Реферати українською » Педагогика » Рід невідмінюваних іменників та методика їх вивчення


Реферат Рід невідмінюваних іменників та методика їх вивчення

Страница 1 из 4 | Следующая страница

РІДНЕСКЛОНЯЕМЫХСУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ІМЕТОДИКА ЇХ ВИВЧЕННЯЗапровадження

На урочистому зборах, присвяченому17-летию Конституції Республіки Узбекистан, Президент Іслам Каримов у доповіді 2010 рік оголосив «Роком гармонійно розвиненого покоління» і зазначив: «…У центрі устремлінь кожного людей стоїть мрія виростити дітей фізично і духовно здоровими, нічого і не поступалися, побачити їх щастя і благополучне майбутнє».

Формування самостійно й більше вільно мислячої особистості, здатної свідомо брати участь у суспільно-політичного життя, активно проводити соціальні процеси, відповідальність за долю країни, сім'ї – от головне пріоритет Національної програми з підготовки кадрів. Її здійснення має бути ув'язано з ідеологією національну незалежність, яка «зі своєї сутності та змісту є важливий критерій духовного життя суспільства, дійову програму його корінного перетворення, спрямованість у майбутнє, формування світогляду люди, розвитку суспільной думці».

Освіта – це радше чинник, впливає до рівня розвитку людського капіталу і, отже, країни. Тому стан освітньої системи, відповідність завданням економічного і суспільного розвитку країни зараховуються до пріоритетів державної політики у Узбекистані. Свідченням цього служить затверджена республіці національна програма підготовки кадрів.

Йдеться новому погляді освіту в розумінні системи виховання компетентного і мобільного людини, здатного знайти професійну, спеціальну психологічну нішу в швидко змінюються громадських, інформаційних і технологічних умовах. Випасти з загальносвітового процесу у тому випадку – отже обмежити потенціал розвитку народу і держави, нашого суспільства та окремо взятому особистості.

Вивчення невідмінюваних імен іменників показує багатство російської. Правильне визначення роду невідмінюваних іменників дозволяє уникнути помилок у тому узгодженні з дієсловами у вигляді колишніх часів (кави охолонув чи охололо) і прикметниками (кави смачний чи смачне). Оскільки найчастіше граматичний рід імен іменників не співвідноситься прямо пов'язана з лексичним значенням слова, приналежність іменника до чоловічому, середньому чи жіночому роду доводиться запам'ятовувати (заучувати). Найважче це тим, що вивчають російську мову як іноземний.

Питання невідмінюваних іменах іменників розглянутий на роботах відомих учених-лінгвістів: В.В. Виноградова,Д.Э. Розенталя, М.М.Шанского, А.М.Пешковского та інших.

Актуальність обраної нами теми кваліфікаційної роботи визначається необхідністю узагальнення і науково-методичних основ невідмінюваних імен іменників за умов розвитку інформаційно-комунікаційних і навчальних технологій.

Мета дослідження – системне опис теорії невідмінюваних імен іменників, узагальнення матеріалів методичної літератури з вивченню невідмінюваних імен іменників в розмірі 5 класі. Працюючи треба було вирішити такі:

– описати основні досягнення російської морфології з розробки теорії невідмінюваних іменників;

– проаналізувати сучасний стан теорії невідмінюваних іменників у навчальній літературі;

– виявити семантичні, синтаксичні і стилістичні особливості невідмінюваних іменників;

– проаналізувати програми розвитку й підручники в аспекті теми дослідження;

– розробити деякі методичних рекомендацій з навчаннянесклоняемим іменником.

Новизна роботи залежить від спробі систематизувати теоретичний матеріал і, створивши систему роботи з вивчення роду невідмінюваних іменників, розробити конспекти уроків для 5 класу.

Практична значимість роботи у тому, що складено конспекти уроків, у яких апробується дидактичний матеріал, система вправ, сприяють закріплення знань і умінь, виробленні навичок, і який можна використовувати вчителями загальноосвітніх шкіл.

Структура й основне зміст роботи. Робота складається з запровадження, двох глав, укладання, списку використаної літератури та докладання. Обсяг ЗКР становить 71 сторінку.

У запровадження визначаються актуальність, новизна, мети, практична значимість дослідження.

У першій главі «Методологічні основи вивчення невідмінюваних імен іменників» розглядає питання про невідмінюваних іменах іменників, теорія визначення роду невідмінюваних імен іменників, типи невідмінюваних імен іменників (невідмінювані запозичені іменники, іншомовні географічні назви, абревіатури, назви засобів та інших.), питання коливанні роду імен іменників; і навіть розглянуті семантичні, синтаксичні і стилістичні особливості невідмінюваних імен іменників.

