Реферати українською » Педагогика » Методика проведення уроку на тему: Адміністративні правопорушення і адміністративна відповідальність


Реферат Методика проведення уроку на тему: Адміністративні правопорушення і адміністративна відповідальність

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Конспект уроку

 

Тема уроку: «Адміністративні правопорушення і адміністративна відповідальність».

Тип уроку: комбінований урок.

Мета уроку: сформувати поняття «адміністративна відповідальність», «адміністративні правопорушення»

Завдання уроку:

А) освітні:

- повідомлення нових знань у області адміністративного права;

- формування понять і поглядів на правопорушення неповнолітніх

Б) розвиваючі:

- продовжувати розвивати вміння конспектувати розповідь вчителя;

- продовжувати розвивати уміння працювати зі нормативно-правовими актами (КоАП);

- формулювати, з урахуванням придбаних знань власні судження і аргументи;

- продовжувати розвивати вміння рішення практичних завдань;

У) виховні:

- виховання правової культури особистості;

- виховання самостійності суджень і поглядів;

- виховання комунікативної культури учнів шляхом співпраці в групах;

>Межпредметние зв'язку: література « Злочин покарання», історія.

>Внутрикурсовие зв'язку: «>Правоотношение і», «Кримінальна відповідальність та злочину».


Етапи уроку (тривалість 80 хвилин)


Етапи уроку

Час їхнього реалізації (хв.)
1. Організаційний 2
2. Перевірки домашнє завдання 5
3.Всесторонней перевірки знань 10
4. Підготовки до активної і свідомому засвоєнню нового матеріалу 3
5. Засвоєння нових знань, формування умінь і навиків 20
6. Перевірки розуміння учнями нового матеріалу 10
7. Закріплення нового матеріалу 25
8. Інформування про домашнє завдання, інструктаж з його виконання, підбиття підсумків 5

План уроку:

1. Поняття «Адміністративного правопорушення».

2. Види адміністративних правопорушень.

3. Поняття «адміністративна відповідальність»

4. Види адміністративних покарань.

Хід уроку.

I.  Організаційний етап

Заздалегідь готую матеріал на дошці: тему, план, засадничі поняття, на зворотід/з.Проверяю присутність. Повідомляю тему, план, мети.

II.  Перевірки домашнє завдання

На будинок було поставлено запитання після параграфа письмово. У трьох збираю, з іншими обговорюємо питання, розбираємо виниклі проблеми.

III.  >Всесторонней перевірки знань

Я роздаю учням тест за раніше пройденого матеріалу.

Тест на теми: «Договір», «Право власності»

1. Суттєвими умовами договору є

А) умови, що названі у законі чи інших правових актах як суттєві чи необхідних договорів цього виду

Б) умова про об'єкт

У) умова про терміні

Р) умови, зумовлені зразковими умовами, розробленими для договорів відповідного виду та опублікованими друку

Д) умови, яких за заявою однієї зі сторін має бути досягнуто згоди

Є) умова ціну

2. Умови договору, що утворюють його зміст, поділяються так:  

А) звичайні

Б) суттєві

У) спеціальні

Р) постійні

Д) попередні

Є) традиційні

3. Ризик випадкової загибелі майна несе

А) обличчя, що використовує майно на законних підставах

Б) управляючий майном

У) власник, якщо інше не в законі передбачено чи договором

Р) бенефіціаром

4. Загальний строк позовної давності встановлюється в:

А) шість місяців

Б) двох років

У) 3 роки

Р) рік

Д) п'ять років

5. Який договір передбачає передачу від власника правомочності розпорядження майном боці договору?        

А) договір комісії.

Б) договір страхування.

У) договір безоплатного користування.

Р) договір оренди.

Д) договір довірчого управління.

6. Як називається договір, яким боку зобов'язуються ув'язнити у майбутньому договору про передачу майна, виконанні робіт чи наданні послуг?

7. Принцип свободи договору – це…        

А) законодавчо закріплена гарантія вибору фізичними і юридичних осіб будь-якого виду підприємницької діяльності.

Б) вимога, відповідно до яким суб'єкти громадянського права незалежні й використовують надані їм права, задоволення своїх і інтересів.

У) вимога правового забезпечення природною свободи учасників громадянського суспільства задовольняти свої потреби й інтереси шляхом взаємних угод.

Р) основне початок громадянського законодавства, за яким декларується невтручання держави у зобов'язальні правовідносини громадян, і (чи) юридичних.

8.Правомочие володіння власністю – це…

А) джерело якої в законі можливість визначення юридичної долі майна шляхом зміни його приналежності, стану або призначення.

Б) джерело якої в законі можливість управління майном.

У) джерело якої в законі можливість мати у своєму володінні конкретного майна (фактичне панування над майном).

Р) джерело якої в законі можливість експлуатації, господарського чи іншого використання майна шляхом вилучення потім із нього корисних властивостей, його споживання.

9. З допомогою якого позову власник може зажадати трубку, насос з незаконного володіння?

10.Безвозмездним договором є:

А) міни

Б) підряду

У) дарування

IV. Підготовки до активної і свідомому засвоєнню нового матеріалу

Актуальність цієї теми у тому, що адміністративні правопорушення – явище, що зачіпає практично кожного, явище повсякденності. І прояснення питань, що з адміністративними правопорушеннями і відповідальністю право їх вчинення я вважаю дуже своєчасним.

V. Засвоєння нових знань, формування умінь і навиків.

І що таке адміністративне правопорушення?

Адміністративне правопорушення- це протиправне, винна дію (бездіяльність) фізичного чи юридичної особи, протягом якого Кодексом РФ про адміністративних правопорушення чи відповідними законами суб'єктів РФ встановлено адміністративна відповідальність.

Ці дії можливі у різноманітних галузях, тому виділяють такі види адміністративних правопорушень:

1.Посягающие на громадян: порушення права громадянина ознайомлення з переліком виборців, учасників референдуму, втручання у роботу виборчої комісії. Наприклад, є таке порушення у проведенні виборів місцевого самоврядування як у період агітації ходять додому представники тій чи іншій партії і пропонують за ваш голос кошти, у разі порушується ваше право вибору і Порядок проведення передвиборної компанії спричиняє накладання адміністративного штрафу у вигляді від тисячу до тисячі п'ятисот рублів.

2.Посягающие для здоров'я, санітарно- епідеміологічне добробут населення і суспільну мораль. Приклади, приховування джерела зараження на ВІЛ- інфекції спричиняє накладання адміністративного штрафу у вигляді від п'ятисот до тисячі рублів, незаконне заняття приватної медичної практикою, або народної медициною (цілительство) спричиняє накладання адміністративного штрафу у вигляді від тисячу п'ятисот до дві тисячі рублів., залучення неповнолітніх в розпиття спиртних напоїв, пропаганда наркотичних, психотропних спричиняє накладання адміністративного штрафу у вигляді від ста до трьохсот рублів.

3. У сфері охорони власності: самовільне заняття земельних ділянок, порушення правил утримання або ремонту житлових приміщень, дрібне розкрадання чужого майна спричиняє накладання адміністративного штрафу у вигляді до триразовій вартості викраденого майна, але з менше сотні рублів, або адміністративний арешт терміном до п'ятнадцяти діб, шляхом крадіжки, шахрайства.

4. У сфері охорони навколишнього середовища проживання і природокористування: порушення правил охорони водних об'єктів, атмосферного повітря, у сфері охорони лісів, правил пожежної безпеки спричиняє накладання адміністративного штрафу на громадян, у розмірі від тисячу до тисячі п'ятисот рублів; на посадових осіб - від дві тисячі близько трьох тисяч карбованців; на юридичних - від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч карбованців, правил охорони рибних запасів спричиняє накладання адміністративного штрафу на громадян, у розмірі від дві тисячі близько трьох тисяч карбованців; на посадових осіб - від тисяч до тисяч рублів; до осіб, здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, - від тисяч до тисяч рублів, або адміністративне призупинення діяльності терміном до дев'яноста діб; на юридичних - від тисяч приблизно двісті тисяч карбованців чи адміністративне призупинення діяльності терміном до дев'яноста діб.

5. У промисловості, будівництві та енергетики: ушкодження електромереж, теплових мереж,топливопроводов, досконалим необережно.

6. На транспорті: дії, загрожують енергетичній безпеці на залізничному транспорті, на повітряному, водному транспорті. Наприклад, управління транспортним засобом в алкогольному сп'янінні.

7. У сфері дорожнього руху: управління незареєстрованим транспортним засобом тягне попередження або накладання адміністративного штрафу у вигляді рублів, управління без правовстановлюючих документів, порушення правил дорожнього руху пішоходом, водіями.

8.Посягающие суспільний лад і громадську безпеку:

>Мелкое хуліганство, тобто порушення суспільного ладу, лист про явне неповагу до суспільству, що супроводжується нецензурної лайкою у суспільних місцях, образливим приставанням на громадян, так само як знищенням чи ушкодженням чужого майна, - спричиняє накладання адміністративного штрафу у вигляді від п'ятисот до тисячі рублів, або адміністративний арешт терміном до п'ятнадцяти діб.

Пропаганда та публічне демонстрування нацистської атрибутики чи символіки або атрибутики чи символіки, подібних із нацистською атрибутикою чи символікою до рівня змішання, - спричиняє накладання адміністративного штрафу у вигляді від п'ятисот до тисячі рублів з конфіскацією нацистської чи іншого зазначеної атрибутики чи символіки або адміністративний арешт терміном до п'ятнадцяти діб з конфіскацією нацистської чи іншого зазначеної атрибутики чи символіки.

>Распитие пива і напоїв, які виробляються його основі, і навіть алкогольної іспиртосодержащей продукції із вмістом етилового спирту менш 12 відсотків обсягу готової продукції дитячих, освітянських та медичних організаціях, всіма видами громадського транспорту (транспорту загального користування) міського і приміського повідомлення, в організаціях культури (крім розміщених у них організацій чи пунктів комунального харчування, зокрема без утворення юридичної особи), фізкультурно-оздоровчих і спортивних спорудах - спричиняє накладання адміністративного штрафу у вигляді від ста до трьохсот рублів.

>Распитие алкогольної іспиртосодержащей продукції із вмістом етилового спирту 12 й більше відсотків обсягу готової своєї продукції вулицях, стадіонах, в скверах, парках, у транспортній засобі загального користування, за іншими громадських місцях (зокрема вказаних у частини 1 цієї статті), крім організацій торгівлі, і комунального харчування, у яких дозволена продаж алкогольну продукцію в розлив, - спричиняє накладання адміністративного штрафу у вигляді від трьохсот до п'ятисот рублів.

Споживання наркотичних коштів чи психотропних речовин без призначення лікаря або споживання інших одурманюючих речовин тут, стадіонах, в скверах, парках, у транспортній засобі загального користування, соціальній та інших громадських місцях - спричиняє накладання адміністративного штрафу у вигляді від тисячу до тисячі п'ятисот рублів.

Поява тут, стадіонах, в скверах, парках, у транспортній засобі загального користування, за іншими громадських місцях може сп'яніння,оскорбляющем людську гідність суспільну мораль, - спричиняє накладання адміністративного штрафу у вигляді від ста до п'ятисот рублів, або адміністративний арешт терміном до п'ятнадцяти діб.

Поява може сп'яніння неповнолітніх, так само як розпиття ними пива і напоїв, які виробляються його основі, алкогольної іспиртосодержащей продукції, споживання ними наркотичних коштів чи психотропних речовин, у громадських місцях.

адміністративної відповідальності підлягає обличчя, досягла на момент скоєння адміністративного правопорушення віку шістнадцяти років. З урахуванням конкретних обставин справи і передачею даних про особі,совершившем адміністративне правопорушення віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, комісією у справах неповнолітніх і захист їх прав вказане обличчя то, можливо звільнено адміністративної відповідальності ще із застосуванням щодо нього заходи впливу, передбаченої федеральним законодавством про захист неповнолітніх.

адміністративної відповідальності підлягає посадова особа у разі вчинення їм адміністративного правопорушення у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням своїх службовими обов'язками.

Іноземні громадяни, особи без громадянства й іноземні юридичних осіб, які здійснили біля Російської Федерації адміністративні правопорушення, підлягають адміністративної відповідальності ще загальних підставах.

Не є адміністративним правопорушенням заподіяння обличчям шкоди охоронюваним законом інтересам може нагальну необхідність, тобто усунення небезпеки, безпосередньо загрозливою особи і правам даної особи чи інших, і навіть охоронюваним законом інтересам суспільства, чи держави, Якщо ця небезпека же не бути усунуто іншими коштами підприємців і якщо заподіяну шкоду є менш відомим, ніж відвернений шкода.

Адміністративна відповідальність- застосування до фізичному чи юридичній особі, яке здійснило адміністративне правопорушення, заходів адміністративного покарання.

Види адміністративних покарань

1. За вчинення адміністративних правопорушень можуть встановлюватися уживати такі адміністративні покарання:

1) попередження;

2) адміністративний штраф;

3)возмездное вилучення гармати скоєння чи предмета адміністративного правопорушення;

4) конфіскація гармати скоєння чи предмета адміністративного правопорушення;

5) позбавлення спеціального права, наданого фізичній особі;

6) адміністративний арешт;

7) адміністративне виселення межі Російської Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства;

8) дискваліфікація;

9) адміністративне призупинення діяльності.

(п. 9 запроваджено Федеральним законом від 09.05.2005 N45-ФЗ)

2. Що стосується юридичної особи можна застосовувати адміністративні покарання, перелічені в пунктах 1 - 4, 9 частини 1 цієї статті.

Основні й додаткові адміністративні покарання

1. Попередження, адміністративний штраф, позбавлення спеціального права, наданого фізичній особі, адміністративний арешт, дискваліфікація і адміністративне призупинення діяльності можуть встановлюватися уживати лише як основних адміністративних покарань. (в ред. Федерального закону від 09.05.2005 N45-ФЗ)

2.Возмездное вилучення гармати скоєння чи предмета адміністративного правопорушення, конфіскація гармати скоєння чи предмета адміністративного правопорушення, і навіть адміністративне виселення межі Російської Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства може визначатися уживати як як основного, і додаткового адміністративного покарання.

3. Тільки за адміністративне правопорушення може бути призначена основне або основна будівля і додаткове адміністративне покарання з покарань, вказаних у санкції застосовуваної статті Особливої частини справжнього Кодексу чи закону суб'єкта Російської Федерації про відповідальність.

VI. Перевірки розуміння учнями нового матеріалу

На цьому етапі я ставлю питання: що таке адміністративне правопорушення, адміністративна відповідальність, із віку настає адміністративна відповідальність тощо. Для виявлення прогалин з нового матеріалі.

VII. Закріплення нового матеріалу

На цьому етапі я поділяю учнів на мікрогрупи і пропоную вирішити кілька практичних завдань із допомогою КоАП РФ.

Завдання №1.

Начальник РВВС отримав протокол дільничного інспектора, у якому зазначалося, що начальника домоуправління Максимов не виконав його вказаний і вжив заходів щодо очищенні від сміття території біля будинків. Протокол передали світовому судді, який піддав Максимова покаранню як дискваліфікації терміном на 2 місяці. Максимов від відбування покарання ухилився. Тоді суддя замінив дискваліфікацію адміністративним арештом.

Дайте юридичну оцінку діям судді.

Завдання № 2.

16.03.2003 р. начальник ОВС ухвалила постанову про накладення штрафу на громадянина У. за розпиття спиртних напоїв у громадському місті. Останній штраф не сплатив. 28.03.2003 р. постанову спрямоване судовомуприставу-исполнителю для примусового стягнення штрафу.

Чи правильно надійшов начальник ОВС?

Яким буде стягнуто штраф, якщо громадянин Не має доходів населення і особистого майна?

Завдання № 3.

У результаті рейду виявили, що продавець торгової фірми АРС обслуговує клієнтів без контрольно-касового апарату. До того ж ряді товарів був цінників. У

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація