Реферати українською » Педагогика » Порівняльний аналіз програм з російської мови В.В. Бабайцевой і Т.А. Ладиженський


Реферат Порівняльний аналіз програм з російської мови В.В. Бабайцевой і Т.А. Ладиженський

Страница 1 из 3 | Следующая страница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота з дисципліни:

«Методика навчання російській мові»


1. Аналіз програми з російській мові до навчального комплексу для 5-9 класів В.В.Бабайцевой

 

а) Структура програми.

Програма представленій у навчальному комплексі: «Російську мову. Теорія», «Російську мову. Практика», «Російська мова». У підручнику «Російську мову. Теорія» подаються дані про російській мові, призначені з вивчення в 5-9 класах. Основний принцип, визначальний зміст книжки – системне виклад теорії. Такий тип підручника сприяє формуванню учнів пізнавальної самостійності, умінь працювати з навчальною літературою, користуватися на різні форми читання. Книжка «Російський мову. Практика» (кожному за класу) забезпечує засвоєння учнями знання мові. Особливе та найважливіше значення надається завданням, що викликають активізацію пізнавальної діяльності учнів, які розвивають мислення, формує інтерес до вивчення рідної мови й удосконаленню промови. Третій компонент навчального комплексу – «Російська мова» (кожному за класу) пропонує систему роботи з розвитку доладного мовлення. Це усвідомленої вдосконаленню усній і письмовій промови учнів, підвищенню культури мовного спілкування. Усі компоненти навчального курсу представляють єдиний підручник в трьох частинах.

Розділи програми мають 2 рубрики:

1.  визначається коло теоретичних даних та правил;

2.  перераховуються відповідні вміння і навички, що їх сформовані на даної теоретичної основі.

Виділяються програмою вступний курс (узагальнюючий вивчене у перших класах і у якому пропедевтичний матеріал) і основний курс, відповідно до які вже в розмірі 5 класі (повному обсязі) вивчаються розділи: «>Фонетика», «Графіка», «Лексика», «>Морфемика» - і розпочинається основний курс морфології. О 6-й і аналогічних сім класах триває вивчення морфології, у вісім і 9-те – вивчається синтаксис, і навіть тема «Загальні інформацію про мові».

б) Сутність і значення пояснювальній записки:

У пояснювальній записці автор починає розмову з ролі російської у культурі російського народу. Як навчальна дисципліна вона має першочергового значення.Перечисляются основні мети викладання російської: формування учнів вміння грамотне й повноцінно використовувати багатство мови в мовної практиці, виховання дбайливого ставлення мови, прагнення до самовдосконалення у сфері мовної підготовки й культурі мовного спілкування.

Цілі:

1.  Розвивати мова учнів.

2.  Формувати й удосконалювати орфографічні і пунктуаційні вміння і навички.

3.  Дати учням уявлення про роль мови у суспільстві, у світі; забезпечити засвоєння певного кола знань, і навіть сформувати вміння застосовувати ці знання практично.

У записці йде пояснення деяких моментів. Наприклад, автор свідчить, що у програмі використані основному традиційні для школи поняття і розділи, у процесі викладання російської по навчальному комплексу можна використовувати різні дидактичні матеріали. Вивчення всіх розділів супроводжується формуванням орфографічних і пунктуаційних навичок, нормами літературної мови.

Особливість програми - зусилля практичної спрямованості навчання нетрадиційну послідовність вивчення деяких граматичних тим, особливо у морфології. Після імені іменника вивчається дієслово (іменник і дієслово – найтиповіші кошти на створенні граматичної основи пропозиції), потім прикметник й ім'я числівник, тісно пов'язані безпосередньо з ім'ям іменником (прикметник позначає ознака предмета, а числівник – кількість предметів і Порядок їх при рахунку). Потім вивчається наріччя, який зазвичай примикає до дієслову. Як особливої групи виділено слова стану (категорія стану). Вивчення займенника створює умови для повторення іменника, прикметника,числительного і прислівники. Зблизька причастя ідеепричастия, виділені в підручнику як самостійні частини промови, закономірно звернення до дієслову й імені прикметника, дієслову і наріччям.

в) Принцип розподілу годин за окремими розділами і тем.

Принцип розподілу годин обумовлений такими особливостями програми: повторення відбуваються наприкінці року, початку року проводяться вступні уроки, а 5 класі виділяються вступний і основний курси. Виходячи з цього, розподілу годин йде так:

5 клас.

Запровадження – 2 год.Вводний курс включає у собі такі розділи: морфологія і орфографія (20 год.), синтаксис і пунктуація (40 год.). Основний курс містить: фонетика, графіка, орфографія, орфоепія (15 год.),морфемика, орфографія (38 год.), лексика (18 год.) Далі йде вивчення граматики. Сюди входять розділ «Морфологія» (20 год.), де проходить вивчення імені іменника. Повторення – 12 год. Розвиток промови – 34 год.

6 клас.

Запровадження – 1 год. У цьому вся класі йде вивчення великого розділу морфології. А ще відводиться 128 годин. У тому числі на вивчення дієслова – 45 год., імені прикметника – 27 год., іменічислительного – 14 год., прислівники – 22 год., займенника – 20 год. Повторення – 11 год. Розвиток промови – 30 год.

7 клас.

Запровадження – 1 год. Триває вивчення морфології і розглядаються службові частини промови. Розділи: Морфологія – 133 год. У тому числі: Причастя – 38 год.Деепричастие – 11 год. Привід – 11 год. Союз – 11 год. Частинки – 19 год.Междометия – 3 год. Повторення – 39 год. Розвиток доладного мовлення – 34 год.

8 клас.

Запровадження – 1 год. Вивчається великий розділ «>Синтаксис і пунктуація» (66 год.) Сюди входять: Запровадження – 3 год. Словосполучення – 3 год. Пропозиції – 3 год. Головні члени пропозиції -5 год. Другорядні члени пропозиції – 5 год.Односоставние пропозиції – 8 год. Повні і неповні пропозиції – 2 год. Пропозиції з однорідними членами – 10 год. Пропозиції з як окремі членами – 18 год. Пропозиції з увідними словами, словосполученнями, зверненнями – 9 год. Повторення – 18 год. Розвиток доладного мовлення – 17 год.

9 клас.

Запровадження – 1 год. Триває вивчення синтаксису і пунктуації (28 год.) розглядаються такі теми: Складне пропозицію – 1 год.Сложносочиненние пропозиції – 3 год.Сложноподчиненние пропозиції – 13 год. Складнібессоюзние пропозиції – 4 год. Складні пропозиції з різними видами зв'язків – 3 год. Пропозиції з використанням чужої промовою (Засоби передачі чужої мови) – 4 год. Вивчення теми «Загальні інформацію про російській мові» -3ч.Систематизация і узагальнення вивченого в 5-9 класах – 19 год. Розвиток доладного мовлення – 17 год.

2. Аналіз програми з російській мовіТ.А.Ладиженской

 

а) Структура програми.

ПрограмаТ.А.Ладиженской по російській мові до підручників для 5-9 класів складена дуже доступно і системно. Матеріал розташовується так: в розмірі 5, 6 і аналогічних сім класах вивчаються такі розділи, як фонетика, графіка, лексика, фразеологія,морфемика, словотвір, морфологія і орфографія. У 8 і 9-те класах вивчається синтаксис. Проте засадничі поняття синтаксису і пунктуації дано ще 5 класі. Це дозволяє організовувати над синтаксичними, пунктуаційними і мовними навичками учнів і їх до вивчення систематичного курсу синтаксису у вісім - 9 класах. Велика увага приділена повторення: на початку й кінці року у кожному класі для повторення відведено певну кількість годин. Відповідно хороше засвоєння матеріалу. На початку навчання у кожному класі відведено час для вступного уроку, який виховує у учнів любов до рідного промови, робота з культурі промови. Це дає змога рішення виховних завдань. Програмою передбачено годинник у розвиток доладного мовлення. Вони становлять п'ята частина всієї, відведеного до навчання у даному класі. У конкурсній програмі зазначено річне кількість годин на кожному класі і розподіл цих годин на теми.

б) Сутність і значення пояснювальній записки

>Объяснительная записка – як інструкція для вчителя.Разъясняет основні моменти у програмі і допомагає правильно організувати вчителю своєї діяльності задля досягнення найбільшого на успіх реалізації педагогічного процесу.

Головна мета педагога – це потрібно навчити дітей вільному володінню рідною мовою, т. до. це «...надійне підгрунтя кожного російського людини її життя, праці, творчої діяльності». Також у записці вказані основні завдання викладання російської мови й головна мета – формування мовної, комунікативної і лінгвістичної компетенції.

Пізнавальні завдання: (формуваннянаучно-лингвистического світогляду, озброєння основами знання рідну мову тощо.) і практичні (формування міцних орфографічних і пунктуаційних умінь і навиків, оволодіння нормами російської мови і збагачення словникового запасу тощо.). Також виділяютьсяобще-предметние завдання: виховання учнів засобами даного предмета, розвиток логічного мислення школярів, те вмінню самостійно поповнювати знання з російській мові, формуванняобще-учебних умінь.

У записці викладено зміст шкільного курсу по російській мові в 5-9 класах. Програма містить систему понять в галузі фонетики, лексики, фразеології,морфемики, словотвори, морфології, синтаксису і стилістики російської, і навіть деякі дані про роль мови у суспільства. Відомості про графіці, орфографії і пунктуації, перелік видіворфограмм іпунктограмм; основних напрямів роботи з російській мові в 5-9 класі: організація роботи з оволодінню школярами вже непохитними й усвідомленими знаннями; формування в учнів навичокграмматического листи. Вказується необхідність використання наявного фонду навчально-наочних посібників. Слід удосконалювати навчальний процес, використовуючи поруч із уроком також форми занять, як семінари, співбесіди, практикуми, консультації, які прагнуть найактивнішого самостійного вивчення матеріалу.

У записці згаданімежпредметние зв'язку під час уроків російської. Найбільш тісні здійснюються з Літературою,т.к. у шкільництві вивчається переважно російський літературну мову. Проте важливі й через відкликання іноземними мовами, з історією, географією, біологією, музикою.

в) Принцип розподілу годин за розділами і тем.

За програмоюЛадиженской в розмірі 5, 6 і аналогічних сім класах увагу приділяється на вивчення морфології і орфографії, у вісім і 9-те класах на вивчення синтаксису і пунктуації, але в вивчення фонетика, графіка, лексика, фразеологія,морфемика і словотвір виділено менше годин. Важливе місце у програмі займає повторення. Проводиться він у кінці учбового року. П'ята частина всієї у кожному класі виділяється в розвитку доладного мовлення. З урахуванням цих особливостей годинник розподілені так:

5 клас.

На повторення в розмірі 5 класі відведено 22 години. Розділи:Синтаксис. Пунктуацію. – 29 годин. >Фонетика.Орфоепия. Графіка і орфографія. – 15 год. Лексика. – 8 год. >Морфемика. Орфографія. – 22 год. Морфологія розглядається докладніше. Саме це розділ виділено 69 годин. У тому числі з ім'ям іменник – 20 годин, з ім'ям прикметник – 12, на дієслово – 36 годин. Ці частини промови вивчаються удвічі етапу: в розмірі 5 і шість класах. На розвиток доладного мовлення виділено 34 години.

6 клас.

На повторення – 16 годин. Розділи: Лексика і фразеологія.- 10 годин.Словообразование. Орфографія. – 24 год. Морфологія. Орфографія. – 91 год. Тут частини промови розглядаються конкретніше. Так, на iм'я виділено 18 годин, на прикметник –18ч., на дієслово – 24 год. Вивчаються нові частини промови. Це ім'я числівник (12 год.) і займенник (19 год.). Розвиток доладного мовлення – 28 год.

7 клас.

На повторення – 24 год. Розділи: Морфологія. Орфографія. – 114 год. Стільки годин пояснюється введенням нових самостійних частин мови і розглядом службових частин промови. Самостійні частини промови: причастя – 25 год., дієприслівник – 10 год., наріччя – 28 год., категорія стану – 4 год.; службові частини промови: прийменник -11 год., союз – 16 год., частка – 18 год.,междометие,звукоподражательние слова – 4 год. Розвиток доладного мовлення – 28 год.

8 клас.

На повторення – 11 год. Розділи: Весь курс присвячений вивченню синтаксису і пунктуації. А ще відведено 74 години. У тому числі на вивчення словосполучення – 2 год., просте пропозицію відкинув і його види – 26 год., однорідні члени пропозиції – 12 год., звернення, вступне слово і вигуки – 9 год., відособлені члени пропозиції – 18 год., пряма і непряма мова – 6 год. Розвиток доладного мовлення – 17 год.

9 клас

Повторення відбувається лише початку року і зовсім виділено нею 5 год. На кінці роки йде розділ «>Систематизация вивченого по фонетиці, лексиці…» (4ч.)Изучается одну велику розділ «Складне пропозицію» (40 год.). до нього належить вивчення союзних складних пропозицій (6 год.), складносурядних пропозицій (3 год.), складнопідрядних пропозицій (19 год.),бессоюзних складних пропозицій (6 год.), складних речень із різними видами зв'язків (5 год.). І 3 години відведено на задану тему «Загальні інформацію про мові». Розвиток доладного мовлення – 15 год.

Аналіз:

Схожість програм:

Відмінності програм:

лінійний принципу розподілу тим програмаТ.А.Ладиженской оснащена списком засобів по російській мові і списком довідкової літератури з російській мові учнів.
виділено годинник у розвиток доладного мовлення у програміТ.А.Ладиженской є список вимог знаннями, умінням і навичкам учнів по російській мові за курс 9 класу.
велику увагу приділяється повторення у програмі В.В.Бабайцевой. повторення відбувається лише наприкінці року, а й у Т. А.Ладиженской і наприкінці, і на початку.
на обох програмах 5-7 кл. вивчають морфологію, а 8-9 синтаксис і пунктуацією у програмі В.В.Бабайцевой як особливої групи виділено слова категорії стану, а причастя ідеепричастия розглядаються як самостійні частини промови.
на обох програмах наприкінці 5-9 кл. існує систематизація і узагальнення матеріалу. у програмі В.В.Бабайцевой йде нетрадиційна послідовність вивчення деяких граматичних тим.

 

3. Аналіз навчального комплексу під редакцією В.В.Бабайцевой

Він з 3-х частин, кожна з яких містить певний матеріал, підлягає засвоєнню.

Підручник для виконує такі функції:

1)  Інформаційну, тобто. в підручнику надані всі дані додаткова інформація, що є обов'язкову базу знань учнів.

2)  >Систематизирующую, тобто. всю інформацію, надана в підручнику, являє собою систему, де компоненти взаємопов'язані. Це полегшує засвоювання учнями нових знань.

3)  >Формационную, т.е. систематизована інформація спрощує процес оволодіння навичками і вміннями учнів.

4)  >Воспитательную, т.е. учні прагнуть самоорганізації і самовихованню, підручник прищеплює їм любов до країни, до рідного промови.

Структура підручника:

I частина – «Теорія». У ньому послідовно викладаються основи науки про мову, орфографічні і пунктуаційні правила. Вона описує систему мови, його будову, у викритті основних мовних закономірностей.

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація