Реферати українською » Педагогика » Індивідуальний план роботи з учням


Реферат Індивідуальний план роботи з учням

>Северо-осетинский державний педагогічний інститут

Індивідуальний план роботи з конкретною учням

Виконала:Ломаева Наталя Юріївна

2011 рік


План

Запровадження

План роботи

Укладання

Список літератури


Запровадження

У традиційному процесі завжди фіксовані параметри умов для навчання (однакове всім навчальний час, спосіб пред'явлення інформації та т.д. ) Єдине, що залишаєтьсянезафиксированним , - це результати навчання, які характеризуються помітним розкидом. Для успішного засвоєння навчального матеріалу мали бути зацікавленими задано критерії засвоєння чи стандарти освіти. Ті стандарти навчання, що сьогодні пропонуються за всі шкільним дисциплінам, є основою і розробити чітких критеріїв засвоєння.

>Гуманность технологіїкритериально - орієнтованого навчання (>КОО) у тому, що, варіюючи види завдань, форми їх пред'явлення, види допомоги учням, можна домогтися досягнення усіма учнями рівня обов'язкових критеріїв, без засвоєння який неможливо подальше повноцінне навчання й розвиток особистості, входження у культуру сучасного суспільства. Відповідно до моделіКОО , розбіжності у навчальні результати можуть відбуватися поза загального всім освітнього результату, тобто. загальноосвітнього мінімуму, з якого будутьнадстраиваться результати наступного диференційованого навчання.

МодельКОО входять такі елементи (етапи):

1. Точнісінько визначається еталон (критерії) засвоєння теми (заняття), виражену переліку конкретних результатів навчання (цілей навчання з визначенням рівня засвоєння, необхідних програмою).

2.Подготавливаются перевірочніработи-тести.

3. Навчальний матеріал розбивається деякі фрагменти (навчальні одиниці). Кожен фрагмент є цілісний розділ навчального матеріалу; крім змістовної цілісності орієнтиром при розбивці на розділи може бути та чи інша тривалість вивчення матеріалу (2-3 заняття, 2-3 тижня). Після виділення навчальних одиниць виділяються результати (критерії) що їх були досягнуті у ході їхньої вивчення, й укладаються поточні перевірочні роботи, що дозволяють переконатися у досягненні цілей вивчення кожної навчальної одиниці. Основне призначення поточних тестів - виявити необхідність корекційних навчальних процедур.

4.Вибираются методи вивчення матеріалу, складаються навчальні заняття.

5. Розробляються альтернативні корекційні збагачуючих матеріали з приводу кожному з тестових питань.

Ключовим моментом технологіїКОО є точне означення й формулювання еталона (критерію) повного засвоєння (відповідно до вимогами програми розвитку й загального стандарту). Його основа- науково обгрунтовані мети.

Можна виділити найважливіші функції навчальних цілей у навчанні:

>Конструирующую функцію, де можна виділити прогнозування і планування процесу; план означає розчленовування деякою спільної мети деякі структурні компоненти; функцію відбору оптимального змісту, адекватного позначених цільовим орієнтирам;

>Технологическую функцію, що передбачає визначення методів, прийомів, адекватних цілям;

Перспективну розвиваючу функцію. Оскільки бачення системи цілей дає можливість учням орієнтуватися у майбутньої діяльності, бачити її системно, в структурних зв'язках, і ієрархії змістовних елементів.

Науково обгрунтовані мети, прийняті рішення та усвідомлені учнями, ведуть до зближення смислів діяльності вчителя і учнів, забезпечують особистісну спрямованість навчання.

Технологія постановки цілей уКОО передбачає формулювання цілей через результати навчання, виражені у діях учнів, надійно усвідомлюваних і визначених. Цей спосіб відрізняється підвищеноюинструментальностью.

Конкретизація мети навчання у діях передбачає перерахування певних дій, очікуваних від учня.

Опис технології постановки цілей уроку було б неповним без зв'язки України із можливими рівнями засвоєння учнями знань, умінь, навичок, розвитку досвіду творчої діяльності.

Можна виділити рівні засвоєння.

1-ї рівень – знайомство, розрізнення. Це діяльність із пізнанню. Учні можуть її виконати при повторному сприйнятті раніше засвоєної інформацію про об'єктах.Процессах чи діях із ними.

2-ї рівень – алгоритмічний. Застосування ранішеусвоенного. Репродуктивне, алгоритмічне дію. Учні здійснюють його. Самостійно відтворюючи і застосовуючи інформацію про раніше засвоєної орієнтовною основі виконання цього дії.

3-й рівень – творчий. Застосування раніше засвоєних знань, умінь длярещения не типових завдань. Це – продуктивне дію, де учні видобувають чи суб'єктивно нову інформацію ( нову лише себе ) – евристична діяльність. Або об'єктивно нову. Коли діють «без правил». Однак у відомої їм області. Створюючи інші правила дії. Тобто. здійснюють дослідницьку діяльність.


План роботи

Зразкове планування передбачає вивчення у першому півріччі учня 6-го класу історії Середньовіччя. Це побудова шкільного курсу відповідаєконцентрической системі викладання історії. Що стосується минуле й до шостого класу, очевиднонеуспевающим можна вважати той учень, який може виконати завдання репродуктивного характеру: переказати текст параграфа, з відповіддю який вимагає аналізу. Звіснонеуспевающим є лише те учень, яка має складнощі у вивчення історії носять тривалий і стабільний характер. А якщо ж учень учень класу залишитьсянеуспевающим, то шанси підвищити її знання невисокі й надалі. Слід враховувати і те, що учень ніяк не запам'ятовує поняття, терміни, імена. В нього відсутні елементарні уявлення, вміння аналізувати карту, отже цей учень зможе охарактеризувати природні умови і середньовічного людини.

Звісно залежить від вміння учня виконувати домашні завдання. Нерідко великий обсяг завдань, зокрема письмових, різко знижує мотивацію, сприяє нагромадженню прогалин до вивчення матеріалу. Проте, буває тож і дозоване, а часом і індивідуально підібране завдання дитина будинку виконує, іноді просто ліні. Як допомогти відсталому з історіїшестикласснику? Звісно ж, передусім привернути до себе неї, не кидають у «вільне плавання». Вчитель має шукати індивідуальні шляху до кожного учневі. Цей принцип індивідуалізації практично виявляється у наступному плані:

1. Визначити кількість не успішних у п'ятому класі.

2. Дізнатися конкретні причини не успішності дитини. Це можна виявити під час індивідуальної розмови з учнем. У цьому доцільно поставити прості запитання за матеріалом останніх уроків.

3. Підвищити мотивацію (спонукання) до навчальної діяльності.

4. З урахуванням аналізу причин неуспішності скласти індивідуальні завдання, вибрати суворо диференційовані критерії оцінювання знань.

5.Дозировать і диференціювати домашнє завдання.

Невеличку труднощі у реалізації цього плану можуть викликати підвищені мотивації до навчання та організаційні принципи диференціювання.

Розглянемо як подолати ці труднощі.

Для кращу організацію обліку невстигаючих учнів вчитель може завести спеціальну зошит, яка відтворювати класний журнал. У ньому буде відзначено прізвище учня і дні уроків історії. Уявімо, що тільки-но було проведено урок, присвячений лицарству. Наприкінці параграфа наведено питання. Можна сміливо сказати всі ці питання є репродуктивними. Учитель пропонує Учню пропрацювати із цих питань До наступного уроку. Дитина може підготувати це завдання вдома, але доцільніше запросити його за додаткове заняття. Нею учень читає текст всього параграфа і підкреслює олівцем потрібну інформацію. Так, для відповіді питання. Де потрібно визначити функції лицарського замку та її пристроїв, учень докладно знайомиться з останнього частиною параграфа, а відповідаючи питанням про занятті лицарів виділяє текст ось на наступній сторінці. На наступному уроці вчитель, суворий дотримуючись цього індивідуального заняття, проводить опитування учня. Не можна перебивати, лаяти його. Мабуть на перших парах відповіді ці запитання не принесуть дитині тверду оцінку. Тому позначку класний журнал можна поставити з урахуванням роботи з двох трьох уроках, а поточний результат враховувати у власній зошити вчителя. Звісно найчастіше буде виставлена оцінка «трійка» чи «четвірка» може відповідати прийнятим критеріям оцінювань знань з історії. На перших парах це природно. Треба було дати дитині відчути віру у власних силах, відчути нехай незначний але прогрес в засвоєнні знань. У цьому важливо і завищити оцінку знань учня. Відповіді стосовно питань параграфа сприятимуть в учня дуже важливого вміння працювати з підручником, самостійно шукати важливу інформацію. А формуванню просторових історичних знань учня сприяє роботу з завданнями контурній карти. Ощадливіше провести його на додаткових завданнях навчити, оскільки цей вид роботи вимагає великої витрати часу. На виконання кожного завдання використовуються відповідні карти атласу чи підручника. Потім вчитель може попросити відтворити матеріал на настінного карті, це стане що закріплює етапом роботи.

Для кращого запам'ятовування дат ( особливо це щодо Росії у- другому півріччі 6-го класу) учень може завести картки однаковою форми, зробленого з розрізаного сталася на кілька частин альбомного аркуша. На одному боці картки відзначається дата, але в інший стисле пояснення.

На уроці план диференціювання може бути реалізовано під час використання дидактичних карток – завдань. На початку уроку, коли всі учні виконують домашнє завдання, слабкому учневі пропонується вибрати одну картку із різних стопок, - на одній із них картки, вирізані з кольорового папери червоного кольору, - у яких завдання середньої складності. У синіх досить прості, а жовтих зовсім. Учитель пропонує самостійно вибрати картку. Пояснюючи принцип їхнього розходження полягає. Спочатку дитина вибирає зовсім завдання, але й оцінюються лише на «три». Поступово повіривши у свої сили, і задовольняючись низькою оцінкою, шестикласник починає вибирати завдання середньої складності.


Укладання

Безумовно форми роботи зшестиклассником, потребує особливої уваги. Може бути різними. У цьому варто забувати, іноді застосування різноманітних методичних розробок треба тільки замінити добрим, дружнім ставленням до учня, особи та проблем.


Список літератури

1. В.І.Загвязинский « Теорія навчання сучасна інтерпретація» 4-те видання Москва . Видавничий центр «Академія» 2007 рік.


Схожі реферати:

Навігація