Реферати українською » Педагогика » Методика вивчення векторної графіки у восьмому класі


Реферат Методика вивчення векторної графіки у восьмому класі

Страница 1 из 2 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Заснування освіти

"Брестський державний університет імені А. З. Пушкіна"

Математичний факультет

Кафедра методик викладання математики інформатики

Курсова робота

>МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯВЕКТОРНОЙГРАФИКИ УВОСЬМОМ КЛАСІ

Брест 2010


>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

АНАЛІЗ ГЛАВИ "Фундаментальна обізнаність із векторної графікою"

ТЕМА "Поняття векторного зображення. Ставлення до колірних моделях. Призначення і елементи графічного редактора"

ТЕМА "Створення і редагування векторного зображення. Збереження і завантаження векторного зображення"

ТЕМА "Операції над об'єктами векторного зображення. Фундаментальна обізнаність із текстом"

>ПРАКТИЧЕСКИЕЗАДАНИЯ

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИНСТОЧНИКОВ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Розвиток сучасного суспільства пов'язані з широкої інформатизацією усіх її сфер. Це людей різних спеціальностей високого рівня володіння сучасними інформаційними технологіями.

Сьогодні така область інформатики як комп'ютерна графіка охоплює всі види і форми уявлення зображень, доступних до людиною або на екрані монітора, або у формі копії осіб на зовнішньому носії. Обіймаючи дедалі більше міцні позиції, вона застосовується у комп'ютерному світі, а й у різні сфери людської діяльності: наукових досліджень (візуалізація будівлі речовини, векторних полів тощо.), медицина (комп'ютерна томографія), дослідно-конструкторські розробки. Тому, уміння працювати зі комп'ютерної графікою є невід'ємною частиною інформаційної грамотності будь-якої людини.

У зв'язку з цим, нині у шкільництві необхідний якісно новий підхід до вивчення векторної і растрової графіки. Велике розмаїття професійних програмних засобів обробки об'єктів векторної графіки ставить перед учителем складні завдання, пов'язані насамперед із необхідністю обгрунтованого вибору конкретного програмного кошти, ні з розробкою методики навчання векторної графіці.

Метою курсової роботи є підставою розгляд методики вивчення векторної графіки під час уроків інформатики у восьмому класі.

Завдання:

1. Проаналізувати главу з підручника класу "Фундаментальна обізнаність із векторної графікою";

2. Виявити утримання і структуру самостійної діяльності які у школі щодо цієї теми;

3. Реалізувати модель пізнавальної завдання;

4. Показати можливості самостійно розв'язувати це завдання.

Об'єкт дослідження: процес вивчення векторної графіки у восьмому класі середній загальноосвітній школі.

Гіпотеза: методика навчання векторної графіці в шкільному курсі інформатики, джерело якої в технології рішення пізнавальної завдання, дозволить сформувати у учнів вміння самостійного освоєння коштів створення і методи обробки векторних зображень.

Ця тема написання курсової роботи було обрано мною оскільки учням треба знати і уміти працювати з векторної графікою. Комп'ютерна графіка стала невід'ємною частиною професійної діяльності дизайнерів, інженерів, модельєрів, архітекторів, та т.п.


АНАЛІЗ ГЛАВИ "Фундаментальна обізнаність із векторної графікою"

урок інформатика векторний зображення

На вивчення теми "Фундаментальна обізнаність із векторної графікою" у восьмому класі середньої школи відводиться шосту. За шосту навчального часу учні повинні освоїти три теми, прочитати сім параграфів підручника, засвоїти поняття векторної графіки, навчитися створювати векторні зображення, редагувати їх, зберігати, завантажувати, редагувати тощо., а як і виконати кілька самостійних завдань,

Тема "Поняття векторного зображення. Ставлення до колірних моделях. Призначення і елементи графічного редактора" включає у собі два параграфа: § 14-15, і знайомить учнів з поняттями про векторної і растрової графіці, колірних моделях, а також ізвекторним графічним редактором. На вивчення цієї теми відводиться одну годину.

>Параграфи § 16, 17, 20 підручника – це наступна тема, що називається "Створення і редагування векторного зображення. Збереження і завантаження векторного зображення". Ця проблема є наймасштабнішою щодо векторної графіки, на неї відводиться 3 години. Також їх можна назвати як наймасштабнішою, а й самій темою даної глави. Такі функції, як збереження і завантаження, а як і створення умов та редагування векторних зображень.

Наступна тема глави – "Операції над об'єктами векторного зображення. Фундаментальна обізнаність із текстом".Включает у собі два параграфа § 18, 19 і відводиться її вивчення дві години. Розглядаються у цій темі основні операції над об'єктами векторного зображення: дублювання, вирівнювання, угруповання, формування. Однак ж роботу з текстом: створення, редагування, форматування.


ТЕМА ">ПОНЯТИЕВЕКТОРНОГОИЗОБРАЖЕНИЯ. ВИСТАВУ ПроЦВЕТОВЫХ МОДЕЛІ. ПРИЗНАЧЕННЯ ІЭЛЕМЕНТЫГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА"

Ця тема включає у собі два параграфа, кожен із яких розбитий ще на два пункту. Зрозуміло, введення у роботи з векторної графікою має починатися з розгляду поняття векторного зображення, саме знайомством з поняттями про векторної і растрової графіку й колірних моделях. Крім цього потрібні розглянути призначенні графічного редактора та її основні елементи.

Комп'ютерна графіка – це зображення, підготовлені з допомогою комп'ютера. Найпоширеніші два способу уявлення зображень: растровий і векторний. Для отримання растрового уявлення зображення ділять на крапки й записують колір кожної точки. Для отримання векторного уявлення зображення ділять на прості постаті, описують їх характеристики і взаємна розташування. Учні повинні засвоїти, щорастровое уявлення графіки зазвичай використовується для зображень фотографічного типу з велику кількість деталей і відтінків.Масштабирование таких картинок погіршує їхня якість.Векторная графіка, своєю чергою, більш зручна для малюнків, які потребуютьфотореализме. Отже імасштабирование векторної графіки проходить без втрати якості.

Колір – таке відчуття, що виникає у людини при вплив світла з його орган зору. Учні повинні ознайомитися з колірними моделями,т.к. використання колірних моделей переймається тим єдиних способів описи кольору. Необхідно познайомити учнів з основними колірними моделями –RGB,CMYK,HSB.

Для зручного сприйняття учнями нову інформацію про колірних моделях, можна навести приклад із тим, як художники щоб одержати потрібного відтінку змішують на палітрі безліч фарб. Також відбувається у колірних моделях.

У моделіRGB (>Red,Green, Blue) основними є три кольору: червоний, зелений і синій. Усі колірні відтінки виходять рахунок складання цих трьох квітів.

МодельHSB найточніше відповідає словесному способу описи кольору. У цьому моделі управляють колірною тоном, насиченістю і яскравістю.

МодельCMYK найчастіше використовується під час роботи в поліграфії. У разі потрібний відтінок виходить печаткою чотирма барвниками: блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний. Послідовне нанесення різного кількості цих барвників на поверхню змінює коліротраженного світла, і формує мільйони відтінків.

Необхідно пояснити учням, що у графічних редакторах передбачена можливість вибору необхідної колірної моделі.

Наступний параграф знайомить учнів саме з призначенням графічного редактора.Графический редактор – це програмне засіб до створення і методи обробки зображень. Важливо знати, що графічних редакторів багато, але ще вони вирішують одні й самі типові завдання:

· створення зображення;

· редагування зображення;

· збереженні зображення на вигляді файла;

· завантаження зображення з файла в оперативну пам'ять;

· висновок зображення на носій (папір, пластик, тканину).

Підручник класу середньої школи знайомить учнів із елементами графічного редактораCorelDRAWX4. Учні дізнаються, як запускати графічний редактор, як створити нове зображення. З іншого боку, познайомляться з цими поняттями, як робоче полі, сторінка малювання, рядок заголовка, рядок меню, стандартна панель та інших.

Безсумнівно, необхідно учням як і засвоїти інструменти для редагування і малювання зображень. Також вчитель має пояснити про панель властивостей, вміст якої залежно від виконуваної операції.

>Строка стану внизу вікна містить інформацію про обраному елементі і координати курсору. Варто нагадати, що початок координат – лівий нижній кут сторінки малювання.

Дуже полегшить завдання учням така функція програми, як спливають підказки. Важливим і те, що команди управління редактором і зображенням можна викликати однією з чотирьох способів: із меню, викликом правої кнопкою миші, віртуальними кнопками на панелях,клавиатурними скороченнями,т.к. знання іклавиатурних скорочень значно прискорює роботу користувача.

ТЕМА "СТВОРЕННЯ ІРЕДАКТИРОВАНИЕВЕКТОРНОГОИЗОБРАЖЕНИЯ. ЗБЕРЕЖЕННЯ ІЗАГРУЗКАВЕКТОРНОГОИЗОБРАЖЕНИЯ"

Ця проблема є наймасштабнішою у межах вивчення графіки у восьмому класі.Включает у собі три параграфа і її вивчення відводиться 3 години часу, які учні повинні освоїти: об'єктиCorelDRAW, інструменти малювання. Познайомитися з цими поняттями, як заливання і абрис, навчиться користуватися інтелектуальної заливанням і стилями заливання.

>Редактирование векторного зображення як і є важливим пунктом щодо навчання векторної графіки. Учні розглянуть такі елементи редагування, як виділення, трансформація, редагування контуру, взаємне розташування.

Необхідно пояснити учням про завантаження і збереження векторних зображень, типи файлів, властивості документа.

Спочатку треба пояснити учням, щовекторное зображення створюється із окремих елементів. Зручна послідовність дій до створення простого векторного зображення наступна:

· створити контур першого елемента;

· налаштувати його розміри, форму, становище сторінка;

· поставити "зовнішній вигляд контуру" - стиль і колір заливання і обведення;

· повторити попередні дії інших елементів зображення;

· налаштувати взаємне розташування всіх намальованих елементів.

Для повнішого засвоєння учнями даної послідовності необхідно докладно розглянути кожен етап.

Спочатку важливо познайомити учнів з цими поняттями, як заливання і абрис.Заливка – це колір чи текстура,заполняющая простір всередині контуру. Абрис, чиобводка – це стиль відображення контуру об'єкта.

Далі вчитель та їхніх учнів повинні розглянути можливості деяких основних інструментів малювання. Вільна форма малює прямі і криві лінії. Постать – це об'єкт, що можна змінювати певним чином, притаманним кожної постаті. У підручнику наведено два непоганих прикладу, які потрібно проробити учням самостійно. Тож які вони наочнішим виявиться розглянуть інструменти малювання.

Після створення контуру об'єкта наступний крок – додавання заливання і абрису. Для засвоєння даного нового матеріалу в параграфі підручника є приклад із використанням заливання і абрису.

Потому, як учні навчилися створювати постаті, користуватися заливанням і абрисом, доцільно їх знайомство з особливостями інтелектуальної заливання. Цейинстумент може застосовується до замкнутим областям, обмеженим контурам кількох об'єктів. Інтелектуальна заливання – це інструмент створення об'єкта з контуром складної форми. Практичне завдання для учнів зміцнить новий матеріал, що дуже важливо.

Після знайомства і виконання практичних вправ по заливанню, абрису, інструментам малювання, можна пояснити учням, що є як однорідна заливання, а йфонтанная. Найчастіше фонтанну заливання називають ">градиентной заливанням". У цьому заливанню використовується дві, і більш кольору, причому колір плавно, як кажуть, перетікає вже з на другий. Наприкінці параграфа розміщені вправи закріплення вивченого матеріалу.

Після створення зображення слід можливість перейти до вивченню редагування.Редактированием називається внесення змін. Слід враховувати, щовекторное зображення складається з деталей, отже, редагувати можна, додаючи, видаляючи чи змінюючи окремі об'єкти.

Спочатку необхідно пояснити учням, що змінювати можна тільки виділений об'єкт, отже й познайомити з насамперед із. Виділення виробляється покажчиком, необхідне виділеннящелкнуть стосовно об'єкта чи обвести його прямокутної рамкою. Для виділення кількох об'єктів, необхідно тримати натиснутій клавішуShift на клавіатурі йщелкать за кожен об'єкт. Також необхідно розповісти про зняття виділення: простощелкнуть мишею по робочому полю.

Над виділеними об'єктами можна робити такі перетворення: переміщення,масштабирование, розтягування, дзеркальне відображення, нахил, поворот. Дані операції називають загальним терміном – трансформація. Закріпити нові знання можна прикладом.

Наступний крок – редагування контуру. Учні, після невеликого пояснення вчителя, виконають запропонований в підручнику приклад і засвоять даний пункт. Але потрібно звернути увагу, що редагувати невдало намальований контур складніше, ніж малювати його наново, тож слід запам'ятати корисне поєднання клавішCtrl+Z. Воно скасовує останнє дію користувача.

Важливий етап у роботівекторними зображеннями – це настроювання взаємного розташування об'єктів. Нічого складного у пункті немає, нові знання учні відмінно закріплять запропонованимупражнением.

Результат роботи у графічному редакторі – зображення на екрані й у оперативної пам'яті комп'ютера. Учні маємо навчитися зберігати отримані зображення на вигляді файла. Алет.к. раніше були вже вивченні деякі програми, то особливих зусиль це становитиме, та й жодних знахідок тут немає. Проте слід подивитися на деякі формати задля збереження векторних зображень.

Потому, як учні згадали, як зберігаються зображення, необхідно ознайомити їх із завантаженням зображень. Аналогічно збереженню файлів, тут все схоже з вивченими раніше програмами.

ТЕМА "ОПЕРАЦІЇ НАДОБЪЕКТАМИВЕКТОРНОГОИЗОБРАЖЕНИЯ. РОБОТА З ТЕКСТОМ"

На вивченні цієї теми у шкільному програмі відводиться дві години.Включает у собі два параграфа. Вивчивши цю тему, учні навчаться здійснювати основні операції над об'єктами векторного зображення працювати з текстом.

Для прискорення і полегшення роботи користувача в графічних редакторах передбачена можливість виконання низки операцій над об'єктами і групами об'єктів. Це операції копіювання, дублювання, розподілу, вирівнювання, угруповання та формування.

Наприклад, щоб одержати копії існуючого зображення можна використовувати копіювання чи дублювання. При дублювання об'єктів можна поставити координати. Докладніше операції копіювання чи дублювання учні можу розглянути на наведеному в підручнику прикладі.

Операції вирівнювання і розподілу об'єктів робочому полі застосовуються до групи об'єктів. Формування учні зможуть розглянути з прикладу в підручнику.

Важливо пояснити учням, що різні об'єкти можна об'єднувати до груп. Це робиться щоденного застосування операції відразу до всіх учасників групи. З іншого боку, угруповання запобігає випадкові зміни розташування об'єкта щодо інших об'єктів.

У малюнки можна додавати текст два види – фігурний та простий.Фигурний текст використовується для додавання коротких рядків тексту. До нього можна застосувати безліч ефектів, наприклад тіні. Простий текст використовується для великих блоків тексту, які потребують точному форматуванні. Текст можна, форматувати і редагувати.

Текст можна додавати безпосередньо на робоче полі. Для додавання простого тексту спочатку створюється рамка тексту, потім всередині рамки вводиться текст.

Доступні як і параметри форматування шрифту і абзацу, як й у текстовому процесорі. Для зміни формату текстового фрагмента можна використовувати панель властивостей. Текст буде цілком займати всю рамку, тому змінюватиметься розмір шрифту, інтервал між літерами, між рядками, тобто. текст повністю займе всю рамку. Як рамки для тексту можна використовувати будь-який контур.

>Фигурний текст можна розташовувати вздовж відкритого чи замкнутого контуру. Простий текст розміщається тільки уздовж незамкнутого контуру. Заодно він зберігає можливість форматування з допомогою рамки. Також можна використовувати різні ефекти для тексту, проте слід, що застосовувані ефекти нічого не винні заважати читання тексту.


>ПРАКТИЧЕСКИЕЗАДАНИЯ

Дуже важливий той час, що лише після вивчення який або теми вчителю необхідно запропонувати учням завдання закріплення вивченого матеріалу, як у теорії, і по практичним використанням векторного графічного редактора.

Наприклад, після вивчення теми "Поняття векторного зображення. Ставлення до

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація