Реферати українською » Педагогика » Розробка сценарію навчальної програми


Реферат Розробка сценарію навчальної програми

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

>САМАРСКИЙ ДЕРЖАВНИЙТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра з психології та педагогіки

>Курсовой проект

По предмета «Педагогіка професійної освіти» на задану тему

Розробка сценарію навчальною програми

Самара 2010


Зміст

 

Запровадження

1. Поняття про навчальних програмах. Переваги й недоліки, проблеми існуючих підходів до навчальних програм

1.1 Поняття про навчальною програмі

1.2 Переваги й недоліки навчальних програм

1.3 Основна хиба існуючого підходи до розробці навчальних програм

2. Типи навчальних програм

3. Психологічні методи засвоєння знань, які у основі навчальних програм

4. Рекомендації щодо застосування психологічних теорій засвоєння

5. Елементи управління у сценаріях навчальних програм

6. Технологія створення мультимедіа курсу

6.1 Стратегічне планування

6.2. ПроектуванняЭУК

6.2.1 Розробка моделі теми, досліджуваної у межах курсу

6.2.2 Розробка структури курсу

6.2.3 Визначення метаданих об'єктів навчання

6.2.4 Розробка сценаріїв роботи зЭУК

6.3 РеалізаціяЭУК

6.3.1 Підготовка матеріалів для курсу

6.3.2 Підготовка текстів

6.3.3 Підготовка статичних ілюстрацій

6.3.4 Створення мультимедіа

6.4 ТестуванняЭУК

Укладання

Список літератури

Розробка сценарію який навчає курсу


Запровадження

У цьому постіндустріальному суспільстві роль інформаційних технологій надзвичайно важлива, вони займають сьогодні центральне місце у процесі інтелектуалізації суспільства, розвитку її системи освіти та духовної культури. Їх широке використання у найрізноманітніших сферах діяльності диктує доцільність якнайшвидшого ознайомлення із нею, починаючи з ранніх етапів навчання дітей і пізнання.

Застосування мультимедіа у сфері освіти низки розвинених країн вже доволі вдало і має такі напрями:видеоенциклопедии; інтерактивні путівники; тренажери;ситуационно-ролевие гри; електронні лекторії; персональні інтелектуальні гіди різноманітні науковим дисциплінам, є навчальними системами з допомогою штучного інтелекту; дослідницьку навчання під час моделювання досліджуваного процесу у аналогової чи абстрактної формі; системи самотестування знань студента; моделювання ситуації рівня повного занурення — віртуальна реальність (вивчення мови — моделювання ділових переговорів іноземною мовою, моделювання становища біржі при вивчення економічних запитань і т.д.);

Звісно навчальна програма неспроможна замінитичеловека-преподавателя, але це як може доповнити і вдосконалити діяльність викладача, а деяких сферах, у яких розвиваються самостійність, творче мислення, воно зіграє унікальну роль, яку нині поспіль не можемо ще усвідомити повною мірою.

Підбиваючи підсумки вищевикладеного можна назвати: проблема створення навчальних програм чи курсів є актуальною. Об'єктом нашого дослідження буде навчальна програма, а предметом – методика розробки сценарію навчальною програми.


1. Поняття про навчальних програмах. Переваги й недоліки навчальних програм. Проблеми існуючих підходів до навчальних програм

 

1.1 Поняття про навчальною програмі

Слід зазначити, що досі пір немає чіткого визначення навчальною програми чи електронного підручника, як і немає узвичаєного назви для комп'ютерних навчальних систем. У літературі зустрічаються найрізноманітніші варіанти назви відповідні їм визначення.

Т.С.Буторин дає таке визначення: “Електронний підручник” є складний об'єкт дидактичного проектування з допомогою новихинформационно-педагогических технологій”.

І.А. Калінін визначає електронне засіб навчання як програмне засіб, що містить певний матеріал по навчальної темі чи курсу і кошти на перевірки засвоєння. У цьому спочатку передбачається, що засоби використовуватиметься або як доповнення наявному підручника (і проведеногобучению), або виконує завдання “репетитора”.

Н.І. Пак: “Електронний підручник – більшою мірою інструмент навчання дітей і пізнання, та її структура і змістом залежить від цілей її використання Воно й репетитор, і тренажер, і самовчитель”. Особливу значимість він одержує під час використання в нелінійних технологіях і комунікаційних системах.

С.А.Христочевский “Електронний підручник –программно-методический комплекс, який би можливість самостійної або з участю викладача освоєння навчального курсу або його великого розділу саме з допомогою комп'ютера. ЕУ чи курс зазвичай містить три компонента: презентаційну складову, у якій викладається основна інформаційна частина курсу; вправи, які б закріплення отриманих знань; тести, дозволяють проводити об'єктивна оцінка знань учнів”

А.В.Хуторской: “Електронний підручник – це таке підручник, виконуваному в форматі,допускающем гіперпосилання, графіку, анімацію, мова диктора, реєстраційні форми, інтерактивні завдання, мультимедійні ефекти”.

Отже, електронне засіб навчання – це навчальна програмна система комплексного призначення, що забезпечує безперервність й повноти дидактичного циклу процесу навчання, надає теоретичний матеріал, забезпечує тренувальну навчальну діяльність, здійснює рівня знань, і навіть забезпечує інформаційно-пошукову діяльність, математичне і імітаційне моделювання з комп'ютерною візуалізацією, сервісні послуги за умови інтерактивною зворотноїсвязи.(1/2/3/4/5)

1.2 Переваги й недоліки навчальних програм

У основі навчальних посібників часто лежить методика програмованого навчання, що накладає певні вимоги на структуру і методику навчання з цих коштів. З технічною погляду, такі навчальні кошти мають характер презентацій і будуються як набори слайдів.

Такий їхній підхід і не відповідає традиційному поняттю підручника — основного кошти навчання. У ньому з полем зору користувача практично цілком випадають можливості, що стосуються пошуку істини та аналізу інформації, не формуються навички самостійної дослідницької роботи, утруднена можливість варіювання змісту навчання. Побудовані в такий спосіб кошти важко вносити в навчальний процес. (5)

Попри неспростовні гідності, застосування електронних навчальних коштів позбавлене певних вад. У тому числі недоліки, викликані специфічними особливостями роботи з туристичною інформацією на електронних носіях (читання з екрана менш зручно, ніж із листи паперу, викликає підвищену стомлюваність органів зору, вимагає наявності відповідних технічних засобів тощо.). Набагато більше істотні недоліки, викликані похибками в написанні електронних підручників. Це виявляється за відсутності:

· обліку психолого-педагогічних вимог;

· адресності (індивідуальних особливостей студента, стану здоров'я (наприклад, інвалідності), спеціальності у навчанні й т.д.);

· уніфікації використання термінології і позначень;

· міждисциплінарних зв'язків і недостатньою наступності матеріалу;

· єдиного підходу до добору ілюстративного матеріалу.

Така ситуація виникла через те, що інтенсивного створення електронних підручників почався порівняно недавно, та значною мірою він протікає стихійно, у колектив розробників програмних продуктів навчального призначення який завжди входять фахівці з галузі педагогіки і психології, ергономіки, медицини тощо.

Для усунення цих недоліків пропонується інший підхід побудувати електронних підручників, заснований на розумінні електронного підручника як відкритої інформаційної системи. У цьому підході основу підручника становить власне інформаційне наповнення.

Інформаційні системи – це сукупність тим чи іншим способом структурованих даних (бази даних) і комплексу апаратно-програмних коштів на зберігання даних, і маніпулювання ними.

У навчальною системі мають бути передбачені такі типи модулів навчального матеріалу:

·Текстовие. Основу в модулях становить текст з гіперпосиланнями інші модулі.

·Статические ілюстрації у різних графічних форматах.

· Відео й аудіо фрагменти.

· Програмні модулі розширення, (як стандартних бібліотекDLL).

На виконання завдань пошуку системі передбачений механізм повнотекстового пошуку, що дозволяє шукати потрібний матеріал по ключовим словами чи змісту.

Система спроектована з урахуванням вищевикладених критеріїв дозволяє реалізовувати як традиційну схему побудови навчальних програмних засобів, і будь-яку іншу. Вона дозволяє зберігати і дозволяють опрацьовувати значно більша масив інформації, рахунок коштів редагування і індексації, які працюють із тим самим матеріалом, як і коштипросмотра.(5)

На етапах розроблення та впровадження навчальною програми виникає запитання про застосування цього кошти навчання, отже, необхідність виявлення переваг комп'ютерних навчальних технологій перед традиційними засобами навчання, які встигли зарекомендувати себе якнайкраще довгі роки використання.

Традиційні способи навчання, такі як читання наукової літератури, прослуховування лекцій, відвідання семінарів, перегляд навчальних відеофільмів, здавна зарекомендували себе, немов ефективні засоби отримання знань, у яких виросло не одне покоління школярів та студентів.

І з переказаних коштів має низку вад:

· інформація представляється, зазвичай, в одній формі, а звідси – недостатня ілюстративність класичних підручників чи, у разі відео- і аудіокасет, необхідність використання додаткових носіїв інформацією вигляді пояснювальних брошур;

· пошук інформацією будь-якому з вище перерахованих видів навчання – тривалий і трудомісткий процес;

· відсутність ефективних способів перевірки знань студента призводить до того, контроль над процесом засвоєння матеріалу може здійснювати аж викладачем.

Об'єднати усе найкраще, що є в традиційних засобах навчання дітей і усунути відзначені недоліки можна, використовуючи можливості електронної форми подання.

Отже, навчальні програми мають такими основними перевагами:

· інтерактивність, безцінна для процесу творення, що дозволяє без зусиль виконувати рутинні операції (пошук, обчислення) і індивідуалізувати здобуття влади та засвоєння інформації;

· довгострокова актуальність. Електронні видання практично вічні: основні витрати викликають розробку першу версію, а поточні зміни, доповнення вимагають порівняно малих витрат .

Вивчивши різні способи навчання, можна сказати, що електронні кошти навчання значно переважають традиційні засоби за можливостями пошуку миру і навігації, і навіть по наочності, тоді як контроль знань та зворотна зв'язку з викладачем залишають бажати кращого, представляючи велику область для подальших досліджень, іразработках.(1)


1.3 Основна хиба існуючого підходи до розробці навчальних програм

 

Навчальні програми реалізуються з допомогою комп'ютера та що природно, що з їхньої розробки чільне місце придбали проблеми, пов'язані з машиною (програмної) реалізацією програм. Не дивлячись те що, можливості комп'ютера значно зросли і з кожним роком збільшуються, реалізація багатьох навчальних функцій які легко здійснює навіть недосвідчений педагог, пов'язані з великими труднощами (наприклад, розпізнавання відповіді учня). Але не можна вважати правильної дуже поширену думку, ніби ключі до рішенню основних проблем комп'ютерного навчання — це розробка коштів що дозволяють здійснювати перехід від сценарію навчальною програми до комп'ютерної програмі. Це уявлення часом позначилося розробка й оцінки ролі інструментарію для програмування навчальних програм. Багато розробники таких систем (зазвичай, з метою реклами) перебільшують як можливості створених ними авторських систем, а й їх значення. Ця обставина, на думку фахівців, грає негативну роль дослідженнях актуальних проблем розробки навчальних програм. Перебільшення можливостей авторських коштів часто узгоджується з недооцінкою важливості тих психолого-педагогічних проблем, які виникають розробки навчальних програм. Деякі розробники авторських коштів вважають, ніби викладачі, і навіть фахівці з галузі інформатики, і обчислювальної техніки, маючи невиразні ставлення до психолого-педагогічних особливостях навчання, і деякі і змісті тієї чи іншої навчального предмета, може створити ефективну навчальнупрограмму.(1)

Поширення подібних поглядів вирішальним чином вплинула як на теорію, а й у практику розробки навчальних програм. У багатьох країн, наприклад, до й особливо у Великобританії, впродовж останніх 10–15 років з'явилося не піддається обліку кількість мікроскопічних за своїми розмірами фірм (чимало їх мають штат з двох-трьох програмістів), які розробляють навчальні програми, призначені на продаж. У нашій країні також нерідко серед одноособових розробників навчальних програм були фахівці з обчислювальної техніки. Ця їхня діяльність, хоч трохи відрізнялася від виконуваної раніше, тим щонайменше по соєю суті залишалася звичної їм. Через війну створювалися численні, але малоефективних програм. Саме таке практика став основним джерелом ілюзій, ніби найбільші складнощі у розробці навчальних програм представляє кодування чи як часто говорилося, програмування навчальнихкурсов(программ).(1)

Слід пам'ятати, термін програмування трактується по-різному: у вужчому сенсі — як складання програми для комп'ютера та як розробка програм, у широкому значенні слова. Коли говоримо, що систему освіти і суспільство у цілому програмують особистість, ми розуміємо, що саме йдеться у тому, що російське суспільство, систему освіти, надає великий вплив на становлення людину, як особистості. Що стосується комп'ютерному навчання вираз “програмування навчальних курсів” стало сприйматися як синонім “розробки навчальних курсів”. Це призвело до серйозних негативних наслідків:

>Отвлекло від найважливіших і трудомістких проблемПсихолого-педагогических проблем розробки навчальних програм — і тим самим, природно, загальмувало їх дослідження.Породило ілюзію, ніби створивши зручний інструментарій для кодування навчальних програм, можна з допомогою педагогів-ентузіастів покінчити з проблемою створення ефективних навчальнихпрограмм.(1)

Зрозуміло, провину цього можна повністю покладати на перших розробників навчальних програм, тож інструментарію для кодування (програмування) навчальних програм. Просто, який був педагогами, не вбачали тих психолого-педагогічних проблем, які виникають розробки навчальних програм. Передбачалося, що, маючи поперед очі зовні бачимо поведінка педагога, можна скласти ефективну навчальну програму для комп'ютера.


2. Типи навчальних програм

 

Підставою для класифікації служать зазвичай особливості навчальної діяльності учнів під час роботи з тими програмами. Чимало авторів виділяють чотири типи навчальних програм:

• тренувальні та контролюючі;

•наставнические;

•имитационние і що моделюють;

• розвиваючі гри.

Програми 1-го типу (тренувальні) призначені закріплення умінь і навиків. Передбачається, що теоретичний матеріал вже вивчений. Ці програми у випадковій послідовності пропонують учневі і питання завдання й підраховують кількість правильно і неправильно вирішених завдань (у разі правильної відповіді може видаватисяпоощряющая учня репліка). При неправильному відповіді учень може мати простий допомогу у вигляді підказки.

Програми 2-го типу (>наставнические) пропонують учням теоретичний матеріал з вивчення. Завдання і питання служать у тих програмах в організаціючеловеко-машинного діалогу, керувати ходом навчання. Тож якщо відповіді, надані учнем, неправильні, програма може “відкотитися тому” для повторного вивчення теоретичного матеріалу.

Програми 3-го типу (що моделюють) засновані награфически-иллюстративних можливостях комп'ютера, з одного боку, і обчислювальних, з іншого, й дозволяють здійснювати комп'ютерний експеримент. Такі програми надають учневі нагоду спостерігати на екрані дисплея певний процес, впливаючи з його хід подачею команди з клавіатури, змінює значення параметрів.

Програми 4-го типу (гри) викладають у розпорядження учня деяку уявну середу, він лише в комп'ютері світ, набір якихось можливостей та коштів на свою реалізації. Використання наданих програмою коштів на реалізації можливостей, що з вивченням світу ігри та зовсім діяльністю у світі. призводить до розвиткуобучаемого, формування в нього пізнавальних навичок, самостійного відкриттю їм закономірностей, відносин об'єктів дійсності, мають загальнезначение.(3)

Найбільшого поширення набула отримали навчальні програми у перших двох типів у зв'язку з їх щодо невисокою складністю, можливістю уніфікації розробки багатьох блоків програм. Якщо програми 3-го і 4-го типів вимагають великої справи програмістів, психологів, спеціалістів у галузі досліджуваного предмета,педагогов-методистов, то технологія створення програм 1-го і другого типів нині сильно спростилася з її

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація