Реферати українською » Педагогика » Методика викладання теми "Програмування в середовищі Scratch" учням початкової школи


Реферат Методика викладання теми "Програмування в середовищі Scratch" учням початкової школи

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Дипломна робота

 

По темі:

 

«Методика викладання теми «Програмування серед >Scratch» учням початковій школи»


Запровадження

Сьогодні наука й технологія розвиваються так стрімко, що освіта найчастіше встигає по них. Наприклад, у тому, щоб успішно виступати на Російських олімпіадах з інформатики, треба серйозно займатися, починаючи з початковій школи. Провідні вузи і фірми, працюють у галузі інформаційних технологій, – МДУ, МФТІ, МІФІ, Intel та інших. – намагаються привернути школярів до наукової діяльності, причому з дедалі більше раннього віку. І тому проводяться конкурси, вікторини, Олімпіади й інші заходи.

Вже молодшому шкільному віці інтереси багатьох дітей перетерплюють істотні зміни, і із них сильно видаляються від навчальної діяльності загалом і науково-пізнавальної – зокрема. Це можна пояснити різними причинами (що роблять психологи і педагоги), але однією з найбільш серйозних таких причин, безсумнівно, є неуспішність дітей у навчальній діяльності чи страх такий неуспішності. Як свідчать дослідження психологів, страх потерпіти невдачу у шкільництві діти ставлять на друге місце (за силою стресу), відразу по смерті батьків. За такого стану однією з найважливіших завдань педагогів можна вважати створення комфортною навчально-виховної середовища, у якій можлива найповніша самореалізація дитини.

Інший причиною зниження інтересу учнів, яка причетна власне до інформатики, є невелика кількість годин, передбачене федеральними освітніми стандартами на вивчення даного предмета. Понад те, стандарти другого покоління взагалі включають дисципліну «Інформатика», замінюючи її «Інформаційними технологіями». Основний акцент передбачається на придбанні учнями інформаційної грамотності,подразумевающей загальні навички обробки інформації різних видів. Теоретична ж підготовка з інформатики винесено увнеучебную діяльність й, в такий спосіб, носить факультативний характер.

Тому найгостріше стоїть проблема вивчення можливих підходів до організації проектної позанавчальної освітню діяльність з інформатики у початковій школі. Досвід таких відомих педагогів як М.П.Лапчик, І.Г.Семакин, Є. К.Хеннер свідчить, що ця діяльність дозволяє, з одного боку, організувати середу для самореалізації і самоствердження учнів, і, з іншого боку, сформувати вони потяг до творчості й до знань та дати підходящі кошти її реалізації. Рішення вищезазначеної проблеми може базуватися на використанні у навчанні інформатики мови програмуванняScratch.

>Scratch – цеобъектно-ориентированная середовище, у якій блоки програм збираються з різнобарвних цеглинок команд так само, як машини й інші об'єкти збираються з різнобарвних цеглинок в конструкторах Лєґо. З іншого боку, у ньому можна знайти сучасні ідеї з середовищ візуального програмування типу Delphi і навіть у презентаційних систем.

>Scratch – це мультимедійна система. Більшість операторів мови спрямовано роботи з графікою і звуком, створення анімаційних івидеоеффектов. Маніпуляції змедиаинформацией – головна Мети створенняScratch.

На цей час методика викладання теми «Програмування середScratch» не розроблена. У зв'язку з цим метою дипломної роботи є підставою розробка методик викладання теми «Програмування середScratch» учням початковій школи.

Завдання дослідження:

1) ознайомитися з середовищемScratch, з її можливостями і що характеристиками;

2) уточнити особливості програмування середScratch;

3) проаналізувати підручників, навчальних допомог і методичної літератури;

4) виявити специфіку навчання молодших школярів програмування середScratch;

5) розробити перелік запитань, які потрібно відбити щодо теми «Програмування середScratch»;

6) розробити методичних рекомендацій із викладання і тематичне планування на тему «Програмування середScratch»;

7) провести експериментальну перевірку розробленої методики.

Дипломна робота складається з запровадження, трьох глав і укладання, містить список літератури.

У першій главі «Теоретичні основи проблеми викладання теми «Програмування середScratch» учням початковій школи» розглянуті теоретичні основи проблеми викладання теми «Програмування середScratch», зокрема:

1) опис середовища програмуванняScratch;

2) особливості програмування середScratch;

3) аналіз підручників і навчальних посібників з інформатики.

У другій главі «Розробка методик викладання теми «Програмування середScratch» учням початковій школи» описується специфіка викладання теми «Програмування середScratch» учням початковій школи, зокрема:

1) перелік запитань, аналізованих щодо теми;

2) методичних рекомендацій із викладання теми;

3) тематичне планування на тему «.

У третій главі «Експериментальна робота з застосуванню методик викладання теми «Програмування середScratch» у початковій школі» описується діагностика вміння молодших школярів програмувати середScratch й проводиться аналіз ефективності розробленої методики. Наводиться покрокова інструкція для розробки проектів, котрі почали результатом вивчення теми «>Программирования середScratch» учнями початковій школи.

Експериментальна перевірка розробленої методики пройшов уГОУСОШ «Школа здоров'я» №1136 і вказала свою ефективність, що дозволяє рекомендувати методику для використання вчителями інформатики, що працюють у початковій школі.

програмування викладання проект школяр


1. Теоретичні основи проблеми викладання теми «Програмування середScratch» учням початковій школи

1.1 Опис середовища програмування >Scratch

Інтерфейс програми спроектований і у розрахунку дітей, й тому він максимально добре розуміється інтуїтивно. Розглянемо, як влаштована середовище. Після запуску програми екран має вигляд (див. рис. 1).

>Рис. 1. Інтерфейс програми

Головна область (див. рис. 2), це, ясна річ, сцена (розташований у правій частині екрана), у ньому відбиваються результати своєї роботи проекту.

>Рис. 2. Сцена


Щоб на сцені щось відбувалося, необхідно створити спрайти (див. рис. 3), тобто. візуальні динамічні об'єкти; при цьому використовуються спеціальні кнопки (див. рис. 4).

>Рис. 3.Спрайти

>Рис. 4.Кнопки створення нових спрайтів

Усі, створене, відображається листку спрайтів, де можна вибрати одне із спрайтів для настройки. У цьому інформацію про поточномуспрайте відображається у неповній середній частини екрана – поліскриптов (див. рис. 5). Це полі призначено дляописивания поведінки даного спрайту.

>Рис. 5. Полескриптов

Верхнє полі містить закладання (див. рис. 6), з допомогою яких від переглядускриптов можливість перейти до перегляду можливих видів (малюнків) спрайту й що з даним спрайтом звуків. Коротка інформацію про обраномуспрайте: ім'я, поточний образ, координати, напрям тощо. перебувають вище (див. рис. 7).

Малюнок 6.Закладки

>Рис. 7. Коротка інформацію проспрайте

У цьому сфери перебуває кнопка , викликане шляхом натискання правої кнопки миші на спрайт чи звук, що дозволяє зберегти спрайт чи звук як окремого файла.

Варто підкреслити, щоскрипти є складовою кожного спрайту, подібно візуальним образам і звуках. Загальні атрибути, що відносяться до всьому проекту загалом, можна приєднати до сцени: в неї також може бути своїскрипти, образи і звуки.

Під час створенняскриптов використовується палітра блоків, що займає ліву частина екрана (див. рис. 8). У його верхню частину розташовуються 8 різнобарвних кнопок, які вибирають потрібну групу команд: рух (див. рис. 8), зовнішність (див. рис. 9), звук (див. рис. 10), перо (див. рис. 11), контроль (див. рис. 12), сенсори (див. рис. 13), числа (див. рис. 14), перемінні (див. рис. 15). Команди обраної групи відбиваються у нижній частині обраного вікна.


>Рис. 8. Палітра блоків

>Рис. 9. Зовнішність


>Рис. 10. Звук

>Рис. 11. Перо

>Рис. 12. Контроль

>Рис. 13.Сенсори


>Рис. 14.Числа

>Рис. 15. Змінні

Коли всі готове, можна натиснути кнопку і стати вполноекранний режим, у якому сцена займе весь екран, проте інші області прибираються. Отриманий режим дуже нагадує перегляд готової презентації в Power Point.

Практично всі управління системою зосереджене у верхню частину екрана. Головне меню, виконано як горизонтальних кнопок.

>Рис. 16. Головне меню


Крім лідерів окремо виділено кнопки перемикання режиму повороту спрайтів, панель інструментів, і навіть кнопки запуску і зупинкискриптов.

Зі сказаного вище стає зрозуміло, щоScratch розроблявся як нова навчальна середовище на навчання школярів програмування. У той самий час учні повною мірою можуть розкрити свої творчих талантів, позаяк у ньому легко створювати фільми, гри,анимированние листівки і презентації; вигадувати й реалізовувати різні об'єкти, визначати, як вони виглядають у різних умовах, переміщати екраном, встановлювати способи взаємодії між об'єктами. Діти можуть складати історії, малювати і оживляти на екрані придуманих ними персонажів, учитися з графікою і звуком. Важливіше те що дитина має можливість поділитися результатом своєї творчості з давніми друзями чи іншими користувачами.

>Scratch створювався учнів починаючи з 8 і по 16 років, а й діти більш раннього віку працювати у цьому середовищі над проектами разом із батьками чи старшими братами та сестрами. З іншого боку, навіть студенти багатьох виклик може використатиScratch під час занять в комп'ютерні класи.

1.2 Особливості програмування середScratch

>Scratch – середовище програмування, яка з'явилася нещодавно, дає можливість учням молодшого й середнього шкільного віку створювати гри, фільми,анимированние відчуття історії і багато іншого. ПрограмаScratch вобъектно-ориентированной середовищі «збирається» з різнобарвних блоків команд як і, як збираються з різнобарвних цеглинок в конструкторах Лєґо різні об'єкти. Створення програм, уScratch відбувається шляхом суміщення графічних блоків встеках. У цьому блоки зроблено тож їхній можна поєднати лише у синтаксично вірні конструкції, що виключає помилки. Різні типи даних мають різні форми блоків, підкреслюючи сумісність / несумісність об'єктів між собою. Є можливість змін - у програму навіть, коли він запущена, що дозволяє експериментувати з новими ідеями у процесі виконання завдання. У виконання простих команд створюється складна модель, у якій взаємодіють безліч об'єктів, наділених різні властивості. Коли проект створенийScratch, є можливість його розмістити з сайтуscratch.mit.edu/.

Однією з принципових достоїнств даної середовища і те, що вона є вільно поширювалося програмним продуктом, в такий спосіб, будь-яке освітнє установа може скачати програму з Інтернету і взятися до безпосередньому вивченню і у середовищі програмування.Scratch не вимагає встановлення.

Сама ідеологіяScratch дозволяє вживати під час навчання сучасні методи і технології навчання, такі як проблемний підхід і метод проектів. Після вивчення основних конструкцій мови та можливостей середовища поставлено завдання зі створення й розробці відповідного проекту. Це можуть бути різні історії, тематику яких вчитель пропонує з урахуванням вікових особливостей учнів, наприклад, «Моя сім'я», «Мої захоплення», «Талановиті люди» (традиційна тематика проектів для пропедевтичного навчання); рекламні ролики;анимированние історії за віршами і казкам, досліджуваним у школі та просто улюбленим учнями тощо.

Ця технологія навчання стимулює учнів до освоєння можливостей мови програмування, вивченню предмета «Інформатика і ІКТ», підкреслюючи їх практичну особистісну значимість. Аналіз роботи уScratch показує, що ваша програма є досить простою і легко освоюється. Проте, незважаючи на простоту,Scratch надає користувачеві різноманітні засоби роботи з мультимедійними ресурсами, що цікавий у учнів, сприяє розвитку позитивної мотивації до предмета загалом.

СередовищеScratch розроблено й підтримується групоюMIT Media Lab з Массачусетського інституту технології (>scratch.mit.edu).Scratch є безплатним продуктом, що дуже важливо для російських шкіл. Його розробка ведеться мовоюSqueak, одному з спадкоємцівSmalltalk. Алан Кей, стоїть біля джерелSmalltalk, отже, і біля самісіньких коренівобъектно-ориентированних технологій взагалі, дуже зацікавлено належить до розвитку мислення та креативності дітей. До того ж Кей вважає, що такий розвиток має починатися якомога швидше: «…the media thatpowerfullyshapeourways ofthinkingmustbemadeaccessibleasearly in lifeaspossible». Середовище (і естонську мови) програмуванняScratch, за задумом його творців, є саме тим засобом, який може формувати «способи мислення».

Однією з головних концепцій мовиScratch, є розвиток власних задумів з першого ідеї до кінцевого програмного продукту. І тому вScratch є всі потрібні кошти:

– стандартні для мов процедурного типу: проходження, галуження, цикли, перемінні, типи даних (цілі і речові числа, рядки, логічні, списки – динамічні масиви),псевдослучайние числа;

– об'єктно-орієнтовані: об'єкти (їх поля і нові методи), передача повідомлень та обробка подій;

– інтерактивні: обробка взаємодії об'єктів між собою, з користувачем, і навіть подій поза комп'ютера (з допомогоюподключаемого сенсорного блоку);

– паралельне виконання: запуск методів об'єктів в паралельних потоках із можливістю координування й синхронізації;

– створення простого інтерфейсу користувача.

Разом із цим уScratch поки відсутні такі важливі компоненти мови загалом іобъектно-ориентированного мови зокрема, як процедури і функції, передача параметрів і "повернення значень (інакше як через глобальні перемінні), рекурсія, визначення класів об'єктів, запозичення ро-сійських та поліморфізм, обробка винятків, текстовий введення і файловий введення та виведення. Проте чи сумніваюся, що у недалекому майбутньому мову поповниться цими і, мабуть, деякими іншими компонентами. Як бачимо,Scratch справді має багаті можливості. У цьому спершу вивчення непотрібен нічого (на початковому етапі), крім вміння читати, оскільки програма складається з готових кольорових блоків. Цьому рівню відповідають майже всі першокласники.

Однією з найважливіших особливостей проектуScratch є велике постійно діючу співтовариство користувачів. Власні розробки можна викладати до Інтернету і далі переглядати їх у будь-якому комп'ютері, де встановлено Java (чи самScratch). Нині попереду стоїть версіяScratch 1.3, підтримує кирилицю (і кілька десятки інших мов).

Вже початковій школі діти легко можуть освоїти такі поняття, як «паралельність» і «синхронізація». У цьому важливим не «знання» термінології, але розуміння взаємної зв'язку виконуються потоків.

>Scratch бере усе найкраще від обчислювальної техніки і дизайну інтерфейсів у тому, щоб зробити процес програмування привабливішим і доступнішим для дітей, підлітків і тих, хто не хоче навчитися програмування. Основні особливостіScratch:

·  >Блочное програмування. До сформування програм, уScratch, ви просто відчуваєте графічні блоки разом устеках. Блоки зроблено те щоб їх можна було скликати лише у синтаксично вірних конструкціях, що виключає помилки. Різні типи даних мають різні форми, підкреслюючи несумісність. Можете зробити зміни устеках, коли програма запущена, що дозволяє більше експериментувати з новими ідеями знову і знову.

·  Маніпуляції даними. ЗScratch ви можете створити програми, що керують і змішують графіку, анімацію, музику і на звуки.Scratch розширює можливості управління візуальними даними, які популярні сьогоднішньої культурі – наприклад, додаючипрограммируемость, подібних до Photoshop фільтрів.

·  Спільна роботу і обмін. Сайт проектуScratch пропонує натхнення аудиторію: ви можете подивитися проекти іншим людям, використовувати й змінити їх картинки іскрипти, і додати ваш власного проекту. Найбільше досягнення – це "спільна середовище й культура, створена навколоScratch.

>Scratch пропонує низький підлогу (легко розпочати), високу стелю (можливість створювати складні проекти) і широкі стіни

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація