Реферати українською » Педагогика » Аналіз методики і техніки логопедичного масажу, використовуваного при корекції дизартрії


Реферат Аналіз методики і техніки логопедичного масажу, використовуваного при корекції дизартрії

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою Російської Федерації

>Армавирская Державна Педагогічна Академія психолого-педагогічний факультет


Диплом пологопедии

На тему: «Аналіз методи і технікилогопедического масажу, використовуваного при корекціїдизартрии»


Армавір 2011 р.


>Оглавление

Запровадження

Глава 1. Теоретичне обгрунтування необхідностілогопедического масажу при корекціїдизартрических розладів

1.1Дизартрия як із видів мовних порушень

>1.2Общие інформацію про масажі

1.3Логопедический масаж як один із засобів корекціїдизартрических розладів

Глава 2. Методичні рекомендації до проведеннялогопедического масажу при корекціїдизартрических розладів

2.1 >Физиологическое діюлогопедического масажу

2.2 Свідчення до проведеннялогопедического масажу. Протипоказання до проведеннялогопедического масажу

2.3 Умови проведеннялогопедического масажу

2.4 Прийомилогопедического масажу при корекціїдизартрических розладів

Укладання

Список використовуваної літератури


Запровадження

Останніми роками збільшилася кількість дітей, котрі страждають різними мовними порушеннями. Зокрема дітей, маютьдизартрические розлади. Аналіз спеціальних літературних даних показав, що проблемудизартрии як однієї з видів мовних порушень розглядалася такими фахівцями якО.А. Токарєву, А.Куссмаулем, М.П. Давидової, О.Н. Корнєвим, О.В.Правдиной, О.М.Мастюковой, О.Н.Винарской, Л. В.Мелеховой, І.Б. Кареліного, А.М.Пулатовим,Е.Ф. Соботович,А.Ф.Чернопольским,К.А.Семеновой, Л. В.Лопатиной, Н.В. Серебрякової,Е.Ф. Архиповою,Э.Я.Сизовой ідр.[2, 9]

Мовна патологія немає як така, ізольовано. З появою таких розладів паралельно виникають супутні порушення. Області душі, тіло безпосередньо пов'язані між собою і злочини надають взаємовпливи.

Не може бути людини душевного спокою при проблеми з промовою. Відомо, труднощі виникають за наявності мовної патології. І це різні комплекси неповноцінності, обмеження у виборі професії, поведінкові відхилення, недорозвинення психічних процесів (уваги, пам'яті, мислення) та інші. Тому, напевно, не потрібно говорити, наскільки важливе долати чи пом'якшувати негативні прояви, які під час наявності мовної патології. [10]

Дослідження АрхиповоюЕ.Ф. дітей у масових садах показали, що у старших і підготовчих до школи групах від 40 до 60% дітей мають відхилення в мовленнєвому розвиткові. Серед найпоширеніших порушень:дислалия,ринофония,фонетико-фонематическое недорозвинення, стертадизартрия. [2]

При корекціїдизартрических порушень промови основна форма логопедичної роботи - індивідуальна. Насамперед, це теж стосується таких методівлогопедического впливу, як диференційований логопедичний масаж, пасивнаартикуляционная гімнастика, штучна локальнаконтрастотермия, і навіть початкові етапи дихальної і голосової гімнастики.

Теоретичне обгрунтування необхідностілогопедического масажу в комплексноїкоррекционной роботу з подоланнюдизартрических розладів є у роботах О.В.Правдиной,К.А.Семеновой,М.Б.Эйдиновой, С.А.Бортфельд,И.З.Заблудовского, О.М.Мастюковой, І.І. Панченко,Е.Ф. Архиповою, Н.А.Беловой,Н.Б. Петрова,Э.Д.Тикочинской, Є.В. Новикової, І.В.Блискиной, В.А.Ковшикова, Є. А.Дьяковой,Е.Е. Шевцової будуть опубліковані,Г.В.Дедюхиной,Т.А.Яньшиной, Л.Д. Могутньої та інших. [2, 3, 15]

Останніми роками з'явилися публікації, присвячені опису прийомівлогопедического масажу, але улогопедическую практику впроваджуються прийоми поки явно недостатньо. Здебільшого превалюють педагогічні методи на людей, мають мовні порушення, які, на жаль, що неспроможні вирішити всіх негараздів. Разом про те доцільністьлогопедического масажу визнають всі фахівці, займаються з цими важкими мовними порушеннями мови, якдизартрия,ринолалия, заїкуватість, афазія,алалия. Правильний добір масажних комплексів сприяє нормалізації м'язового тонусу органів артикуляції, покращує їх моторику, що сприяє корекціїпроизносительной боку мови і емоційного стану осіб, котрі страждають мовними порушеннями. Через війну масажу посилюється мозковий кровообіг і метаболізм, що покращує перебіг процес формування багатьох психічних процесів (пам'яті, уваги тощо.), викликає загальне оздоровлення, тобто гармонізує всі, які у цілісномуорганизме.[5]

Питання організації логопедичної допомоги дітей іздизартрией залишається дуже актуальним, враховуючи поширеність цього дефекту. Маючи досвід багатьохлогопедов-практиков з упевненістю твердити про, що корекціядизартрических розладів буде мало ефективна не залучаючи масажних комплексів.

Об'єктом роботи є процеслогопедического масажу при корекціїдизартрии.

Предметом роботи є методи і технікилогопедического масажу, використовуваного при корекціїдизартрии.

Метою роботи є теоретичне вивчення і доказ необхідностілогопедического масажу як однієї з коштів корекціїдизартрии.

Завдання роботи:

1. Вивчити спеціальнулогопедическую і психолого-педагогічну літературу на проблеми корекціїдизартрии з допомогоюлогопедического масажу.

2. Розглянути структуру дефекту придизартрии виявлення потребу використаннялогопедического масажу.

3. Виявити впливлогопедического масажу на м'язи артикуляційного апарату при корекціїдизартрии.

4. Вивчити і описати прийомилогопедического масажу, спрямованих корекціюдизартрических розладів.

5. З зробленого дійти висновків тому, чи необхідно застосуваннялогопедического масажу при корекціїдизартрии.

Масаж артикуляційного апарату іартикуляционние вправи як покращують рухову функцію відстаючих систем мозку, а й втягують в роботу сусідні мозкові системи.М.Є.Хватцев.


Глава 1. Теоретичне обгрунтування необхідностілогопедического масажу при корекціїдизартрических розладів

Проблемакоррекционно-логопедической допомоги дітей із мовної патологією нині є надзвичайно актуальною. Необхідність заходів для діагностики та корекції порушень у розвитку дітей пов'язані з наявністю країни тривожною демографічній ситуації, яка характеризується як загальним зниженням народжуваності, а й збільшенням частки народження нездорових, фізіологічно незрілих дітей. За даними спеціальних досліджень, частка здорових новонароджених у протягом останніх знизилася з 48,3% до 26,5%-36,5%. Сьогодні до 80% новонароджених є фізіологічно незрілими, понад 86% маютьперинатальную патологію центральної нервової системи, відсутність своєчасної корекції якої призводить до розвитку стійких порушень у майбутньому. Патологія, перенесена дитиною в перинатальному періоді, надає негативний вплив на стан багатьох систем організму. (>Г.В. Яцик). [14]

Об'єктивні обстеження дітей із проблемами промови, недорозвиненням психічних процесів,соматически ослаблених, здебільшого не виявляють грубої патології, але, тим часом, їх проблеми іноді нерозв'язні.

Кількість корекційних класів до шкіл, різноманітних реабілітаційних центрах помітно збільшується. Проте, як стверджують фахівці, у процесах навчання дітей і спрямованої корекції лише педагогічні методи у часто не дають очікуваних результатів. [16]

У ситуації актуальне системний, комплексний підхід до корекції мовного і супутнього йому психічного і соматичного розвитку. Більшість практикуючих фахівців сходяться в думці, що більш ефективно вирішити свої завдання, які стоять перед будь-яким професіоналом так званої служби супроводу розвитку, можна тільки включивши до процес корекції основний мовної патології вплив на супутні їй проблеми. [1] Масаж відповідних зон і одна із видів необхідних впливів.

Диференційований логопедичний масаж - частину комплексноїмедико-психолого-педагогическиой роботи, спрямованої на корекцію різних мовних розладів (зокрема, внаслідокдизартрии, функціональної органічноюдислалии,алалии, зумовленої недорозвиненням коркових зон, і афазії, внаслідок локальних поразок мозку), і що підвищує ефективність даної роботи. Необхідно розвивати методику масажу, спрямовану на корекцію мовних порушень, яка полягає вобщеукрепляющем вплив нанеречевие і мовні функціональні системиребенка.[2]

>Логопедический масаж - це і одне з логопедичних технологій, активний метод механічного впливу. Масаж застосовується у тому випадку, коли мають місце порушення тонусуартикуляционних м'язів. Змінюючи стан м'язів периферичного мовного апарату, масаж, зрештою, опосередковано сприяє поліпшеннюпроизносительной боку промови. [9]

Діяльність з дітьми, мають мовну патологію, використовують масажірефлексогенних зон (пензлів, стоп,аурикул, волосистої частини голови), професораАуглина,сегментарно-рефлекторний, лінійний, точковий. Масаж використовують у логопедичної працювати з дітьми здизартрией,ринолалией, заїканням і голосовими розладами. За цих формах мовної патології (особливо вдизартрии) масаж є необхідною передумовою ефективностілогопедического впливу. [11]


1.1Дизартрия як із видів мовних порушень

 

>Дизартрия - порушенняпроизносительной боку промови, обумовлене недостатністю іннервації мовної мускулатури.Дизартрия є наслідком органічного поразки центральної нервової системи, у якому засмучується руховий механізм промови. Придизартрии порушено не програмування мовного висловлювання, а моторна реалізація промови. [12, 13,16]

Провідними дефектами придизартрии є порушеннязвуко-произносительной боку мови іпросодики, і навіть порушення мовного дихання, голосу іартикуляционной моторики.Разборчивость промови придизартрии порушена, мова змазана, нечітка.

Основні порушення (структурадефекта)придизартрии.

1. Порушення тонусуартикуляционной мускулатури (м'язів особи, мови, губ, м'якогонеба) на кшталтспастичности, гіпотонії чи дистонії.

1.1.Спастичностъ - підвищення тонусу в мускулатуру мови, губ, обличчя і шиї. Приспастичности м'язи напружені. Мова «грудкою» відтягнуть тому, спинка йогоспастически вигнута, піднята вгору, кінчик мови не виражений. Піднята до твердогонебу напружена спинка мови сприяє пом'якшенню згодних звуків (палаталізація).

1.2.Гипотония - зниження тонусу м'язів. При гіпотонії мову тонкий, розпластаний в ротовій порожнині; губи мляві, що неспроможні щільно стулятися. Через це рот зазвичай напіввідчинений, маєгиперсаливация.

1.3.Дистония - змінюваний характер м'язового тонусу. У стані спокою може відзначати низький м'язовий тонус, за будь-яких спроб до мови і в останній момент промови тонус різко наростає.

Діти з неврологічною патологією часто відзначається змішаний і варіативний характер порушень тонусу вартикуляционной мускулатуру (як і, як й у скелетної).

2. Порушення рухливостіартикуляционних м'язів.

3. Специфічні порушення звуковимови:

> стійкий характер порушень звуковимови, особлива труднощі подолання;

> специфічні труднощі автоматизації звуків (процес автоматизації потребує більшого кількості часу, аніж задислалии). При невчасне закінченні логопедичних занять придбані мовні вміння часто розпадаються;

> порушено вимова як згодних, а й гласних звуків (посередність чиредуцированность гласних);

> переважаннямежзубного і бічного вимови свистячих [з], [із], [ц] і шиплячих [>ш], [ж], [год], [>щ] звуків;

> оглушування дзвінких згодних (дзвінкі звуки лунають з недостатнім участю голоси;

> пом'якшення твердих згодних звуків (палаталізація);

> порушення звуковимови особливо виражені в мовному потоці. При збільшенні мовної навантаження спостерігається, котрий іноді наростає загальна змазаність промови.

4. Порушення мовного дихання.

5. Порушення голоси. Найчастіше вказує на недостатню сила голоси (тихий, слабкий,иссякающий) і відхилення тембру голоси (глухий,назализованний, здавлений, хрипкий, переривчастий, напружений, гортанний).

6. Порушенняпросодики (>мелодико-интонационних ітемпоритмических характеристик промови).

7. Недостатністькинестетических відчуттів наартикуляционном апараті.

8.Вегетативние розлади. Однією з найчастіших вегетативних розладів придизартрии єгиперсаливация.

9. Порушення акта прийому пиши.

10. Наявністьсинкинезий (мимовільних супутніх рухів і під час довільнихартикуляционних рухів (наприклад, додаткове рух нижньої щелепи та нижньої губи вгору під час спроби підняти кінчик мови).

11. Підвищенняглоточного (блювотного) рефлексу.

12. Порушення координації рухів (>атаксия).

13. Наявність насильницьких рухів (>гиперкинезов і тремору) вартикуляционной мускулатуру.

Для логопедичної роботи, що включає диференційований масаж,артикуляционную і дихальну гімнастики, зручна класифікаціядизартрии з урахуваннямсиндромологического підходу (І.І. Панченко), коли він виділяють: [2]

1.Спастико-паретическую

2.Спастико-ригидную

3.Гиперкинетическую

4.Атактическую

5.  Змішані формидизартрии

Ця класифікаціядизартрии орієнтує логопеда на якість порушенняартикуляционной моторики, що дозволяє цілеспрямованіше визначити вибір коштів лікувальної грязі та логопедичної роботи з нормалізації тонусу м'язів і моторики артикуляційного апарату. Даним класифікацією логопед може користуватися тільки що з невропатологом, що визначає провідний неврологічний синдром.

Коли структуру мовного дефекту вмикаються всілякі синдроми,дизартрию характеризують яксмешанную.[14]

•Спастико-паретическаядизартрия (провідний синдром -спастический парез).

•Спастико-ригиднаядизартрия (провідні синдроми -спастический парез і тонічні порушення управління мовної діяльністю типу ригідності).

•Гиперкинетическаядизартрия (провідний синдром - гіперкінези).

•Атактическаядизартрия (провідний синдром -атаксия).

•>Спастико-атактическаядизартрия (провідні синдроми -спастический парез іатаксия).

•>Спастико-гиперкинетическаядизартрия (провідні синдроми -спастический парез і гіперкінези).

•Спастико-атактико-гиперкинетическаядизартрия (провідні синдроми -спастический парез,атаксия, гіперкінези).

•>Атактико-гиперкинетическаядизартрия (провідні синдроми -атаксия і гіперкінези).

 

1.2 Загальні інформацію про масажі

Усі органи, тканини і функціонуючі системи організму людини, перебувають у нерозривних взаємозв'язках, є єдине ціле. У зв'язку з цим жодна проблема, зокрема і що стосується промови, може бути розглянута як процес локальний.Устраняя з допомогою масажу що відбулися зміни, можна сприяти ліквідації первинного патологічного процесу відновленню стану організму. [8]

Масаж – це метод лікування та профілактики профілактики, являє собою сукупність прийомів механічного на різні ділянки поверхні тіла людини. Механічне вплив змінює стан м'язів, створює позитивнікинестезии. Масаж також показаний дітей із розладами промови. Тим самим, що з найбільшим працею піддаються корекції педагогічними методами, цю процедуру особливо необхідна. Тому якщо дитині ставлять одне із діагнозів: затримка мовного розвитку,дислалия,дизартрия, затримка психічного розвитку, то цих випадках можна скористатися даним методом корекції. [6, 14]

З ХІХ століття, особливо в другій половині, медики намагалися дати наукове обгрунтування масажу. [17]

У Росії її наприкінці ХІХ століття провідніврачи-клиницисти брали активну у наукових розробках методики масажу, широко впроваджуючи їх у лікувальну практику. Неоціненний внесок у розвиток європейського масажу внесли І.В.Заблудовский, М.К. Барсів, В.В.Гамолицкий, О.Н.Залесова, Н.І.Рачинский,В.К. Крамаренка,К.Г. Соловйов, І.П.Каллистов, А.В. Янченко, І.М.Саркизов-Серазини. [2, 5]

Найбільша заслуга у розвитку теорії та практики масажу у Росії перед революцією належить російському вченому,приват-доценту Військово-медичній академії - у Петербурзі І.В.Заблудовскому. Він створив в струнку науково обґрунтовану систему, що стала основою сучасного лікувального, спортивного і гігієнічного масажу, у зв'язку з, із чим його за праву називають батьком сучасного масажу. [14]

Особливо великий інтерес до масажу у Росії виник кілька десятиріч тому. Поглиблене теоретичне і клінічне його вивчення провели І.Н.Асадчих, А.В.Сироткина,Г.Р. Ткачова, В.І. Дубровський та інших. [2]

Отже, масаж, виникнувши поряд з іншими видами народної медицини в незапам'ятні часи, і по сьогодні не втратила своєї цінності. Таємниця довголіття масажу у простоті, доступності та результативності.

Для отримання від масажу максимального ефекту необхідні:

• методична і технічна підготовленість виконує масаж;

• умови щодо процедури;

• правильне становище дитини під час масажу;

• інформацію про рівня тяжкості порушення функціонального стану промови дитини;

• тривалі сеанси і курси масажу.

Методична підготовленість логопеда передбачає уважне прочитання вивчення спеціальної літератури з загальному масажу. Технічні навички масажу формуються у його проведення. [7]

 

1.3Логопедический масаж як один із засобів корекціїдизартрических розладів

Система логопедичної роботи з дітьми придизартрии передбачає комплексний характер. Однією з коштівкоррекционного впливу є логопедичний масаж.Логопедический масаж має на меті як зміцнення чи розслабленняартикуляционних м'язів, а й стимуляціюпроприоцептивних відчуттів, що сприяє чіткості кінестетичного сприйняття. Мовнікинестезии мають дуже важливого значення у формуванні якимпрессивной, і експресивній промови (В.Л.Богородицкий, 1930; М.А. Піскунов, 1962 та інших.). [11]Кинестетическое почуття супроводжує роботу всіх м'язів.Отчетливости кінестетичного сприйняття сприяють і дотикальні відчуття. Роль дотикального, тактильного відчуття вкинестетическом сприйнятті має велику практичного значення.

>Логопедический масаж є активний лікувальний метод, сутність якого зводиться до нанесення дозованих механічних подразнень на м'язи артикуляційного апарату, мімічні м'язи обличчя, м'язи, щоб забезпечити роботу голосових зв'язок та м'язів дихального апарату. Здійснюється з допомогою спеціальних прийомів, виконуваних рукою масажиста чи з допомогою спеціальних пристосувань (>шпатели, постановочні зонди, зонди, запропоновані Є.В. Новикової). [11] Усі вищезазначені групи м'язів є єдину м'язову систему, що забезпечуєречепроизводство. Через це, логопедичний масаж обов'язково має охоплювати всі перелічені вище області, навіть у тому випадку, коли відзначається поразка м'язів тільки локальній ділянці.

Масаж застосовується у тому випадку, коли мають місце порушення тонусуартикуляционних м'язів. Змінюючи стан м'язів периферичного мовного апарату, він, зрештою, опосередковано сприяє поліпшеннюпроизносительной боку промови. [8]

Масаж можна проводити всіх етапахкоррекционно-логопедического впливу, але значимо його використання на на початкових етапах роботи, коли в дитини ще немає принципову можливість виконати певніартикуляционние руху.

У логопедичної практиці

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація