому нанівець або до максимального значення) призводить до значному зміни тестового бала (наприклад, на іспиті з математиці в 2009 року 36 первинних балів з 37 перетворювалися на 90 тестових), тоді як посередині шкали зміна первинного бала на 1 призводить до зміни тестового бала на 1 чи 2.

Результати ЄДІ

Під час проведення ЄДІ як експеримент інформацію про результати іспиту можна давалися з сайту, запровадивши паспортні дані учасника.

У 2009 рокуРособрнадзор відмовився від цього практики «з метою захисту персональних даних», оскільки публікацією результатів ЄДІ займалася приватна компанія. Проте, результати іспиту можуть публікуватися з Інтернету регіональними центрами обробки інформації (>РЦОИ).

Сервіси публікацій результатів ЄДІ є ні в всіх суб'єктів федерації.

єдиний іспит

Апеляції за результатами ЄДІ

Після набуття результатів ЄДІ, учасник ЄДІ може подати апеляцію в конфліктну комісію суб'єкта РФ перегляду результатів перевірки роботи. У цьому формальна подача апеляції є можливістю для учасника іспиту ознайомитися з своєю низькооплачуваною роботою її перевірки.

Апеляція розглядається лише двох випадках:

Що стосується незгоди учасника іспиту з розпізнаванням відповідей в завданнях навчити частин Проте й B, тобто завдань, якими проводиться комп'ютерна перевірка. Учасник іспиту отримує бланк своєї праці та роздруківку того, як відповіді були розпізнані комп'ютером. Що стосується некоректного розпізнавання відповіді, може бути виправлений рішенням конфліктної комісії.

Що стосується незгоди учасника іспиту з результатами перевірки частини З експертами. І тут оцінка то, можливо переглянута (зокрема у бік зниження кількості балів) після додаткової перевірки роботи конфліктної комісією.

ЄДІ як випускний іспит у шкільництві

Починаючи з 2009 року, випускники шкіл здають дві обов'язкові випускних іспиту: по російській мові та математиці. Випускники допускаються до іспитів, якщо вони мають незадовільних річних оцінок з усіх предметів.

Випускник повинен мати за цими іспитів оцінку не нижче бала, встановленогоРособрнадзором. Якщо учень отримує оцінку нижче мінімально встановленої з одного предмета, він може перескласти цей іспит у тому року. Якщо учень отримує незадовільну оцінку і з російській мові, і з математики, він може повторно перескладати ЄДІ лише наступного року. Випускники, отримали задовільні оцінки (чи отримали одну незадовільну оцінку, і потім їїпересдавшие) отримують атестат про повну середню освіту.

Також випускники можуть здавати скільки завгодно додаткових іспитів у вигляді ЄДІ, їх результати не впливають отримання атестата. У атестат з кожного предмета виставляється середнє арифметичне оцінок випускника протягом останніх двох років навчання, незалежно від результату, отриманого на ЄДІ.

Вступ до вузи за результатами ЄДІ

У 2009 року вступ до вузів здійснюється за результатами ЄДІ (крім військових спеціальностей та пропозиції спеціальностей, пов'язаних із державною таємницею).

Для вступу до вузу абітурієнту необхідно здати вступні іспити у формі ЄДІ. Список вступних іспитів стверджується Міністерство освіти й науку й містить, зазвичай, чотири іспиту кожної спеціальності (деяких випадках — три). Для кожної спеціальності одне із іспитів є профільним (переліку профільний іспит виділено). Вуз може кількість іспитів до трьох, до іспитів обов'язково має входити іспит із російській мові і самого профільного предмета.

Результати ЄДІ дійсні до 31 грудня року, наступного у рік випуску, тобто свідоцтво про ЄДІ зразка 2009 року справді до 31 грудня 2010 року. Особи, отримали свідоцтво про результатах ЄДІ й повинні у тому року уВооруженние Сили РФ, заслуговують використати результати ЄДІ протягом року з звільнення з військовою служби.

При прийомі на спеціальності, які передбачають наявність в абітурієнтів певних творчі здібності, фізичних чи психологічних якостей вузи також проводять додатковий іспит чи творчий конкурс, крім трьох іспитів, які у формі ЄДІ. Перелік таких спеціальностей стверджується Міністерство освіти й науки.

Обраним вузам дозволяється проводити додаткові профільні іспити. Перелік вузів, яким дозволено проводити додаткові вступні іспити і Порядок їх проведення визначається Урядом РФ. У 2009 року додаткові вступні іспити профільної спрямованості за окремими спеціальностями отримали право проводити 24 вузу .

Передбачається, що ЄДІ спростить вступ до вузів абітурієнтам із сільської місцевості іудаленних регіонів. Абітурієнт зможе подати в обраний вуз і прикласти до нього інформацію про те як ЄДІ заочно — поштою чи через інтернет, не приїжджаючи особисто обраний вуз. У цьому можна подати на кілька вузів. Вузи можуть перевірити інформацію про результати здачі ЄДІ до Федеральної базі свідчень про результати ЄДІ.

У 2009 році в абітурієнтів з'явилася вступати за результатами єдиної державної іспиту відразу на кілька вузів. Це викликало значний наплив абітурієнтів, що призвело до впровадженнятрехступенчатой коригування списку вступників (підсумкові прохідні бали у кожному вузі поетапно знижувалися рахунок вибуття тих абітурієнтів, хто вибрав інший вуз). Процедура вступу до вузу поетапно було викладено як докладної схеми .

У більшість зарубіжних вузів абітурієнти з російським атестатом зрілості не приймаються: російський стандарт середньої освіти вважається частково визнаним у країнах.

Вступ доссузи за результатами ЄДІ

У 2009 року вступ у освітні установи середнього професійної освіти виробляється переважно за результатами ЄДІ.Поступающие мають здати два іспиту зутвержденного переліку вступних іспитів. У цьому іспит із російській мові обов'язковий, а другий іспит що надходить може вибрати самостійно, тоді як переліку вступних іспитів міститься три чи більше іспиту. На окремі спеціальності, які передбачають наявність в абітурієнтів певних творчі здібності, фізичних чи психологічних якостейссузи також проводять додатковий іспит чи творчий конкурс.

Полеміка навколо ЄДІ: плюси та "мінуси

Полеміка навколо Єдиного державного іспиту все не вщухає з його застосування 2001 року. Особливо гострою вона почала в 2008 року, коли до ЄДІ приєдналися всі регіони і більшість випускників шкіл стала здавати ЄДІ.

Негативно до ЄДІ належить частина випускників і батьків, викладачі багатьох вузів, і навіть значної частини вчителів шкіл. Основною причиною цього — зазвичай, учні на ЄДІ отримують оцінки нижче від тих, що їм виставляли під час навчання у школі, і нижче, аніж за традиційної форму здавання іспитів. Проте якщо з 2009 року у атестат з кожного предмета виставляється середнє арифметичне оцінок випускника протягом останніх двох років навчання, незалежно від результату, отриманого на ЄДІ, у своїй бали, отримані на ЄДІ, є в п'ятибальну шкалу.

Країна розділилася на два табору. Одні захоплено відгукуються про це нововведення, інші - навпаки вважають, що ЄДІ неспроможна показати істинних знаньекзаменующегося. Безсумнівно, у ЄДІ є свої плюси і свої мінуси. То чому усе більше?

Безсумнівним перевагою ЄДІ вважається рівняння шансів на вступ у ВУЗ. Та це? Останнім часом у

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація