Реферати українською » Педагогика » Педагогічні особливості розвитку театрально-ігрових умінь в ДОУ


Реферат Педагогічні особливості розвитку театрально-ігрових умінь в ДОУ

Педагогічні особливості розвиткутеатрально-игрових умінь в ДОП

 

Проблему кризи культури можна розв'язати лише по дорозі досягнення гармонії, унікальності і цілісності особистості. Саме тому сьогодні дедалі культури досліджуються з урахуванням загального принципукультуросообразности, а педагогіка стаєметапедагогикой – теорією, що створює стійкікультуросообразние норми. Завдання виховання культури існування у світі, яка орієнтована загальнолюдські цінності, може вирішити педагогіка мистецтва.

Театр традиційною виглядом мистецтва: пояснює світ, створює емоційні імпульси до різноманітних діяльності, виконує величезну виховну роль, піднімаючи різні запитання щодо, і тим самим сприяє формуванню якостей, необхідні життя жінок у умовах чи іншого суспільства (>А.В.Запорожец,А.Н.Леонтьев,А.Р.Лурия,Д.Б.Эльконин та інших.)

Століттями функції театру не змінювалися, але у різні епохи визначені їх робилися акценти. Театр, будучи інститутом соціального спілкування, завжди впливав наобщественно-организационние процеси, зазвичай представляючи у своїй інтереси ведучого класу (>А.Н.Леонтьев)

Величезну, ні із чим незрівнянну радість доставляє театр дітям, святкове й радісне уявлення про світ.

Роботи академіка Н.Бєхтєрєвої, професораД.Камбаровой, науковцівС.Маневского іВ.Матвеевой встановили, що усмішка підвищує активність.Дошкольники дуже вразливі, вони піддаються емоційного впливу, і саме тому вирішили звернутися до цього виду мистецтва і правоохоронної діяльності.

Творчість дітей носить глибоко особистісний характер. Воно визначається неповторністю особистості кожну дитину та унікальністю накопиченого їм досвіду. Процес дитячої творчості надзвичайно індивідуальний і терпить «валового підходу» (>Н.Н.Поддъяков). У процесі присвоєння матеріальну годі й духовної культури відбувається просте накопичення фактів, а розвиток різноманітних, зокрема художньо-творчих здібностей особистості.

З огляду наобразно-конкретного мислення малят театралізація малярських творів допомагає їм яскравіша і правильніше сприймати цих творів. Проте цікавить як перегляд спектаклю у теперішньому театрі, а й дійову участь у власних уявленнях: підготовка декорацій, ляльок, створення умов та обговорення сценаріїв.

Проведені дослідження вищезгаданих учених засвідчили, що дошкільний вік, дає прекрасні можливості для творчі здібності дітей. І поза тим, наскільки було використано ці здібності, багато в чому залежати творчий потенціал дорослої людини.

І тому нами розроблено в перспективному плануванні і методичне забезпечення гурткатеатрализовано-игровой діяльності «Лицедії».

Щороку до місті проводиться театральний фестиваль серед дошкільних освітніх закладів. Цього року нами було винесено у ньому участь. У зв'язку з цим було створено сама творча група, до якої увійшли:Савко Н.А. – заступник завідуючої поУВР, Даниленко О.Ю. – музичний керівник, ОвсянніковаТ.А. – керівник по образотворчої діяльності,Бамбурова Н.П. – вихователь.

Наша співпраця будується за принципами особистісноорієнтовану педагогіки: гуманізації, взаємозв'язок харчування та взаємопроникнення різних видів діяльності, індивідуалізації, орієнтації на зону найближчого розвитку.

Метою творчої групи стало розробка методики в розвиткутеатрально-игрових умінь дітей дошкільного віку.Содержательним стрижнем нашої методики стало розробка сценаріїв, комплексу ігор, виготовлення декорацій, і костюмів, і навіть постановка сценічної мови та рухів дітей. Членами творчої групи було вирішено вибрати сценарій «Дванадцять місяців», та був адаптувати його до умов.

Робота з розвитку театралізованої діяльності ділиться втричі етапу:

· художнє сприйняття літературних творів;

· освоєння спеціальних умінь становлення основних («актор», «режисер») і додаткових позицій («сценарист», «оформлювач», «костюмер»);

· самостійна творча діяльність дітей.

Виходячи з цього ми розпочали активну діяльність з дітьми. Спочатку було виразне читання твори, потім проведена у ній розмова, що пояснює івиясняющую розуміння як змісту, а й окремих засобів художньої виразності.

Однією із визначальних умов послужило емоційне ставлення дорослого дочитаемому. Під час читання дітям необхідна й не так артистичність, скільки щирість і непідробність почуттів педагога. Дітям це є хіба що зразком емоційного ставлення до тих або іншим суб'єктам ситуацій. Потім демонструвалися ілюстрації, підходящі до прочитаного твору. І, насамкінець, багато уваги ми відвели навчання дітей міміці, рухам, вчили їх передавати настрій і характеру героїв.

Після розмови про прочитане, та інших вправ, знову повернулися до тексту, залучаючи дітей допроговариванию його окремих фрагментів. Причому не можна вимагати буквального відтворення змісту. За необхідності можна невимушено поправити дитину і, не затримуючись, рухатися. Коли текст був добре засвоєно, ми використовували прийом заохочення точності й діють виразності його викладу дітьми.

Значну увагу ми приділяли взаємодії з батьками для підготовки спектаклю: вони надавали допомогу вихователю у виготовленні костюмів, декорацій, заучування тексту вдома, організації уявлень для дітей, виконання батьками ролі глядачів.

Вище викладені методи привели нас до результату, який висловився у цьому, що наша творчий колектив зайняв місце вкустовом методичному об'єднанні міста. Усі попередні заходи сприяють формуваннюсоциально-необходимих навичок і якості знань, підвищенню загальної культури дошкільника.

Наприкінці відзначимо, що може зіграти великій ролі у формуванні дитині. Він доставляє багато радості, приваблює своєї яскравістю, мальовничістю, динамікою, впливає на глядачів. Життя дошкільнят дитячого садка збагатиться з допомогою інтеграції гри акторів-професіоналів у різних видів мистецтва, які знаходять свій втілення утеатрально-игровой діяльності.


Список літератури

1.teatrskazok/articles/Teatralizovannoe_vospitaniedosholnika.html

2.festival.1september/articles/416190/

3.Антипина, А. Є.Театрализованная діяльність у дитсадку : гри, вправи, сценарії / А. Є.Антипина. – М.: ТЦ Сфера, 2003.

4.Бекина, З. І. Музика й рух / З. І.Бекина. – М.: Просвітництво, 1984.

5. Венгер, М. Ю. Шлях до розвитку творчості / М. Ю. Венгер Дошкільна виховання. – 1982. - № 11. – З. 32-38.

6. Театр у Росії : стан і Аналітичний вісник. – 1998. - №4.


Схожі реферати:

Навігація