Реферати українською » Педагогика » Завдання психолого-педагогічного супроводу в дошкільному закладі


Реферат Завдання психолого-педагогічного супроводу в дошкільному закладі

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа

Вищої професійної освіти

Томський державний педагогічний університет


Звіт по комплексної психолого-педагогічної практиці

(методична папка студента-практиканта)

СтуденткиВоденицкой Жанни Вікторівни

Спеціальність: Педагогіка та колективна психологія

ФакультетФПСОР

Томськ 2010


Зміст

Завдання №1. Паспорт установи

Завдання №2.Психодиагностическая робота

Завдання №3. Психологічний консультування

Завдання №4. Розвиваюча ікоррекционная робота

Завдання №5. Просвітницька робота

Література

Завдання №1. Паспорт установи

1. Повне найменування установиМуниципальное Дошкільна Освітнє Заснування ">Теремок №56 " п.Краснобродского

2. Дата створення листопад1984г.

3. Повний адресу 652640,Кемеровская обл., п.Краснобродский, вул. Західна, 18

4. Матеріальна база:

Типові - група раннього віку - 3, група дошкільного віку - 10, пристосовані приміщення;

спортивний зал, музичний зал, дитячі ділянки, спортивний майданчик, квітники;

кабінет завідувача, методичний кабінет, секретаря, кабінет психолога, медичний кабінет, кабінет фахівця зизодеятельности,

кабінети завгоспа, кастелянші, пральня, кухня.

5. основні напрями навчально-виховних робіт вМДОУ здійснюються під час вирішення наступних завдань:

> засвоєння вихованцями освітніх програм, реалізованих установою;

> створення умов розвитку самостійної, творчої та здоровою особистості, здатної адаптуватися до постійно змінюваних умов соціуму;

> створення умов найповнішого розкриття індивідуальності вихованця як збереження його фізичного і психічного здоров'я, і навіть повноцінного особистісного та розвитку;

> забезпечення освіти лише на рівні, що відповідає швидкому розвитку науку й що дозволяє особистості інтегруватися у систему світових воєн і національних культур;

дошкільна установа педагог психолог

> взаємодію Космосу з сім'єю вихованця для розвитку особистості.

6. Педагогічний колектив 35 людина, їх:

- психолог (1)

- вихователь (26)

- фахівець ізизодеятельности (1)

- фахівець ізфизкультурному оздоровленню (1)

- музичний керівник (3)

- вчитель - логопед (1)

- заступник завідуючого поУВР (1)

- завідуючий (1)

Освіта:

- вища педагогічна (6)

- незакінчена вища (1)

- середнє професійне (педагогічне) (28)

Кваліфікаційні категорії:

- вища (-)

- перша (5)

- друга (30)

Стаж роботи:

- 1-5 років (3)

- 5-10 років (3)

- 10-15 років (4)

- 15-20 років (5)

- понад двадцять років (20)

Основна форма роботи денна

7. Кількість дітей: 240 дітей із них:

- група раннього вік (60)

- група дошкільного віку (180)

8. Специфіка діяльності психолога установи:

>Функциональние обов'язки психолога

Здійснює психолого-педагогічне супровід вихованців

>Взаимодействует з адміністрацією, вихователями, соціальним педагогом, фельдшером,педагогами-психологами іншихМДОУ і шкіл.

> Веде діагностику емоційно-вольовий, інтелектуальної і мистецької сфери вихованців для розробки індивідуальних рекомендацій.

>Консультирует вихованців, батьків (осіб, їх які заміняли) і сучасних педагогів за результатами проведених досліджень, проблемам навчання дітей і поведінки.

> Бере участь у роботі психолого-педагогічних консиліумів, у створенні і проведення семінарів і конференцій з проблем супроводу.

>Организует і проводить уже батьківські збори, інформуючи про вікових особливостях дітей, про проблеми виховання та розвитку дітей.

>Оказивает допомогу інфікованим дітям у подоланні психоемоційних негараздів у період адаптації.

> Систематично підвищує своє професійне рівень.

>Анализирует, узагальнює і поширює власний досвід.

> Веде документацію.

Посадові обов'язкипедагога-психолога

· Здійснює професійну діяльність, спрямовану зберегти психічного й соціального благополуччя вихованців.

· Сприяє охороні прав дитині відповідно до Конвенцією про права дитини.

· Визначає чинники, які перешкоджали розвитку дітей, та приймає заходи для надання дітям різноманітних психологічної допомоги (>психокоррекционной, реабілітаційної і консультативної).

·Оказивает допомогу інфікованим дітям, батькам (особам, їх який заміняє), педагогічному колективу у вирішенні конкретних проблем.

· Веде психологічну діагностику різного профілю та призначення.

· Складає психолого-педагогічні висновки за матеріалам дослідницьких робіт із єдиною метою орієнтування педагогічного колективу, батьків (осіб, їх який заміняє) щодо проблем особистісного та розвитку вихованців.

· Веде документацію по встановленої форми і використовує її за призначенню.

· Бере участь в плануванні та розробки розвивають і корекційних програм освітню діяльність з урахуванням індивідуальних і статевовікових особливостей вихованців.

· Здійснює психологічну підтримку творчо обдарованих вихованців, сприяє їхньому розвитку. Визначає ступінь відхилень (розумових, фізичних, емоційних) у розвитку вихованців, і навіть різноманітних порушень соціального розвитку та проводить їх психолого-педагогічну корекцію.

·Формирует психологічну культуру вихованців, педагогічних працівників і батьків (осіб, їх який заміняє), зокрема і культуру статевого виховання.

·Консультирует педагогів з питанням практичного застосування психології, сприяє підвищенню соціально-психологічної компетентності педагогів, батьків (осіб, їх який заміняє).

·Соблюдает встановлені правила, норми та інструкції з охорони праці.

·Следит за справним станом і правильною експлуатацією устаткування, пристосувань, інвентарю.

· Щодня до початку роботи здійснює самоконтроль за відповідністю робочого місця чи дорученої роботи вимогам охорони праці та своєчасно вживає заходів з ліквідації виявлених відхилень від нього.

· Веде психолого-педагогічну діагностику дітей, пов'язану з визначенням рівня психічного розвитку та підготовкою їх до школи.

Мушу знати:

Нормативні правові документи сфери освіти: Закон Російської Федерації "Про освіту", Конституція Російської Федерації, суперечки Уряди Російської Федерації і федеральних органів управління з питань освіти, Декларація права і свободи людини, Конвенція про права дитини, нормативні документи з питань виховання та розвитку дітей; нормативні документи, що регулюють питання охорони праці, охорони здоров'я.

Загальну психологію, педагогічну психологію і загальну педагогіку, психологію особи і диференціальну психологію, дитячу і вікову психологію, соціальну психологію, медичну психологію, дитячунейропсихологию,патопсихологию, основи дефектології, психотерапії, сексології,психогигиени, психології праці, психологічного консультування,психодиагностику, методи соціально-психологічного тренінгу спілкування, сучасні індивідуальні і групові методи діагностику і корекції нормального і аномального розвитку дитини.

основні напрями у роботі

· Профілактика.

· Діагностика (індивідуальна і групова (скринінг).

·Консультирование (індивідуальне і групове).

· Розвиваюча робота (індивідуальна і групова).

· Психологічний просвітництво й освіту: формування психологічної культури, розвиток психолого-педагогічної адміністрації освітніх закладів, педагогів, батьків.

Завдання психолого-педагогічного супроводу:

> попередження виникнення проблем розвитку;

> допомогу (сприяння) дитині у вирішенні актуальних завдань розвитку, соціалізації: порушення емоційно-вольовий сфери, проблеми взаємовідносин з однолітками, вихователями, батьками (особами, їх які заміняють);

> розвиток психолого-педагогічної компетентності (психологічної культури) вихованців, батьків (осіб, їх які заміняють), педагогів.

Завдання №2.Психодиагностическая робота

Тема: Визначення рівня готовності дітей до школи

Мета:

1. Визначення відносини дитину до школи і виявлення характеру орієнтації нашкольно-учебную діяльність.

2. Виявлення в дітей вікомшкольно - необхідних функцій у вигляді здатність допроизвольному поведінці.

3. Дослідження успішності оволодіння навичками листи та малюнка і до саморегуляції.

4. Дослідження здібності дитини робити умовиводи за аналогією з запропонованим зразком.

Діагностичні завдання:

№1. Методика "Розмова про школу" (>Т.А.Нежнова)

Мета: дослідження внутрішньої позиції школяра і виявлення бажання дитини йти до школи, орієнтація нашкольно-учебную діяльність.

Матеріал: перелік запитань, ручка.

Детективною є здійснення

Розмова проводиться індивідуально. У результаті обстеження дитині ставлять запитання, яких дозволяють виявити одне із трьох типів орієнтації щодо зі школи і вчення. Переважаюча орієнтація утримання навчальної діяльності свідчить про наявність в дитини внутрішньої позиції школяра.

Варіанти відповідей та їх оцінка

А - орієнтація утримання навчальної діяльності - 2 бала

Б - орієнтація на зовнішні атрибути навчальної роботи і шкільного життя - 1 бал

У - орієнтація на позашкільні види роботи і умови - 0 балів

Питання розмови Варіанти відповідей Бали
1. Хочеш чи ти йти до школи? А - дуже хочу Б - така собі, не знаю У - не хочу 2 1 0
2. Чому ти хочеш йти до школи?

А - інтерес до вченню, знань: хочу навчитися читати, писати, стати грамотним, розумним, багато знати, дізнатися нове тощо.

Б - інтерес до зовнішніх шкільним атрибутам: нову форму, книжки, портфель тощо.

У -внеучебние інтереси: у садку набридло, у шкільництві не сплять, там весело, усі хлопці йдуть до школи, мама сказала

2  1  0
3.Готовишься чи ти до школи? Як ти готуєшся (тебе готують)?

А - освоєння певних навичок читання, листи, рахунки: з мамою вчили літери, вирішували задачки тощо.

Б - придбання форми, шкільного приладдя У - заняття, не які стосуються школі

2  1 0
4. Чи подобається тобі у шкільництві? Що тобі подобається не подобається найбільше? (попередньо в дитини запитують, був він у школі) А - уроки, шкільні заняття, які мають аналогів в дошкільної життя дитини Б -внеучебние заняття й інші, які пов'язані з вченням моменти: зміна, заняття в час, особистість вчителя, зовнішній вигляд школи, оформлення класу У - уроки художньо - фізкультурного циклу, знайомі і близькі дитині у дитинстві і триваючі у шкільництві 2 1   0
5. Якби не треба було ходити до школи й у дитсадок, чим би ти займався вдома, хіба що проводив свій день?

А - заняття навчального типу: писав літери, читав, і т.д.

Б - дошкільні заняття: малювання, конструювання У - заняття, які мають ставлення до школі: гри, гуляння, допомогу з господарству, те що тварин

2 1 0

 

Інтерпретація результатів

Високий рівень - 10-9 балів - говорить прошкольно-учебной орієнтації дитину і позитивному ставлення до школі (внутрішня позиція школяра досить сформована);

Середній рівень - 8-5 балів - свідчать про переважне інтересі дитину до зовнішньої атрибутики шкільного життя (початкова стадія формування внутрішньої позиції школяра);

Низький рівень - 4-0 балів - не виявляє інтересу до школи (внутрішня позиція школяра не сформована).

Висновок. Під час проведення методики "Розмова про школу" прошкольно-учебной орієнтації дитину і позитивному ставлення до школі отримала такі: високий рівень - 26,7%; середній - 53,3%; низький - 20%.

№2. Тест визначення рівня розвитку довільній регуляції діяльності

Мета: дослідження навичок роботи з інструкції дорослого, уважно слухати педагога і виконувати його завдання.

Матеріал: зошит у клітину, ручка.

Детективною є здійснення

Дитині пропонується зошити у велику клітину намалювати візерунок з геометричних лідерів та умовних знаків під диктовку дорослого, та був продовжити на зразок. Спочатку слід уточнити уявлення дітей про геометричні фігури (коло, квадрат, трикутник), показати, як треба чинити малювати їх у зошиті (постаті за величиною вписуються до однієї клітину, відстань між постатями у низці одна клітина), і можливість потренуватися. Пояснюють, що у візерунки будуть включені хрестики "+" і палички "!".

Після цього пояснюють завдання: "Сьогодні ми будемо малювати візерунок з геометричних постатей, хрестиків і паличок. Я говорити, яку постать має бути мальований, а ви уважно слухайте і малюйте їх одну одною в одній рядку. Відстань між постатями - одна клітина. Увага!Рисуйте візерунок…"Диктуется перший візерунок. "Тепер продовжите цей візерунок самостійно остаточно рядки".

Зразки завдань:

1) квадрат, +, коло, квадрат, +, коло, квадрат, +…

2) трикутник,!, квадрат,!, трикутник,!, квадрат,!.

3) +, +, коло, квадрат, +, +, коло, квадрат…

Отже, кожен візерунок, що здійснюється дитиною, і двох частин:

1) візерунок, що здійснюється по покрокової інструкції дорослого;

2) візерунок, що здійснюється самостійно.

Кожна частина візерунка оцінюється окремо. Результати виконання трьох завдань зі першій його частині і з другій частині складаються.

 

Оцінка результатів

Якість виконання завдання Балл
Візерунок цілком відповідає заданому 2
Візерунок нагадує поставлене, але є помилки і пропуски елементів 1
Завдання не виконано 0

 

Інтерпретація результатів

Результат1-ой частини: виконання візерунка за інструкцією дорослого:

Високий рівень - 5-6 балів - в дитини досить сформований навик роботи з інструкції дорослого, він може уважно слухати педагога і виконувати його завдання.

Середній рівень - 3-4 бала - недостатньо добре. Необхідно з'ясувати, чому дитина допустив помилки: прийняв завдання дорослого; не зрозумів, що треба робити; не налаштувався працювати; не захотів виконати завдання.

Низький рівень - 0-2 бала - низький рівень. Діти немає досвіду стосунків з дорослими у кризовій ситуації навчання, немає досвіду роботи з покрокової інструкції.

Результат2-ой частини: самостійне продовження візерунка дозволяє визначити рівень розвитку дій самоконтролю і самооцінки, здібності розуміти завдання, поставлену педагогом і можу керуватися нею при самостійному виконання завдання. Діти 6-7 років другу частину завдання найчастіше виконують гірше, ніж першу.

4-6 балів - високий рівень.

1-2 бала - середній рівень.

0 балів - низький рівень.

Висновок. Під час проведення тесту визначення рівня розвитку довільній регуляції діяльності дітей підготовчої групи отримала такі результати: високий рівень - 46,7%; середній - 43,3%; низький - 10%.

№3. Методика "Імітація написаного тексту" (варіант завдання з тіста "Шкільної зрілості" А. Керна і І.Ирасека)

Виконання завдань цієї методики жадає від дитини проявити вольове зусилля у виконанні невідь що цікавої роботи, виконувати завдання на формі наслідування зразком. Здібності дитину до що така діям важливі для оволодіння навчальної діяльністю. Важливо також у процесі виконання цього роду завдань виявлення особливостей тонкої моторики пензля руки, рухової координації. Завдяки цьому можна лише прогнозувати успішність оволодіння навичками листи й малюнку, а й здійснити висновок (орієнтовний) про розвиток в дитини здатність до саморегуляції й управління своєю амбіційною поведінкою загалом. Відомо, що розвитку тонкої моторики, дрібних рухів одна із важливих показників психічного розвитку.

>Диагностическая процедура залежить від пред'явленні дитині заздалегідь написаної білому аркуші папери фрази: "Він їв суп". Фраза мусить бути написана звичайним почерком, крупно й зрозуміло. Дитині пропонується наступна інструкція: "Подивися: тут не аркуші щось написано. Ти наразі не вмієш писати. Але спробуй - не зміг (змогла) б ти це написати? Подивися уважно і постарайся поруч написати так само".

До кожного дитини то, можливо приготовлений окремий аркуш із зразком написи, можна скористатися одним зразком всім дітей, даючи кожної дитини до роботи чистий аркуш папери. Бажано, щоб скопійована дитиною фраза умістилася в одній рядку. Якщо так неможливо, вона може останнім словом написати вище або нижчий від попередніх.

1.

2.

3.

4.

5.

Обробка результатів

Оцінка результатів роботи з даної методики проводиться так.

1 бал - скопійовану дитиною фразу можна прочитати. Вона чітко поділяється втричі слова, розміри літер лише вдвічі може бути більше розмірів літер зразка. Відхилення запису від горизонтальній лінії

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація