Реферати українською » Педагогика » Застосування інтерактивної методики викладання як засіб розвитку творчого потенціалу особистості


Реферат Застосування інтерактивної методики викладання як засіб розвитку творчого потенціалу особистості

Застосування інтерактивною методик викладання як розвитком творчої потенціалу особистості


>КалдибаеваЖазираКурмантаевна

вчитель російської мови й літератури

Республіка КазахстанАлматинская область

>Илийский район середня школа № 30

Сьогодні маємо стоїть проблема: «Збільшення кількості доступною інформації, перевищує все розумні межі України та біологічні можливості осмислення людиною»

(«Концепція розвитку конкурентоспроможності інформаційного простору Республіки Казахстан на 2006-2009 рр.»).

Інформація, відома всьому людству, збільшується в2-раза кожні 4 року.

Нині системі освіти потрібні методики, якими який навчається зможе:

· самостійно освоювати знання: здобувати протязі усього життя;

· мати власну думку;

· вміти брати себе відповідальність, розв'язувати проблеми й приймати рішення;

· вміти спілкуватися і визначити спільну мову із іншими;

· об'єднувати власні життєві погляди, вірування, потреби й національні цінності з загальнолюдськими цінностями;

Реформа освіти у Казахстані

Реформи, що проводяться у країні у сфері освіти, припускають зміна системи навчання у середньої школи, зміна підготовки й навчання студентів коледжів та вищих навчальних закладів у тих динаміки безупинно мінливих обставин в світі.

Освіта має: Орієнтуватися в розвитку інтелектуальних здібностей учнів, які дозволять їм «розумно підходитимемо технічним, економічним і культурним змін і розмаїттям, дають можливість купувати такі риси, як ініціативність, дух підприємництва і пристосовуваність, і навіть дозволяють впевненіше працювати у сучасної виробничої середовищі» (Реформи та розвиток освіти: Програмний документ ЮНЕСКО, 1995).

Нині вчені майже одностайні в виділенні двох основних видів (типів) знання:

1) репродуктивне;

2) конструктивне.

Філософ Джон Дьюї, психологи Жан Піаже і Лев Виготський, математик і логік АлфредУайтхед, педагогТ.Лешкевич, філософ Володимир Данченка та інші вважали, що це види знань протилежні власне: репродуктивніенания належать минулій епосі, тоді як і сьогодення і майбутньому потрібно повністю базуватися на конструктивних знаннях.

Репродуктивне знання

Цей тип знань позначає пасивне,неинтерпретационное сприйняття, де відсутня суб'єктивне і особистісне розуміння: репродуктивне знання означає “відтворення без перетворення”.

Репродуктивне знання полягає в запам'ятовуванні і відтворенні з мінімальними змінами і інтерпретацією;

Репродуктивне знання «>программоцентрическое», оскільки орієнтоване не так на особистість студента, але в програму навчання, певну «згори»: «вчити потрібно, як наказано»;

Репродуктивне знання «>учителецентрическое», оскільки орієнтоване не так на особистість й інтереси учнів, але в який навчає.


Види репродуктивного знання:

1)Описательное знання

- націлене навоспроизводительное зображення;

- основний структурний ознака: наочність;

2)Объяснительное знання

- прагнеобъективированному доведенню; - основний структурний ознака: доказовість (арґументів на користь власної правоти)

Конструктивне знання

Чільну увагу приділяється не «дисципліни» чи «програмі», а особистості людини (студента), причомусообщаемое знання має спонукати особистість до змін.

Тому конструктивне знання іноді називають преосвітнім.

Чому «конструктивне»?

-Обучающийся самостійно конструює сенс (розуміння) з фактів, правив і принципів;

- Конструктивне знання спонукає студента до «перетворенню» себе, зміну власної особистості через рефлексію;

- Конструктивне знання непросто надає людині ясні цілі й засоби самоперетворення, але саме привносить в людини, безпосередньо залучаючи його тим самим у роботу з себе.

Чому конструктивне знання?

Як би "практичним" не було описове чи пояснювальне знання, вона нездатна змінити природний світ, котрі можуть змінитися лише за допомогою перетворюючої діяльності.


Основний структурний ознака конструктивного знання

Ефективність перетворюючих впливів залежить зрештою, від їхньої здатності втягувати людини у процес самоперетворення.

Тому основним структурним ознакою конструктивного знання є його привабливість, «зацікавленість».

>Непривлекательное, нецікаве знання явно неконструктивно.

Як зробити цікаво?

Приваблює і інтерес людини лише те, у чому він вбачає собі сенс.

Тому всі системи конструктивного знання будуються навколо якогось життєвого проблеми, чи групи проблем, значимих фактично кожному за людини.

Мета: примусити людину відчути, йдеться про речі йому небайдужих, речах, яким він надає певний сенс.

Репродуктивне знання

• Тиск згори (через навчальні програми) Дотримання суворої дисципліни Навчання з книг Формування через повтореннянесистемних умінь і навиків Підготовка до неясному і туманному майбутньомуСтатические (незмінні) цілі й матеріали

Конструктивне знання

•Саморазвитие і саморозкриття особистості Вільневзаимообщение Навчання через життєвий досвід Освоєння умінь і навиків задля досягнення життєвих цілей Використання можливостей сьогодні Динаміка повсякденно мінливого світу

>Запоминание матеріалу під час використання деяких прийомів навчання (таблицяН.Сандерса по ідеям А. Маслоу)

Навчальні дії Рівень (показник)запоминаемости
Лекція 5%
Читання 10%
Використання аудіо- і відео- коштів 15%
Демонстрація (схеми, таблиці, діаграми) 30%
Дискусія 50%
Практичні дії 75%
Негайне використання знань, вчити інших 90%

Ми вчимося

• 10% коли читаємо,

• 20% коли слухаємо,

• 30% коли бачимо,

• 50% коли бачимо і слухаємо,

• 70% коли дискутуємо,

• 80% коли експериментуємо,

• 95% коли вчимо інших.

ВільямГлассер Однією з методів конструктивного знання є метод інтерактивного навчання.

Інтерактивне навчання: змінює старе одностороннє розуміння процесу пізнання (>учителецентрическое, де основними дієсловами були «вчити», «надавати знання») на двостороннє, діалогічне, сприймаючи його як процес «засвоєння знань», де основну роль виконує який навчається (>ученикоцентрическое), який самостійно конструює знання («вчитися»).

Цілі ІМО:

• Створення середовища

• Навчання через дії

• Зв'язок із життям

• Формування самостійності індивідуальності

1. Створення середовища:

- Створювати умови, у якому який навчається міг відчути успішність своїх дій;

- Створювати умови для відкритого і вільного творчого спілкування між які навчаються;

-Преподносить знання над готовому вигляді, а надати можливість на допомогу пошуку і дослідження, спрямовувати й стимулювати учнів.

2. Навчання через дію:

-Обучающиеся мусимо усвідомити, що засвоєння знань найефективніше

лише крізь самостійні дії;

-Подвигать учнів до активних дій;

- Організація процесу активного засвоєння знань у вигляді інтерактивних прийомів.

3. Зв'язок із життям:

-Основивать навчання практичних діях, розглядати дисципліну і тему занять як шляхи вирішення життєвих проблем;

- Кожне заняття є встановлення зв'язку з світом, з життям.

3. Формування самостійності індивідуальності

- Конструювання які навчаються власного погляду, самостійного рішення проблеми через міркування, рефлексію;

- Надання змогу самостійного конструювання нового;

- Формування у учнів навичок критичного і аналітичного

мислення.

Основний принцип ІМО

Інтерактивна методика полягає в навчанні дією і з допомогою дії: людина краще запам'ятовує і засвоює очевидно: він робить власноручно.

«Розкажи мені – і це забуду, покажи мені – і це запам'ятаю, дай мені зробити самому – і це навчуся!». Конфуцій

Правила організації інтерактивного навчання

Перше правило. Підготовкаудитории на роботу.

Друге правило. Розподіл намини-группи.

Третє правило. Визначення цілей і очікуваних результатів.

Четверте правило. Прийняття правил роботи.

П'яте правило. Формування довірчій та ініціативною робочою атмосфери.

Шосте правило. Усі котрі навчаються мають брати участь у роботі.

Сьоме правило.. Уміння слухати: би мало бути вислухані все думки. Восьме правило. Письмові роботи.

Дев'яте правило. Зворотний зв'язок.

При ІМО котрі навчаються навчаться:

- розмірковувати й розвивати особисті рефлексивні здібності;

- аналізувати й оцінювати власні ідеї, й вчинки (дії);

- складати самостійне судження про інформацію (навчальному матеріалі),

- вибирати необхідне з потоку інформації та аналізувати інформацію із різних точок зору позицій;

- самостійне конструювати нові поняття і;

- Робити вибір, приймати рішення і вирішувати складні проблеми;

- Формувати у процесі пізнання особистісні цінності й вірування,

приймати активну життєву позицію (світогляд);

- ефективно спілкуватися і взаємодіяти, працювати у складі команди.

Працюючи за методикою інтерактивного навчання я провела ряд уроків, у яких учні показали чудове знання предмети й оволодіння граматичним і лексичним матеріалом.

Як приклад наводжу моделюванняпоурочного планування з цієї методиці о 9-й А класі на задану тему: «>Сложноподчиненние пропозиції з придатковими причини», спрямованих розвиток особистісних якостей учнів.


Тема уроку: ЗПП з придатковими причини

Мета уроку:

1. Закріпити знання учнів на тему «Складне пропозицію», вміння вживати ЗПП з придатковими причини, навички складання схем даних пропозиції, аргументувати свої докази з темі, вибирати необхідне з потоку інформації;

2. Розвивати логіку і мислення, письмову і усне мовлення, навички роботи у групі, вміння обмінюватися знаннями й думками, приймати рішення і вирішувати складні проблеми, поповнювати словниковий запас; знання інтерактивне освіту

3. Здійснювати патріотичне виховання: любов до батьківщини, на повагу до товаришам, порозуміння і взаємопідтримку.

Тип уроку: інтерактивний

Форма уроку: урок – гра

Методи: взаємодія у вигляді дії

Кошти: Дерево настрої, правила, малюнок, таблиці на інтерактивною дошці, есе, малюнки учнів,флип – чарти, серця побажанні, картки виходу

Хід уроку:

І.Оргмомент:

1. Дерево настрої: (поки що проводиться перевірка настрою учнів до уроку)

2. Визначення цілей і очікуваних результатів: а) доведення до учнів цілей і завдань уроку; б) очікування учнів на тему уроку, залучення до рефлексії, де учні відповідають питання: «Що одержу від уроку?»

3. Прийняття правил роботи:

Учні обговорюють це можна протягом 1-2 хвилин, після чого свої пропозиції вони мають привести на папері та вивісити у п'ятому класі)

ІІ. Перевірка домашнє завдання:

1. Мозгова атака:

- Які асоціації виникають щодо слова Батьківщина:

- будинок

- батько

- вітчизна

- мама

- Президент

- рідний край

2. Есеї «Батьківщина»

3. Обговорення групи домашнє завдання:

Учні читають одне есе, проте інші вивішують у п'ятому класі.

ІІІ. Рішення проблеми (Фундаментальна обізнаність із інтерактивною дошкою)

- Які пропозиції ви вжили під час написання есе?

- Які пропозиції називаються складними?

- Назвіть види складного пропозиції?

>І. Підготовка до вивчення нового матеріалу:

- Чому любите Батьківщину?

>. Вивчення нового матеріалу (З опорою на інтерактивну дошку)

- Заповнення таблиці «ЗПП з придатковими причини»

- Читання тексту «Батьківщина - мати»

-Словарная робота

- Розмова за змістом

- Виконання завдань до тексту

>І. Перевірка розуміння знань:

- ЗПП з придатковими причини

>ІІ. Закріплення:

а) Виконання вправ

-Упр 115 стор 76 (переведіть пропозиції російською мовою) -Упр 117 стор 76 (до даних головним пропозицій підберіть придаткові)

б) Робота з тексту

Результат уроку:обменивание серцями побажанні

Заповнення карток виходу (зворотний)

Домашнє завдання:

1. Твір – міркування: «З чого починається Батьківщина?» Отже, для формування та розвитку особистості інтерактивні методи грунтуються на особистісному міркуванні і рефлексії;

- Інтерактивні методи лікування й прийоми призводять до самостійного та індивідуального розвитку учнів, спрямовуючи їх до розуміння й оцінці своїх і цінностей.

Інтерактивна методика – найсучасніша система навчання.

Сьогодні у світі, особливо у розвинених країн, основна мета освіти визнається створення умов самостійного засвоєння знань які навчаються, що у першу чергу досягається через інтерактивні методи лікування й прийоми навчання.


Список використаних джерел

1. «Концепція розвитку конкурентоспроможності інформаційного простору Республіки Казахстан на 2006-2009 рр.»;

2. Навчальний посібник «Використання інтерактивних методів у вищі навчальні заклади»,А.К.Алимов, Алмати, 2009 р;

3. «Реформи та розвиток освіти: Програмний документ ЮНЕСКО», 1995 р.;

4.Г.К.Селевко «Сучасні освітні технології». М, 1998 р

5. «Російськаречь»,Н.Н.Шманова, підручник для 9 класів загальноосвітніх шкіл з казахським мовою навчання, Алмати «>Мектеп», 2005 р.


Схожі реферати:

Навігація