Другий розділ «Система роботи з вивчення теми «>Несклоняемие імена іменники» складається з розділів: «>Календарно-тематическое планування щодо теми «>Несклоняемие імена іменники», «>Конспекти уроків з вивчення невідмінюваних імен іменників в розмірі 5 класі». Тут дано самостійні розробки трьох уроків російської з допомогою інноваційних прийомів, творчі завдання щодо визначенню роду невідмінюваних іменників, обгрунтоване використання різних таблиць щодо невідмінюваних імен іменників.

Наприкінці дано висновки до роботи йприведен ряд методичних рекомендацій, необхідні подальшої роботи над даної проблемою.


1. Методологічні основи вивчення невідмінюваних імен іменників

морфологія стилістичнийнесклоняемий іменник

1.1Лингвистические основи вивчення невідмінюваних іменників

Правильне визначення роду іменників дозволяє уникнути помилок у тому узгодженні з дієсловами у вигляді колишніх часів (кави охолонув чи охололо) і прикметниками (кави смачний чи смачне). Оскільки найчастіше граматичний рід імен іменників не співвідноситься прямо пов'язана з лексичним значенням слова, приналежність іменника до чоловічому, середньому чи жіночому роду доводиться запам'ятовувати (заучувати). Найважче це тим, що вивчають російську мову як іноземний.

У носіїв російської мови як рідного проблеми з визначеннямграмматического роду виникають з такими типами слів:

· найбільш велика група – невідмінювані запозичені іменники: кави, какао, бордо, віскі, бренді, боа, брі, арго, євро, есперанто;

· іншомовні географічні назви: Монако, Лімпопо, Токіо, Гельсінкі, Тарту, Капрі, Чилі, Хуанхе;

· абревіатури: ООН, ЮНЕСКО, НАТО, СНД, ПРО, ВАК, ТАРС, ГЛОНАСС;

· деякі іменники,оканчивающееся на –ЛЬ у вигляді їм. п. (виникають великі сумніви, відносити ці слова до другого або до третьому відмінюванню): тюль, мозоль,полироль, толь, вентиль;

· іменники, формамн. год. які зазвичай позначає пару предметів взуття: туфлі, черевики, тапочки, сандалії тощо.;

· складові іменники.

Розглянемо кожен із типів слів докладніше.

1. Слова, які позначають неживі предмети

>Несклоняемие імена іменники іншомовного походження, які позначають неживі предмети, переважно ставляться саме до середнього роду, наприклад:

· залізничне депо,

· цікаве інтерв'ю,

· маршрутне таксі,

· політичне статус-кво,

· цілющий алое,

· шерстяне кашне.

Правило має низку винятків, що з впливом різних аналогій (російський синонім, граматичний рід слова, що означає родове поняття, та інших.).

Так, до чоловічому роду ставляться слова:

га (порівн.: один га, вплив слова гектар),

кави (вплив чоловічого роду від цього слова французькій мові, із було запозичене, соціальній та цьому сенсі існування колишніх формкофей,кофий),

маки (зарость),

пенальті (вплив російського синонімічного поєднання «одинадцятиметровий штрафний удар»),

сіроко, торнадо (родове поняття «вітер»),

сулугуні (родове поняття «сир»),

вібрація (родове поняття «танець»),

екю (стародавня французька монета; впливязика-источника) і пояснюються деякі ін.

Під упливом слова-поняття «мову» до чоловічому роду ставляться слова бенгалі у, пушту, суомі, урду, хінді тощо.

До жіночому роду ставляться слова:

авеню (російський синонім «вулиця»),

>бере (родове поняття «груша»),

бери-бери (родове поняття «хвороба»),

кольрабі («капуста»),

салямі («ковбаса») і пояснюються деякі ін.

Нарешті, деякі слова вживаються у вигляді двох пологів, наприклад:

авто (>средн. і чоловік., під впливом слова автомобіль),

афгані (>средн. і дружин.),

>бибабпро (>средн. і чоловік., порівн.: маленькийбибабо),

бренді (>средн. і чоловік., порівн.: міцний бренді),

мокко (>средн. і чоловік., аналогія із використанням слова кави),

наргіле (>средн. і чоловік., близьке поняття «кальян»),

па-де-де і >па-де-труа (>средн. і чоловік., родове поняття «танець»),

>циц>еро (>средн. і чоловік., родове поняття «шрифт»),

есперанто (>средн. і чоловік., вплив слова «мову», див. вище);

зустрічаються слова, що водночас вживаються в якомусь із родів та множині, наприклад, жалюзі (>средн. імн.; порівн.: гарні жалюзі).

2. >Субстантивированние слова

>Субстантивированние невідмінювані слова ставляться саме до середнього роду, наприклад: ввічливе «здрастуйте», повсякчасне «так», гучне «ура», наше «завтра», різке «не хочу».

3. Слова, які позначають осіб

>Несклоняемие іменники, які позначають осіб, ставляться до чоловічому чи жіночому роду залежно від своєї значення, тобто.соотнесенности із реальним підлогоюобозначаемого особи, наприклад:

1) чоловічого роду: рантьє, військовий аташе, лантухи, дуче, кюре, рефері, маестро, наці, квазімодо, янкі, шевальє, тореро, імпресаріо, кабальєро,пьеро;

2) жіночого роду:фрейлейн, інженю, травесті, міс, леді, ню, пані, мадам, міледі;

3)двуродовие: візаві (порівн.: мій візаві надався цікавим співрозмовником – моя візаві надав>ась цікавою співрозмовницею), протеже (порівн.: наш протежеоправдал всі сподівання – наша протеже >оправда>ла всі сподівання), інкогніто (порівн.: таємничий інкогніто раптовоисч>ез – таємнича інкогніто раптово зник>ла); хіпі (порівн.: юний хіпіпел – юна хіпіпе>ла);

4) середнього роду: журі (в збірному значенні; порівн.: журіпостанови>ло).

4. Слова, які позначають тварин, птахів та т.д.

>Несклоняемие іменники, які позначають одухотворені предмети (крім осіб, див. вище), ставляться до чоловічому роду, наприклад: зебу, поні, шимпанзе, какаду, кенгуру, фламінго,макао, нанду, коала, жако. У цьому чоловічого роду вживається безвідносно до підлоги тваринного. Але якщо контекст свідчить про самку, це були відповідні слова вживаються у вигляді жіночого роду, наприклад:

кенгуру ніс>ла у господарській сумцікенгуренка, шимпанзе годуй>ла >детениша.

>Двуродовими є слова колі, гризлі (>средн. і чоловік.).

5. Географічні назви

Рід невідмінюваних іменників, що пропагують географічні власні імена (назви міст, річок, озер, островів, крейдяних гір і т.д.), визначається по граматичному роду загального іменника, виступав на ролі родового поняття (тобто. у зв'язку зі слів місто, ріка, озеро тощо.), наприклад:

>солнечн>ий Тбілісі (місто), широкийна Міссісіпі (ріка),полноводн>ое >Эри (озеро),труднодоступна Юнгфрау (гора),живописн>ий Капрі (острів).

Нехтування від правила пояснюються впливом аналогії, вживанням слова й інші значенні, тенденцією відносити саме до середнього роду іншомовні невідмінювані слова на – про тощо., наприклад:

>Пятиглав>ийБештау (вплив назви сусідньої гориМашук), Північне Борнео (вплив кінцевого про),Втор>ое Баку (назву пункту видобутку нафти, а чи не міста),Нов>ие Сочі (помилкова аналогія зі словом у вигляді множини типу Великі Луки).

Іноді один і той ж слово вживається у різних пологових формах залежно від цього, яке поняття мається на увазі.Ср.: У період кризи Сомалі жнива>ло від браку продовольства. – Сомалі прийняла з вдячністю гуманітарну допомогу (у разі мається на увазі поняття «держава», у другому «країна»).

6. Назви засобів

По пологовому найменуванням визначається також граматичний рід невідмінюваних назв засобів, наприклад:

Бі-Бі-Сі повідомила (Британська радіомовна корпорація); ліберальна «Ньюскроникл».

Нерідко зустрічається помилкове узгодження: Бі-Бі-Сі повідомило (якнесклоняемое іменник середнього роду), «Таймс» опублікував… (назва з кінцевим згодним віднесено до чоловічому роду), «Бурда модний»продемонстрирова>ла нову літню колекцію одягу (назва журналу).

7.Аббревиатури

>Аббревиатури, освічені з'єднанням початкових літер тих слів, із яких складається повне найменування, визначають свій граматичний рід у зв'язку зі ведучого слова складеного найменування, наприклад:

МДУ (Московський Державний У зв й у е р сек. і тобто. т)праздновал своє двохсотліття;

АТС (автоматична телефонний з т а зв ц і це)увеличи>ла число абонентів.

Іноді припускається і інше узгодження, наприклад: ІТАР-ТАРС повідомл… (абревіатура з кінцевим згодним віднесена до чоловічому роду).

Це ж становище поширюється ісложносокращенние слова (читаються по початковим звуках чи які включають до свого складу складові освіти), коли ці слова не схиляються, наприклад: місцеве сільпо (сільське споживче суспільство).

1.2  Коливання в роді імен іменників

Кількість слів із нестійкою родової приналежністю нині значно зменшилася проти їх числом під час XVIII – початку ХХ століття. Проте й час окремі іменники вживаються то одному, то іншому граматичному роді. Тільки небагатьох випадках паралельні форми не різняться ні своїми значеннями, ні стилістичній забарвленням: жираф – жирафа, скирт – скирта, віконниця – ставня (проте більшчастотни форми жираф, скирта, ставня). Здебільшого випадків між паралельними формами є відмінність чи семантична (хабар – хабарів, жар – спека, гарнітуру – гарнітур), чи стилістичне.

Стилістична відмінність виявляється у тому, що з паралельних форм є чи застарілої, чи властивою певному стилю промови. Наприклад, у таких парах в сучасному російському літературному мові утвердилися форм чоловічої роду, а форми жіночого роду є або застарілими, або притаманними розмовного стилю, дляпросторечного чи професійного вживання: черевиків – черевика, погонів – погона, рейок – рейки.

Багато слова,употреблявшиеся раніше у формах чоловічого й основою жіночого роду або тільки жіночого роду, нині закріпилися в літературному мові як слова чоловічого роду. На початку століття широко використовувалися таких форм як залу, санаторію, фільму.

Рідше питання вирішувався вихід у користь жіночого роду: арабеску, бандероль, вуаль, гравюра, дуель (-і).

Слово >овощь (з збірним значенням: У городі зростає всякаовощь) є просторічної паралельної формою немає формі чоловічого роду овоч, а до форми множини овочі.

Форма жіночого роду спазму є уобщелитературном мові (>Спазма стисла мені горло). Форма чоловічого роду спазм властива професійному вживання (спазм серцевого судини).

Слово табель нині вживається тільки у вигляді чоловічого роду (відзначити в табелі), але зберігається словосполучення Петровська табель про ранги.

>Параллелизм форм може бути між чоловічим та середнім, жіночим та середнім родом (перші форми ухвалюватимуть у літературному мові): відерце – відерця,коленка –коленко, повидло – повидла, щупальце – щупалець.

Коливання в роді зустрічаються у іменників з суфіксами суб'єктивної оцінки: височіє потворнийдомина – побудували потворнудомину. Серед слів з суфіксом –ин-а виділяються групи:

· слова чоловічого роду: голос –голосина, дощ –дождина (але увинительном відмінку визначення за цих словах має форму жіночого роду:громоподобнуюголосину, величезнудомину).

· слова жіночого роду: паспорт –паспортина, замет –сугробина

· слова загального роду: молодець – молодчина, потвора – потвора.

Рід невідмінюваних іменників

Коливання в роді і у невідмінюваних іменників. Щоправда, лише небагатьох випадках ці коливання мають стилістичний характер, частіше йдеться про несталою ще родової приналежності. Існують правила визначення роду невідмінюваних іменників:

>Несклоняемие іншомовні слова, які позначають неживі предмети, ставляться до середньому роду: залізничне депо, пряме шосе.

>o До винятків зазвичай відносять лише слово кави.

>o Нерідко родова приналежність ставлять у зв'язку з граматичним родом іменника, що означає родове поняття, стосовно якомунесклоняемое іменник постає як поняття видове. Наприклад, до жіночому роду ставляться слова бери-бери (хвороба), кольрабі (капуста), до чоловічому – сіроко (вітер), бенгалі у, пушту, хінді (мови).

>o За інших випадках впливає граматичний рід слова, виступає як еквівалента чи синоніма стосовнонесклоняемому іменнику. Наприклад, жіночого роду – авеню (вулиця); пенальті то, можливо чоловічого роду (штрафний удар), те відзначається для слова арго (жаргон).

>o Інодінесклоняемое слово сприймається як скорочення, внаслідок з'являється граматичний дублет під впливом повного слова. Так, слово авто вживається у середньому, а й у чоловічому роді. Слово динамо трапляється у формі жіночого і роду.

>o З обставин словабибабо, віскі, мокко вживаються у середньому роді, а

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація